Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Prihlásenie na trvalý pobyt
Prihlásenie na prechodný pobyt
Skončenie trvalého pobytu
Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
Určenie/zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!