Program primátora

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Pracovný program

Rok 2018

Máj 2018

Streda 2.5.2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na oceňovaní „Športovca roka“ v Trenčíne

Štvrtok 3.5.3018

 • účasť na zasadnutí Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska v Štrbskom Plese

Piatok 4.5.2018

 • pracovná cesta – Prešov

Pondelok 7. 5. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 8. 5. 2018

 • Štátny sviatok

Streda 9. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na stretnutí pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Štvrtok 10. 5. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na slávnostnom otvorení ihriska na Západnej ulici v Trenčíne
 • účasť na vernisáži Ján H. Blicha v galérii M. A. Bazovského v Trenčíne

Piatok 11. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 14. 5. 2018

 • účasť na slávnostnom stretnutí kresťanských seniorov pri príležitosti Dňa matiek v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na stretnutí základnej organizácie seniorov pri príležitosti Dňa matiek v Trenčíne
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 15. 5. 2018

 • pracovná porada k rekonštrukcie Mierového námestia
 • účasť na sneme Krajskej jednoty dôchodcov
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta Trenčín

Streda 16. 5. 2018

 • tlačová beseda s novinármi k odstraňovaniu bilbordov
 • účasť na predstavenstve TVK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 17. 5. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná stretnutie ku golfovému areálu v Trenčíne

Piatok 18. 5. 2018

 • pracovná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • pracovné porada s hlavným architektom mesta Trenčín
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Sobota 19. 5. 2018

 • slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Mierového námestia

Pondelok 21. 5. 2018

 • účasť na otvorení EKOTOPFILM v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 22. 5. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť pri príležitosti 25. výročia založenia Zväzu vojakov Slovenskej republiky
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
Apríl 2018

Pondelok 2. 4. 2018

   • Veľkonočný pondelok – štátny sviatok

Utorok 3. 4. – Piatok 6. 4. 2018

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 9. 4. 2018

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada s vedúcou Útvaru právneho a vedúcou Útvaru ekonomického MsÚ v Trenčíne

Utorok 10. 4. 2018

   • účasť na stretnutí žiackych školských rád základných škôl
   • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
   • účasť na pietnej spomienke pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Trenčína

Streda 11. 4. 2018

   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne

Štvrtok 12. 4. 2018

   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
   •  účasť na uvedení monografie Juraj Oravec do života

Piatok 13. 4. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
   • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Pondelok 16. 4. 2018

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho

Utorok 17. 4. 2018

   • účasť na pracovnom rokovaní predstavenstva TVK, a.s.
   • účasť na vernisáži fotovýstavy „Vznik Československých Légií“ v Trenčíne
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • vybavovanie agendy primátora

Streda 18. 4. 2018

   • pracovná cesta – Bratislava

Štvrtok 19. 4. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
   • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Piatok 20. 4. 2018

   • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 23. 4. 2018

   • pracovná cesta – Bratislava
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 24. 4. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • účasť na tlačovej konferencii spoločnosti Adient, s. r.o. v Trenčíne
   • účasť na otvorení koordinačnej porady Slovenskej správy ciest v Trenčíne
   • pracovná porada k investičným akciám Mesta Trenčín

Streda 25. 4. 2018

   • účasť na otvorení súťaže v poskytovaní prvej pomoci v Trenčíne
   • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 26. 4. 2018

   • účasť na otvorení prezentácie mesta Trenčín v skrášľovaní zelených plôch
   • vybavovanie agendy primátora
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 27. 4. 2018

   • účasť na sneme Okresnej jednoty dôchodcov
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 30. 4. 2018

   • dovolenka

Marec 2018

Štvrtok 1. 3. 2018

   • dovolenka

Piatok 2. 3. 2018

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s. pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 5. 3. 2018

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovná porada k investičným akciám  mesta Trenčín
   • účasť na schôdzi spojenej s oslavou MDŽ Základnej organizácie SZPB v Trenčíne

Utorok 6. 3. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov
   • pracovná porada s vedením Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., Trenčín

Streda 7. 3. 2018

   • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
   • účasť na seminári Akadémie tretieho veku v Trenčíne
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 8. 3. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • pracovná porada kancelária primátora

Piatok 9. 3. 2018

   • pracovná porada s hovorkyňou Mestského úradu Trenčín
   • prijatie občana, ktorý zachránil ľudský život
   • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 12. 3. 2018

   • vybavovane agendy primátora
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada k mobilite mesta Trenčín
   • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 13. 3. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s rektorom Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka
   • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ Trenčín

Streda 14. 3. 2018

   • účasť na 12. ročníku Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
   • riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 15. 3. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná cesta

Piatok 16. 3. 2018 

   • pracovná cesta

Pondelok 19. 3. 2018

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • účasť na podujatí „Stretnutie konzervatívnych osobností“ v Považskej Bystrici

Utorok 20. 3. 2018

   • pracovná cesta, Bratislava

Streda 21. 3. 2018

   • vybavovanie agendy primátora

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

   • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 22. 3. 2018

   • tlačová beseda k regulovanému parkovaniu na Juhu
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • vybavovanie agendy primátora

Piatok 23. 3. 2018

   • účasť na klavírnej súťaži v ZUŠ Karola Pádivého
   • vybavovanie agendy primátora
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 26. 3. 2018

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 27. 3. 2018

   • účasť na slávnostnom oceňovaní učiteľov v Trenčíne
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 28. 3. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
   • účasť na slávnostnom posedení seniorov pri príležitosti Dňa učiteľov v Trenčíne

Štvrtok 29. 3. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcom primátora

Piatok 30. 3. 2018

   • Veľký piatok  – štátny sviatok

Február 2018

Štvrtok 1. 2. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté stretnutia
   • pracovná cesta – Bratislava

Piatok 2. 2. 2018

   • prijatia občanov – vopred naplánované termíny
   • pracovná porada s vedúcou Útvaru kultúrno-informačných služieb MsÚ Trenčín
   • účasť na slávnostnom otvorení 3. zberného dvora v Trenčíne
   • slávnostné prijatie Igora Meška a Ladislava Moška pri príležitosti ich životných jubileí

Pondelok 5. 2. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovná porada k parkovaniu v meste Trenčín
   • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 6. 2. 2018

   • stretnutie s generálnym riaditeľom TVK, a. s.
   • tlačová beseda k spusteniu petície za opravu divadelnej sály v Posádkovom klube
   • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 7. 2. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s riaditeľom Základnej školy Kubranská

Štvrtok 8. 2. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná cesta  – Belušské Slatiny

Piatok 9. 2. 2018

   • pracovná cesta – Belušské Slatiny

Pondelok 12. 2. 2018

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovná porada k parkovaniu v meste Trenčín
   • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 13. 2. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • účasť na zasadnutí Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách

Streda 14. 2. 2018

   • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada s vedúcou Ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne

Štvrtok 15. 2. 2018

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 16. 2. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • prijatie významnej osobnosti v architektúre primátorom mesta Trenčín
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 19. 2. 2018

   • blahoželanie k jubileu najstaršiemu občanovi Trenčína
   • porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Trenčíne

Utorok 20. 2. 2018:

   • vybavovanie agendy primátora
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovná beseda so zamestnancami firmy Akebono Brake Slovakia, s.r.o. v Trenčíne

Streda 21. 2. 2018:

   • pracovná cesta – Bratislava
   • účasť na schôdzi Klubu vojenských veteránov v Trenčíne

Štvrtok 22. 2. 2018

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Piatok 23. 2. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 26. 2. 2018 

   • tlačová beseda – informovanie o oprave divadelnej sály Posádkového klubu
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • účasť na výročnej schôdzi klubu seniorov základná organizácia č. 1 v Trenčíne
   • deň otvorených dverí u primátora

Utorok 27. 2. 2018

   • pracovná porada s hlavným architektom mesta Trenčín
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 28. 2. 2018

   • účasť na zasadnutí združenia K 8, Banská Bystrica

Január 2018

Štvrtok 21. 12. 2017 – 8. 1. 2018

   • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 9. 1. 2018

   • novoročný príhovor k zamestnancom MsÚ Trenčín
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 10. 1. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada s Útvarom mobility mesta Trenčín
   • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
   • účasť na otvorení akademického roka 2018 Akadémie tretieho veku 

Štvrtok 11. 1. 2018

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 12. 1. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • účasť na otvorení benefičnej akcie „Svetlo v srdci“ v Trenčíne
   • účasť na otvorení benefičného plesu „PRO AUTIS“ v Trenčíne

Piatok 12. 1. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • účasť na otvorení benefičnej akcie „Svetlo v srdci“ v Trenčíne
   • účasť na otvorení benefičného plesu „PRO AUTIS“ v Trenčíne

Pondelok 15. 1. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 16. 1. 2018

   • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Old Herold Hefe
   • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 17. 1. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Štvrtok 18. 1. 2018

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 19. 1. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 22. 1. 2018 – Piatok 26. 1. 2018

   • PN

Pondelok 29. 1. 2018

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • deň otvorených dverí u primátora

 

Utorok 30. 1. 2018

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovný obed s hlavnou kontrolórkou mesta Trenčín
   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
   • pracovné stretnutie s akcionármi TVK, a. s.

Streda 31. 1. 2018

   • pracovná cesta – Bratislava
   • pracovná porada k čistote mesta Trenčín
   • pracovná porada k rekonštrukcii Mierového námestia


Rok 2017

December 2017

Piatok 1. 12. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 4. 12. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada s viceprimátormi mesta Trenčín
   • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Utorok 5. 12. 2017

   • pracovná porada s vedúcou Útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
   • účasť na Vianočnom posedení klubu dôchodcov JDS č. 27 v Trenčíne

Streda 6. 12. 2017

   • stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
   • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
   • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 7. 12. 2017

   • pracovná cesta – Bratislava
   • účasť na slávnostnej konferencii pri príležitosti 70. výročia založenia Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne

Piatok 8. 12. 2017

   • pracovná porada s vedúcim Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne
   • pracovné stretnutie so zástupcami Hasičského zboru v Trenčíne
   • pracovná porada k investičným akciám v meste Trenčín
   • blahoprajná gratulácia pánovi Zemkovi k jeho jubileu 90 rokov v Dome dôchodcov v Záblatí, Trenčín.

Pondelok 11. 12. 2017

   • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada so zástupcami primátora mesta Trenčín
   • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Utorok 12. 12. 2017

   • pracovná cesta – Bratislava

Streda 13. 12. 2017

   • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 14. 12. 2017

   • účasť na stretnutí v Domove sociálnych Služieb – poďakovanie za prácu v tomto zariadení
   • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Piatok 15. 12. 2017

   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • účasť na Vianočnom večierku Mestského úradu v Trenčíne

Pondelok 18. 12. 2017

   • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • účasť na vianočnom posedení seniorov v Kultúrnom dome Dlhé Hony v Trenčíne
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 19. 12. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta Trenčín
   • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 20. 12. 2017

   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 21. 12. 2017 – 8. 1. 2018

   • čerpanie riadnej dovolenky
November 2017

Streda 1. 11. 2017

   • Sviatok všetkých svätých

Štvrtok 2. 11. 2017

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Trenčín
   • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta Trenčín
   • pracovná stretnutie s vedúcim útvaru mobility

Piatok 3. 11. 2017

   • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 6. 11. 2017

   • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 7. 11. 2017

   • obhliadka Matúšovej ulice v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia
   • pracovná porada s prednostom a vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 8. 11. 2017

   • účasť na oslave pri príležitosti 25. výročia založenia okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
   • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 11. 2017

   • pracovná porada s vedúcimi útvarov (investičného, stavebného a majetkového) Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s primátorom Hlohovca
   • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 10. 11. 2017

   • účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v Zábraní
   • vybavovanie agendy primátora
   • účasť na posedení pri príležitosti 57. výročia Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím

Pondelok 13. 11. 2017

   • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • pracovné stretnutie primátora s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 14. 11. 2017

   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie k zeleni v meste Trenčín
   • vybavovanie agendy primátora

Streda 15. 11. 2017

   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
   • pracovné porada kancelárie primátora
   • účasť na podujatiach pri príležitosti „Spomienky na 17. november 89“

Štvrtok 16. 11. 2017

   • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 17. 11. 2017

   • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

Pondelok 20. 11. 2017

   • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Utorok 21. 11. 2017

   • pracovná cesta – Bratislava
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 22. 11. 2017

   • pracovná cesta – Nové Mesto nad Váhom
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 23. 11. 2017

   • pracovná cesta – Poprad
   • pracovná cesta – Banská Bystrica

Piatok 24. 11. 2017

   • pracovná cesta – Banská Bystrica
   • pracovná cesta – Piešťany

Pondelok 27. 11. 2017

   • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

   • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 28. 11. 2017

   • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
   • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 29. 11. 2017

   • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
   • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 30. 11. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • účasť na otvorení výstavy maliara Ladislava Mošku
   • stretnutie primátora s občanmi v Mestskej športovej hale
Október 2017

Pondelok 2. 10. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
   • porada s prvým a druhým viceprimátorom
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada s prednostom MsÚ a vedúcou ekonomického útvaru

Utorok 3. 10. 2017

   • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a. s.
   • vopred naplánované stretnutia s občanmi
   • pracovné porada kancelárie primátora

Streda 4. 10. 2017

   • pracovné stretnutia s riaditeľmi škôl a vedúcimi školských jedálni
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • účasť na Komisii sociálnych vecí a rodiny
   • pracovná cesta, Nitra

Štvrtok 5. 10. 2017

   • pracovná cesta, Žilina

Piatok 6. 10. 2017

   • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 9. 10. 2017

   • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovná porada k rozpočtu mesta Trenčín

Utorok 10. 10. 2017

   • služobná cesta, Bratislava

Streda 11. 10. 2017

   • služobná cesta, Nitra

Štvrtok 12. 10. 2017

   • služobná cesta, Bratislava
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 13. 10. 2017

   • účasť na otvorení výstavy „Zlaté ruky“
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 16. 10. 2017

   • účasť na otvorení prvého špecializovaného centra pre autistov v našom kraji
   • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 17. 10. 2017

   • služobná cesta, Bratislava

Streda 18. 10. 2017

   • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovná porada s vedúcou kancelárie prednostu

Štvrtok 19. 10. 2017

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • účasť na posedení Základnej organizácie nedoslýchavých

Piatok 20. 10. 2017

   • pracovná cesta, Nitra
   • pracovné stretnutie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva s potencionálnym investorom

Pondelok 23. 10. 2017

   • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 24. 10. 2017

   • slávnostné otvorenie športového ihriska ZŠ, Východná
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • vybavovanie agendy primátora

Streda 25. 10. 2017

   • účasť na prezentácii projektu Trenčín si Ty – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku a so zástupcom primátora

Štvrtok 26. 10. 2017

   • pracovná cesta, Nové Mesto nad Váhom
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • účasť v talkshow „Také zo života“

Piatok 27. 10. 2017

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 30. 10. 2017

   • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovné stretnutie so správcom mestskej krytej plavárne

Utorok 31. 10. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie so zástupcom primátora a vedúcou právneho útvaru
   • pracovné stretnutie primátora s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
September 2017

Piatok 1. 9. 2017

   • sviatok Deň ústavy

Pondelok 4. 9. 2017 – Streda 6. 9. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 7. 9. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie primátora s poslancami

Piatok 8. 9. 2017

   • vopred dohodnuté pracovné stretnutia
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • športový deň pre zamestnancov Mestského úradu

Pondelok 11. 9. 2017

   • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • pracovná stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
   • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
   • pracovné stretnutie s vicežupanom TSK

Utorok 12. 9. 2017

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie s členmi Rotary Clubu

Streda 13. 9. 2017

   • pracovná cesta, Bratislava

Štvrtok 14. 9. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 15. 9. 2017

   • Sviatok Sedembolestnej Panny Máre

Pondelok 18. 9. 2017

   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • tlačová konferencia k rekonštrukcii Mierového námestia
   • deň otvorených dverí u primátora

Utorok 19. 9. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • vopred dohodnuté pracovné stretnutia
   • porada kancelárie primátora

Streda 20. 9. 2017

   • riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 21. 9. 2017

   • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 22. 9. 2017

   • slávnostné otvorenie Výstavy Trenčín Mesto Módy
   • pracovné porada s prednostom Mestského úradu a zástupcom primátora
   • vopred dohodnuté stretnutia s občanmi
   • účasť na repríze muzikálu Studňa lásky

Pondelok 25. 9. 2017

   • pracovné stretnutie s členmi Združenia kresťanských seniorov
   • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
   • účasť na stretnutí k projektu Kresťan v politike

Utorok 26. 9. 2017

   • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru
   • účasť na TREND konferencii Komunálny manažment, Bratislava

Streda 27. 9. 2017

   • pracovná cesta, Poprad, Prešov

Štvrtok 28. 9. 2017

   • pracovná cesta, Košice, Michalovce

Piatok 29. 9. 2017

   • vopred naplánované stretnutia s občanmi
   • pracovné stretnutie k projektu FunGlass
   • pracovné stretnutie s primátorom Trenčianskych Teplíc
August 2017

Utorok 1. 8. 2017

   • služobná cesta, Bratislava
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
   • vybavovanie agendy primátora
   • kontrola investičných akcií v teréne

Streda 2. 8. 2017

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
   • porada k statickej doprave

Štvrtok 3. 8. 2017

   • účasť na slávnostnom otvorení novozrekonštruovanej ambulantnej časti gynekologicko – pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín
   • služobná cesta, Bratislava

Piatok 4. 8. 2017

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 8. – piatok 11. 8. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 14. 8. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 15. 8. 2017

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora
   • účasť na zahájení Celoslovenských športových hier seniorov

Streda 16. 8. – piatok 18. 8. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 21. 8. 2017 – piatok 25. 8. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 28. 8. 2017 – Štvrtok 31. 8. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky
Júl 2017

Pondelok 3. 7. 2017 – Utorok 4. 7. 2017

   • služobná cesta, Zürich

Streda 5. 7. 2017

   • sviatok sv. Cyrila a Metoda

Štvrtok 6. 7. 2017 – Piatok 7. 7. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 10. 7. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 11. 7. 2017

   • porada kancelárie primátora
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada k investičným akciám

Streda 12. 7. 2017

   • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie k pozemkom v priemyselnom parku

Štvrtok 13. 7. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava k statickej doprave
   • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava k zelenej infraštruktúre

Piatok 14. 7. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora

Pondelok 17. 7. 2017

   • porada s vedúcou právneho útvaru
   • vopred dohodnuté stretnutie s občanom
   • služobná cesta, Banská Bystrica

Utorok 18. 7. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnych služieb mesta Trenčín

Streda 19. 7. 2017

   • rokovanie s potenciálnym investorom
   • porada s vedúcim útvaru interných služieb
   • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 7. 2017

   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
   • porada s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
   • kontrola investičných akcií Mesta Trenčín v teréne

Piatok 21. 7. 2017

   • čerpanie dovolenky

Pondelok 24. 7. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada kancelárie primátora
   • porada k čerpaniu európskych štrukturálnych fondov

Utorok 25. 7. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
   • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Streda 26. 7. 2017

   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru klientskeho centra a matriky
   • prijatie právneho zástupcu potenciálneho investora
   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Trenčín

Štvrtok 27. 7. 2017

   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
   • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 28. 7. 2017

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie so zástupcom Centra pre rodinu
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 31. 7. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
Jún 2017

Štvrtok 1. 6. 2017

   • porada k statickej doprave
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie s riaditeľom úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
   • kontrola vybraných investičných akcií

Piatok 2. 6. 2017

   • účasť na otvorení 20. ročníka športovej olympiády žiakov ZŠ Novomeského
   • služobná cesta, Bratislava

Pondelok 5. 6. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • účasť na slávnostnom krste protihlukovej steny na železničnej stanici Trenčín – Zlatovce
   • účasť na otvorení Centra včasnej intervencie
   • vybavovanie agendy primátora

Utorok 6. 6. 2017

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín

Streda 7. 6. 2017

   • účasť na otvorení Detskej paralympiády, Spojená škola internátna
   • účasť na otvorení Športového dňa Sociálnych služieb mesta Trenčín
   • účasť na ukončení 30. ročníka Akadémie tretieho veku
   • porada s náčelníkom Mestskej polície Trenčín
   • pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov

Štvrtok 8. 6. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 9. 6. 2017

   • účasť na oslave 40. výročia založenia Nemocnice pre obvinených
   • pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR
   • účasť na oslave 50. výročia založenia Materskej školy na Považskej ulici
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 12. 6. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • účasť na aktivite MŠ Slimáčik
   • porada k čerpaniu európskych štrukturálnych fondov
   • vybavovanie agendy primátora

Utorok 13. 6. 2017

   • porada k investičným akciám
   • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
   • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 14. 6. 2017

   • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 15. 6. 2017

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • porada so zástupcom primátora
   • porada s vedúcim útvaru interných služieb
   • účasť na pietnej spomienke na obete holokaustu

Piatok 16. 6. 2017

   • porada kancelárie primátora
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada s vedúcou útvaru právneho
   • porada k statickej doprave

Pondelok 19. 6. 2017

   • účasť na tlačovej besede k otvoreniu letnej plavárne
   • prijatie účastníkov medzinárodného sympózia ORA ET ARS
   • porada so zástupcami primátora

Utorok 20. 6. 2017

   • účasť na sneme vojakov
   • účasť na odovzdávaní ocenenia Detská osobnosť mesta Trenčín 2017
   • porada s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
   • porada kancelárie primátora

Streda 21. 6. 2017

   • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 22. 6. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb

Piatok 23. 6. 2017

   • služobná cesta, Košice

Pondelok 26. 6. 2017

   • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a. s.
   • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia TVK, a. s.
   • stretnutia s občanmi – Deň otvorených dverí

Utorok 27. 6. 2017

   • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
   • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

Streda 28. 6. 2017

   • pracovné stretnutie s predsedami klubov seniorov
   • porada so zástupcami primátora
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora

Štvrtok 29. 6. 2017

   • služobná cesta, Bratislava
   • vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 30. 6. 2017

   • účasť na zasadnutí Združenia K 8, Trnava
Máj 2017

Pondelok 1. 5. 2017

   • štátny sviatok

Utorok 2. 5. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada kancelárie primátora

Streda 3. 5. 2017

   • účasť na zasadnutí Rady starších
   • porada so zástupcami primátora
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 4. 5. 2017

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie k rekonštrukcii Mierového námestia

Piatok 5. 5. 2017

   • porada k investičným akciám mesta
   • prijatie veľvyslanca štátu Izrael v SR
   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 8. 5. 2017

   • štátny sviatok

Utorok 9. 5. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada kancelárie primátora
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 10. 5. 2017

   • pracovné stretnutie k projektu Trenčín si Ty
   • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • sobášenie

Štvrtok 11. 5. 2017

   • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
   • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín
   • porada so zástupcom primátora
   • pracovné stretnutie so zástupcami potenciálneho investora

Piatok 12. 5. 2017

   • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
   • účasť na slávnostnom otvorení výstav REGION TOUR EXPO – CHUŤ SLOVENSKA – TORTY & SVET PEČENIA
   • sobášenie

Pondelok 15. 5. 2017

   • účasť na oslave Dňa matiek
   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada k investičným akciám mesta
   • prijatie veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Utorok 16. 5. 2017

   • účasť na výročnom členskom zhromaždení predsedov klubov Združení kresťanských seniorov Slovenska
   • porada k výzvam na čerpanie fondov EÚ
   • porada so zástupcami primátora
   • pracovné stretnutie k filmovému festivalu

Streda 17. 5. 2017

   • služobná cesta, Bratislava
   • účasť na kongrese geriatrov
   • pracovné stretnutie k návrhu ihriska „Karpatská“
   • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Akebono

Štvrtok 18. 5. 2017

   • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora

Piatok 19. 5. 2017

   • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
   • pracovné stretnutie k statickej doprave
   • porada s vedúcou útvaru právneho

Pondelok 22. 5. 2017

   • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej sporiteľne
   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie k investičným akciám
   • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 23. 5. 2017

   • účasť na slávnostnom prejazde prvého vlaku po zrekonštruovanom železničnom moste v Trenčíne
   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
   • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Marius Pedersen
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb

Streda 24. 5. 2017

   • služobná cesta, Poprad

Štvrtok 25. 5. 2017

   • porada k letnej plavárni
   • porada k statickej doprave
   • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 26. 5. 2017

   • účasť na tlačovej besede k podpisu zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Regionálneho centra hádzanej
   • prijatie speváckeho súboru z partnerského mesta Cran-Gevrier
   • porada kancelárie primátora
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 29. 5. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • účasť na kontrole letnej plavárne
   • prijatia občanov – Deň otvorených dverí

Utorok 30. 5. 2017

   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti AAF
   • porada k investičným akciám

Streda 31. 5. 2017

   • porada so zástupcami primátora
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
   • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu
   • vybavovanie agendy primátora
Apríl 2017

Pondelok 3. 4. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • vybavovanie agendy primátora

Utorok 4. 4. 2017

   • pracovné stretnutie k investičným akciám Mesta Trenčín
   • porada kancelárie primátora
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada s vedúcim útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín

Streda 5. 4. 2017

   • porada k statickej doprave
   • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
   • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Štvrtok 6. 4. 2017

   • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb
   • účasť na otvorení Majstrovstiev Slovenska starších žiakov 2017 v ľadovom hokeji

Piatok 7. 4. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • porada so zástupcom primátora

Pondelok 10. 4. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • účasť na oslavách 72. výročia oslobodenia Trenčína od fašizmu
   • porada kancelárie primátora

Utorok 11. 4. 2017

   • porada k statickej doprave
   • pracovné stretnutie k realizácii projektov
   • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Streda 12. 4. 2017

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 4. 2017

   • účasť na tlačovej konferencii k rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne
   • porada k odpredaju majetku mesta
   • porada so zástupcami primátora

Piatok 14. 5. 2017

   • sviatok Veľký piatok

Pondelok 17. 4. 2017

   • Veľkonočný pondelok

Utorok 18. 4. 2017 – Piatok 21. 4. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 24. 4. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora

Utorok 25. 4. 2017

   • účasť na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
   • prijatie občana – vopred dohodnutý termín
   • služobná cesta, Bratislava

Streda 26. 4. 2017

   • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu
   • účasť na zasadnutí komisie k odpredaju majetku
   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie prednostu

Štvrtok 27. 4. 2017

   • porada so zástupcom primátora
   • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti AAF
   • účasť na otvorení testovacieho centra spoločnosti Yanfeng
   • pracovné stretnutie k Integrovanému regionálnemu operačnému programu
   • porada k rekonštrukcii Mierového námestia

Piatok 28. 4. 2017

   • pracovné stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu
   • pracovné stretnutie k údržbe drevín
   • vybavovanie agendy primátora
Marec 2017

Streda 1. 3. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora
   • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 2. 3. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 3. 3. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 6. 3. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada k čisteniu dopravných komunikácií
   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín

Utorok 7. 3. 2017

   • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc Slovenskej republiky
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 8. 3. 2017

   • služobná cesta, Bratislava
   • účasť na verejnej prezentácii štúdie nového urbanistického riešenia centrálnej mestskej zóny

Štvrtok 9. 3. 2017

   • pracovné stretnutie k projektu Trenčín si Ty
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora

Piatok 10. 3. 2017

   • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
   • porada k statickej doprave
   • porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.

