Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti

V roku 2024 mesto Trenčín vyhlasuje dotácie v elektronickej podobe. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára s vaším projektom. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz.

Elektronicky môžete požiadať o dotáciu na projekt na kultúrne podujatie aj na záujmovú umeleckú činnosť.

Uzávierka pre žiadosti z oblasti kultúry a záujmovej činnosti je 29. február 2024 do 23.59 hod. Ďakujeme.

trencin.egrant.sk

 

Odborná garantka

PhDr. Katarína Martinková
referent pre kultúrne služby a propagáciu
tel.: 032/6504 710
mobil: 0904 632 004
e-mail: katarina.martinkova@trencin.sk  

 

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.
VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

 

Dotácie v rokoch 2018 až 2024

V tabuľke sú zverejnené kompletné informácie o dotáciach:

  • poskytnutých na projekty
  • poskytnutých na činnosť
  • neposkytnutých na projekty
  • neposkytnutých na činnosť

Údaje v tabuľke je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo “neposkytnuté”. 

 

Zoznam poskytnutých a neposkytnutých dotácií z minulosti

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!