Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti

V roku 2023 mesto Trenčín vyhlasuje dotácie v elektronickej podobe. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára s vaším projektom. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz.

Elektronicky môžete požiadať o dotáciu na projekt na kultúrne podujatie aj na záujmovú umeleckú činnosť.

Uzávierka pre žiadosti z oblasti kultúry a záujmovej činnosti je 28. február 2023 do 23.59 hod. Ďakujeme.

trencin.egrant.sk

 

Odborná garantka

PhDr. Katarína Martinková
referent pre kultúrne služby a propagáciu
tel.: 032/6504 710
mobil: 0904 632 004
e-mail: katarina.martinkova@trencin.sk  

 

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.
VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

 

Dotácie v rokoch 2018 až 2023

V tabuľke sú zverejnené kompletné informácie o dotáciach:

  • poskytnutých na projekty
  • poskytnutých na činnosť
  • neposkytnutých na projekty
  • neposkytnutých na činnosť

Údaje v tabuľke je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo “neposkytnuté”. 

Generated by wpDataTables

 

Zoznam poskytnutých a neposkytnutých dotácií z minulosti

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!