Pondelok 13. 3. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
   • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
   • kontrola čistenia mestských komunikácií
   • účasť na zasadnutí Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia

Utorok 14. 3. 2017

   • služobná cesta, Bratislava
   • porada kancelárie primátora
   • vybavovanie agendy primátora

Streda 15. 3. 2017

   • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 16. 3. 2017

   • služobná cesta, Bratislava
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 17. 3. 2017

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 20. 3. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada kancelárie primátora
   • porada k statickej doprave

Utorok 21. 3. 2017

   • pracovné stretnutie s prednostom okresného úradu
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora
   • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 22. 3. 2017

   • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
   • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • účasť na pohrebe

Štvrtok 23. 3. 2017

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • porada s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti LIDL

Piatok 24. 3. 2017

   • účasť na ceremoniáli odovzdávania velenia Pozemných síl OS SR
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 27. 3. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s poslancom NR SR
   • Deň otvorených dverí u primátora – prijatia občanov

Utorok 28. 3. 2017

   • pracovné stretnutie so zástupcom Klubu generálov SR
   • účasť na slávnostnom oceňovaní úspešných pedagógov mesta Trenčín
   • porada k likvidácii odpadov

Streda 29. 3. 2017

   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
   • pracovné stretnutie so zástupcami klubov seniorov
   • porada k rekonštrukcii Mierového námestia

Štvrtok 30. 3. 2017

   • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora

Piatok 31. 3. 2017

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti SPP Distribúcia
   • účasť na zasadnutí valného zhromaždenia Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
Február 2017

Streda 1. 2. 2017

   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • účasť na zasadnutí Rady starších
   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín

Štvrtok 2. 2. 2017

   • služobná cesta, Bratislava

Piatok 3. 2. 2017

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 6. 2. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
   • vybavovanie agendy primátora

Utorok 7. 2. 2017

   • účasť na zasadnutí Rady ZMOS, Štrbské Pleso

Streda 8. 2. 2017

   • porada k majetkovo-právnym záležitostiam Mesta Trenčín
   • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 2. 2017

   • služobná cesta, Bratislava

Piatok 10. 2. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora
   • účasť na zasadnutí komisie pre vyhodnotenie súťaže na obstaranie novej internetovej stránky Mesta Trenčín

Pondelok 13. 2. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada k parkovacej politike
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Utorok 14. 2. 2017

   • služobná cesta, Bratislava

Streda 15. 2. 2017

   • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
   • rokovanie so zástupcami spoločnosti ASKO – NÁBYTOK

Štvrtok 16. 2. 2017

   • porada k čistote mesta
   • porada k organizácii dopravy počas festivalu Pohoda 2017
   • porada kancelárie primátora
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 17. 2. 2017

   • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu EKOTOPFILM
   • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti AD značenie
   • pracovné rokovanie k návšteve delegácie z Cran Gevrier
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 20. 2. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s riaditeľom Základnej školy na Hodžovej ulici v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 21. 2. 2017

   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
   • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
   • účasť na prezentácií verejného obstarávania
   • vedenie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 22. 2. 2017

   • služobná cesta, Košice

Štvrtok 23. 2. 2017

   • služobná cesta, Košice

Piatok 24. 2 2017

   • návšteva a diskusia so zamestnancami Adient
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 27. 2. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • Deň otvorených dverí u primátora – prijatia občanov

Utorok 28. 2. 2017

   • kontrola čistenia komunikácií
   • stretnutie so zástupcami spoločnosti Old Herold Hefe
   • účasť na vyhlásení výsledkov verejného obstarávania nového webového sídla Mesta Trenčín
   • porada k statickej doprave
Január 2017

Pondelok 2. 1. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne
   • návšteva prvého občana mesta Trenčín narodeného v roku 2017 na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne

Utorok 3. 1. 2017

   • pracovné stretnutie so zástupcom primátora mesta Trenčín
   • porada kancelárie primátora
   • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Streda 4. 1. 2017

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru dopravy mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
   • pracovná porada k možnostiam bytovej výstavby

Štvrtok 5. 1. 2017

   • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
   • vybavovanie agendy primátora

Piatok 6. 1. 2017

   • štátny sviatok

Pondelok 9. 1. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • služobná cesta, Bratislava

Utorok 10. 1. 2017

   •  služobná cesta, Bratislava

Streda 11. 1. 2017

   • pracovné rokovanie so zástupcami Marius Pedersen, a.s.
   • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín
   • účasť na seminári Akadémie tretieho veku

Štvrtok 12. 1. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • služobná cesta, Bratislava

Piatok 13. 1. 2017

   • pracovná porada k dopravnej situácii
   • pracovná porada s vedúcim útvaru hlavného architekta mesta
   • porada kancelárie primátora

Pondelok 16. 1. 2017

   • novoročný príhovor k zamestnancom Mesta Trenčín
   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • novoročný príhovor k zamestnancom Mestskej polície Trenčín
   • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17. 1. 2017

   • služobná cesta, Česká republika

Streda 18. 1. 2017

   • služobná cesta, Česká republika

Štvrtok 19. 1. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • služobná cesta, Piešťany

Piatok 20. 1. 2017

   • novoročné stretnutie primátora so zamestnancami MHSL, m. r. o.
   • novoročné stretnutie primátora so zamestnancami Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o.
   • stretnutie so zástupcami Armády spásy
   • prijatie akademickej maliarky Evy Mišákovej-Ábelovej pri príležitosti jej životného jubilea

Pondelok 23. 1. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie k dopravnej situácii v Trenčíne
   • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Utorok 24. 1. 2017

   • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Streda 25. 1. 2017

   • kontrola zimnej údržby povrchu komunikácii
   • pracovná porada k otázkam čerpania fondov EÚ
   • pracovné stretnutie s riaditeľom Mestského hospodárstva a správy lesov

Štvrtok 26. 1. 2017

   • služobná cesta, Bratislava
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 27. 1. 2017

   • vybavovanie a podpisovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 30. 1. 2017

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • prijatie J. E. vyľvyslanca USA v SR Adama H. Sterlinga
   • Deň otvorených dverí u primátora – prijatia občanov

Utorok 31. 1. 2017

   • vybavovanie agendy primátora
   • služobná cesta, Bratislava

Rok 2016

December 2016

Štvrtok 1. 12. 2016

   • porada s prednostom mestského úradu
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín
   • účasť na zasadnutí Výboru mestskej časti Sever

Piatok 2. 12. 2016

   • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 5. 12. 2016

   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • účasť na zasadnutí Rady Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
   • pracovné rokovania s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 6. 12. 2016

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • účasť na stretnutí Ligy proti reumatizmu
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru sociálnych vecí

Streda 7. 12. 2016

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • účasť na seminári Akadémie tretieho veku
   • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 8. 12. 2016

   • porada k internetovej stránke venovanej parkovacej politike Mesta Trenčín
   • služobná cesta, Bratislava

Piatok 9. 12. 2016

   • porada kancelárie primátora
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • porada so zástupcom primátora
   • účasť na vernisáži v Galérii M. A. Bazovského

Pondelok 12. 12. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
   • porada k dopravnej situácii a rozkopávkam

Utorok 13. 12. 2016

   • pracovné rokovanie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • pracovné stretnutie so zástupcami Národného kontrolného úradu
   • služobná cesta, Bratislava

Streda 14. 12. 2016

   • pracovné stretnutie, TSK
   • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 15. 12. 2016:

   • služobná cesta, Bratislava

Piatok 16. 12. 2016

   • služobná cesta, cesta Nové Mesto nad Váhom
   • pracovné stretnutie na Expozitúre Národného kontrolného úradu v Trenčíne
   • pracovné rokovanie k plánu udržateľnej mobility
   • prijatie občana – vopred dohodnutý termín

Pondelok  19. 12. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“
   • účasť na prezentácii rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne pre vlastníkov dotknutých nehnuteľností

Utorok 20. 12. 2016

   • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • služobná cesta, Bratislava

Streda 21. 12. 2016

   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru Kultúrno-informačných služieb
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora

Štvrtok 22. 12. 2016

   • porada k parkovacej politike
   • porada k investičným akciám Mesta Trenčín

Piatok 23. 12. 2016

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 26. 12. 2016

   • 2. sviatok vianočný

Utorok 27. 12. 2016 – Piatok 30. 12. 2016

   • čerpanie riadnej dovolenky
November 2016

Utorok 1. 11. 2016

   • Štátny sviatok

Streda 2. 11. 2016

   • služobná cesta, Bratislava
   • vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 3. 11. 2016

   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • účasť na zasadnutí Združenia K8

Piatok 4. 11. 2016

   • účasť na zasadnutí Združenia K8
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 11. 2016

   • rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada kancelárie primátora

Utorok 8. 11. 2016

   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
   • vybavovanie agendy primátora
   • kontrola investičných akcií Mesta Trenčín

Streda 9. 11. 2016

   • porada s právnym zástupcom Mesta Trenčín
   • účasť na seminári Akadémie tretieho veku
   • účasť na schôdzi klubu seniorov
   • pracovné porada s riaditeľmi základných škôl
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 10. 11. 2016

   • pracovné rokovanie k stavu modernizácie železničnej trate
   • účasť na pietnej spomienke padlým v 1. svetovej vojne
   • porada so zástupcom primátora
   • účasť na festivale HoryZonty

Piatok 11. 11. 2016

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • účasť na pietnej spomienke na zosnulých vo vojnách

Pondelok 14. 11. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
   • porada kancelárie primátora
   • vybavovanie agendy primátora

Utorok 15. 11. 2016

   • porada k rekonštrukciám mestských komunikácií
   • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja
   • účasť na vernisáži výstav k 17. novembru 1989

Streda 16. 11. 2016

   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
   • porada so zástupcom primátora mesta Trenčín
   • účasť na diskusii o hodnotách Novembra ‘89

Štvrtok 17. 11. 2016

   • štátny sviatok

Piatok 18. 11. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • porada s právnym zástupcom Mesta Trenčín
   • účasť na otváracom ceremoniáli Festivalu francúzskych filmov 2016

Pondelok 21. 11. 2016

   • služobná cesta Bratislava
   • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 22. 11. 2016

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • služobná cesta, Piešťany

Streda 23. 11. 2016

   • služobná cesta, Bratislava
   • pracovné stretnutie k investičným akciám Mesta Trenčín
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 24. 11. 2016

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • porada so zástupcom primátora mesta Trenčín
   • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Piatok 25. 11. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
   • porada kancelárie primátora

Pondelok 28. 11. 2016

   • účasť na workshope k novému webovému sídlu Mesta Trenčín
   • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 29. 11. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“
   • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru MsÚ

Streda 30. 11. 2016

   • účasť na zasadnutí Rady starších
   • účasť na verejnej diskusii s obyvateľmi Trenčína v Mestskej športovej hale
Október 2016

Pondelok 3. 10. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
   • prijatia občanov počas Dňa otvorených dverí

Utorok 4. 10. 2016

   • služobná cesta, Bratislava

Streda 5. 10. 2016

   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
   • rokovanie s potenciálnym investorom
   • pracovné stretnutie s primátorkou Prievidze

Štvrtok 6. 10. 2016

   • porada kancelárie primátora
   • účasť na zasadnutí TVK, a. s.
   • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • stretnutie so zástupcami partnerských miest

Piatok 7. 10. 2016

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • porada s viceprimátorom mesta Trenčín
   • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov
   • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 10. 10. 2016

   • účasť na tlačovej besede
   • účasť na slávnostnom stretnutí jubilantov klubu dôchodcov
   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
   • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov

Utorok 11. 10. 2016

   • služobná cesta, Bratislava

Streda 12. 10. 2016

   • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 13. 10. 2016

   • pracovná cesta, Bratislava
   • účasť na pohrebe Michala Kováča

Piatok 14. 10. 2016

   • pracovné stretnutie – kontrola čistoty mesta s vedením Marius Pedersen a zodpovednými pracovníkmi mesta Trenčín
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada s viceprimátorom

Pondelok 10. 10. 2016

   • účasť na tlačovej besede
   • účasť na slávnostnom stretnutí jubilantov klubu dôchodcov
   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
   • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov

Utorok 11. 10. 2016

   • služobná cesta, Bratislava

Streda 12. 10. 2016

   • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 13. 10. 2016

   • pracovná cesta, Bratislava
   • účasť na pohrebe Michala Kováča

Piatok 14. 10. 2016

   • pracovné stretnutie – kontrola čistoty mesta s vedením Marius Pedersen a zodpovednými pracovníkmi Mesta Trenčín
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada s viceprimátorom

Pondelok 17. 10. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
   • porada k rozpočtu mesta na rok 2017
   • účasť na finančnej a majetkovej komisii

Utorok 18. 10. 2016

   • pracovné rokovanie s potenciálnym investorom
   • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami Mesta Trenčín
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 19. 10. 2016

   • účasť na tlačovej besede
   • služobná cesta Bratislava

Štvrtok 20. 10. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
   • porada k investičným akciám mesta

Piatok 21. 10. 2016

   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
   • pracovné rokovanie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • pracovné rokovanie k podpore športových podujatí
   • pracovné stretnutie s ministrom obrany SR

Pondelok 24. 10. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
   • pracovné stretnutie k projektu Terminál
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Utorok 25. 10. 2016

   • návšteva prezidenta SR
   • pracovné rokovanie s prednostom Okresného úradu Trenčín
   • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 26. 10. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
   • účasť na schôdzi Základnej organizácie nedoslýchavých Trenčín
   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín

Štvrtok 27. 10. 2016

   • služobná  cesta, Bratislava

Piatok 28. 10. 2016

   • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
   • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
   • účasť na schôdzi klubu seniorov
   • účasť na vernisáži v Galérii M. A. Bazovského

Pondelok 31. 10. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
September 2016

Štvrtok 1. 9. 2016 – Piatok 9. 9. 2016

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 12. 9. 2016

   • porada primátora s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
   • porada k parkovacej politike
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 13. 9. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • služobná cesta Štrbské Pleso
   • účasť na zasadnutí Rady ZMOS

Streda 14. 9. 2016

   • účasť na zasadnutí Rady ZMOS
   • účasť na výstave Rudolfa Moška

Štvrtok 15. 9. 2016

   • Štátny sviatok

Piatok 16. 9. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora
   • porada s vedúcou útvaru právneho
   • sobášenie

Pondelok 19. 9. 2016

   • porada k plánu rozvoja mesta
   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
   • služobná cesta, Bratislava

Utorok 20. 9. 2016

   • služobná cesta, Praha

Streda 21. 9. 2016

   • účasť na zasadnutí Rady starších
   • rokovanie s potenciálnym investorom
   • porada k rozpočtu na rok 2017

Štvrtok 22. 9. 2016

   • pracovné stretnutie k stavu modernizácie železničnej trate
   • porada k vyhrádzaniu parkovacích miest
   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Piatok 23. 9. 2016

   • pracovné stretnutie s poslancami
   • porada kancelárie primátora
   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s poslancami

Pondelok 26. 9. 2016

   • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou Mesta Trenčín
   • služobná cesta, Bratislava

Utorok 27. 9. 2016

   • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 28. 9. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 29. 9. 2016 

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • prijatie zástupcov Dobrovovoľného hasičského zboru Trenčín – Opatová
   • pracovné rokovanie k stavu modernizácie železničnej trate

Piatok 30. 9. 2016

   • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
   • porada kancelárie primátora
August 2016

Pondelok 1. 8. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
   • porada so zástupcom primátora
   • porada kancelárie primátora

Utorok 2. 8. 2016

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 3. 8. 2016

   • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 4. 8. 2016

   • pracovné rokovanie k projektu Terminál
   • vedenie mmoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 5. 8. 2016

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora

Pondelok 8. 8. 2016

   • kontrolný deň v meste
   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
   • porada k bioodpadu
   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 9. 8. 2016

   • služobná cesta, Bratislava

Streda 10. 8. 2016

   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 11. 8. 2016

   • služobná cesta Piešťany
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 12. 8. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • porada kancelárie primátora

Pondelok 15. 8. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
   • rokovania s potenciálnym investorom

Utorok 16. 8. 2016

   • pracovné rokovanie k modernizácii železničnej trate
   • porada s vedúcou útvaru ekonomického
   • porada s komunikačným oddelením

Streda 17. 8. 2016

   • porada s prednostom MsÚ
   • porada k rozpočtu mesta Trenčín
   • pracovné rokovanie k Posádkovému klubu

Štvrtok 18. 8. 2016

   • porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • vyjadrenie pre médiá
   • vybavovanie agendy primátora

Piatok 19. 8. 2016

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 22. 8. 2016

   • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 23. 8. 2016

   • stretnutia s verejnosťou – vopred dohodnuté termíny
   • porada s hlavným architektom mesta
   • služobná cesta, Bratislava

Streda 24. 8. 2016

   • služobná cesta Rožňava, Bardejov

Štvrtok 25. 8. 2016

   • stretnutia s verejnosťou – vopred dohodnuté termíny
   • účasť na oslavách výročia vypuknutia Slovenského národného povstania
   • pracovné stretnutie s predstaviteľmi hokejového klubu

Piatok 26. 8. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
   • sobášenie

Pondelok 29. 8. 2016

   • Štátny sviatok

Utorok 30. 8. 2016 – Streda 31. 8. 2016

   • Čerpanie riadnej dovolenky
Júl 2016

Piatok 1. 7. 2016

   • kontrola kosenia v meste
   • kontrola postupu prác na moste na Ostrov
   • stretnutie s generálnym riaditeľom a.s. Keraming
   • podpisovanie agendy primátora
   • účasť na pohrebe MUDr. Beňa
   • sobášenie

Pondelok 4. 7. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov
   • podpisovanie agendy primátora
   • služobná cesta, Ivanka pri Dunaji

Utorok 5. 7. 2016

   • štátny sviatok

Streda 6. 7. 2016

   • porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
   • zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 7. 7. 2016

   • podpisovanie agendy primátora
   • pracovné rokovanie k mostu Opatová
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 8. 7. 2016

   • služobná cesta, Bratislava
   • účasť na okrúhlom stole „Budúcnosť inteligentných miest na Slovensku“, ktorý je súčasťou 7. európskeho summitu regiónov a miest

Pondelok 11. 7. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
   • vybavovanie agendy primátora
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 12. 7. 2016

   • prijatie riaditeľky ZUŠ K. Pádivého pri príležitosti odchodu do dôchodku
   • prijatie riaditeľky ZŠ, Východná pri príležitosti odchodu do dôchodku
   • pracovné rokovanie k rekonštrukcii Mierového námestia

Streda 13. 7. 2016

   • porada k rozpočtu
   • porada k rekonštrukcii mostu v mestskej časti Opatová
   • porada so zástupcom primátora

Štvrtok 14. 7. 2016

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 15. 7. 2016

   • rokovania s potenciálnym investorom

Pondelok 18. 7. 2016

   • účasť na zasadnutí krízového štábu
   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
   • pracovné stretnutie so starostom obce Bolešov
   • porada k výstavbe nového futbalového štadióna
   • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Trenčíne

Utorok 19. 7. 2016

   • účasť na pracovnom stretnutí ku kontrole MsÚ Národným kontrolným úradom
   • tlačová beseda
   • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
   • porada so zástupcom primátora

Streda 20. 7. 2016

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 21. 7. 2016

   • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
   • porada kancelárie primátora
   • služobná cesta, Bratislava

Piatok 22. 7. 2016

   • vybavovanie agendy primátora
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 25. 7. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
   • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
   • pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie

Utorok 26. 7. 2016

   • porada so zástupcom primátora
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 27. 7. 2016

   • pracovné stretnutie k investičným akciám Mesta Trenčín
   • účasť na zasadnutí predstavenstva Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s.
   • pracovné stretnutie k zimnému štadiónu

Štvrtok 28. 7. 2016

   • pracovné rokovanie o čistote v meste
   • pracovný obed so starostami okolitých obcí
   • pracovné rokovanie o stave modernizácie železničnej trate
   • vybavovanie agendy primátora

Piatok 29. 7. 2016

   •  služobná cesta, Bratislava
Jún 2016

Streda 1. 6. 2016

   • Pracovné stretnutie s riaditeľom SAD Trenčín
   • Odovzdávanie cien na florbalovom turnaji základných škôl
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Štvrtok 2. 6. 2016 

   • Služobná cesta, Bratislava
   • Vybavovanie agendy primátora

Piatok 3. 6. 2016

   • Účasť na premietaní cestopisného filmu pre víťazov celoslovenskej súťaže
   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 6. 6. 2016

   • Porada kancelárie primátora
   • Porada s vedúcimi útvarov
   • Pracovná návšteva priestorov MHSL
   • Porada k rozpočtu

Utorok 7. 6. 2016

   • Rozhovor pre Pressburger Zeitung (si uprav ak uznáš za vhodné)
   • Porada ku koseniu
   • Vybavovanie agendy primátora
   • Účasť na odovzdávaní cien pre Cyklistickú osobnosť Trenčína 2015

Streda 8. 6. 2016

   • Porada k modernizácii železničnej trate
   • Vedenie rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 6. 2016

   • Služobná cesta, Bratislava

Piatok 10. 6. 2016

   • Pracovné rokovanie s riaditeľom SAD Trenčín
   • Tlačová beseda
   • Služobná cesta, Piešťany

Pondelok 13. 6. 2016

   • Porada s vedúcimi útvarov
   • Účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
   • Účasť na zasadnutí valného zhromaždenia TVK, a.s.
   • Porada k statickej doprave
   • Účasť na verejnej prezentácii návrhu nového cestovného poriadku

Utorok 14. 6. 2016

   • rokovanie s poslancami MsZ
   • porada so zástupcom primátora

Streda 15. 6. 2016

   • porada k rozpočtu
   • účasť na zasadnutí Rady starších
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 16. 6. 2016

   • sobášenie
   • služobná cesta, Bratislava

Piatok 17. 6. 2016

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok  20. 6. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov
   • porada kancelárie primátora
   • prijatie účastníkov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS
   • vybavovanie agendy primátora

Utorok 21. 6. 2016

   • oceňovanie detských osobností mesta Trenčín 2016
   • služobná cesta, Bratislava

Streda 22. 6. 2016

   • porada s prednostom mestského úradu
   • návšteva materskej školy Slimáčik
   • pracovné stretnutie k letnej plavárni

Štvrtok 23. 6. 2016

   • služobná cesta, Bratislava

Piatok 24. 6. 2016

   • tlačová beseda
   • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
   • sobášenie
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok  27. 6. 2016

   • porada s vedúcimi útvarov
   • porada k programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Utorok 28. 6. 2016

   • pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • prijatie Jozefa Hankociho pri príležitosti publikovania knihy 110 rokov trenčianskeho futbalu
   • vybavovanie agendy primátora
   • pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 29. 6. 2016

   • rokovanie s predsedom finančnej a majetkovej komisie MsZ
   • rokovanie s vedúcou ekonomického útvaru a prednostom MsÚ o rozpočte
   • pracovná porada so zástupcom primátora
   • pracovné stretnutie so starostom obce Mníchova Lehota
   • kontrola postupu prác na moste na Ostrov
   • rokovanie so zástupcom SPP
   • pracovné rokovanie s poslancom MsZ

Štvrtok 30. 6. 2016

   • služobná cesta Bratislava
Máj 2016

Pondelok 2. 5. – Piatok 6. 5. 2016

   • Čerpanie dovolenky

Pondelok 9. 5. 2016

   • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
   • Účasť na podujatí – Deň matiek – Združenie kresťanských seniorov
   • Vybavovanie agendy primátora
   • Účasť na podujatí – Deň matiek – Jednota dôchodcov Slovenska
   • Služobná cesta, Bratislava

Utorok 10. 5. 2016

   • Účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
   • Účasť na spomienkovom ceremoniáli pri príležitosti 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Posádkovom dome
   • Účasť na podpisovaní Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom na príprave a realizácii Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín
   • Porada kancelárie primátora

Streda 11. 5. 2016

   • Pracovné rokovanie – ZSE Energia, a.s.
   • Služobná cesta, Bratislava
   • Pracovné rokovanie – Železnice Slovenskej republiky

Štvrtok 12. 5. 2016

   • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
   • Porada so zástupcom primátora
   • Účasť na rokovaní k aktuálnemu stavu modernizácie železničnej trate v Trenčíne
   • Služobná cesta, Košice – účasť na stretnutí Združenia krajských miest K8

Piatok 13. 5. 2016

   • Služobná cesta, Košice – účasť na stretnutí Združenia krajských miest K8

Pondelok 16. 5. 2016

   • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
   • Vybavovanie agendy primátora
   • Porada kancelárie primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ k MHD Trenčín

Utorok 17. 5. 2016

   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • Vybavovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ

Streda 18. 5. 2016

   • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
   • Porada k rozpočtovej situácii Mesta Trenčín
   • Sobášenie
   • Služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 19. 5. 2016

   • Služobná cesta, Bratislava

Piatok 20. 5. 2016

   • Účasť na poďakovaní zamestnancom Sociálnych služieb Mesta Trenčín
   • Porada kancelárie primátora
   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • Sobášenie

Pondelok 23. 5. 2016

   • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
   • Vybavovanie agendy primátora
   • Účasť na pohrebe
   • Pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Utorok 24. 5. 2016

   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
   • Pracovné stretnutie k parkovacej politike

Streda 25. 5. 2016

   •  Služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 26. 5. 2016

   • Vybavovanie agendy primátora
   • Rokovanie so zástupcami ZSE Energia, a.s.
   • Sobášenie
   • Služobná cesta, Bratislava

Piatok 27. 5. 2016 

   • Účasť na Športovej olympiáde málotriednych škôl
   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • Sobášenie

