Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Právna úprava k voľbám do orgánov samosprávy obcí:

– Rozhodnutie predsedu NR SR č.203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 Zákon č.180/2014 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie pre voliča (dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania):

-Informácie pre voliča

Zverejnenie počtu obyvateľov:

-Zverejnenie počtu obyvateľov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!