Skončenie trvalého pobytu

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v  zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu v ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )

Vybavuje

Klientske centrum – Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
tel:
 032/6504 308, 032/6504 309  
email: evidencia.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok:  

  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €      
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!