Pondelok 30. 5. 2016

   • Pracovné stretnutie s podpredsedom predstavenstva TVK, a.s. Trenčín
   • Porada k parkovacej politike
   • Vybavovanie agendy primátora
   • Deň otvorených dverí pre záujemcov o stretnutie s primátorom

Utorok 31. 5. 2016

   • Služobná cesta, Bratislava
   • Porada kancelárie primátora
Apríl 2016

Piatok 1. 4. 2016

   • Služobná cesta Bratislava

Pondelok 4. 4. 2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovná porada s prednostom MsÚ
   • Pracovná porada s povereným vedúcim kancelárie primátora k programu
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 5. 4. 2016

   • Rokovanie so zástupcami SPP – distribúcia, a. s.
   • Pracovné stretnutie so zástupcami Centra pre rodinu
   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 6. 4. 2016

   • Stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
   • Rokovania s poslancami MsZ Trenčín
   • Rokovanie so zástupcami Klubov seniorov
   • Stretnutie so zástupkyňou m. o. Aliancia žien – Cesta späť

Štvrtok 7. 4. 2016

   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • Účasť na podujatí Klubu vojenských veteránov
   • Porada so zástupcom primátora

Piatok 8. 4. 2016

   • Rokovanie so starostom Trenčianskej Turnej
   • Prijatie poslanca MsZ Trenčín pri príležitosti životného jubilea
   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • Sobášenie

Pondelok 11. 4. 2016

   • Pracovná porada so zástupcom primátora
   • Stretnutie s deťmi z detského domova v rámci projektu „Spoza brány k politikom“
   • Stretnutie s poslancom MsZ Trenčín
   • Stretnutia so zamestnancami MsÚ Trenčín
   • Pracovná porada k novému grafikonu MHD

Utorok 12. 4. 2016

   • Vybavovanie agendy primátora
   • Účasť na oslavách 71. výročia oslobodenia Trenčína
   • Účasť na zasadnutí Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
   • Stretnutie s trenčianskymi architektmi

Streda 13. apríl 2016

   • Vybavovanie agendy primátora
   • Účasť na tlačovej konferencii mimovládnej organizácie Aliancia žien – cesta späť o zriadení nového poradenského centra v Trenčíne pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie
   • Služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 14. apríl 2016

   • Pracovné stretnutie k dopravnej situácii na ZŠ Na dolinách
   • Pracovné stretnutie k aktuálnemu stavu modernizácie železničnej trate
   • Pracovný obed s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
   • Účasť na spomienkovom stretnutí k 74. výročiu prvého transportu Židov do koncentračného tábora Osvienčim
   • Rokovanie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • Účasť na oceňovaní športovcov mesta Trenčín za rok 2015

Piatok 15. apríl 2016

   • Vybavovanie agendy primátora
   • Porada so zástupcom primátora
   • Prijatie úspešného slovenského športovca
   • Účasť na valnom zhromaždení Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“

Pondelok 18. 4. 2016 – Štvrtok 21. 4. 2016

   • Čerpanie dovolenky

Piatok 22. 4. 2016

   • Vybavovanie agendy primátora
   • Porada kancelárie primátora

Pondelok 25. 4. 2016 

   • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
   • Pracovné stretnutie k Programu rozvoja mesta
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom SAD Trenčín
   • Porada k prezentácii parkovacej politiky mesta

Utorok 26. 4. 2016

   • Vybavovanie agendy primátora
   • Prijatie exkurzie detí z MŠ Slimáčik
   • Pracovná porada s prednostom MsÚ
   • Verejná diskusia k parkovacej politike Mesta

Streda 27. 4. 2016

   • Porada kancelárie primátora
   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Štvrtok 28. 4. 2016

   • Vybavovanie agendy primátora
   • Účasť na konferencii Asociácie komunálnych ekonómov
   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • Účasť na zakladajúcej schôdzi klubu Sklerózy multiplex

Piatok 29. 4. 2016

   • Účasť na Zlatovskom memoriáli Prháčka a Psotného
   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • Účasť na oslavách sviatku Pesach
Marec 2016

Utorok 1. 3. 2016

   • Pracovné rokovanie k aktuálnemu stavu Modernizácie železničnej trate
   • Podpisovanie agendy primátora

 

Streda 2. 3. 2016

   • Účasť na 8. ročníku súťažnej prehliadky „Poézia, próza a spevy jesene života 2016“
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

 

Štvrtok 3. 3. 2016

   • Vyjadrenie pre agentúru ČTK
   • Rokovanie s podpredsedom predstavenstva TVK, a. s.
   • Pracovná porada so zástupcom primátora

 

Piatok 4. 3. 2016

   • Vybavovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
   • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru

Pondelok 7. 3. 2016

   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Účasť na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov ul. 28.októbra
   • Účasť na výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie SZPB Trenčín

Utorok 8. 3. 2016

   • Pracovné rokovania v Bratislave

Streda 9. 3. 2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Rozhovor pre časopis týždeň.sk
   • Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 10. 3. 2016

   • Pracovné rokovanie o Modernizácii železničnej trate
   • Pracovné stretnutie k pripravovanej mobilnej aplikácii o meste Trenčín
   • Účasť na koncerte speváckych zborov z gymnázií z Ľubľany – Krakova – Trenčína a Komorného orchestra ZUŠ K.Pádivého Trenčín

Piatok 11. 3. 2016

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 14. 3. 2016

   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k návrhu parkovacej politiky mesta

Utorok 15. 3. 2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie k projektu
   • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta

Streda 16. 3. 2016

   • Rozhovor pre TA3 k relácií o mostoch
   • Pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti VOD-EKO, a.s.
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí

Štvrtok 17. 3. 2016

   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. v Jasnej

Piatok 18. 3. 2016

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. v Jasnej

Pondelok 21. 3. 2016

   • Pracovná porada so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie k pripravovanému projektu
   • Podpisovanie agendy primátora

Utorok 22. 3. 2016

   • Pracovné rokovania k modernizácii železničnej trate
   • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru

Streda 23. 3. 2016

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru k rozpočtu
   • Účasť na 10. ročníku klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja 2016
   • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Strednej umeleckej školy v Trenčíne

Štvrtok 24. 3. 2016

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitosti
   • Pracovné rokovanie – Piešťany
   • Podpisovanie agendy primátora

Piatok 25. 3. 2016

   • Štátny sviatok

Pondelok 28. 3. 2016

   • Štátny sviatok

Utorok 29. 3. 2016

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie k parkovacej politike v meste
   • Neformálne stretnutie primátora s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 30. 3. 2016

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 31. 3. 2016

   • Pracovné stretnutie k parkovacej politike v meste
   • Slávnostné oceňovanie úspešných pedagógov mesta Trenčín
   • Účasť na zasadnutí komisie kultúry a cestovného ruchu
Február 2016

Pondelok 1. 2. 2016

   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Rokovanie Rady Regionálneho združenia mesta a obcí Stredného Považia
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
   • Stretnutie so zdravotnými sestrami Fakultnej nemocnice v Trenčíne
   • Účasť na verejnom stretnutí učiteľov a rodičov

Utorok 2. 2. 2016

   • Služobná cesta, Košice

Streda 3. 2. 2016

   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • Pracovné rokovanie o mestských investíciách
   • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom TVK, a.s.
   • Zasadnutie Rady starších
   • Pracovné stretnutie s predsedom komisie kultúry a cestovného ruchu

Štvrtok 4. 2. 2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné rokovanie k návrhu novej organizácie MHD v Trenčíne
   • Novoročné stretnutie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Pondelok 8. 2. 2016

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Účasť na členskej schôdzi ZO JDS 01
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 9. 2. 2016

   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
   • Pracovné stretnutie ohľadne TVK, a.s.
   • Podpisovanie agendy primátora

Streda 10. 2. 2016

   • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • Stretnutie so žiakmi 6.ročníka Základnej školy Hodžova
   • Účasť na protestnom zhromaždení zdravotných sestier v Trenčíne

Štvrtok 11. 2. 2016

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Účasť na spoločnom zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie a Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ Trenčín

Piatok 12. 2. 2016

   • Pracovné stretnutie k plánu verejného obstarávania na rok 2016
   • Pracovné stretnutie k plánovaným investičným akciám
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 15. 2. 2016

   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
   • Porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 16. 2. 2016

   • Pracovné stretnutie s predsedom komisie kultúry a cestovného ruchu
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s členom predstavenstva HK Dukla
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne
   • Podpisovanie agendy primátora

Streda 17. 2. 2016

   • Účasť na zasadnutí Združenia kresťanských seniorov Slovenska
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 18. 2. 2016

   • Pracovné rokovanie o modernizácii železničnej trate
   • Pracovné stretnutie k Trenčianskej parkovacej spoločnosti
   • Účasť na verejnom prerokovaní návrhu novej organizácie MHD

Piatok 19. 2. 2016

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie programu primátora

Pondelok 22. 2. 2016

   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva ohľadne parkovacej politiky v meste

Utorok 23. 2. 2016

   • Účasť na slávnostnom zhromaždení príslušníkov Vojenskej polície pri príležitosti 25.výročia vzniku Vojenskej polície
   • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Bánovce nad Bebravou
   • Pracovné stretnutie ohľadne festivalu HoryZonty
   • Pracovné stretnutie so starostkou obce Laskár

Streda 24. 2. 2016

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu mesta
   • Pracovné stretnutie so starostom obce Bošáca
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho múzea

Štvrtok 25. 2. 2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
   • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla Trenčín
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcim útvaru interných služieb k investičným akciám
   • Účasť na Hodnotiacej členskej schôdzi Klubu vojenských veteránov
   • Účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ Trenčín

Piatok 26. 2. 2016

   • Účasť na slávnostnom ukončení projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“

Pondelok 29. 2. 2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva k zriadeniu Cyklokomisie
   • Deň otvorených dverí pre občanov
Január 2016

Pondelok 4. 1. 2016

   • Uvítanie prvého občana mesta Trenčín roku 2016
   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu

Utorok 5. 1. 2016

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ

Streda 6. 1. 2016

   • Sviatok

Štvrtok 7. 1. 2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.

Piatok 8. 1. 2016

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 11. 1. 2016

   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovná porada o futbalovom štadióne

Utorok 12.1.2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na pracovnom stretnutí k rekonštrukcii Mierového námestia
   • Účasť na pohrebe Antona Srholca v Skalici

Streda 13.1.2016

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
   • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcim útvaru školstva
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Štvrtok 14.1.2016

   • Novoročné stretnutie primátora a prednostu mestského úradu so zamestnancami
   • Pracovné stretnutie so zástupcami bankovej inštitúcie
   • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Cora Geo s.r.o.
   • Pracovné stretnutie so starostom obce Haluzice
   • Pracovné stretnutie so zástupcom HK Dukla Trenčín n.o.
   • Novoročné stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne
   • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Piatok 15.1.2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Pondelok 18. 1. 2016

   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Zasadnutie okrskových volebných komisií

Utorok 19. 1. 2016

   • 5. zasadnutie Predsedníctva ZMOS na Štrbskom Plese

Streda 20. 1. 2016

   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie k investíciám
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu

Štvrtok 21. 1. 2016

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a hlavným architektom mesta
   • Pracovné rokovanie k projektu Terminálu

Piatok 22. 1. 2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
   • Otvorenie 6. Východniarskeho plesu

Pondelok 25. 1. 2016

   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovné rokovanie k nájomným bytom a odpadovému hospodárstvu

Utorok 26. 1. 2016

   • Pracovné rokovanie k  futbalovému štadiónu
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.

Streda 27. 1. 2016

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k financiám a rozpočtu mesta
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín

Štvrtok 28. 1. 2016

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb k plánovaným kultúrnym akciám v meste
   • Pracovné rokovanie o investíciách
   • Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti LEONI Slovakia v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie k technologickému centru v Trenčíne

Piatok 29. 1. 2016

   • Služobné rokovania v Bratislave

Rok 2015

December 2015

Utorok 1.12.2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
   • Zasadnutie spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Stretnutie primátorov krajských miest v Nitre

Streda 2.12.2015

   • Stretnutie primátorov krajských miest v Nitre
   • Pracovné rokovanie k mestskej hromadnej doprave
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k Terminálu

Štvrtok 3. 12. 2015

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Verejná diskusia primátora s občanmi mesta v Mestskej športovej hale

Pondelok 7. 12. 2015

   • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Účasť na slávnostnom rokovaní Rady RZMOSP
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s predsedníčkou Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku
   • Účasť na zasadnutí VMČ Juh

Utorok 8.1 2. 2015

   • Stretnutie – odovzdanie Kroniky života
   • Natočenie vianočného vinšu primátora k vystúpeniu Hojné požehnanie Vám nesieme
   • Pracovné stretnutie so zástupcami Centra pre rodinu k spolupráci s mestom
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
   • Účasť na oslave sviatku Chanuka Židovskej náboženskej obce v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie s poslancami ohľadne rozpočtu na rok 2016

Streda 9. 12. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Zasadnutie Rady starších
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“

Štvrtok 10. 12. 2015

   • Účasť na konferencii katedry Verejnej správy a regionálnej ekonomiky na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka
   • Pracovné rokovanie k modernizácii železničnej trate
   • Sobášenie
   • Vianočný večierok spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.

Piatok 11.12.2015

   • Diskusia so zamestnancami Johnson Controls
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 14. 12. 2015

   • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Účasť na predvianočnom stretnutí Združenia kresťanských seniorov Klub Trenčín
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 15. 12. 2015

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Pracovné rokovanie v Bratislave
   • Účasť na vianočnom posedení členov ZO JDS 27

Streda 16. 12. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 17. 12. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Vianočné posedenie so zamestnancami Mesta Trenčín

Piatok 18. 12. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Vianočný obed kancelárie primátora
   • Účasť na oslave 50.výročia založenia Základnej školy Hodžova

Pondelok 21. 12. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 22. 12. 2015

   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu

Streda 23. 12. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 24. 12. 2015

   • Štedrý deň

Piatok 25. 12. 2015

   • Prvý sviatok vianočný

Pondelok 28. 12. 2015 – Štvrtok 31. 12. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky
November 2015

Pondelok 2. 11. 2015

   • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Stretnutie so zdravotnými sestrami z Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru a prednostom mestského úradu k rozpočtu na rok 2016
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Pondelok 9. 11. 2015

   • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 10. 11. 2015

   • Pracovné stretnutie k projektu
   • Účasť na TREND konferencii Top Manažment 2015 v Bratislave
   • Pracovné rokovania v Bratislave
   • Účasť na slávnostnom vyhlásení TREND TOP 2015

Streda 11. 11. 2015

   • Účasť na pracovnom stretnutí vedenia SOŠ Dubnica nad Váhom a predstaviteľov najvýznamnejších zamestnávateľov regiónu z oblasti strojárstva a elektrotechniky
   • Účasť na pietnej spomienke obetiam vojen a ozbrojeného násilia
   • Pracovná porada s riaditeľom MHSL
   • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých, Prvej základnej organizácie č.17
   • Účasť na diskusii série HNregióny
   • Účasť na tradičnom posedení s jubilantmi Klubu dôchodcov Opatová

Štvrtok 12. 11. 2015

   • Čerpanie dovolenky

Piatok 13. 11. 2015

   •  Čerpanie dovolenky

Pondelok 16. 11. 2015

   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovná porada s investičným oddelením
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2016

Utorok 17. 11. 2015

   • Účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti výročia 17. novembra 1989

Streda 18. 11. 2015

   • Pracovné stretnutie k hromadnej doprave
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 19.11.2015

   • Štatutárny kontrolný deň spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. v Bratislave
   • Pracovné rokovanie s konateľom akciovej spoločnosti
   • Účasť na podujatí Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene

Piatok 20. 11. 2015

   • Stretnutie s občanmi pri príležitosti životného jubilea
   • Mimoriadne zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
   • Účasť na zasadnutí Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 23. 11. 2015

   • Návšteva partnerského mesta Cran Gevrier, Francúzsko

Utorok 24.11.2015

   • Návšteva partnerského mesta Cran Gevrier, Francúzsko

Streda 25.11.2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Porada primátora s vedúcimi útvarov

Štvrtok 26.11.2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
   • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
   • Pracovný obed na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ohľadne spolupráce samospráv a predsedníctva Rady EÚ
   • Účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Piatok 27.11.2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Vyjadrenie pre média
   • Zasadnutie krízového štábu k mostu v Opatovej
   • Pracovné stretnutie s viceprezidentom SZĽH

Pondelok 30.11.2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2016
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
Október 2015

18. – 4. 10. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 5. 10. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 6. 10. 2015

   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Pracovná porada so zástupcom primátora
   • Pracovné rokovanie TVK, a.s.

Streda 7. 10. 2015

   • Pracovné stretnutie k pripravovanej návšteve partnerského mesta Cran Gevrier
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne

Štvrtok 8. 10. 2015

   • Pracovné rokovanie k postupu riešenia mimoriadnej situácie havarijného stavu mostného objektu MO 61-061 Trenčín – Opatová
   • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru
   • Pracovné rokovanie o pripravovanom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín

Piatok 9. 10. 2015

   • Rozhovor pre Denník N
   • Stretnutie s právnym zástupcom
   • Stretnutie k návšteve partnerského mesta Cran Gevrier
   • Účasť na posedení jubilantov Klubu dôchodcov ul.28. októbra pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Pondelok 12. 10. 2015

   • Účasť na stretnutí „Jubilanti 2015“ Združenia kresťanských seniorov Slovenska, Klub Trenčín-mesto
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu mesta na rok 2016
   • Účasť na slávnostnej schôdzi ZO JDS 01 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 13. 10. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na slávnostnom otvorení veľtrhu ELO SYS
   • Rozhovor pre týždenník TREND

Streda 14. 10. 2015

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Zasadnutie Rady starších
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla

Štvrtok 15. 10. 2015

   • Pracovné stretnutie s novým riaditeľom Johnson Controls
   • Predstavenstvo spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate

Piatok 16. 10. 2015

   • Služobná cesta, Podbanské

Pondelok 19. 10. 2015

   • Pracovné stretnutie k investičným akciám v meste
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Účasť na vyhodnotení florbalového turnaja žiakov 5.- 9. ročníka základných škôl Trenčín Florbal Cup 2015
   • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 20. 10. 2015

   • Rozhovor pre médiá
   • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru, prednostom mestského úradu a zástupcom primátora k rozpočtu mesta na rok 2016
   • Pracovné stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 21. 10. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru, prednostom mestského úradu a zástupcom primátora k rozpočtu mesta na rok 2016
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
   • Účasť na slávnostnej sv. omši pri príležitosti 6. výročia založenia Univerzitného pastoračného centra pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Štvrtok 22. 10. 2015

   • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta
   • Pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie
   • Pracovné rokovania k modernizácii železničnej trate
   • Pracovné stretnutie na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
   • Účasť na Veľtrhu sociálnych aktivít 2015 v Trenčíne

Piatok 23. 10. 2015

   • Účasť na slávnostnom otvorení a odovzdaní cyklostojanov na 7. ZŠ v Trenčíne
   • Fotenie k rozhovoru pre týždenník TREND
   • Pracovné stretnutie k plánovanému podujatiu v meste

Pondelok 26. 10. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcimi školských jedálni
   • Pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2016
   • Účasť na vyhodnotení florbalového turnaja žiakov 1.- 4.ročníka základných škôl Trenčín Florbal Cup 2015
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 27. 10. 2015

   • Pracovná porada primátora s investičným oddelením
   • Účasť na Štatutárnom kontrolnom dni spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
   • Účasť na panelovej diskusii Tatra Banky v Bratislave

Streda 28. 10. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
   • Pracovné stretnutie s riaditeľkami materských škôl mesta Trenčín

Štvrtok 29. 10. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Piatok 30. 10. 2015

   • Účasť na pietnom akte Spomienky na zosnulých vojakov pri príležitosti Pamiatky zosnulých
   • Účasť na slávnostnom koncerte Komorného orchestra mesta Trenčín pri príležitosti 25. výročia jeho vzniku
September 2015

Utorok 1. 9. 2015 

   • Štátny sviatok

Streda 2. 9. 2015

   • Otvorenie školského roka v ZŠ na Novomeského ulici
   • Otvorenie školského roka v Špeciálnej materskej škole
   • Zasadnutie krízového štábu
   • Pracovné stretnutie s viceprimátorom
   • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 3. 9. 2015

   • Rokovanie k modernizácii železničnej trate
   • Porada k investičným akciám mesta
   • Rokovanie k výstavbe futbalového štadióna

Piatok 4. 9. 2015

   • Prijatie končiaceho riaditeľa Johnson Controls International
   • Porada kancelárie primátora
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 7. 9. 2015

   • Služobná cesta Vranov nad Topľou

Utorok 8. 9. 2015

   • Otvorenie súkromnej základnej školy pre deti s autizmom
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom MFF Ekotopfilm

Streda 9. 9. 2015

   • Slávnostné otvorenie učebne Karola Pádivého na Základnej umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla Trenčín
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom novootvoreného obchodného domu
   • Účasť na zasadnutí komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

Štvrtok 10. 9. 2015

   • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
   • Pracovné stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
   • Neformálne stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 11. 9. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
   • Pracovné stretnutie k zriadeniu dobrovoľníckeho centra v Trenčíne
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 14. 9. 2015

   • Slávnostné otvorenie predajne Mὅbelix v Trenčíne
   • Pracovné rokovanie o odpadovom hospodárstve
   • Deň otvorených dverí pre občanov
   • Prezentácia projektu nájomného bývania

Utorok 15. 9. 2015

   • Štátny sviatok

Streda 16. 9. 2015

   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Štvrtok 17. 9. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a predsedom komisie životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania

18. – 4. 10. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky
August 2015

Pondelok 3. 8. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie ohľadne rekonštrukcie mosta na Ostrov v Trenčíne
   • Operatívne stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 4. 8. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Streda 5. 8. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia v meste
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora ohľadne projektov mesta

Štvrtok 6. 8. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Pracovné stretnutie ohľadne cirkevnej materskej školy
   • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 7. 8. 2015

   • Rozhovor pre internetový denník
   • Pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta ohľadne zmeny územného plánu

Pondelok 10. 8. 2015

   • Pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta a zástupcom primátora ohľadne projektu
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Utorok 11. 8. 2015

   • Pracovné stretnutie k investičným akciám
   • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Streda 12. 8. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 8. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Pracovné stretnutie ohľadne prebiehajúcich stavieb v meste

Piatok 14. 8. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 17. 8. 2015

   • Účasť na porade prednostu
   • Porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru ohľadne verejného obstarávania

Utorok 18. 8. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného, životného prostredia ohľadne železničného mosta
   • Služobná cesta Košice – pracovné rokovanie s primátorom mesta Košice

Streda 19. 8. 2015

   • Služobná cesta Košice
   • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Trenčianske Teplice k budúcoročnému Art Fim Festu

Štvrtok 20. 8. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom IVSC Žilina
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického a prednostom MsÚ k rozpočtu
   • Účasť na výročnej členskej schôdzi Klubu dôchodcov Trenčín-Zlatovce

Piatok 21. 8. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné rokovanie v Bratislave

Pondelok 24. 8. 2015

   • Porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Porada s prednostom ohľadom personálnych otázok
   • Pracovné stretnutie k investičným akciám mesta

Utorok 25. 8. 2015

   • Vybavovanie agendy primátora
   • Prijatie zástupcov potenciálneho investora
   • Porada kancelárie primátora

Streda 26. 8. 2015

   • Porada k stavu mosta v Opatovej
   • Spomienková slávnosť k 71. výročiu vypuknutia SNP
   • Prijatie predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
   • Prijatie predstaviteľov Rotary clubu Trenčín

Štvrtok 27. 8. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovné stretnutia v Bratislave
   • Stretnutie s vedúcimi jedální jaslí, materských a základných škôl

Piatok 28. 8. 2015

   • Pracovné stretnutie k mostu v Opatovej
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 31. 8. 2015

   • Prijatie bývalých predstaviteľov mesta
   • Stretnutie s predsedom Komisie kultúry a cestovného ruchu
Júl 2015

Streda 1. 7. 2015

   • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • Tlačová konferencia
   • Pracovné stretnutie k festivalu Bažant Pohoda
   • Pracovné stretnutie so zástupcom náčelníka mestskej polície

Štvrtok 2. 7. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Piatok 3. 7. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na slávnostnom otvorení výstavy „10 rokov v Pohode“

Pondelok 6. 7. 2015

   • Účasť na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Vybavovanie agendy primátora

Utorok 7. 7. 2015

   • Rokovanie s investorom v oblasti spracovania odpadu
   • Rokovanie s investorom – futbalový štadión

Streda 8. 7. 2015

   • Rokovanie o štrukturálnych fondoch EÚ
   • Rokovanie s predsedom Komisie kultúry a cestovného ruchu
   • Rokovanie o dopravnej situácii v meste
   • Vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 9. 7. 2015

   • Pracovná porada s viceprimátorom
   • Rokovanie s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR
   • Vybavovanie agendy primátora
   • Účasť na festivale Bažant Pohoda 2015

Piatok 10. 7. 2015

   • Účasť na festivale Bažant Pohoda 2015

Pondelok 13. 7. 2015

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora ohľadne rekonštrukcie mosta na Ostrov v Trenčíne
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla Trenčín

Utorok 14. 7. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru

Streda 15. 7. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych vecí
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Štvrtok 16. 7. 2015

   • Prijatie Michala Stehlíka – poďakovanie za záchranu 2 životov
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Rozhovor pre holandské noviny De Volkskrant

Piatok 17. 7. 2015

   • Prijatie dôchodcov mesta Kolárovo v rámci družobného partnerstva s Klubom dôchodcov Mierové námestie v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie
   • Sobášenie

Pondelok 20. 7. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a hlavným architektom mesta
   • Vyhlásenie pre médiá

Utorok 21. 7. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Podpisovanie agendy primátora

Streda 22. 7. 2015

   • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 23. 7. 2015

   • Pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 24. 7. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Pondelok 27. 7. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Utorok 28. 7. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície v Trenčíne
   • Otvorenie Trenčianskych historických slávností

Streda 29. 7. 2015

   • Pracovné rokovania so zástupcami ŽSR
   • Pracovné stretnutie ohľadne odpadového hospodárstva
   • Pracovné stretnutie ohľadne statickej dopravy v meste

Štvrtok 30. 7. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Rozhovor pre časopis .týždeň
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – operatívne záležitosti

Piatok 31. 7. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s riaditeľkami materských škôl v Trenčíne
Jún 2015

Pondelok 1. 6. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Účasť na vyhodnotení florbalového turnaja žiakov základných škôl O putovný pohár primátora mesta Trenčín
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

Utorok 2. 6. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Účasť na workshope PHSR ohľadne priemyslu a podnikania

Streda 3. 6. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie k rekonštrukcii Mierového námestia
   • Pracovné stretnutie TVK, a.s.

Štvrtok 4. 6. 2015

   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
   • Účasť na podujatí 1.TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SR
   • Neformálne stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 5. 6. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 8. 6. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne

Utorok 9. 6. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Účasť na slávnostnom klubovom stretnutí Rotary club Trenčín pri príležitosti 10. výročia založenia

Streda 10. 6. 2015

   • Účasť na diskusnom stretnutí „Vyjadri sa!“
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru
   • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Štvrtok 11. 6. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s veliteľom pozemných síl OS SR
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Piatok 12. 6. 2015

   • Operatívna porada kancelárie primátora
   • Účasť na slávnostnom aktíve bezpríspevkových darcov krvi

Pondelok 15. 6. 2015

   • Porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Prijatie účastníkov Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2015
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 16. 6. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné rokovanie v Piešťanoch

Streda 17. 6. 2015

   • Vyjadrenie pre médiá
   • Pracovná porada ohľadne rekonštrukcie námestia
   • Pracovné stretnutie s prezidentom HK Štart

Štvrtok 18. 6. 2015

   • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – operatívne záležitosti

Piatok 19. 6. 2015

   • Účasť na slávnostnom odovzdávaní cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2015
   • Účasť na pohrebe MUDr. Júliusa Činčára
   • Účasť na slávnostnom otvorení 23. ročníka ART FILM FESTU

Pondelok 22. 6. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na prezentácii prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 23. 6. 2015

   • Prijatie študentov Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne pri príležitosti získania 1.miesta v Celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou v poskytovaní prvej pomoci
   • Účasť na slávnostnom otvorení nového výrobného závodu Akebono Brake Slovakia s.r.o.
   • Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície

Streda 24. 6. 2015

   • Účasť na stretnutí koordinátorov, predsedov a podpredsedov žiackych školských rád základných škôl na území mesta Trenčín
   • Tlačová konferencia k rekonštrukcii mosta na Ostrov
   • Zasadnutie Rady starších
   • Účasť na záverečnej prierezovej diskusii „Identita, pamäť mesta a tradícia vs. nové trendy a vízia pre Trenčín“ v rámci prípravy Plánu rozvoja mesta

Štvrtok 25. 6. 2015

   • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom TVK a.s.
   • Pracovné rokovanie v Piešťanoch
   • Prijatie detského folklórneho súboru Kornička pri príležitosti získania Zlatého pásma na celoštátnej súťaži a prehliadke detských folklórnych súborov Pod likavským hradom

Piatok 26. 6. 2015

   • Stretnutie s porotcom urbanistickej súťaže z Hannoveru
   • Zasadnutie komisie na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
   • Odovzdávanie ocenenia Hercova misia v rámci festivalu Art Film Fest 2015
   • Účasť na slávnostnom ukončení festivalu Art Film Fest 2015

Pondelok 29. 6. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Prijatie bavorských predstaviteľov samosprávy a štátnej správy

Utorok 30. 6. 2015

   • Pracovné rokovanie v Bratislave
   • Neformálne stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
Máj 2015

Piatok 1. 5. 2015

   • Štátny sviatok

Pondelok 4. 5. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 5. 5. 2015

   • Služobná cesta – Nízke Tatry

Streda 6. 5. 2015

   • Služobná cesta – Nízke Tatry

Štvrtok 7. 5. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
   • Pracovná porada s vedúcimi útvarov ohľadne statickej dopravy

Piatok 8. 5. 2015

   • Štátny sviatok

Pondelok 11. 5. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie ohľadne odpadového hospodárstva
   • Deň otvorených dverí pre občanov
   • Neformálne pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 12. 5. 2015

   • Pracovné stretnutie ohľadne Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
   • Pracovné stretnutie s viceprimátorom
   • Pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov ohľadne statickej dopravy
   • Pracovné rokovanie ohľadne mestskej hromadnej dopravy

Streda 13. 5. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Štatutárny kontrolný deň spoločnosti TVK, a. s.
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 14. 5. 2015

   • Pracovné stretnutie o rekonštrukcii Hviezdy
   • Tlačová konferencia k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
   • Rozhovor pre týždenník TREND

Piatok 15. 5. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
   • Sobášenie mladomanželov
   • Účasť na besede s Pavlom Hamžíkom-Zemplínskym

Pondelok 18. 5. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 19. 5. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s investičným oddelením k projektom mesta

Streda 20. 5. 2015

   • Zasadnutie Rady ZMOS, Bratislava

Štvrtok 21. 5. 2015

   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
   • Účasť na podujatí Krok so sklerózou multiplex – Deň Nádeje

Piatok 22. 5. 2015

   • Pracovné rokovania v Bratislave

Pondelok 25. 5. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 26. 5. 2015

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s prezidentom SFZ
   • Účasť na galaprograme ZUŠKA TRENČANOM

Streda 27. 5. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné rokovanie ohľadne futbalového štadióna
   • Fotenie pre týždenník TREND

Štvrtok 28. 5. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovné stretnutie s predsedom Finančnej a majetkovej komisie ohľadne zmluvy o odpadoch
   • Účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii
   • Účasť na 9. ročníku ASB GALA večera

Piatok 29. 5. 2015

   • Prijatie delegácie Asociácie rakúskych modrých baretov, členov združenia UN VETERAN Slovakia a veliteľa Pozemných síl OS SR
   • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
   • Účasť na priateľskom stretnutí pri príležitosti osláv 50.výročia vzniku ZŠ Bezručova, Trenčín
Apríl 2015

Streda 1. 4. 2015

   • Účasť na slávnostnom otvorení 10.ročníka Trenčianskeho robotického dňa
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
   • Pracovné stretnutie k investičným akciám v meste
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Štvrtok 2. 4. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestskej časti Juh
   • Pracovné stretnutie s dekanom Fakulty zdravotníctva TnUAD

Utorok 7. 4. 2015

   • Pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Streda 8. 4. 2015

   • Stretnutie so zástupcami Ateliéru RAW
   • Pracovné stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva

Štvrtok 9. 4. 2015

   • Pracovná porada s viceprimátorom
   • Účasť na rokovaní Združenia K8 v Žiline

Piatok 10. 4. 2015

   • Účasť na rokovaní Združenia K8 v Žiline
   • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 13. 4. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov mestského úradu
   • Rokovanie so starostom Trenčianskej Teplej
   • Účasť na zasadnutí Komisie kultúry

Utorok 14. 4. 2015

   • Pracovná porada s komunikačným oddelením
   • Účasť na oslavách 70. výročia oslobodenia mesta od fašizmu
   • Príprava na účasť v diskusii na TREND Business Afternoon

Streda 15. 4. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva TVK a. s. Trenčín
   • Pracovná porada k rozpočtu mesta

Štvrtok 16. 4. 2015

   • Účasť na otvorení seminára „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie“ v Trenčíne
   • Účasť na konferencii Trend Municipality

Piatok 17. 4. 2015

   • Účasť na konferencii Trend Municipality
   • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 20. 4. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcim útvarov
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 21. 4. 2015

   • Pracovné stretnutie k majetku mesta
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
   • Účasť na prezentácii básnickej zbierky MUDr. Františka Jaroša, CSc., v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“ vo Verejnej knižnici M. Rešetku

Streda 22. 4. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Stretnutie Rady starších
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 23. 4. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
   • Pracovné stretnutie so zástupcami spoločností Johnson Controls a AU Optronics
   • Štatutárny kontrolný deň spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
   • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate

Piatok 24. 4. 2015

   • Prijatie družstiev starších žiakov, juniorov a dorastencov HK Dukla pri príležitosti dosiahnutia titulu Majster Slovenska v sezóne 2014/2015
   • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava
   • Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen

Pondelok 27. 4. 2015

   • Pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s autorizovaným architektom ohľadne urbanizmu a dopravy
   • Pracovné stretnutie – riešenie problému občana mesta

Utorok 28. 4. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Streda 29. 4. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 30. 4. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky
Marec 2015

Pondelok 2. 3. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Porada kancelárie primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

Utorok 3. 3. 2015

   • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Hella Slovakia Front – Lighting, s.r.o.
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície

Streda 4. 3. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva Konštrukta Industry, a. s.
   • Pracovné stretnutie s primátorom Trenčianskych Teplíc

Štvrtok 5. 3. 2015

   • Pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 6. 3. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia

Pondelok 9. 3. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné rokovanie ohľadne odovzdávania stavebných objektov stavby modernizácie železničnej trate
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Účasť na spoločnom zasadnutí Správnej a Dozornej rady n.f. Beňadik

Utorok 10. 3. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie k odpadovému hospodárstvu
   • Pracovné stretnutie ohľadne dotácie

Streda 11. 3. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Štvrtok 12. 3. 2015

   • Pracovné rokovanie k statickej dopravy v meste
   • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného kultúrneho podujatia v meste
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 13. 3. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Operatívna porada kancelárie primátora
   • Priateľské stretnutie so starostom obce Soblahov pri príležitosti jeho zvolenia do funkcie

Pondelok 16. 3. 2015

   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 17. 3. 2015

   • Pracovné rokovanie na Biskupskom úrade v Nitre
   • Pracovné rokovania v Bratislave

Streda 18. 3. 2014

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov k rekonštrukcii Mierového námestia
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
   • Rozlúčka s kronikárom mesta Trenčín Mgr. Jozefom Čerym pri príležitosti odchodu do dôchodku

Štvrtok 19. 3. 2014

   • Pracovné rokovanie v Bratislave

Piatok 20. 3. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné rokovanie s potenciálnym investorom
   • Pracovné rokovanie ohľadne odpadového hospodárstva

Pondelok 23. 3. 2015

   • Účasť na výročnej členskej schôdzi Združenia kresťanských seniorov
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 24. 3. 2015

   • Obhliadka stavebných objektov modernizácie železničnej trate
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Podpisovanie agendy primátora

Streda 25. 3. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho – pripomienky k návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní
   • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k programu primátora
   • Slávnostný obed s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky pri príležitosti výjazdového rokovania Vlády Slovenskej republiky
   • Účasť na slávnostnom otvorení Mosta I/61 v Trenčíne

Štvrtok 26. 3. 2015

   • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Přerov
   • Pracovné stretnutie so zástupcom Rozvojovej banky Rady Európy
   • Pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 27. 3. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Slávnostné oceňovanie úspešných pedagógov mesta Trenčín
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych vecí
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu

Pondelok 30. 3. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 31. 3. 2015

   • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • Vyjadrenie pre médiá
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestskej časti Sever
Február 2015

Pondelok 2. 2. 2015

   • Tlačová konferencia k podpísaniu memoranda o spolupráci medzi TSK a Mestom Trenčín ohľadne prípravy a implementácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia

Utorok 3. 2. 2015

   • Pracovné rokovania v Bratislave
   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 4. 2. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
   • Pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu
   • Pracovné stretnutie ohľadne projektu
   • Pracovné rokovanie o modernizácii železničnej trate
   • Účasť na slávnostnom otvorení 31. ročníka celoslovenskej súťaže Zenit

Štvrtok 5. 2. 2015

   • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom
   • Stretnutia s občanmi mesta – vopred dohodnuté termíny
   • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti MMCité
   • Pracovné stretnutie so zástupcom podniku so zahraničnou majetkovou účasťou

Piatok 6. 2. 2015

   • Pracovné rokovanie ohľadom dohody a odovzdávania objektov, vybudovaných v rámci stavby MŽT do vlastníctva Mesta Trenčín
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na Fašiangovom posedení Organizácie postihnutých chronickými chorobami

Pondelok 9. 2. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
   • Pracovné stretnutie s povereným riaditeľom MHSL
   • Podpisovanie agendy primátora

Utorok 10. 2. 2015

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné rokovanie s právnym zástupcom mesta
   • Fašiangové posedenie Senior klubu Istebník

Streda 11. 2. 2015

   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Účasť na oblastnej schôdzi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
   • Účasť na odbornom seminári na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR
   • Pracovné stretnutie ohľadne mestskej dopravy
   • Účasť na výročnej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska č.27

Štvrtok 12. 2. 2015

   • Pracovné rokovanie s členom predstavenstva akciovej spoločnosti
   • Pracovné stretnutie s primátorom a zástupcom primátora mesta Púchov
   • Pracovné stretnutie o Folklórnom festivale seniorov
   • Pracovné stretnutie so zástupcami kultúrnych stredísk
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom OC MAX Trenčín
   • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 13. 2. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Operatívna porada s vedúcimi útvarov
   • Pracovné rokovanie s potenciálnym investorom

Pondelok 16. 2. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovná porada primátora s vedúcim útvarov
   • Slávnostné stretnutie pri príležitosti 90. výročia založenia trenčianskej knižnice
   • Účasť na výročnej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska 01 Trenčín

Utorok 17. 2. 2015

   • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia

Streda 18. 2. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Zasadnutie Rady starších
   • Pracovné stretnutie – pozvanie na kultúrnu akciu
   • Pracovná porada s prednostom mestského úradu

Štvrtok 19. 2. 2014

   • Pracovné stretnutie ohľadne organizácie festivalu Bažant Pohoda
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Piatok 20. 2. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

Pondelok 23. 2. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 24. 2. 2015

   • Účasť na odbornom stretnutí Coffee Time with Amrop v Žiline
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti ohľadne projektu
   • Pracovné stretnutie s prevádzkovateľom športového centra v Trenčíne

Streda 25. 2. 2015

   • Zdvorilostná návšteva zástupcov akciovej spoločnosti
   • Pracovné stretnutie k vydaniu publikácie
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 26. 2. 2015

   • Pracovné rokovania v Bratislave
   • Účasť na diskusii so študentmi Kolégia Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji

Piatok 27. 2. 2015

   • Čerpanie riadnej dovolenky
Január 2015

Piatok 2. 1. 2015

   • Uvítanie prvého narodeného občana roku 2015
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Pracovné stretnutie – riešenie sociálnej záležitosti
   • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru

Pondelok 5. 1. 2015 

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Utorok 6. 1. 2015

   • Štátny sviatok


Streda 7. 1. 2015 

   • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
   • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 8. 1. 2015

   • Prijatie bývalého primára ORL ambulancie v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Piatok 9. 1. 2015

   • Spoločné rokovanie predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. – Belušské Slatiny
   • Poďakovanie hráčom HK Dukla Trenčín reprezentujúcim SR na Majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov 2015 v Kanade pri príležitosti získania bronzových medailí

Pondelok 12. 1. 2015

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 13. 1. 2015

   • Pracovné stretnutie ohľadne dopravy v meste
   • Pracovné rokovania v Bratislave
   • Pracovné stretnutie primátorov krajských miest v Bratislave
   • Účasť na slávnostnom ceremoniáli udelenia štátnych vyznamenaní pri príležitosti 22. výročia vzniku Slovenskej republiky
   • Účasť na slávnostnej recepcii pri príležitosti 22. výročia vzniku Slovenskej republiky

Streda 14. 1. 2015

   • Pracovné rokovanie o doprave v meste
   • Pracovné stretnutie ohľadne odpadového hospodárstva
   • Pracovné stretnutie k historickým slávnostiam
   • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 15. 1. 2015

   • Pracovné rokovania v Bratislave
   • Návšteva MUDr. Viliama Točíka, bývalého primára ORL, pri príležitosti 100. výročia narodenia
   • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie

Piatok 16. 1. 2015

   • Pracovné rokovanie vedenia mesta a poslancov MsZ

Pondelok 19. 1. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
   • Pracovné rokovania v Bratislave

Utorok 20. 1. 2015

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Streda 21. 1. 2015

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
   • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 22. 1. 2015

   • Pracovné stretnutie so zástupcami bankovej inštitúcie
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
   • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom

Piatok 23. 1. 2015

   • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Pondelok 26. 1. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie ohľadne Národného týždňa manželstva
   • Stretnutie s občanom mesta

Utorok 27. 1. 2015

   • Pracovné stretnutie ohľadne grafikonu
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho ohľadne výpovedi zmluvy
   • Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Siemens
   • Účasť na prezentácii k založeniu Oblastnej organizácie cestovného ruchu v regióne Trenčín a okolie

Streda 28. 1. 2015

   • Pracovné rokovania v Bratislave
   • Účasť na slávnostnom otvorení Roka Ľ. Štúra v Bratislave

Štvrtok 29. 1. 2015

   • Účasť na otvorení rekonštruovanej a digitalizovanej knižnice na ZŠ Na dolinách
   • Pracovné rokovanie starostov ohľadne čerpania eurofondov
   • Pracovné stretnutie ohľadne projektu na základných školách
   • Pracovné stretnutie s vedúcim spoločnosti Cesty Nitra, a.s. v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom VšZP
   • Stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých
   • Pracovné rokovanie so zástupcom Krajského riaditeľstva PZ ohľadne statickej dopravy v Trenčíne

Piatok 30. 1. 2015

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné rokovanie ohľadne odpadového hospodárstva v meste
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu

Rok 2014

December 2014

Pondelok 1. 12. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
   • Účasť na Vianočnej členskej schôdzi Svojpomocného klubu stomikov ILCO v Trenčíne

Utorok 2. 12. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015

Streda 3. 12. 2014

   • Účasť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 95. výročia založenia Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne

Štvrtok 4. 12. 2014

   • Stretnutie so zamestnancami Mesta Trenčín
   • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Slovanet
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
   • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva ohľadne rozpočtu na rok 2015

Piatok 5. 12. 2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 8. 12. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnych služieb mesta Trenčín
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
   • Účasť na Mikulášskom stretnutí ZO JDS 01 v Trenčíne
   • Účasť na prezentácii projektu Šikovníček

Utorok 9. 12. 2014

   • Pracovné stretnutie ohľadne Integrovaného regionálneho operačného programu
   • 27.zasadnutie Rady ZMOS, Štrbské Pleso

Streda 10. 12. 2014

   • 27.zasadnutie Rady ZMOS, Štrbské Pleso
   • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla
   • Účasť na Vianočnom klube SOPK

Štvrtok 11. 12. 2014

   • Pracovné rokovania v Bratislave
   • Účasť na odbornom seminári „Tretia etapa decentralizácie Slovenska“ v Bratislave

Piatok 12. 12. 2014

   • Pracovné stretnutie s poslankyňou mestského zastupiteľstva
   • Účasť na 5.ročníku tematického dňa otvorených dverí v rámci projektu „Škola bez hraníc“
   • Pracovné rokovania s generálnym riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen

Pondelok 15. 12. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k programu primátora
   • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Utorok 16. 12. 2014

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné rokovanie so zástupcom primátora
   • Pracovné stretnutie ohľadne projektu
   • Pracovné rokovanie v Bratislave

Streda 17. 12. 2014

   • Zdvorilostná návšteva riaditeliek materských škôl v Trenčíne
   • Pracovná návšteva zástupcov bankovej inštitúcie
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o., odštepný závod Trenčín
   • Pracovné stretnutie s konateľom tnTEL, s.r.o.
   • Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Cora Geo

Štvrtok 18. 12. 2014

   • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
   • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva k rozpočtu na rok 2015

Piatok 19. 12. 2014

   • Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja k téme RIUS – UMR
   • Účasť na odovzdaní daru pre mestskú políciu

Pondelok 22. 12 .2014

   • Pracovné rokovania v Bratislave

Utorok 23. 12. 2014

   • Pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov
   • Podpisovanie agendy primátora

Streda 24. 12. 2014

   • Rozdávanie vianočnej kapustnice ľuďom bez prístrešia

Štvrtok 25. 12. 2014

   • Štátny sviatok

Piatok 26. 12. 2014

   • Štátny sviatok

Pondelok 29. 12. 2014

   • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie
   • Pracovné stretnutie k historickým slávnostiam
   • Pracovné stretnutie ohľadne podpory mládeže

Utorok 30. 12. 2014

   • Prijatie zamestnankyne MsÚ pri odchode do dôchodku a poďakovanie za dlhoročnú prácu pre Mesto Trenčín
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom VŠC DUKLA Banská Bystrica

Streda 31. 12. 2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky
November 2014

Pondelok 3. 11. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia HALA 2015
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 4. 11. 2014

   • Priateľské stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na slávnostnom vyhlásení TREND TOP 2014, Bratislava

Streda 5. 11. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru k rozpočtu
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií k modernizácii železničnej trate
   • Pracovné stretnutie – pozvanie na kultúrnu akciu

Štvrtok 6. 11. 2014

   • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
   • Účasť na aktíve ocenených darcov krvi
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Verejná diskusia s primátorom v mestskej športovej hale

Piatok 7. 11. 2014

   • Pracovné stretnutie so žiakmi Piaristického gymnázia o fungovaní samosprávy
   • Prijatie spisovateľa Rudolfa Dobiáša pri príležitosti jeho životného jubilea
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k programu primátora

Pondelok 10. 11. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Podpisovanie agendy primátora

Utorok 11. 11. 2014

   • Účasť na prezentácii realizácie výchovno-preventívneho programu proti agresii a násiliu na školách „Druhý krok“
   • Účasť na pietnej spomienke na obete ozbrojených konfliktov

Streda 12. 11. 2014

   • Pracovná návšteva v Zariadení opatrovateľskej služby mesta Trenčín
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Štvrtok 13. 11. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta o projekte Trenčín si Ty
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb o organizácii mestského podujatia „Čaro Vianoc“

Piatok 14. 11. 2014

   • Účasť na slávnostnej pedagogickej rade pri príležitosti 95.výročia založenia Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne
   • Stretnutie so zástupcami Panthers Trenčín floorball club

Pondelok 17. 11. 2014

   • Štátny sviatok

Utorok 18. 11. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Podpisovanie agendy primátora

Streda 19. 11. 2014

   • Pracovné stretnutie s novozvoleným primátorom mesta Poprad
   • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR
   • Účasť na hodnotiacej členskej schôdzi ZO SZPB Trenčín 1

Štvrtok 20. 11. 2014

   • Pracovné stretnutia s novozvolenými poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 21. 11. 2014

   • Prijatie delegácie s partnerského mesta Cran-Gevrier
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Čaša vína pri príležitosti otvorenia Festivalu francúzskych filmov Trenčín
   • Slávnostné otvorenie Festivalu francúzskych filmov Trenčín

Pondelok 24. 11. 2014

   • Pracovná porada prednostu MsÚ
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
   • Stretnutia s novozvolenými poslancami MsZ

Utorok 25. 11. 2014

   • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
   • Pracovné stretnutie ohľadne projektu
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých Trenčín
   • Stretnutie s novozvolenými poslancami do mestského zastupiteľstva

Streda 26. 11. 2014 

   • Pracovné stretnutie so zástupcami japonskej firmy Akebono
   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2015

Štvrtok 27. 11. 2014

   • Pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 28. 11. 2014

   • Pracovné stretnutie s okresným riaditeľom PZ v Trenčíne
   • Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
   • Slávnostná čaša vína s poslancami mestského zastupiteľstva a hosťami
Október 2014

Streda 1. 10. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
   • Účasť na verejnej prezentácií výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“

Štvrtok 2. 10. 2014

   • Prijatie veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Alexandra Wittwera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“
   • Účasť na konferencii TRENČÍN si TY – rozvoj mesta inšpirovaný občanmi
   • Pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva k objasneniu zmluvných vzťahov medzi mestom Trenčín a spoločnosťou AS Trenčín, a.s.

Piatok 3. 10. 2014

   • Účasť na slávnostnom otvorení expozície MOJEMESTO – mesto povolaní pre deti
   • Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pondelok 6. 10. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 7. 10. 2014

   • Vyjadrenie pre médiá
   • Pracovné rokovanie o miestnych komunikácií v Opatovej v súvislosti s modernizáciou železničnej trate
   • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí

Streda 8. 10. 2014 

   • Pracovné stretnutie ohľadne vianočných trhov
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 9. 10. 2014

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovné rokovanie primátorov krajských miest v Bratislave

Pondelok 13. 10. 2014

   • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi Združenia kresťanských seniorov Slovenska „Jubilanti 2014“
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi ZO-JDS-01 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a oslave jubilujúcich členov

Utorok 14. 10. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou Detského speváckeho zboru Vážky na ZŠ Dlhé Hony
   • Pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom OR PZ v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb

Streda 15. 10. 2014

   • Interview pre týždenník .týždeň
   • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • Pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí a miest Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Podbanskom

Štvrtok 16. 10. 2014

   • Pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí a miest Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Podbanskom

Piatok 17. 10. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na slávnostnom vystúpení Detského folklórneho súboru Radosť pri príležitosti 40.výročia založenia

Pondelok 20. 10. 2014

   • Pracovné rokovania v Bratislave
   • Pracovná porada primátora s vedúcim útvarov
   • Účasť na posedení JDS ZO 27 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Utorok 21. 10. 2014

   • Pracovné stretnutie ohľadne eurofondov
   • Zasadnutie Mestskej rady
   • Účasť na stretnutí seniorov Klubu dôchodcov Mierové námestie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Streda 22. 10. 2014

   • Pracovná návšteva Materskej školy Šafárikova
   • Pracovná návšteva Materskej školy J. Halašu
   • Účasť na posedení Senior klubu Istebník pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Štvrtok 23. 10. 2014

   • Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín
   • Tlačová konferencia
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na stretnutí Senior klubu pedagogických pracovníkov

Piatok 24. 10. 2014

   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho múzea
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – operatívne záležitosti
   • Pracovné stretnutie s veliteľom pozemných síl OS SR

Pondelok 27. 10. 2014

   • Účasť na celoslovenskej vedeckej konferencii 8.Trenčiansky ošetrovateľský deň
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Účasť na florbalovom turnaji TRENČÍN FLORBAL CUP 2014
   • Účasť na tlačovej konferencii s vyhlasovaním európskych cien historických hotelov

Utorok 28. 10. 2014

   • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 29. 10. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • Pracovné rokovanie – Slovenská správa ciest, Bratislava
   • Účasť na školení k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Štvrtok 30. 10. 2014

   • Účasť na slávnostnom ukončení činnosti Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Účasť na spoločenskom posedení JDS ZO 30 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Piatok 31. 10. 2014

   • Účasť na pietnom akte Spomienky na zosnulých vojakov pri príležitosti Pamiatky zosnulých
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
September 2014

Pondelok 1. 9. 2014

štátny sviatok

Utorok 2. 9. 2014

   • Účasť na otvorení nového školského roka v ZŠ Hodžova
   • Porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
   • Podpisovanie agendy, korešpondencia

Streda 3. 9. 2014

   • Porada s prednostom MsÚ
   • Stretnutie s pracovným tímom povereným agendou prípravy na čerpanie európskych štrukturálnych fondov

Štvrtok 4. 9. 2014

   • Prípravné stretnutie k stratégii rozvoja mesta
   • Rokovanie primátorov krajských miest v Bratislave k téme nastavenia implementácie udržateľného mestského rozvoja v programovom období 2014 – 2020

Piatok 5. 9. 2014

   • Tlačová beseda k ohláseniu kandidatúry na primátora
   • Sobášenie
   • Bežná agenda, korešpondencia

Pondelok 8. 9. 2014

   • Porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 9. 9. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Streda 10. 9. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2015
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného k prebiehajúcim projektom v meste

Štvrtok 11. 9. 2014

   • Účasť na zasadnutí zmierovacej komisie
   • Účasť na 15. Celoslovenskej prehliadke speváckych súborov seniorov JDS

Piatok 12. 9. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu primátora
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 15. 9. 2014

sviatok – voľný deň

Utorok 16. 9. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Zasadnutie Mestskej rady

Streda 17. 9. 2014

   • Účasť na slávnostnom zahájení Akadémie tretieho veku
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií k prebiehajúcim stavbám v meste

Štvrtok 18. 9. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2015
   • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Piatok 19. 9. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovného programu na najbližšie obdobie
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Slávnostný obed s primátorom mesta Nové Mesto nad Váhom pri príležitosti konania 35. Novomeského jarmoku
   • Účasť na slávnostnom programe k 65. výročiu založenia folklórneho súboru Trenčan

Pondelok 22. 9. 2014

   • Účasť na slávnostnom otvorení Akademického roka 2014/2015 Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
   • Rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
   • Pracovné rokovanie o modernizácii železničnej trate
   • Pracovné stretnutie s vedením klubu Dukla Trenčín

Utorok 23. 9. 2014

   • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 24. 9. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Zasadnutie Rady starších

Štvrtok 25. 9. 2014

   • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Fakultnej nemocnice Trenčín
   • Stretnutie so zástupcami médií
   • Podpisovanie agendy primátora

Piatok 26. 9. 2014

   • Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu primátora
   • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti

Pondelok 29. 9. 2014

   •  Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 30. 9. 2014

   • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
August 2014

Piatok 1. 8. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu
   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s povereným riaditeľom MHSL, m.r.o. ohľadne novej letnej plavárne

Pondelok 4. 8. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením

Utorok 5. 8. 2014

   • Interview pre časopis ASB
   • Pracovné rokovanie s okresným riaditeľom Policajného zboru
   • Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda 6. 8. 2014

   • Pracovné stretnutie k strategickej koncepcii rozvoja
   • Pracovné rokovanie o dopravnej situácii v meste
   • Pracovné stretnutie k pripravovanej akcii v Trenčíne
   • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 7. 8. 2014

   • Pracovné rokovanie k TVS, a.s. a TVK a.s.
   • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR
   • Pracovné stretnutie ohľadne eurofondov

Piatok 8. 8. 2014

   • Pracovné stretnutie ohľadne postupu prác v súvislosti s Modernizáciou železničnej trate
   • Vyjadrenie pre média
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 11. 8. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Podpisovanie agendy primátora

Utorok 12. 8. 2014

   • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 13. 8. 2014

   • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 14. 8. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru právneho
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Piatok 15. 8. 2014

   • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 18. 8. 2014

   • Pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom TVK a.s.
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta ohľadne územného plánu
   • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • Pracovné stretnutie s kronikárom mesta

Utorok 19. 8. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
   • Pracovné stretnutie s komunikačným útvarom
   • Podpisovanie agendy primátora

Streda 20. 8. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho ohľadne Poľovníckeho združenia Ostrý Vrch
   • Pracovné rokovanie s primátorom Nového Mesta nad Váhom

Štvrtok 21. 8. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedením HK Dukla Trenčín
   • Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
   • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR

Piatok 22. 8. 2014

   • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok 25. 8. 2014

   • Stretnutie s predstaviteľmi miest a obcí regiónu
   • Rokovanie o 2. etape riešenia dopravy v meste Trenčín po uzavretí cesty II/507 Ul. Vlárska
   • Porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 26. 8. 2014

   • Zasadnutie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Účasť na pietnej spomienke pri príležitosti 70. výročia SNP
   • Stretnutie so správcom pútnického miesta Skalka nad Váhom

Streda 27. 8. 2014

   • Pracovné rokovanie v Bratislave
   • Stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ
   • Bežná agenda primátora

Štvrtok 28. 8. 2014

   • Stretnutie s právnymi zástupcami Mesta
   • Pracovné stretnutia k projektom Mesta

Piatok 29. 8. 2014

štátny sviatok

Júl 2014

1. 7. 2014 – 13. 7. 2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 14. 7. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedením mesta k príprave rozpočtu na rok 2015

Utorok 15. 7. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedením mesta k príprave rozpočtu na rok 2015

Streda 16.7.2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • Rozhovor pre TASR
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora

Štvrtok 17.7.2014

   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho Múzeá
   • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne prebiehajúcich projektov v Trenčíne

Piatok 18.7.2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Sobota 19.7.2014

   • Účasť na Včelárskom víkende pri príležitosti 95.výročia organizovaného včelárstva v Trenčíne
   • Účasť na slávnostnej vernisáži výstavy 7.ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2014

Pondelok 21. 7. 2014

   • Pracovné rokovania v Bratislave
   • Pracovné stretnutie s primátorkou mesta Prievidza

Utorok 22. 7. 2014

   • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
   • Pracovné rokovanie ohľadne projektu

 Streda 23. 7. 2014

   • Pracovné stretnutie ohľadne zabezpečenia Splanekoru 2014
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho ohľadne majetku Vojenského športového centra Dukla, Banská Bystrica
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne prebiehajúcich stavieb v Trenčíne

Štvrtok 24. 7. 2014

   • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
   • Pracovné stretnutie hlavného kontrolóra ohľadne vykonaných kontrol II.polroka 2013 a I.polroka 2014 a výsledkov kontrol NKÚ v samospráve na Slovensku

Piatok 25. 7. 2014

   • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • Pracovné stretnutie so zástupcom médií
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
   • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 28. 7. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom TVK, a.s.
   • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru ohľadne rozpočtu
   • Účasť na slávnostnom otvorení Trenčianskych historických slávností

Utorok 29. 7. 2014

   • Pracovné rokovanie ohľadne novej letnej plavárne
   • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného
   • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami

Streda 30. 7. 2014

   • Pracovné stretnutie ohľadne možnej spolupráce
   • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
   • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 31. 7. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne modernizácie železničnej trate
   • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu
Jún 2014

Pondelok 2. 6. 2014

   • Účasť na stretnutí Združenia kresťanských seniorov
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Utorok 3. 6. 2014

   • Pracovná návšteva Materskej školy 28. októbra
   • Pracovná návšteva Materskej školy Soblahovská
   • Pracovné stretnutie so zástupcami HK Dukla
   • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia v Trenčíne

Streda 4. 6. 2014

   • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Petit Press, a.s.
   • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SAD Trenčín, a.s.
   • Pracovné rokovanie – predstavenie projektu výstavby sociálnych bytov
   • Pracovné stretnutie so zástupcom médií ohľadne pripravovanej akcie v meste Trenčín
   • Pracovné rokovanie ohľadne eurofondov
   • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 5. 6. 2014

   • Pracovné rokovanie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • Účasť na kontrolnom dni projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“

Piatok 6. 6. 2014

   • Účasť na vyhodnotení turnaja mladších žiakov vo florbale o putovný pohár Primátora Mesta Trenčín v rámci podujatia Šestka pre všetkých
   • Privítanie pelotónu „Cez Slovensko na bicykli za 5 dní“ v Trenčíne
   • Exhibičný futbalový zápas „Primátor vs. Župan“ v rámci podujatia Šestka pre všetkých

Pondelok 9. 6. 2014

   • Rokovanie Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok 10. 6. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Účasť na TREND konferencii Komunálny manažment 2014 – Dudince

Streda 11. 6. 2014

   • Zasadnutie „Komisie na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj a prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín“
   • Účasť na slávnostnom ukončení XXVII. ročníka Akadémie tretieho veku
   • Účasť na pracovnom stretnutí starostiek, starostov a primátorov RZMOSP – Papradno

Štvrtok 12. 6. 2014

   • Pracovné rokovanie ohľadne pripravovaného podujatia
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne prebiehajúcich stavieb v meste
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Hodžova, Trenčín
   • Pracovný obed s primátorom Novej Dubnice
   • Účasť na slávnostnom odovzdávaní zlatých a diamantových plakiet Prof. MUDr. Jána Janského pre dobrovoľných darcov krvi

Piatok 13. 6. 2014

   • Podpisovanie agendy primátora
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – operatívne úlohy

Pondelok 16. 6. 2014

   • Slávnostné otvorenie denného centra Svetielko v Trenčíne
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Prijatie účastníkov sympózia ORA ET ARS

Utorok 17. 6. 2014

   • Pracovné rokovanie na generálnom riaditeľstve ŽSR v Bratislave
   • Zasadnutie Mestskej rady

Streda 18. 6. 2014

   • Zasadnutie Rady starších
   • Pracovné stretnutie ohľadne rozvoja divadla v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti ohľadne CSR aktivít pre školy v meste
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom závodu Vodné elektrárne Trenčín ohľadne spolupráce s mestom

Štvrtok 19. 6. 2014

   • Pracovná návšteva žiakov 9.ročníka ZŠ Hodžova, Trenčín
   • Slávnostné oceňovanie najúspešnejších detských osobností roka 2013/2014
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Piatok 20. 6. 2014

   • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate za účasti zástupcov ŽSR, Okresného dopravného inšpektorátu, SAD Trenčín, zamestnancov MsÚ a zhotoviteľa stavby
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne prípravy rozpočtu na rok 2015

Pondelok 23. 6. 2014

   • Pracovná porada prednostu Mestského úradu
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie ohľadne projektu

Utorok 24. 6. 2014

   • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 25. 6. 2014

   • Účasť na stretnutí koordinátorov predsedov a podpredsedov žiackych školských rád základných škôl na území mesta Trenčín
   • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • Pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Hodžova
   • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 26. 6. 2014

   • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho múzea
   • Brífing ohľadne letnej plavárne
   • Účasť na slávnostnom osadení základného stĺpa nového výrobného závodu
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Rozhovor pre časopis Život

Piatok 27. 6. 2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 30. 6. 2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky

1. 7. 2014 – 13. 7. 2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky
Máj 2014

Pondelok 5. 5. 2015

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Stretnutie s expertmi poroty k projektu Trenčín si Ty
   • Pracovné stretnutie ohľadne nového cestného mosta
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 6. 5. 2014

   • Pracovná návšteva Materskej školy Pri Parku
   • Pracovná návšteva Materskej školy Na dolinách
   • Pracovné stretnutie ohľadne charitatívno-kultúrnej akcie
   • Pracovné stretnutie ohľadne využitia verejného priestranstva
   • Pracovné stretnutie ohľadne TPS a.s.

Streda 7. 5. 2014

   • Stretnutie so staršími žiakmi HK Dukla Trenčín pri príležitosti dosiahnutia titulu Majster Slovenska
   • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • Účasť na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 69.výročia skončenia 2.svetovej vojny

Štvrtok 8. 5. 2014

   • Štátny sviatok

Piatok 9.5.2014

   • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
   • Prijatie juniorov HK DUKLA Trenčín pri príležitosti získania titulu Majstri Slovenska v sezóne 2013/2014

Pondelok 12.5.2014

   • Účasť na slávnostnej schôdzi Združenia kresťanských seniorov
   • Pracovné stretnutie s predsedom TSK
   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 13.5.2014

   • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
   • Pracovné rokovania v Bratislave

Streda 14.5.2014

   • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • Pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
   • Pracovné stretnutie s predsedom a podpredsedom predstavenstva Slovenskej pátracej služby, o.z. ohľadne spolupráce
   • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ

Štvrtok 15.5.2014

   • Pracovná návšteva Materskej školy Medňanského
   • Pracovné stretnutie so žiakmi Základnej školy Dlhé Hony
   • Pracovná návšteva Materskej školy Šmidkého
   • Účasť na posedení Senior klubu Istebník pri príležitosti osláv Dňa matiek

Patok 16.5.2014

   • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • Pracovné rokovanie s konateľom akciovej spoločnosti

Pondelok 19. 5. 2014 

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
   • Príhovor na EÚ roadshow 2014 pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ

Utorok 20. 5. 2014

   • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 21. 5. 2014

   • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
   • Pracovné stretnutie k umiestneniu lavičiek osobností
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií – riešenie aktuálnych problémov
   • Pracovná porada s prednostom Mestského úradu

Štvrtok 22. 5. 2014

   • Účasť na slávnostnom otvorení 23. ročníka podujatia „FARBIČKY ČARBIČKY“ Centra sociálnych služieb DEMY Trenčín
   • Účasť na slávnostnom otvorení novej spoločenskej miestnosti v zariadení Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
   • Poskytnutie video-rozhovoru pre Crowdfundingový portál na Slovensku
   • Pracovné stretnutie so zástupcami mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
   • Pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom spoločnosti Cesty Nitra, a.s.

Piatok 23. 5. 2014

   • Pracovné rokovanie – GR ŽSR Bratislava

Pondelok 26. 5. 2014

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
   • Prijatie J. E.  Slovinskej veľvyslankyne na Slovensku pani Bernardy Gradisnik

Utorok 27. 5. 2014

   • Pracovná návšteva Materskej školy Stromova
   • Pracovná návšteva Materskej školy Legionárska
   • Účasť na slávnostnom koncerte ZUŠ pri príležitosti 65. výročia školy

Streda 28. 5. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu primátora
   • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
   • Pracovné stretnutie ohľadne Centra seniorov

Štvrtok 29. 5. 2014

   • Pracovné stretnutie k pripravovanému sympóziu
   • Pracovné rokovanie o mestskej doprave v Trenčíne
   • Pracovné stretnutie – návrh projektu
   • Pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti

Piatok 30. 5. 2014

   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti TVK, a.s.
   • Účasť na 41. celoslovenskej konferencii Sekcie sociálnych sestier a pracovníkov
   • Prijatie amatérskeho hudobného združenia hráčov na dychové nástroje z partnerského mesta vo Francúzsku L´Unie musicale de Cran-Gevrier a členov Comité Jumelage de Cran-Gevrier
Apríl 2014

Pondelok 7. 4. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 8. 4. 2014

   • Pracovné stretnutie o športoviskách
   • Pracovné rokovanie Rady ZMOS v Žiline

Streda 9. 4. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického o rozpočte mesta
   • Účasť na oficiálnom otvorení Technologického centra spoločnosti Johnson Controls
   • Účasť na slávnostnom otvorení XIII. Slovenského geriatrického kongresu
   • Pracovné stretnutie o organizačnom zabezpečení rokovania primátorov Združenia K8

Štvrtok 10. 4. 2014

   • Účasť na slávnostnom kladení vencov pri príležitosti 69.výročia oslobodenia mesta Trenčín
   • Účasť na slávnostnom otvorení priestorov firmy Valicare s.r.o.
   • Pracovný program primátorov Združenia K8

Piatok 11. 4. 2014

   • Pracovný program primátorov Združenia K8

Pondelok 14.4.2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 15.4.2014

   • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom
   • Pracovná návšteva MŠ Niva a MŠ Opatovská

Streda 16.4.2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 17.4.2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 22.4.2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky

Streda 23.4.2014

   • Zasadnutie Rady starších
   • Pracovné rokovanie s riaditeľom Vojenského športového centra
   • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.

Štvrtok 24.4.2014

   • Pracovná návšteva Materskej školy Kubranská
   • Pracovná návšteva Materskej školy Švermova
   • Pracovné stretnutie ohľadne volieb do Európskeho parlamentu

Piatok 25.4.2014

   • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok 28.4.2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
   • Pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického

Utorok 29.4.2014

   • Pracovná návšteva Materskej školy Považská
   • Pracovná návšteva Materskej školy M. Turkovej
   • Pracovné stretnutie so zástupcami ZO SLOVES
   • Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda 30.4.2014

   • Čerpanie riadnej dovolenky
Marec 2014

Pondelok, 3. 3. 2014

   • účasť na Fašiangovom posedení Združenia kresťanských seniorov
   • pracovná porada s vedúcimi útvarov
   • deň otvorených dverí pre občanov
   • účasť na VMČ Juh

Utorok, 4. 3. 2014

   • pracovné rokovania ohľadne športovísk
   • účasť na zasadnutí Komisie školstva
   • účasť na výročnej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru Trenčín – Opatová
   • pracovné stretnutie ohľadne projektu

Streda, 5. 3. 2014

   • pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva financií Slovenskej republiky v Bratislave
   • pracovné rokovanie s riaditeľom Združenia K8 v Bratislave
   • pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Štvrtok 6. 3. 2014

   • Účasť na Hodnotiacej schôdzi Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
   • Pracovné rokovanie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu
   • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ
   • Účasť na záverečnom koncerte školských speváckych zborov z gymnázií z Ljubljany, Krakówa a Trenčína

Piatok 7. 3. 2014

   • Pracovné rokovania v Bratislave

Pondelok 10. 3. 2014

   • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
   • Pracovná porada o organizačnom zabezpečení rokovania primátorov Združenia K8 v Trenčíne
   • Účasť na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov 28.októbra
   • Pracovné rokovanie o projekte Terminál

Utorok 11. 3. 2014

   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu mesta
   • Zasadnutie Mestskej rady

Streda 12. 3. 2014

   • Zasadnutie predstavenstva Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s.
   • Účasť na VMČ Sever

Štvrtok 13. 3. 2014

   • Pracovné stretnutie s manažérkou EXPO Center
   • Pracovné stretnutie o projekte
   • Pracovné stretnutie s riaditeľkou materskej školy
   • Pracovné stretnutie s primárkou Oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých FN Trenčín
   • Účasť na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých
   • Účasť na spoločnom pracovnom rokovaní Finančnej a majetkovej komisie a Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania o výstavbe objektu Terminál v Trenčíne

Piatok 14. 3. 2014

   • Účasť na IX. ročníku klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja
   • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta o projekte Trenčín si Ty
   • Účasť na slávnostnom stretnutí ZO SZPB Trenčín 1 pri príležitosti MDŽ

Pondelok 24. 3. 2014

   • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Utorok 25. 3. 2014

   • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • Slávnostné podpísanie zmluvy s japonským investorom
   • Vyjadrenie pre médiá
   • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Streda 26. 3. 2014

   • Pracovné rokovanie v Nitre
   • Účasť na Výbore mestskej časti Západ

Štvrtok 27. 3. 2014

   • Slávnostné oceňovanie úspešných pedagógov mesta Trenčín
   • Pracovná návšteva LEONI Slovakia spol. s r.o. Trenčín
   • Účasť na stretnutí členov Senior klubu pedagogických pracovníkov pri MPC Trenčín

Piatok 28. 3. 2014

   • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu primátora na najbližšie obdobie
   • Kontrola čistoty v meste Trenčín
Február 2014

Pondelok, 3.2.2014

   • porada primátora s vedúcimi útvarov
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Utorok, 4.2.2014

   • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta n.Váhom
   • účasť na zasadnutí Správnej a Dozornej rady Beňadik n.f.

Streda, 5.2.2014

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné rokovanie na generálnom riaditeľstve Slovenskej správy ciest v Bratislave

Štvrtok, 6.2.2014

   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • operatívna porada s prednostom Mestského úradu
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Piatok, 7.2.2014

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu mesta
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne projektov

Pondelok, 10.2.2014

   • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
   • pracovné stretnutie ohľadne futbalového štadióna
   • pracovné stretnutie so zástupcom akciovej spoločnosti

Utorok, 11.2.2014

   • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 12.2.2014

   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu mesta
   • pracovné stretnutie ohľadne majetku mesta
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho – riešenie dlhu voči Mestu Trenčín

Štvrtok, 13.2.2014

   • pracovné rokovania v Bratislave
   • pracovné rokovanie ohľadne Auparku

Piatok, 14.2.2014

   •  pracovné rokovanie ohľadne projektu Terminál

Pondelok, 17.2.2014

   • tlačová konferencia
   • porada primátora s vedúcimi útvarov
   • účasť na členskej schôdzi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 01

Utorok, 18.2.2014

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného ohľadne prebiehajúcich projektov v Trenčíne

Streda, 19.2.2014

   •  zasadnutie Rady starších

Štvrtok, 20.2.2014

   • pracovné stretnutie ohľadne futbalového štadióna
   • pracovné stretnutie ohľadne Synagógy
   • účasť na výročnej členskej schôdzi Organizácie postihnutých chronickými chorobami v Trenčíne
   • účasť na školeniach k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Piatok, 21.2.2014

   • pracovné stretnutie s poslancom MsZ ohľadne Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
   • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu primátora na najbližšie obdobie

Pondelok, 24.2.2014

   • porada primátora s vedúcimi útvarov
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného
   • pracovné rokovanie so zástupcami akciovej spoločnosti
   • vyjadrenie pre média

Utorok, 25.2.2014

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Streda, 26.2.2014

   • pracovné stretnutie so zástupcami HK Dukla
   • pracovné stretnutie s poslancom MsZ ohľadne Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
   • účasť na členskej schôdzi Klubu vojenských veteránov

Štvrtok, 27.2.2014

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • posedenie „Fašiangy 2014“ – Jednota dôchodcov Slovenska – ZO č.30

Piatok, 28.2.2014

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu na najbližšie obdobie
   • fašiangové posedenie Klubu dôchodcov Mierové námestie
Január 2014

Streda, 1.1.2014

   • štátny sviatok

Štvrtok, 2.1.2014

   • pracovné stretnutia s poslancami Mestského zastupiteľstva
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického

Piatok, 3.1.2014

   • uvítanie prvého občana roku 2014
   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Pondelok, 6.1.2014

   • štátny sviatok

Utorok, 7.1.2014

   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
   • účasť na novoročnom stretnutí Klubu dôchodcov Mierové námestie

Streda, 8.1.2014

   • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov

Štvrtok, 9.1.2014

   • pracovné stretnutie s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
   • pracovné stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov na Armádnej ulici k riešeniu dlhodobého problému

Piatok, 10.1.2014

   • novoročné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu, Mestskej polície a rozpočtových organizácií
   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 13.1.2014

   • pracovné rokovania v Košiciach

Utorok, 14.1.2014

   • pracovné rokovanie s japonským investorom a právnymi zástupcami

Streda, 15.1.2014

   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta
   • účasť na novoročnom seminári Akadémie tretieho veku
   • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva TVS, a.s.

Štvrtok, 16.1.2014

   • pracovné rokovania v Bratislave
   • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti TVK, a.s.

Piatok, 17.1.2014

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
   • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu

Pondelok, 20.1.2014

   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov
   • deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 21.1.2014

   • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest, Bratislava
   • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti, Bratislava
   • 23. zasadnutie Rady ZMOS, Bratislava

Streda, 22.1.2014

   • 23. zasadnutie Rady ZMOS, Bratislava
   • zasadnutie Mestskej rady

Štvrtok, 23.1.2014

   • zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • zasadnutie predstavenstva Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
   • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých ohľadne pripravovaných športových hier

Piatok, 24.1.2014

   • prijatie bývalého primára Otolaryngologického oddelenia pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
   • prijatie predsedu Dozornej rady SOPK pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu primátora

Pondelok, 27.1.2014

   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 28.1.2014

   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda, 29.1.2014

   • pracovné rokovanie ohľadne harmonogramu stavby Modernizácie železničnej trate
   • pracovné rokovanie ohľadne realizácie kanalizácie na území mesta Trenčín
   • pracovné stretnutie so zástupcami občianskeho združenia Pre Prírodu

Štvrtok, 30.1.2014

   • novoročné stretnutie so zamestnancami Mestskej polície
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne ďalších postupov modernizácie železničnej trate
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu mesta

Piatok, 31.1.2014

   • tlačová konferencia k projektu Trenčín si Ty
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu ohľadne personálnej otázky
   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov ohľadne investičných akcií

Rok 2013

December 2013

Pondelok, 2.12.2013

   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov
   • účasť na rokovaní Rady RZMOSP
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 3.12.2013

   • pracovné rokovanie zástupcov TVS, a.s. a TVK, a.s. v Prahe
   • účasť na spomienkovej svätej omši na patróna mesta sv.Františka Xaverského

Streda, 4.12.2013

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • zasadnutie dozornej rady spoločnosti TVK,a.s.
   • zasadnutie Mestskej rady

Štvrtok, 5.12.2013

   • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
   • pracovné rokovanie s investorom
   • účasť na „Vianočnom posedení a jubilantov r. 2013“ Jednoty dôchodcov na Slovensku, ZO č.27

Piatok, 6.12.2013

   • pracovné stretnutie ohľadne „Primátorskej kvapky krvi“
   • pracovné stretnutie s rektorom TnUAD
   • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie
   • účasť na spoločenskom stretnutí pri príležitosti 70.životného jubilea
   • účasť na slávnostnom otvorení výstavy „Horizonty súčasnosti IV“

Pondelok, 9.12.2013

   • dovolenka

Utorok, 10.12.2013

   • pracovné rokovanie s investorom

Streda, 11.12.2013

   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov k programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
   • účasť na pracovnom stretnutí ohľadne projektu Trenčín si Ty

Štvrtok, 12.12.2013

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 13.12.2013

   • pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie
   • vianočné posedenie so zamestnancami Mesta Trenčín
   • účasť na divadelnom predstavení „Diagnóza F-R-K“

Pondelok, 16.12.2013

   • Mimoriadne Valné zhromaždenie Predstavenstva akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
   • vianočná porada vedúcich zamestnancov

Utorok, 17.12.2013

   • pracovné stretnutie s riaditeľom Leoni Slovakia
   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Marius Pedersen, a.s.
   • pracovné stretnutie ohľadne projektu
   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov

Streda, 18.12.2013

   • zasadnutie Rady starších
   • účasť na VMČ Západ

Štvrtok, 19.12.2013

   • stretnutie s riaditeľom a členom predstavenstva akciovej spoločnosti
   • stretnutie so zástupcami spoločnosti Daejung Europe, Dubnica nad Váhom
   • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Siemens

Piatok, 20.12.2013

   • pracovné stretnutie so starostom obce Zamarovce
   • pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného projektu
   • pracovné stretnutie s riaditeľom firmy TnTel ohľadne výstavby v priemyselnom parku

Pondelok, 23.12.2013

   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Utorok, 24.12.2013

   • štedrý deň

Streda, 25.12.2013

   • 1. sviatok vianočný

Štvrtok, 26.12.2013

   • 2. sviatok vianočný

Piatok, 27.12.2013

   • prijatie pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
   • prijatie pri príležitosti životného jubilea 75 rokov
   • prijatie pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Pondelok, 30.12.2013

   •  pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu

Utorok, 31.12.2013

   • čerpanie riadnej dovolenky
November 2013

Piatok, 1.11.2013

   • štátny sviatok

Pondelok, 4.11.2013

   • ranná operatívna porada kancelárie primátora
   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym otázkam
   • pracovné stretnutie so zástupcami TVK, a.s. ohľadne realizácie kanalizácie
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Utorok, 5.11.2013

   • pracovné stretnutie ohľadne projektu
   • pracovné stretnutie – pozvanie na akciu
   • pracovné stretnutie ohľadne parkovania v meste
   • účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov TREND TOP 2013

Streda, 6.11.2013

   • pracovné rokovanie vedenia mesta k rozpočtu
   • pracovné rokovanie ohľadne zimného štadióna

Štvrtok, 7.11.2013

   • pracovné rokovanie s investorom
   • prijatie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Piatok, 8.11.2013

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok, 11.11.2013

   • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • prijatie veliteľa Síl výcviku a podpory
   • účasť na pietnej spomienke na obete vojen a ozbrojeného násilia
   • účasť na 22. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese

Utorok, 12.11.2013

   • účasť na 22. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese
   • pracovné rokovanie s riaditeľkou bankovej inštitúcie pre verejný sektor
   • pracovné rokovanie ohľadne administratívnej budovy Dukly

Streda, 13.11.2013

   • pracovné rokovanie s náčelníkom Mestskej polície ohľadne rozpočtu na rok 2014
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné rokovanie s vedúcimi jednotlivých útvarov k programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
   • pracovné stretnutie s riaditeľkou bankovej inštitúcie
   • pracovné rokovanie s prednostom Mestského úradu
   • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva ohľadne rozpočtu na rok 2014

Štvrtok, 14.11.2013

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 15.11.2013

   • účasť na odhalení pamätnej tabule slovenského letca Andreja Kvasa v Szolnoku
   • účasť na Spomienke na November ´89

Pondelok, 18.11.2013

   • pracovné rokovanie s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom mesta
   • deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 19.11.2013

   • pracovné rokovanie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • pracovné stretnutie Rady starších
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
   • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda, 20.11.2013

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovná porada s útvarom právnym
   • pracovné rokovanie – požiadavka občanov na vybudovanie prístupovej komunikácie
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Štvrtok, 21.11.2013

   • služobná cesta – stretnutie s primátorom partnerského mesta Cran Gevrier, Francúzsko, ohľadne projektu riešenia centra mesta a projektom medzi Cran Gevrier a mestom Trenčín

Piatok, 22.11.2013

   • služobná cesta – Cran Gevrier, Francúzsko

Pondelok, 25.11.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave
   • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie
   • pracovné rokovanie ohľadne projektu

Utorok, 26.11.2013

   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
   • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda, 27.11.2013

   • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
   • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava
   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
   • účasť na zasadnutí Výboru mestskej časti Západ

Štvrtok, 28.11.2013

   • účasť na 8. sneme Zväzu vojakov Slovenskej republiky
   • účasť na schôdzi Konfederácie politických väzňov
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné rokovanie s prednostom Mestského úradu
   • verejné stretnutie primátora s občanmi v Športovej hale

Piatok, 29.11.2013

   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • účasť na oslave 60.výročia založenia Dopravnej akadémie v Trenčíne
   • účasť na slávnostnom otvorení Zimných majstrovstiev Slovenskej republiky v plávaní
Október 2013

Utorok, 1.10.2013

   • zdvorilostná návšteva podnikateľa z Holandska
   • stretnutie pri príležitosti 60.výročia založenia spoločnosti Konštrukta a 20.výročia vzniku Konštrukta-Industry
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Streda, 2.10.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné stretnutie ohľadne pozemkov
   • pracovné stretnutie ohľadne virtuálneho divadla
   • účasť na spoločenskom posedení „Spevom a tancom spájame generácie a regióny II.“

Štvrtok, 3.10.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave

Piatok, 4.10.2013

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k otázkam rozpočtu

Pondelok, 7.10.2013

   • ranná operatívna porada kancelárie primátora
   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym otázkam
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 8.10.2013

   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne modernizácie železničnej trate
   • účasť na vernisáži v Zariadení opatrovateľskej služby
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb ohľadne vianočných trhov a monografie

Streda, 9.10.2013

   • pracovné rokovanie u primátora mesta Martin
   • otvorenie 21.ročníka EUROFLOORBALL CUP 2013

Štvrtok, 10.10.2013

   • prijatie organizátorov a zástupcov zúčastnených tímov na 21.ročníku EUROFLOORBALL CUP 2013 primátorom mesta
   • účasť na vyhlásení výsledkov 4. ročníka Súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce za rok 2013 v Sliači
   • účasť na 10. tradičnom stretnutí Klubu darcov Trenčianskej nadácie

Piatok, 11.10.2013

   • účasť na 21. zasadnutí Rady ZMOS v Žiline
   • účasť na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 100. výročia otvorenia trenčianskej synagógy

Pondelok, 14.10.2013

   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom
   • účasť na schôdzi ZO JDS 01 pri príležitosti Mesiaca úcta k starším
   • pracovné rokovanie ohľadne opravy schodísk na sídlisku Juh

Utorok, 15.10.2013

   • pracovné rokovanie na Úrade vlády v Bratislave
   • účasť na zasadnutí Okrskových komisií

Streda, 16.10.2013

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • účasť na zasadnutí komisie na stanovenie podmienok verejno-obchodnej súťaže

Štvrtok, 17.10.2013

   • účasť na XI. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neonatológii
   • pracovné rokovanie ohľadne riešenia dopravy v súvislosti s modernizáciou železničnej trate
   • pracovné rokovanie so zástupcami akciovej spoločnosti
   • účasť na spoločenskom stretnutí seniorov Klubu vojenských veteránov

Piatok, 18.10.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • racovné stretnutie s prednostom Mestského úradu ohľadne rozpočtu na rok 2014
   • účasť na spoločenskom podujatí „Nezabudnuteľné stopy Kubalovcov“

Pondelok, 21.10.2013

   • účasť na stretnutí Združenia kresťanských seniorov Slovenska pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym témam a problémom
   • pracovné rokovanie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2014

Utorok, 22.10.2013

   •  pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 23.10.2013

   • účasť na odbornej diskusii Komplexné riešenie trenčianskeho nábrežia
   • služobná cesta Košice

Štvrtok, 24.10.2013

   • účasť na 36. odbornej konferencií Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky

Piatok, 25.10.2013

   • účasť na konferencií Za zdravý životný štýl seniorov
   • pracovné stretnutie – pozvanie na konferenciu
   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • účasť na slávnostnom posedení výborov a členov Klubu dôchodcov Mierové námestie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
   • pracovné stretnutie s členkou o.z. Pre Prírodu ohľadne pripravovaného projektu

Pondelok, 28.10.2013

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné rokovanie ohľadne rekonštrukcie kanalizácie na Námestí SNP
   • pracovné stretnutie so zástupcami médií
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 29.10.2013

   • pracovné rokovanie s investorom
   • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 30.10.2013

   • pracovné stretnutie so zástupcami akciovej spoločnosti
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2014
   • prijatie pri príležitosti životného jubilea
   • účasť na vernisáži výstavy „Trenčín, moje mesto“

Šrvrtok, 31.10.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave
September 2013

Pondelok, 2.9.2013

   • otvorenie školského roka na ZŠ Dlhé Hony
   • porada kancelárie primátora
   • pracovná porada vedúcich jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom

Utorok,  3.9.2013

   • pracovné stretnutie, Bratislava
   • rokovanie s potenciálnym investorom
   • rokovanie s právnymi zástupcami investora

Streda, 4.9.2013

   • pracovné rokovanie spoločností TVS, a.s. a TVK, a.s. ohľadne nájomného
   • rokovanie s primátorom Novej Dubnice
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Štvrtok, 5.9.2013

   • porada k zasadnutiu Mestskej rady
   • rokovanie o mestskom mobiliári
   • zasadnutie Mestskej rady

Piatok, 6.9.2013

   • briefing s náčelníkom Mestskej polície
   • rokovanie k modernizácii železničnej trate
   • rokovanie o nájomných bytoch
   • sobášenie

Pondelok, 9.9.2013

   • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
   • pracovné stretnutie k rozpočtu mesta na rok 2014

Utorok,  10.9.2013

   • pracovné stretnutie k rozpočtu mesta na rok 2014
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Streda, 11.9.2013

   • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Johnson Controls a AU Optronics
   • pracovné stretnutie s konateľom akciovej spoločnosti
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami

Štvrtok, 12.9.2013

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné rokovanie ohľadne kotolne
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné rokovanie s investorom

Piatok, 13.9.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné rokovanie s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
   • pracovné stretnutie ohľadne zimného štadióna
   • prijatie zástupcov japonského investora

Pondelok, 16.9.2013

   • ranná operatívna porada kancelárie primátora
   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym otázkam
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
   • pracovné rokovanie s právnym útvarom

Utorok, 17.9.2013

   • účasť na TREND konferencii Komunálny manažment 2013, Žilina

Streda, 18.9.2013

   • pracovné rokovanie ohľadne mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne
   • stretnutie Rady starších
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k otázkam rozpočtu
   • stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Štvrtok, 19.9.2013

   •  zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 20.9.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta ohľadne projektu Malé mestské zásahy
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – riešenie aktuálnych problémov

Pondelok, 23.9.2013

   • pracovné rokovanie – Nové Mesto nad Váhom
   • účasť na slávnostnom otvorení Akademického roka 2013/2014 Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom mesta
   • pracovné rokovanie s primátorom mesta Martin

Utorok, 24.9.2013

   • rokovanie Rady ZMOS – Košice

Streda, 25.9.2013

   • rokovanie Rady ZMOS – Košice

Štvrtok, 26.9.2013

   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné rokovanie ohľadom výstavby nového cestného mosta

Piatok, 27.9.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie ohľadne prípravy rozpočtu na rok 2014
   • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Pondelok, 30.9.2013

   • briefing s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu
   • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
   • pracovné rokovanie s vedúcimi jednotlivých útvarov
   • Deň otvorených dverí pre občanov
August 2013

Štvrtok, 1.8.2013

   • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
   • pracovné stretnutie s občanom mesta – riešenie problému

Piatok, 2.8.2013

   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie ohľadom investičných akcií
   • stretnutie s JUDr. Jánom Čarnogurským

Pondelok, 5.8.2013

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadom investičných akcií a rozvoja mesta
   • pracovné stretnutie ohľadom predaja pozemkov v priemyselnom parku
   • pracovné stretnutie so zástupcami akciovej spoločnosti

Utorok, 6.8.2013

   • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s.
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta

Streda, 7.8.2013

   • pracovné rokovanie so Slovenským pozemkovým fondom v Bratislave
   • pracovné rokovanie s právnou kanceláriou ohľadne statickej dopravy
   • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s. a Slovenskou správou ciest ohľadne rekonštrukcie verejnej kanalizácie na ceste č.I/61 – Ulica gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

Štvrtok, 8.8.2013

   • pracovné rokovanie ohľadne zimného štadióna a prehliadka hokejového centra Altis v Námestove

Piatok, 9.8.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Pondelok, 12.8.2013

   • ranná operatívna porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie ohľadne investičných akcií
   • zdvorilostná návšteva

Utorok, 13.8.2013

   • podpisovanie listín a dokumentov
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva

Streda, 14.8.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok, 15.8.2013

   • podpisovanie listín a dokumentov
   • pracovné rokovanie ohľadne projektu nového futbalového štadióna
   • zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   • pracovné rokovanie ohľadne autobusovej a železničnej stanice v Trenčíne

Piatok, 16.8.2013

   • prijatie občanov pri príležitosti životného jubilea
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
   • pracovné stretnutie s povereným vedením MHSL, m.r.o.

Pondelok, 19.8.2013

   • ranná operatívna porada kancelárie primátora
   • rokovanie s vedúcimi útvarom ku konkrétnym problémom mesta
   • pracovné stretnutie so Zdenkom Chárom
   • pracovné stretnutie s povereným vedením MHSL, m.r.o.
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Utorok, 20.8.2013

   • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodárni a kanalizácií, s.r.o.
   • pracovné stretnutie so zástupcami SPP-D, a.s. ohľadne rekonštrukcie plynovodov v meste Trenčín
   • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov ohľadne predajných stánkov
   • účasť na 19. Zasadnutí Rady ZMOS v Bratislave

Streda, 21.8.2013

   • pracovné stretnutie s právnou kanceláriou
   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŽSR
   • prijatie odporcov okupácie z roku 1968 pri príležitosti spomienkovej slávnosti na 21.august 1968

Štvrtok, 22.8.2013

   • pracovné rokovanie s investorom
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií a vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Krajského policajného zboru v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb

Piatok, 23.8.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • prijatie riaditeľa ZŠ Veľkomoravská pri príležitosti odchodu do dôchodku
   • prijatie vedúceho folklórneho súboru Družba pri príležitosti životného jubilea 85 rokov
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Pondelok, 26.8.2013

   • operatívna porada kancelárie primátora
   • porada prednostu mestského úradu
   • rokovanie Rady Regionálneho združenia miesta a obcí Stredného Považia
   • rokovanie s vedúcimi útvarov ku konkrétnym problémom mesta

Utorok, 27.8.2013

   • kontrola plnenia rozpočtu
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií a vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • rokovanie s potenciálnym investorom

Streda, 28.8.2013

   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
   • účasť na pietnom akte pri príležitosti 69. výročia SNP

Štvrtok, 29.8.2013

   • štátny sviatok

Piatok, 30.8.2013

   • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v meste Trenčín
   • rokovanie k rozpočtu
   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • sobášenie
Júl 2013

Štvrtok, 11.7.2013

   • pracovná porada s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
   • pracovné rokovanie v Bratislave
   • pracovná účasť na festivale Bažant Pohoda 2013

Piatok, 12.7.2013

   • pracovná účasť na festivale Bažant Pohoda 2013

Pondelok, 15.7.2013

   • pracovné rokovanie v Bratislave
   • pracovné stretnutie ohľadne plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva
   • pracovné stretnutie ohľadne priemyselného parku

Utorok, 16.7.2013

   • pracovné stretnutie ohľadne parkovania
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov k programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
   • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Streda, 17.7.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Štvrtok, 18.7.2013

   • rokovanie primátorov krajských miest v Košiciach

Piatok, 19.7.2013

   • rokovanie primátorov krajských miest v Košiciach

Pondelok, 22.7.201

   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Utorok, 23.7.2013

   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu
   • účasť na spoločnom zasadnutí predstavenstiev TVS, a.s. a TVK, a.s.

Streda, 24.7.2013

   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
   • pracovné rokovanie v Bratislave ohľadne nájomného bývania

Štvrtok, 25.7.2013

   • pracovné rokovanie v Bratislave s právnym zástupcom mesta Trenčín k témam Akebono a prebiehajúce súdne spory
   • pracovné stretnutie s predstaviteľmi UEFA, SFZ a majiteľmi klubu AS Trenčín

Piatok, 26.7.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • pracovné stretnutie s riaditeľkou spoločnosti s.r.o.

Pondelok, 29.7.2013

   • účasť na porade prednostu Mestského úradu a vedúcich útvarov
   • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k investičným akciám
   • účasť na slávnostnom odovzdávaní velenia Síl výcviku a podpory v kasárňach SNP v Trenčíne
   • slávnostné otvorenie Trenčianskych historických slávností

Utorok, 30.7.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 31.7.2013

   • pracovné rokovanie v Banskej Bystrici
Jún 2013

Pondelok, 3.6.2013

   • pracovné stretnutie – pozvanie na spoločenskú akciu
   • pracovné rokovanie ohľadom pripravovaného projektu
   • vyjadrenie pre média o cestnom moste
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 4.6.2013

   • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Streda, 5.6.2013

   • pracovné rokovanie
   • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
   • pracovné rokovanie – ponuka pre mesto

Štvrtok, 6.6.2013

   • pracovné stretnutie so zamestnancami a zástupcami ZO SLOVES
   • zasadnutie Mestskej rady
   • účasť na Galaprograme žiakov materských škôl
   • účasť na dojazde pretekárov 57. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska

Piatok, 7.6.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • štart 4. etapy 57. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska

Pondelok, 10.6.2013

   • porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 11.6.2013

   • účasť na odbornom stretnutí k problematike konsolidácie verejných financií a monitoringu Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky na rok 2013 v podmienkach miest a obcí – Žilina
   • pracovné stretnutie starostiek, starostov a primátorov RZMOSP – Papradno

Streda, 12.6.2013

   • pracovné stretnutie starostiek, starostov a primátorov RZMOSP – Papradno
   • účasť na slávnostnom ukončení XXVI. ročníka Akadémie tretieho veku
   • účasť na prezentácii projektu „malé mestské zásahy“

Štvrtok 13.6.2013

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok 14.6.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • prijatie zástupcov regionálneho inzertného a informačného týždenníka Pardon pri príležitosti 20.výročia vydania Pardonu v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s prezidentom florbalového klubu ŠK 1.FBC Trenčín
   • prijatie riaditeľky Galérie M.A.Bazovského pri príležitosti životného jubilea a získania Ceny Andreja Kmeťa
   • účasť na autorskej besede s expremiérkou a sociologičkou Ivetou Radičovou a novinárkou Ľubou Lesnou o knihe Krajina hrubých čiar
   • účasť na otvorení digitálnej prevádzky ArtKina Metro

Pondelok, 17.6.2013

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • valné zhromaždenie akcionárov TVK, a.s.
   • prijatie účastníkov medzinárodného sympózia Ora et Ars
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 18.6.2013

   • pracovné rokovania s vedúcimi jednotlivých útvarov k otázkam nájomného bývania, priemyselného parku a ŠFRB

Streda 19.6.2013

   • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta a vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
   • stretnutie Rady starších
   • účasť na spoločenskej akcií regionálneho riaditeľa bankovej inštitúcie

Štvrtok, 20.6.2013

   • účasť na slávnostnom odovzdávaní cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2013
   • pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 21.6.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
   • slávnostné prijatie ŠK 1. FBC TRENČÍN pri príležitosti obhájenia titulu Majster Slovenska vo florbale v kategórii mužov
   • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
   • účasť na otváracom ceremoniáli 21.ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest

Pondelok, 24.6.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 25.6.2013

   • pracovné rokovanie ohľadne Centra seniorov
   • pracovné stretnutie ohľadne otázky nájomného bývania v Trenčíne
   • pracovné stretnutie – poskytnutie informácií k diplomovej práci

Streda, 26.6.013

   • pracovné stretnutie ohľadom športovej akcie
   • prijatie občanov mesta Trenčín pri príležitosti životného jubilea
   • odovzdávanie ceny Hercova misia na 21.ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest
   • účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov a ukončení 21.ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest

Štvrtok, 27.6.2013

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ – riešenie aktuálnych problémov
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Piatok, 28.6.2013

   • čerpanie riadnej dovolenky
Máj 2013

Štvrtok, 2.5.2013

   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom mesta
   • prijatie pri príležitosti životného jubilea
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
   • prijatie poslanca MsZ pri príležitosti životného jubilea
   • pracovné stretnutie – ponuka

Piatok, 3.5.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • účasť na slávnostnom otvorení Oddelenia dlhodobo chorých vo Fakultnej nemocnici Trenčín

Pondelok, 6.5.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 7.5.2013

   • pracovné stretnutie ohľadom riešenia dlhodobého problému
   • účasť na slávnostnom zahájení stavby „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“
   • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda, 8.5.2013

   • sviatok

Štvrtok, 9.5.2013

   • vyjadrenie pre média
   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
   • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
   • verejné prerokovanie zmien MHD v súvislosti s modernizáciou železničnej trate v mestskej časti Opatová

Piatok, 10.5.2013

   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 13.5.2013

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 14.5.2013

   • účasť na seminári „Finančná akadémia Slovenskej sporiteľne, a.s. pre komunálnu sféru“ – Vyhne

Streda, 15.5.2013

   • účasť na seminári „Finančná akadémia Slovenskej sporiteľne, a.s. pre komunálnu sféru“ – Vyhne
   • pracovné rokovanie v Bratislave – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Štvrtok, 16.5.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického k otázkam rozpočtu
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru životného prostredia, dopravy a investícií

Piatok, 17.5.2013

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 20.5.2013

   • porada prednostu MsÚ
   • porada s vedúcimi útvarov ohľadom majetku mesta
   • zasadnutie Mestskej rady
   • účasť na VMČ Stred

Utorok, 21.5.2013

   • tlačová konferencia
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie ohľadom modernizácie železničnej trate

Streda, 22.5.2013

   • pracovné stretnutie s viceprimátorom
   • účasť na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 20.výročia založenia Zväzu vojakov Slovenskej republiky
   • pracovné stretnutie ohľadne TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie ohľadom nájomných bytov
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Štvrtok, 23.5.2013

   • služobná cesta Košice

Piatok, 24.5.2013

   • služobná cesta Košice

Pondelok, 27.5.2013

   • pracovné stretnutie ohľadne predaja pozemkov
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok 28.5.2013

   • účasť na 24. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Nitre

Streda, 29.5.2013

   • účasť na 24. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Nitre

Štvrtok, 30.5.2013

   • pracovné stretnutie so zástupcami TVS, a.s.
   • pracovné stretnutie ohľadom Centra seniorov
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • účasť na zasadnutí sociálnej komisie

Piatok, 31.5.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta a vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
Apríl 2013

2. – 5. 4. 2013 čerpanie dovolenky

Pondelok, 8.4.2013

   • porada kancelárie primátora
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 9.4.2013

   • účasť na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu CONECO v Bratislave

Streda, 10.4.2013

   • pracovné stretnutie ohľadne marketingových aktivít a spolupráce s mestom
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • oslavy 68.výročia oslobodenia mesta Trenčín
   • pracovné stretnutie s predsedom kultúrnej komisie ohľadne financovania kultúry

Štvrtok, 11.4.2013

   • pracovné stretnutie s riaditeľkou finančnej inštitúcie pre verejný sektor
   • zasadnutie Mestskej rady

Piatok, 12.4.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Pondelok, 15.4.2013

   • pracovné rokovanie k výstavbe cestného mosta
   • rokovanie Valného zhromaždenia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok 16.4.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave
   • rozhovor pre časopis .týždeň
   • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Streda 17.4.2013

   • zasadnutie Rady starších
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
   • pracovné stretnutie

Štvrtok 18.4.2013

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok 19.4.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 22.4.2013

   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami
   • rozhovor pre médiá
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 23.4.2013

   • pracovné stretnutie
   • spoločné zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s. v Novom Meste nad Váhom

Streda, 24.4.2013

   • pracovné stretnutie so zástupcami médií
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
   • pracovné stretnutie s vedením mesta

Štvrtok, 25.4.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave
   • účasť na oslave 20.narodenín týždenníka Pardon

Piatok, 26.4.2013

   • oboznámenie s výsledkami kontroly NKÚ
   • pracovné stretnutie primátorov
   • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Pondelok, 29.4.2013

   • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 30.4.2013

   • pracovné stretnutie s viceprimátorom
   • pracovné stretnutie s riaditeľom akciovej spoločnosti
   • účasť na pracovnom rokovaní hlavných kontrolórov K8 a hlavných kontrolórov samosprávnych krajov
Marec 2013

Piatok, 1.3.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovná návšteva Zariadenia opatrovateľskej služby
   • pracovná návšteva Zariadenia pre seniorov
   • účasť na vernisáži výstavy Radovana Stoklasu

Pondelok, 4.3.2013

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie ohľadom investičných akcií v r.2013

Utorok, 5.3.2013

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie ohľadom investičnej akcie
   • účasť na zasadnutí komisie školstva

Streda, 6.3.2013

   • pracovné rokovanie s potenciálnym investorom
   • pracovné stretnutie s rektorom Vysokej školy v Sládkovičove
   • pracovné stretnutie ohľadom Centra voľného času

Štvrtok, 7.3.2013

   • účasť na konferencii ZMOS „Samospráva a školstvo – včera, dnes a zajtra“ v Žiline

Piatok, 8.3.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Pondelok, 11.3.2013

   • porada kancelárie primátora
   • účasť na výročnej schôdzi Združenia kresťanských seniorov
   • účasť na zasadnutí Rady RZMOSP
   • rokovania v Bratislave

Utorok, 12.3.2013

   • pracovné stretnutie s riaditeľom hotelom Elizabeth
   • pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
   • účasť na oslave MDŽ Klubu dôchodcov Istebník

Streda, 13.3.2013

   • pracovné rokovanie ohľadom modernizácie železničnej trate
   • pracovné stretnutie s investorom
   • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • účasť na slávnostnom otvorení Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v rekonštruovaných priestoroch
   • účasť na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých

Štvrtok, 14.3.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave
   • pracovné stretnutie s riaditeľom akciovej spoločnosti
   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom LOTN, a.s.
   • účasť na zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Piatok, 15.3.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom štábu síl výcviku a podpory OS SR
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie ohľadom pozemkov

Pondelok, 18.3.2013

   • porada kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 19.3.2013

   • pracovné rokovanie ohľadne Auparku

Streda, 20.3.2013

   • pracovné stretnutie ohľadne modernizácie železničnej trate
   • účasť na stretnutí členov Senior klubu pedagogických pracovníkov pri MPC Trenčín
   • prezentácia modernizácie železničnej trate a s ňou súvisiace dopravné obmedzenia pre obyvateľov mestskej časti Sever

Štvrtok, 21.3.2013

   • účasť na Celoslovenskej konferencii učiteľov stredných zdravotníckych škôl v SR
   • prezentácia projektu „Bola raz jedna dedina“ oslavy 775.výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová nad Váhom

Piatok, 22.3.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
Február 2013

Piatok, 1.2.2013

   • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok, 4.2.2013

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 5.2.2013

   • pracovné stretnutie s riaditeľkou krajskej pobočky VšZP v Trenčíne
   • pracovné stretnutie so zástupcami bankovej inštitúcie

Streda, 6.2.2013

   • pracovné rokovanie v Bratislave ohľadom modernizácie železničnej trate

Štvrtok, 7.2.2013

   • pracovné stretnutie s akcionármi Hokejového klubu Dukla Trenčín, a.s.
   • tasadnutie Mestskej rady

Piatok, 8.2.2013

   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 11.2.2013

   • pracovná porada kancelárie primátora
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 12.2.2013

   • zasadnutie Mestskej rady
   • zrijatie zástupcov ZO JDS Trenčín – pozvanie na slávnostný seminár
   • účasť na schôdzi Rotary Clubu v Trenčíne

Streda, 13.2.2013

   • účasť na slávnostnom seminári pri príležitosti vyhodnotenia činnosti  Akadémie tretieho veku  a ZO 02 JDS Trenčín v roku 2012
   • účasť na zasadnutí VMČ Sever

Štvrtok, 14.2.2013

   • pracovné stretnutie ohľadom športového centra
   • pracovné stretnutie s riaditeľkou súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne
   • pracovné stretnutie ohľadom etapového centra v Trenčíne v rámci cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2013

Piatok, 15.2.2013

   • tlačová konferencia
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 18.2.2013

   • sracovné stretnutie ohľadom statickej dopravy v Trenčíne
   • účasť na členskej schôdzi ZO JDS 01
   • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
   • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii

Utorok, 19.2.2013

   • pracovné stretnutie s povereným rektorom TnUAD

Streda, 20.2.2013

   • pracovné stretnutie Rady starších
   • zasadnutie Mestskej rady

Štvrtok, 21.2.2013

   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 22.2.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie ohľadom festivalu Pohoda

Pondelok, 25.2.2013

   • porada kancelárie primátora
   • rokovania v Bratislave

Utorok, 26.2.2013

   • pracovné stretnutia ohľadom rozpočtu

Streda, 27.2.2013

   • pracovné stretnutie ohľadom kultúrneho centra
   • pracovné stretnutie ohľadom verejného obstarávania
   • účasť na výročnej členskej schôdzi Klubu vojenských veteránov Trenčín

Štvrtok, 28.2.2013

   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
Január 2013

Pondelok, 7.1.2013

   • pracovné stretnutie s hovorkyňou mesta
   • účasť na Výbore mestskej časti Juh

Utorok, 8.1.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 9.1.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok, 10.1.2013

   • novoročné stretnutie so zamestnancami Mesta Trenčín
   • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s

Piatok, 11.1.2013

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 14.1.2013

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Utorok, 15.1.2013

   • pracovné rokovania s potenciálnym investorom

Streda, 16.1.2013

   • pracovné stretnutie s prednostom mesta Stará Turá
   • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti

Štvrtok, 17.1.2013

   • účasť na vernisáži výstavy Ladislava Moška
   • novoročné stretnutie TVS, a.s.

Piatok, 18.1.2013

   • účasť na prezentácii MESTO NA RIEKE v rámci programu Trenčín si Ty

Pondelok, 21.1.2013

   • služobná cesta Košice
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 22.1.2013

   • účasť na prezentácii ročníkových prác intelektovo nadaných detí tried APROGEN zo ZŠ Kubranská
   • účasť na spoločnom zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie a Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Streda, 23.1.2013

   • rokovania v Bratislave
   • účasť na ustanovujúcom zhromaždení Fóra akčnej mládeže

Štvrtok, 24.1.2013

   • pracovné stretnutie s poslancom NR SR
   • pracovné stretnutie ohľadom čistenia odpadových vôd

Piatok, 25.1.2013

   • pracovné stretnutie s vedením mesta

Pondelok, 28.1.2013

   • Deň otvorených dverí

Utorok, 29.1.2013

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • stretnutie so zástupcami Združenia sluchovo postihnutých
   • stretnutie so zástupcami Zväzu telesne postihnutých

Streda, 30.1.2013

   • pracovné rokovanie ohľadom zimného štadióna P.Demitru

Štvrtok, 31.1.2013

   • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
   • pracovné stretnutie ohľadne reprezentácie mesta Trenčín na Festivale fotbalového srdce 2013
   • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto

Rok 2012

December 2012

Pondelok, 17.12.2012

   • pracovné stretnutie so zástupcami akciovej spoločnosti
   • stretnutie s vedúcimi útvarov

Utorok, 18.12.2012

   • tlačová konferencia
   • pracovné stretnutie primátorov v Banskej Bystrici

Streda, 19.12.2012

   • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
   • účasť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 65.výročia Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Štvrtok, 20.12.2013

   • pracovné rokovania v Bratislave

Piatok, 21.12.2013

   • stretnutie s riaditeľom spoločnosti
   • prijatie zástupcov Divadla Normálka
   • prijatie zástupcov Trenčianskeho hradného divadla
November 2012

Piatok, 2.11.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 5.11.2012

   • účasť na besede Združenia kresťanských dôchodcov
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 6.11.2012

   • pracovná návšteva spoločnosti Johnson Controls
   • pracovné stretnutie so zástupcom TVS, a.s.
   • účasť na odovzdávaní cien týždenníka TREND

Streda, 7.11.2012

   • pracovné stretnutie k rozpočtu mesta na rok 2013
   • pracovné stretnutie so zástupcami TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie k územnému plánu mesta
   • účasť na diskusii ohľadom Golfového areálu

Štvrtok, 8.11.2012

   • služobná cesta  – pracovné stretnutie s primátorkou mesta Prievidza
   • účasť na oslave 60.výročia otvorenia ZŠ Veľkomoravská

Piatok, 9.11.2012

   • prijatie spisovateľov faktu pri príležitosti odovzdávania cien V.Zamarovského
   • účasť na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania cien V.Zamarovského

Pondelok, 12.11.2012

   • účasť na spomienke na padlých veteránov
   • účasť na slávnostnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých

Utorok, 13.11.2012

   • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, ŽP, dopravy a investícii

Streda, 14.11.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom vianočných trhov
   • pracovné rokovanie v Piešťanoch
   • pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok, 15.11.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
   • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych centier v Trenčíne

Piatok, 16.11.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom elektronických aukcii
   • účasť na vernisáži výstavy November 1989
   • položenie venca a oživenie spomienok na November 1989 pri pamätnej tabuli MsÚ
   • slávnostná omša – Poďakovanie za slobodu

Pondelok, 19.11.2012

   • účasť na 14. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese

Utorok, 20.11.2012

   • zasadnutie Rady ZMOS na Štrbskom Plese

Streda, 21.11.2012

   • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v meste Trenčín
   • pracovné stretnutie s riaditeľmi materských škôl v meste Trenčín
   • stretnutie s predsedami mestských klubov dôchodcov

Štvrtok, 22.11.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu pre rok 2013

Piatok, 23.11.2012

   • zasadnutie predstavenstva TVK, Belušské Slatiny

Pondelok, 26.11.2012

   • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 27.11.2012

   • pracovné rokovanie v Bratislave
   • zasadnutie Mestskej rady

Streda, 28.11.2012

   • účasť na seminári „Efektívne využívanie eurofondov pri rozvoji miest a obcí po roku 2014“ v Bratislave

Štvrtok, 29.11.2012

   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 30.11.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s primátorom partnerského mesta Cran Gevrier
   • slávnostné otvorenie Festivalu francúzskych filmov
Október 2012

Pondelok, 1.10.2012

   • pracovná porada s vedením mesta
   • rokovanie Rady RZMOSP
   • mimoriadne zasadnutie Mestskej Rady
   • mokovanie primátorov K8 v Nitre

Utorok 2.10.2012

   • rokovanie primátorov K8 v Nitre

Streda, 3.10.2012

   • príprava rozpočtu na rok 2013

Štvrtok, 4.10.2012

   • zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s. v Prahe

Piatok, 5.10.2012

   • zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s. v Prahe

Pondelok, 8.10.2012

   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 9.10.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom elektronických aukcií
   • pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2013

Streda, 10.10.2012

   • pracovné stretnutie RZMOSP, Podbanské

Štvrtok, 11.10.2012

   • pracovné stretnutie RZMOSP, Podbanské

Piatok, 12.10.2012

   • pracovné stretnutie RZMOSP, Podbanské

Pondelok, 15.10.2012

   • tlačová konferencia
   • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych stredísk
   • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu

Utorok 16.10.201

   • účasť na diskusii „Kde sú hranice tolerancie nekúlturnych programov celoplošných komerčných médií“
   • účasť na slávnostnom podujatí „Jubilanti 2012“ Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne

Streda, 17.10.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom krasokorčuliarskej súťaži
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

Štvrtok, 18.10.2012

   • pracovné stretnutie ohľadne Art Film Festu
   • stretnutie so zástupcami Slovenského rybárskeho zväzu

Piatok, 19.10.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • účasť na oslavách 50.výročia založenia Klubu dôchodcov

Pondelok, 22.10.2012

   • účasť na stretnutí Jubilanti 2012 – Združenie kresťanských seniorov
   • účasť na stretnutí Jubilanti 2012 – Klub dôchodcov 28.októbra

Utorok, 23.10.2012

   • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
   • pracovné rokovanie so zástupcami TSS Grade a.s.

Streda, 24.10.2012

   • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
   • spoločné raňajky primátora s podnikateľmi
   • účasť na slávnostnom obede pri príležitosti životného jubilea

Štvrtok, 25.10.2012

   • stretnutie s poslancom Ms
   • účasť na stretnutí Klubu darcov Trenčianskej nadácie

Piatok, 26.10.2012

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • prijatie významných jubilantov mesta

Pondelok, 29.10.

   • stretnutie so zástupcami mestských organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska
   • privítanie členov vlád Slovenskej a Českej republiky
   • stretnutie s poslaneckým klubom ohľadom rozpočtu
   • pracovná večera s potenciálnym investorom

Utorok, 30.10.

   • pracovné stretnutie s právnym zástupcom
   • stretnutie so zástupcami politickej strany SNS
   • stretnutie s občanmi v Športovej hale

Streda, 31.10.2012

   • tlačová konferencia
   • pracovné stretnutie s primátorkou mesta Prievidza
September 2012

Pondelok, 3.9.2012

   • otvorenie školského roku na ZŠ Novomeského
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 4.9.2012

   • pracovné rokovanie so zástupcami SAD, a.s.
   • pracovné rokovanie so zástupcami TVS, a.s.
   • pracovné stretnutie so zástupcom SOPK
   • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Streda, 5.9.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom priemyselného parku

Štvrtok, 6.9.2012

   • účasť na tlačovej konferencii ohľadom otvorenia hotela Elizabeth
   • zasadnutie Mestskej Rady
   • účasť na slávnostnom otvorení hotela Elizabeth

Piatok, 7.9.2012

   • pracovné stretnutie so zástupcami Univerzity T. G. Masaryka, Brno
   • prijatie Petra Koseca pri príležitosti získania zlatej medaily na Medzinárodnej olympiáde v astronomómii a astrofyzike v Brazílii

Pondelok, 10.9.2012

   • pracovné rokovanie na Krajskom stavebnom úrade
   • stretnutie so zástupcom školských odborov
   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie prednostu
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 11.9.2012

   • pracovné stretnutie
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

Streda, 12.9.2012

   • pracovné rokovanie s útvarom právnym
   • pracovné stretnutie ohľadom koncepcie práce s mládežou
   • pracovný obed s primátorom Novej Dubnice
   • účasť na slávnostnom otvorení XXVI.ročníka Akadémie tretieho veku

Štvrtok, 13.9.2012

   • účasť na vyhodnotení činnosti Mestskej polície

Piatok, 14.9.2012

   • pracovné rokovanie

Pondelok, 17.9.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovná návšteva ZŠ Potočná
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, ŽP, dopravy a investícii
   • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 18.9.2012

   • pracovná návšteva ZŠ Na Dolinách
   • pracovné stretnutie ohľadom udeľovania cien V.Zamarovského
   • pracovné stretnutie ohľadom golfového areálu
   • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom

Streda, 19.9.2012

   • účasť na slávnostnom otvorení zariadenia pre seniorov SENIORVILLE

Štvrtok, 20.9.2012

   • účasť na TREND konferencii Komunálny manažment 2012 v Bratislave

Piatok, 21.9.2012

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 24.9.2012

   • slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 25.9.2012

   • pracovná návšteva ZUŠ
   • otvorenie študenstského urbanistického workshopu TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
   • stretnutie s Klubom dôchodcov Mierové námestie
   • príprava rozpočtu

Streda, 26.9.2012

   • pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok, 27.9.2012

   • príprava rozpočtu

Piatok, 28.9.2012

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • príprava rozpočtu
   • uzavretie študentského urbanistického workshopu TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
August 2012

Štvrtok, 2.8.2012

   • pracovné rokovanie v Bratislave

Piatok, 3.8.2012

   • návšteva predsedu SDKÚ-DS

Pondelok, 6.8.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením

Utorok, 7.8.2012

Streda, 8.8.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického

Štvrtok, 9.8.2012

   • pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnej poisťovne Trenčín
   • pracovné stretnutie s hlavným inšpektorom práce
   • pracovné stretnutie s riaditeľom LEONI
   • priateľská návšteva Klubu dôchodcov Kolárovo

Piatok, 10.8.2012

   • prijatie bývalého predsedu MnV pri príležitosti životného jubilea

Pondelok, 13.8.2012

   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovné stretnutie s vedením mesta ohľadom správy tepla v meste

Utorok, 14.8.2012

   • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 15.8.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom letnej plavárne
   • pracovné stretnutie s poslancami MsZ ohľadom správy tepla

Štvrtok, 16.8.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom kina Hviezda
   • pracovné stretnutie s riaditeľom EXPO Center
   • pracovné stretnutie ohľadom monografie
   • pracovné stretnutie ohľadom Športovej haly
   • pracovné stretnutie s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Piatok, 17.8.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie ohľadom investičných akcií
   • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie

Pondelok,  20.8.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom cyklotrasy v Trenčíne
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • pracovné stretnutie k otázke monitorovania výziev z EÚ

Utorok, 21.8.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom MHD
   • pracovné stretnutie ohľadom sociálnych služieb
   • stretnutie ohľadom komunitného centra

Streda, 22.8.2012

   • pracovné rokovanie v Nitre ohľadom kotolne
   • pracovné stretnutie s poslancom NR SR v Bratislave

Štvrtok, 23.8.2012

   • pracovné rokovania v Bratislave

Piatok, 24.8.2012

   • pracovné rokovania v Bratislave

Pondelok, 27.8.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie ohľadom verejného osvetlenia

Utorok, 28.8.2012

   • pracovné stretnutie s predsedom TSK
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti

Streda, 29.8.2012

   • sviatok

Štvrtok, 30.8.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom priemyselného parku

Piatok 31.8.2012

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 68.výročia SNP
   • pracovné stretnutie so zástupcami Univerzity T.G.Masaryka v Brne
   • účasť na slávnostnom koncerte pri príležitosti 20.výročia prijatia Ústavy SR
Júl 2012

Pondelok, 2.7.2012

   • dovolenka
   • zasadnutie Mestskej rady

Utorok, 3.7.2012

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Streda, 4.7.2012

   • stretnutie s predsedom poslaneckého klubu SMER-SD
   • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
   • stretnutie so zástupcami médií

Štvrtok, 5.7.2012

   • sviatok

Piatok, 6.7.2012

   • pracovné stretnutie
   • účasť na festivale Bažant Pohoda

Pondelok, 9.7.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovná porada so zástupcami primátora
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 10.7.2012

   • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 11.7.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom autobusovej stanice
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie so zástupcami HK Dukla
   • pracovné rokovanie s potenciálnym investorom

Štvrtok, 12.7.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov

Piatok, 13.7.2012

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 16.7.2012

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Utorok, 17.7.2012

   • služobná cesta Bratislava – pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami

Streda, 18.7.2012

   • pracovné stretnutie so zástupcami Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
   • pracovný obed – územný plán mesta

Štvrtok, 19.7.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
   • pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín
   • pracovné stretnutie s poslancami MsZ

Piatok, 20.7.2012

   • tlačová konferencia – Zimný štadión P.Demitru
   • pracovné rokovanie k parkovaniu v meste
   • pracovné stretnutie s poslancami NR SR

Pondelok, 23.7.2012

   • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
   • zasadnutie Finančnej a majetkovej komisie

Utorok, 24.7.2012

   • stretnutie s občiankou mesta – riešenie problému

Streda, 25.7.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

Štvrtok, 26.7.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
   • pracovné stretnutie s právnym zástupcom
   • stretnutie so zástupcami médii
   • zasadnutie Mestskej rady

Piatok, 27.7.2012

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
   • stretnutie s poslancom MsZ

Pondelok, 30.7.2012

   • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
   • slávnostné otvorenie Trenčianskych historických slávností

Utorok, 31.7.2012

   • tlačová konferencia
Jún 2012

Piatok, 1.6.2012

   • pracovná návšteva ZŠ Na Dolinách
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

Pondelok, 4.6.2012

   • pracovné rokovanie so zástupcami TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s členmi komunikačného oddelenia
   • pracovné rokovanie s HK Dukla a.s.

Utorok, 5.6.2012

   • tlačová konferencia
   • privítanie Olympijskej štafety Posolstvo hrám XXX. Olympiády Londýn 2012
   • služobná cesta Bratislava – rokovanie so zástupcami Slovenského zväzu ľadového hokeja

Streda, 6.6.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov ohľadom materiálom do MsZ
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie ohľadom zimného štadióna

Štvrtok, 7.6.2012

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • služobná cesta Praha – rokovanie s predsedom predstavenstva TVS a.s.

Piatok, 8.6.2012

   • služobná cesta Praha – rokovanie s predsedom predstavenstva TVS a.s.

Pondelok, 11.6.2012

   • pracovné stretnutie s predsedom poslaneckého klubu SMER-SD
   • služobná cesta Bratislava – pracovné rokovania

Utorok, 12.6.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovná návšteva potenciálneho investora v Trenčíne

Streda, 13.6.2012

   • pracovná návšteva primátora mesta Zlín
   • účasť na slávnostnom ukončení XXV.ročníka Akadémie tretieho veku
   • účasť na slávnostnom požehnaní kaplnky vo Fakultnej nemocnici Trenčín

Štvrtok, 14.6.2012

   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
   • osobné pozvanie na pripravovanú akciu

Piatok, 15.6.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • slávnostné ocenenie florbalistov k dosiahnutiu titulu Majster Slovenska

Sobota, 16.5.2012

   • účasť na otváracom ceremoniáli Art Film Festu

Nedeľa, 17.5.2012

   • účasť na odovzdávaní ceny Hercova misia v rámci Art Film Festu

Pondelok, 18.6.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s vedúcim Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
   • prijatie účastníkov medzinárodného výtvaqrno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2012
   • pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov a právnymi zástupcami mesta
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 19.6.2012

   • pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
   • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • pracovné stretnutie s odborníkmi na chladiarenské technológie

Streda, 20.6.2012

   • slávnostne odovzdávanie cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2012
   • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti na výrobu tepla
   • odovzdávanie ceny Hercova misia v rámci Art Film Festu

Štvrtok, 21.6.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
   • prijatie profesora Istvána Käfera
   • pracovné stretnutie ohľadom pripravovaného podujatia

Piatok, 22.6.2012

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 25.6.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 26.6. – Piatok, 29.6.2012

   • dovolenka
Máj 2012

Streda, 2.5.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Kubranská
 • rokovania s vedúcimi útvarov
 • prijatie generálneho riaditeľa AU Optronics

Štvrtok, 3.5.2012

 • strategické stretnutie s vedúcimi útvarov
 • rokovanie o novom informačnom systéme
 • pracovné rokovanie v Námestove

Piatok, 4.5.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 7.5.2012

 • pracovné rokovanie so zástupcami primátora mesta
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné rokovanie s poslancami MsZ

Utorok, 8.5.2012

 • sviatok

Streda, 9.5.2012

 • pracovné rokovanie s investormi o priemyselnom parku
 • pracovné stretnutie s audítorom mesta
 • pracovné rokovanie s SAD Trenčín

Štvrtok, 10.5.2012

 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva TVS, a.s.
 • stretnutie s občanmi pri príležitosti životného jubilea
 • racovné rokovanie s HK Dukla Trenčín, a.s.

Piatok, 11.5.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 14.5.2012

 • účasť na porade prednostu
 • účasť na oslave Dňa matiek Združenia kresťanských seniorov
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí

Utorok, 15.5.2012

 • stretnutie so zástupcami médii
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 16.5.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrneho strediska
 • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto
 • pracovné stretnutie ohľadom zmeny rozpočtu

Štvrtok, 17.5.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s občianskym združením

Piatok, 18.5.2012

 • účasť na pracovnom rokovaní  TVS, a.s.
 • úracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

Pondelok, 21.5.2012

 • účasť na porade prednostu
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta

Utorok, 22.5.2012

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva ohľadom kultúrnych stredísk v meste

Streda, 23.5.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom Trenčianskych historických slávností
 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov
 • pracovné rokovanie s právnym zástupcom

Štvrtok, 24.5.2012

 • pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou akciovej spoločnosti
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 25.5.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

Pondelok, 28.5.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii

Utorok, 29.5.2012

 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi TVK, a.s.
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda, 30.5.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Bezručova
 • pracovné stretnutie ohľadom zimného štadióna

Štvrtok, 31.5.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom pripravovanej akcie
 • pracovné stretnutie ohľadom cyklotrasy v Trenčíne
 • účasť na slávnostnom Galaprograme materských škôl pri príležitosti osláv MDD
 
 
Apríl 2012

Pondelok, 2.4.2012

   • pracovné stretnutie so zástupcami médii
   • valné zhromaždenie RZMOSP
   • pracovné stretnutie ohľadom územného plánu mesta
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru sociálnych vecí
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, ŽP, dopravy a investícii
   • účasť na výstave výtvarných prác žiačky s Downovým syndrómom –  NAŠA NATÁLKA

Utorok, 3.4.2012

   • rokovanie so zástupcami Slovenskej správy ciest, Ministerstva dopravy a ďalšími odborníkmi o výstavbe križovatky pod starým cestným mostom
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta ohľadom územného plánu
   • pracovné stretnutie so zástupcami Záhradkárskej osady Volavé
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku

Streda, 4.4.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • prezentácia územného plánu poslancom MsZ

Štvrtok ,5.4.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
   • pracovné stretnutie na Obvodnom úrade
   • pracovné stretnutie s investorom
   • zasadnutie Mestskej rady

Utorok, 10.4.2012

   • pracovné rokovanie s hlavnou kontrolórkou mesta
   • pracovné stretnutie so starostom obce Lubina ohľadom Javorinských slávností
   • pracovný obed
   • zasadnutie Komisie na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín

Streda, 11.4.2012

   • pracovné rokovanie ohľadom budúcnosti kultúrnych stredísk
   • stretnutie ohľadom Envirojarmoku
   • účasť na slávnostnom kladení vencov pri príležitosti 67.výročia oslobodenia mesta Trenčín
   • spoločenské stretnutie s účastníkmi pietneho aktu pri príležitosti 67.výročia oslobodenia mesta Trenčín
   • stretnutie s poslancom MsZ

Štvrtok, 12.4.2012

   • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s.
   • pracovné stretnutie s primátorom Trenčianskych Teplíc
   • stretnutie ohľadom hosťovania na koncerte
   • pracovné rokovanie so zástupcami HK Dukla

Piatok, 13.4.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovná návšteva základnej školy Dlhé Hony
   • pracovné stretnutie s primátorom Dubnice nad Váhom

Pondelok, 16.4.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom kapitálových príjmov
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Utorok, 17.4.2012

   • služobná cesta Bratislava

Streda 18.4.2012

   • pracovná návšteva 4.ZŠ Veľkomoravská
   • pracovné stretnutie ohľadom budúcnosti areálu MHSL
   • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva developerskej spoločnosti
   • pracovné rokovanie ohľadom územného plánu mesta

Štvrtok, 19.4.2012

   • účasť na Sneme Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne
   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 20.4.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovná návšteva ZŠ L.Novomeského
   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok, 23.4.2012

   • pracovné stretnutie s riaditeľom Obchodnej akadémie Milana Hodžu
   • pracovné rokovanie s predstaviteľmi STRABAG – ZIPP Development s.r.o.
   • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov majetku, hlavného architekta a stavebného, ŽP, dopravy a investícii
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 24.4.2012

   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • účasť na panelovej diskusii Mediokracia vs. demokracia v Smoleniciach

Streda, 25.4.2012

   • pracovná návšteva ZŠ Východná
   • pracovné rokovania s vedúcimi útvarov
   • pracovné rokovanie

Štvrtok, 26.4.2012

   • pracovné rokovanie ohľadom pyrolýzy
   • pracovné stretnutie ohľadom otvorenia centra právnej pomoci v Trenčíne
   • pracovné stretnutie s novozvoleným zástupcom primátora
   • pracovné stretnutie s predsedom Spoločenstva kresťanskej filatelie na Slovensku
   • pracovné stretnutie so zástupcami Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu

Piatok, 27.4.2012

   • pracovná návšteva ZŠ Hodžova
   • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie
Marec 2012

Pondelok, 5.3.2012

   • pracovné stretnutie k územnému plánu mesta
   • pracovné stretnutie primátora s prednostom MsÚ
   • služobná cesta – Bratislava

Utorok, 6.3.2012

   • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto
   • stretnutie primátora s poslaneckým klubom

Streda, 7.3.2012

   • pracovné stretnutie
   • stretnutie s riaditeľom Leoni Autokabel Slowakia s.r.o.
   • pracovné stretnutie ohľadom stavebných záležitostí
   • pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín

Štvrtok, 8.3.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • stretnutie s členom Klubu priateľov vážnej hudby
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 9.3.2012

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením kancelárie primátora

Pondelok, 12.3.2012

   • stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 13.3.2012

   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie ohľadom statickej dopravy v Trenčíne
   • účasť na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých

Streda, 14.3.2012

   • pracovné rokovanie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
   • pracovné rokovanie s prednostom MsÚ
   • účasť na pohrebe

Štvrtok, 15.3.2012

   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • stretnutie s predsedom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
   • stretnutie ohľadom územného plánu mesta

Piatok, 16.3.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • mimoriadne zasadnutie predstavenstva spoločnosti TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie ohľadom predaja pozemkov
   • pracovné stretnutie ohľadom kina Hviezda

Pondelok, 19.3.2012

   • pracovné stretnutie – vyjadrenie pre média
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie ohľadom výstavby kostola v Trenčíne
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 20.3.2012

   • pracovné stretnutie k otázke letných terás v meste
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie ohľadom detských jaslí a tržnice
   • účasť na zasadnutí ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov Trenčianskej regionálnej komory SOPK

Streda, 21.3.2012

   • služobná cesta – Praha

Štvrtok, 22.3.2012

   • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v Trenčíne
   • účasť na zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania
   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
   • pracovné stretnutie s dekanom Fakulty zdravotníctva TnUAD

Piatok, 23.3.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie ohľadom prenájmu pozemkov mesta
   • osobné pozvanie na krst knihy
   • prijatie tanečníkov za úspešnú reprezentáciu na Majstrovstvách Slovenska 2012 v štandardných tancoch
   • pracovné stretnutie s občanom mesta

Sobota, 24.3.2012

   • účasť na koncerte Speváckeho zboru Slovenských učiteľov

Pondelok, 26.3.2012

   • účasť na porade prednostu
   • rokovanie Rady RZMOSP
   • pracovné stretnutie s vedúcimi útvaru právneho a stavebného, ŽP, dopravy a investícii
   • Deň otvorených dverí

Utorok, 27.3.2012

   • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
   • stretnutie k riešeniu situácie ohľadne projektu Idea Grande
   • účasť na slávnostnom krste knihy Z dejín trenčianskeho zdravotníctva autora MUDr. Františka Jaroša, CSc.
   • účasť na finančnej a majetkovej komisii

Streda, 28.3.2012

   • slávnostné odovzdávanie ocenení pre najúspešnejších pedagógov v roku 2011
   • účasť na slávnostnom otváracom ceremoniáli Majstrovstiev SR starších žiakov v ľadovom hokeji
   • pracovná návšteva u starostu obce Haluzice

Štvrtok, 29.3.2012

   • služobná cesta Prešov – účasť na rokovaní primátorov krajských miest Slovenskej republiky

Piatok, 30.3.2012

   • služobná cesta Prešov – účasť na rokovaní primátorov krajských miest Slovenskej republiky
Február 2012

Streda, 1.2.2012

   • zasadnutie krízového štábu
   • pracovné stretnutie ohľadom pripravovaného projektu
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu

Štvrtok, 2.2.2012

   • pracovné rokovanie na Železniciach Slovenskej republiky – Bratislava
   • zasadnutie Mestskej rady

Piatok, 3.2.2012

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné rokovanie

Pondelok, 6.2.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s vedúcimi zamestnancami
   • vystúpenie v regionálnom denníku
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 7.2.2012

   • pracovné rokovanie k Bočkovým sadom
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych stredísk
   • pracovné rokovanie ohľadom projektu

Streda, 8.2.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom dlhodobého problému mesta
   • pracovné stretnutie ohľadom obchodnej zóny
   • pracovné stretnutie ohľadom informačného systému
   • účasť na hodnotiacej členskej schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov

Štvrtok, 9.2.2012

   • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
   • stretnutie ohľadom prevzatia záštity nad koncertom Speváckeho zboru slovenských učiteľov
   • stretnutie s predstaviteľmi Asociácie nepočujúcich Slovenska
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 10.2.2012

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie k projektu

Pondelok, 13.2.2012

   • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
   • stretnutie s poslaneckým klubom

Utorok, 14.2.2012

   • pracovné stretnutie ohľadom majetku mesta
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • slávnostné otvorenie výrobnej haly v Trenčíne – Leoni
   • pracovné stretnutie s riaditeľom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
   • stretnutie s poslaneckým klubom

Streda, 15.2.2012

   • pracovné stretnutie so zástupcom banky
   • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva developerskej spoločnosti
   • odovzdávanie cien – Trenčiansky robotický deň
   • časť na prezentácii knihy ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a predsedu KDH Jána Figeľa

Štvrtok, 16.2.2012

   • stretnutie ohľadom letnej plavárne
   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
   • novoročné stretnutie s poslancami MsZ

Piatok, 17.2.2012

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s komunikačným tímom

Pondelok, 20.2.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné rokovanie ohľadom priemyselného parku
   • pracovné stretnutie
   • zasadnutie Správnej rady Beňadik, n.o.

Utorok, 21.2.2012

   • pracovné stretnutie k pripravovanému projektu
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie ohľadom Art Film Festivalu
   • pracovné rokovanie na ŽSR – Bratislava

Streda, 22.2.2012

   • účasť na stretnutí podnikateľov a SOPK
   • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych stredísk

Štvrtok, 23.2.2012

   • pracovné rokovanie s Duklou Trenčín, a.s.
   • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
   • pracovné stretnutie ohľadom autobusovej stanice
   • účasť na výročnej členskej schôdzi Zväzu vojakov SR

Piatok, 24.2.2012

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • gratulácia februárovým jubilantom

Pondelok, 27.2.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou
   • Deň otvorených dverí pre občanov 14.00 – 18.00 hod.

Utorok, 28.2.2012

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Streda, 29.2.2012

   • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
   • pracovné stretnutie so starostami obce Trenčianska Teplá, Selec, Mníchová Lehota
   • prijatie študentov partnerských škôl ´s-Hertogenbosch-Rosmalen, Uden (Holandsko) a Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín
   • pracovné stretnutie s finančným audítorom mesta
   • pracovné rokovanie v Bratislave
Január 2012

Pondelok 9.1.2012

   • porada prednostu
   • pracovné stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok 10.1.2012

   • pracovné stretnutie s riaditeľom SOPK
   • pracovné stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

Streda 11.1. 2012

   • pracovné stretnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta

Štvrtok 12.1.2012

   • pracovné stretnutie k projektu
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • novoročné stretnutie starostov a primátorov, TVS.a.s.

Piatok 13.1.2012

   • novoročné stretnutie primátora so zamestnancami MsÚ
   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok 16.1.2012

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pohreb Generálmajora Jána Strculu
   • služobná cesta Bratislava

Utorok 17.1.2012

   • pracovné rokovania v Bratislave
   • pracovné stretnutie so správcami Spoločenstiev vlastníkov bytov – kino Hviezda

Streda 18.1.2012

   • pracovné rokovanie s Krajským pozemkovým úradom
   • stretnutie so Slovenským zväzom telesne postihnutých
   • pracovné rokovanie k dlhodobému problému mesta
   • pracovné rokovanie k optimalizácii MHD
   • pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti reklamných zariadení
   • stretnutie s predstaviteľmi projektu

Štvrtok 19.1.2012

   • pracovné stretnutie so Slovenským zväzom záhradkárov
   • pracovné stretnutie s predstaviteľmi banky
   • pracovné rokovanie k projektu mesta
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné stretnutie s konateľom Synot Gastro Slovakia, s.r.o.
   • novoročné stretnutie s poslancami MsZ

Piatok 20.1.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s riaditeľom akciovej spoločnosti

Pondelok, 23.1.2012

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s členom finančnej a majetkovej komisie
   • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
   • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 24.1.2012

   • stretnutie s poslancom MsZ
   • pracovné rokovanie k MHD
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
   • stretnutie s poslaneckým klubom
   • pracovná večera s predsedom predstavenstva TVS, a.s.
   • stretnutie s poslaneckým klubom

Streda 25.1.2012

   • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
   • 1.zasadnutie okrskových volebných komisií k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky
   • verejná diskusia o stave modernizácie železnice a jej vplyve na prepojenie centra mesta s nábrežím

Štvrtok, 26.1.2012

   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 27.1.2012

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • tlačová konferencia s novinármi
   • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie TVK, a.s.
   • prijatie pri príležitosti životného jubilea
   • pracovné rokovanie ohľadom projektu

Pondelok,  30.1.

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 31.1.2012

   • pracovné rokovanie na Krajskom pozemkovom úrade Trenčín
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné rokovanie k MHD Trenčín
   • pracovné stretnutie s aktivistami
   • stretnutie s poslaneckým klubom

Rok 2011

December 2011
Pondelok 5.12.

   • pracovné stretnutie
   • pracovné rokovania – Bratislava

Utorok 6.12.

   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • stretnutie Konfederácie politických väzňov
   • pracovné stretnutie s Hoss Corp, a.s.
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu

Streda 7.12.

   • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie – TVK, a.s.
   • účasť na Akadémii 3.veku
   • zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s.

Štvrtok 8.12.

   • pracovné stretnutie k majetku mesta
   • pracovné stretnutie – Služby pre bývanie, s.r.o.
   • zasadnutie Mestskej rady

Piatok 9.12.

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok 12.12.

   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
   • pracovné rokovanie ohľadom mestských novín
   • Mestská rada

Utorok 13.12.

   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • zhromaždenie Rady starostov
   • účasť na kultúrnom podujatí Vianoce v Aktivity

Streda 14.12.

   • pracovné stretnutie s Jednotou Sokol Trenčín
   • pracovné stretnutie s predstaviteľmi Trenčianskej nadácie
   • pracovné rokovanie

Štvrtok 15.12.

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok 16.12.

   • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES

Pondelok 19.12. – Piatok 23. 12.

   • stretnutia so zamestnancami jednotlivých útvarov MsÚ

Utorok 27.12. – Piatok 30.12.

   • dovolenka
November 2011

Streda, 2. 11.

   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s poslancom MsZ

Štvrtok, 3.11.

   • vystúpenie na kooperačnom stretnutí slovenských a rakúskych firiem
   • zasadnutie Mestskej rady
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Piatok, 4.11.

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • zasadnutie predstavenstve TVK, a.s.
   • Slávnostné ocenenie tenistiek z TK TENKUR Trenčín za postup do Slovenskej Extraligy žien

Pondelok, 7.11.

   • pracovné stretnutie
   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
   • pracovné rokovania – Bratislava

Utorok,  8.11.

   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné rokovanie k rozpočtu
   • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
   • účasť na slávnostnom vyhlásení TREND TOP 2011 – Bratislava

Streda, 9.11.

   • pracovné stretnutie k pripravovanému projektu
   • pracovné stretnutie k plánovanej diskusii s obyvateľmi a podnikateľmi
   • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie (TVK, a.s.)
   • pracovné rokovanie predstavenstva TVK, a.s. a TVS a.s.

Štvrtok, 10.11

   • pracovné stretnutie
   • pracovné stretnutie s projektovým manažérom regionálnych novín
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • pracovné rokovanie k rozpočtu

Piatok, 11.11.

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné rokovanie so SAD Trenčín, a.s.
   • účasť na oslavách 20.výročia založenia ODM – Bratislava

Pondelok, 14.11.

   • pracovné rokovanie s HK Dukla Trenčín
   • pracovné stretnutie s prednostom Krajského úradu ŽP Trenčín
   • pracovné stretnutie s vedením mesta

Utorok, 15.11.

   • brífing s médiami
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • zhromaždenie starostov SpSÚ
   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
   • účasť na výročnej schôdzi Zväzu telesne postihnutých

Streda, 16.11.

   • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
   • účasť na slávnostnom programe pri príležitosti 50.výročia vzniku SPŠ stavebnej v Trenčíne
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • účasť na Oslavách slobody – spomienske na 17. november

Piatok, 18.11.

   • dovolenka

Pondelok, 21.11.

   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • Deň otvorených dverí – stretnutia s občanmi

Utorok, 22.11.

   • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
   • pracovné stretnutie
   • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 23.11.

   • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • stretnutie s poslancami MsZ

Štvrtok, 24.11.

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
   • stretnutie so zástupcami Jednoty dôchodcov na Slovensku
   • stretnutie so zástupcami Klubu dôchodcov Mierové námestie

Piatok, 25.11.

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • prijatie zástupcov partnerských škôl v rámci projektu Comenius

Pondelok,  28. 11. 2011

   • pracovné rokovanie k rozpočtu
   • stretnutie s Klubom dôchodcom Mierové námestie

Utorok 29. 11. 2011

   • pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou akciovej spoločnosti
   • brífing s médiami
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Streda 30.11.2011

   • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
   • pracovné rokovanie

Štvrtok 1.12.2011

   • pracovné stretnutie k plánovaným projektom
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 2.12.2011

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • účasť na besede Projekty a vízie mestskej časti Opatová
Október 2011

Pondelok, 3.10.

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s billboardovou spoločnosťou
   • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
   • pracovné rokovania Bratislava

Utorok, 4.10.

   • brífing s médiami
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie s občianskym združením Aktivita Centrum Trenčín
   • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie (TVK, a.s.)

Streda, 5.10.

   • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
   • pracovné rokovanie
   • pracovné stretnutie so Slovenským zväzom záhradkárov
   • pracovné stretnutie s prednostom Krajského úradu životného prostredia

Štvrtok, 6.10.

   • zhromaždenie starostov SpSÚ
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 7.10.

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie so stavebnou spoločnosťou
   • slávnostné ocenenie Hádzanárského klubu Štart Trenčín

Pondelok, 10.10.

   •  služobná cesta do Prahy – účasť na podujatí Architekture Week

Utorok, 11.10.

   • služobná cesta do Prahy – účasť na podujatí Architekture Week

Streda, 12.10.

   • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
   • pracovné stretnutie

Štvrtok, 13.10.

   • pracovné stretnutie
   • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 14.10.

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 17.10.

   • účasť na stretnutí „Jubilanti 2011“  – Združenie kresťanských seniorov Slovenska
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • Deň otvorených dverí  – stretnutia s občanmi

Utorok, 18.10.

   • brífing s médiami
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné rokovanie s predstaviteľmi TVS, a.s.
   • účasť na stretnutí „Jubilanti 2011“ – Jednota dôchodcov

Streda, 19.10.

   • účasť na slávnostnom odovzdávaní autobusov – SAD Trenčín, a.s.
   • pracovné rokovanie
   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • pracovné stretnutie s poslancom  MsZ

Štvrtok, 20.10.

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
   • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termín
   • účasť na slávnostnom zahájení výstavy – Gallery QEX

Piatok, 21.10.

   • rýchla operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 24.10.

   • Služobná cesta

Utorok, 25.10.

   • Pracovné rokovanie s akciovou spoločnosťou
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie s investorom
   • pracovné stretnutie ohľadom majetku mesta
   • účasť na slávnostnom otvorení filiálky Oberbank v Trenčíne

Streda, 26.10.

   • pracovné rokovanie na Ministerstve v Bratislave
   • pracovné stretnutie so zástupcami regionálneho týždenníku
   • účasť na stretnutí Klubu darcov Trenčianskej nadácie

Štvrtok, 27.10.

   • stretnutie s poslancom MsZ
   • stretnutie so zástupcami Združenia kresťanských seniorov Slovenska
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   • stretnutie s bezdomovcami ohľadom nocľahárne

Piatok, 28.10.

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie so zástupcom banky
   • pracovné rokovanie v Bratislave
September 2011

2. september, piatok

   • plánovaná dovolenka

5. september, pondelok

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s prednostom SpSÚ
   • pracovné rokovania Bratislava

6. september, utorok

   • brífing s médiami
   • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti
   • pracovné stretnutie s občianskym združením Aktivita Centrum Trenčín

7. september, streda

   • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

8. september, štvrtok

   • pracovné stretnutie ohľadom spolupráce s mestom
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

9. september, piatok

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • operatívna porada
   • slávnostné položenie základného kameňa stavby „I/61 Trenčín – most“

12. september, pondelok

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
   • Deň otvorených dverí pre občanov

13. september, utorok

   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie
   • pracovné stretnutie ku konferencii TREND Komunálny manažment 2011
   • pracovné stretnutie ohľadom Vianočných trhov

14. septembr, streda

   • pracovné rokovanie s viceprimátorkou
   • pracovné stretnutie so starostom obce

16. september, piatok

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie

19. september, pondelok

   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné stretnutie s prednostom SpSÚ
   • pracovné rokovania Bratislava

20. september, utorok

   • brífíng s médiami
   • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie so zástupcami Dexia banky
   • pracovné stretnutie

21. september, streda

   • pracovné rokovanie s viceprimátorkou mesta
   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SAD Trenčín, a.s.

22. september, štvrtok

   • účasť na konferencii TREND Komunálny manažment 2011

23. september, piatok

   • služobná cesta do Bratislavy

26. september, pondelok

   • zasadnutie Rady starostov
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
   • pracovné rokovanie – Služby pre bývanie, s.r.o.
   • pracovné stretnutie so zamestnancami mesta
   • stretnutie s poslaneckým klubom SMER-SD

27. september, utorok

   • pracovné stretnutie so zamestnancami MsP
   • stretnutie s poslancom MsZ
   • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
   • pracovné stretnutie

28. september, streda

   • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • pracovné rokovanie v Bratislave

29. september, štvrtok

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
   • rokovanie združenia K8

30. september, piatok

   • rokovanie združenia K8
August 2011

pondelok, 1. august

   • porada primátora a vedenia mesta

utorok, 2. august

   • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné rokovanie v Bratislave

streda, 3. august

   • pracovné rokovanie s predstavenstvom TVS, a.s.
   • pracovné rokovanie so zástupcami HK Dukla Trenčín, a.s.

štvrtok, 4. august

   • pracovné stretnutie
   • pracovné stretnutie so zástupcami banky Oberbank
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

piatok, 5. august

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • zasadnutie mestskej rady

pondelok, 8. august

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

utorok, 9. august

   • rokovanie so zástupcami HK Dukla
   • porada vedenia mesta
   • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ONDEO Services CZ, s.r.o.

streda, 10. august

   • stretnutie so starostom obce Trenčianska Teplá
   • pracovné stretnutie s prednostom Spoločného stavebného úradu
   • rokovanie s právnymi zástupcami mesta

štvrtok, 11. august

   • pracovné stretnutie
   • stretnutie s poslancom MsZ Trenčín
   • stretnutie s poslancom MsZ Dunajská Streda

piatok, 12. august

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

15. – 24. augusta

plánovaná dovolenka

25. august, štvrtok

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

26. august, piatok

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

30. august, utorok

   • ranná operatívna porada
   • pracovné stretnutia – vopred dohodnuté termíny

31. august, streda

   • zasadnutie MsZ
Júl 2011

piatok, 1. júl

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s riaditeľom festivalu Architecture Week Praha
   • slávnostné otvorenie podchodu Električná

sobota, 2.júl

   • otvorenie 20.ročníka podujatia Meč Matúša Čáka

pondelok, 4. júl

   • predstavenstvo TVK, a.s.
   • pracovné rokovanie

streda, 6. júl

   • predstavenstvo TVK, a.s.
   • pracovná cesta do Bratislavy

štvrtok, 7. júl

   • pracovné stretnutie
   • pracovné stretnutie k billboardom
   • pracovné stretnutie
   • otvorenie výstavy karikatúr na Mierovom námestí

piatok, 8. júl

   • účasť na festivale Bažant Pohoda

pondelok, 11. júl

   • operatívna porada
   • prijatie zástupcov spoločnosti AUO
   • služobná cesta do Bratislavy

utorok,  12. júl

   • brífing s médiami
   • porada vedenia mesta
   • stretnutie s poslancom MsZ
   • pracovné stretnutie s prednostom SpSÚ

streda, 13. júl

   • stretnutie s primátorom Novej Dubnice
   • pracovné stretnutie ohľadom billboardov
   • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie k územnému plánu mesta

štvrtok, 14. júl

   • pracovné rokovanie
   • stretnutie s poslancami MsZ
   • pracovné stretnutie s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

piatok, 15. júl

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné rokovanie

pondelok, 18. júl

   • ranná operatívna porada
   • stretnutie ohľadom kultúrneho podujatia
   • pracovné rokovanie
   • pracovné stretnutie – Bratislava

utorok, 19. júl

   • pracovné stretnutie
   • rozhovor pre média
   • pracovné stretnutie so zamestnancami mesta

streda, 20. júl

   • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

štvrtok, 21. júl

   • účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

piatok, 22. júl

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky s delegáciou

pondelok, 25. júl

   • služobná cesto do Bratislavy
   • účasť na slávnostnom otvorení Trenčianskych historických slávností

utorok, 26. júl

   • brífing s médiami
   • pracovné stretnutie
   • porada vedenia mesta

streda, 27. júl

   • služobná cesta do Nitry

štvrtok, 28. júl

   • mimoriadne zasadnutie MsZ
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

piatok, 29. júl

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

sobota, 30. júl

   • slávnostné otvorenie galaprogramu Trenčianskych hradných slávností
Jún 2011

streda, 1. jún

   • pracovné stretnutie s billboardovou spoločnosťou
   • pracovný obed s vedením Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
   • pracovné stretnutie
   • pracovné rokovanie so zástupcami Synot Gastro Slovakia, s.r.o.

štvrtok, 2. jún

   • služobná cesta do Bratislavy

piatok, 3. jún

   • účasť na slávnostnom otvorení Celoslovenskej konferencie, Sekcie sociálnych sestier a pracovníkov
   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • účasť na diskusii k festivalu Gympelrock

pondelok, 6. jún

   • pracovné rokovanie
   • ranná operatívna porada

utorok, 7. jún

   • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   • pracovné stretnutie s veriteľom
   • pracovné rokovanie k územnému plánu

streda, 8. jún

   • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
   • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie s veriteľom

štvrtok, 9. jún

   • slávnostné otvorenie Okresnej paralympiády
   • porada vedenia mesta
   • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

piatok, 10. jún

   • pracovné stretnutie

sobota, 11. jún

   • účasť na podujatí Trenčianske folklórne slánosti

nedeľa, 12.jún

   • účasť na podujatí Korzo mladých

pondelok, 13. jún

   • pracovné stretnutie k verejnému osvetleniu
   • pracovné stretnutie s občianskym združením Aktivita Centra Trenčín
   • pracovné rokovanie s Jednota SOKOL Trenčín
   • pracovné rokovanie s bankovou inštitúciou v Bratislave

utorok, 14. jún

   • pracovné stretnutie ohľadom projektu
   • brífing s médiami
   • pracovná porada vedenia mesta
   • pracovné stretnutie k športovej hale

streda, 15. jún

   • pracovné rokovanie s investorom
   • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
   • prijatie účastníkov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars
   • zasadnutie Mestskej rady

štvrtok, 16. jún

   • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

piatok, 17.jún

   • služobná cesta do Prahy

pondelok, 20. jún

   • poskytnutie rozhovoru pre média
   • Deň otvorených dverí 14.00 – 18.00 hod

utorok, 21. jún

   • pracovné rokovanie s akciovou spoločnosťou
   • porada vedenia mesta

streda, 22. jún

   • pracovné stretnutie ohľadom pripravovaných projektov
   • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
   • pracovné stretnutie
   • stretnutie so ZUŠ Karola Pádivého

štvrtok, 23. jún

   • ocenenie najýraznejších detských osobností mesta Trenčína
   • slávnostné prijatie trenčianskych florbalistov – držiteľov titulu Majstri Sloenska o fvlorbale – extraliga mužov
   • prijatie vedenia spoločnosti AU Optronics

piatok, 24. jún

   • rokovanie Združenia K8

pondelok, 27. jún

   • účasť na otvorení výstavy Taiwan Sublime

utorok, 28. jún

   • brífing s médiami
   • účasť na slávnostnom otvorení výrobnej prevádzky AU Optronics Slovakia s.r.o.
   • porada vedenia mesta
   • rokovanie s právnymi zástupcami mesta

streda, 29. jún

   • zasadnutie Rady starostov

štvrtok, 30. jún

   • pracovné stretnutie
   • pracovné stretnutie so starostkou obce Soblahov
Máj 2011

pondelok, 2. máj

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
 • pracovná návšteva Bratislavy

utorok, 3. máj

 • zasadnutie predstavenstva TVK
 • zasadnutie Mestskej rady

streda, 4. máj      

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta
 • pracovná porada vedenia mesta
 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • prijatie Strednej zdravotníckej školy

štvrtok, 5. máj

 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • pracovné stretnutie – právny spor
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné rokovanie – projekty
 • pracovné stretnutie so starostami Mníchovej Lehoty a Trenčianskej Turnej
 • pracovné stretnutie

piatok, 6. máj             

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
 • účasť na galaprograme Vojenský čin roka

pondelok, 9. máj          

 • ranná operatívna porada
 • účasť na oslave Dňa matiek – Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • zasadnutie Rady Regionálneho združenia Miest a obcí Stredného Považia
 • 14.00 – 18.00 hod. Deň otvorených dverí pre občanov

utorok, 10. máj                

 • porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta

streda, 11. máj                  

 • pracovné stretnutie k riešeniu dlhodobého problému
 • pracovné stretnutie
 • stretnutie s poslancmi MsZ

štvrtok, 12. apríl                 

 • pracovné stretnutie k výstavbe nového cintorína
 • rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • prezentácia 3D technológie na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovná návšteva u primátora Trenčianskych Teplíc

piatok, 13. apríl                 

 • pracovné stretnutie so zástupcami holandskej spoločnosti nájomných bytov
 • pracovný obed
 • pracovné stretnutie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie

pondelok, 16. máj

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie so zástupcami MC Srdiečko
 • stretnutie s poslaneckým klubom SMER-SD

utorok, 17. máj

 • rokovanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadne majetku mesta

streda, 18. máj

 • pracovné stretnutie s predsedníčkou Odborového zväzu školstva
 • pracovné stretnutie k pripravovanému športovému podujatiu
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
 • stretnutie s poslancami MsZ

štvrtok, 19. apríl

 •   zasadnutie Mestského zastupiteľstva

piatok, 20. apríl

 • slávnostné otvorenie výstavy Detský výtvarný a literárny Trenčín

pondelok,  23. máj

 • ranná operatívna porada

utorok, 24. máj

 • porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie s vedením SAD
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta

streda, 25. máj

 • prijatie futbalového klubu AS Trenčín
 • stretnutie s poslaneckým klubom SMER-SD

štvrtok, 26. máj

 • účasť na odhalení náučného chodníka na Ostrove v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s riaditeľom billboardovej spoločnosti
 • mimoriadne zasadnutie MsZ

piatok, 27. máj

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • stretnutie s hokejovým klubom Dukla Trenčín
 • pracovné stretnutie k projektu Ora et Ars

sobota, 28. máj

 • účasť na podujatí Trenčianske HRAdosti

nedeľa, 29. máj

 • otvorenie 7. ročníka podujatia Beh trenčianskou Brezinou

pondelok, 30. máj

 • ranná operatívna porada

utorok, 31. máj

 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • ptretnutie so zástupcami folklórnych súborov mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
Apríl 2011

4. apríl, pondelok

 

 • stretnutie so zástupcami médií
 • účasť na zhromaždení študentov

5. apríl, utorok

 

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie
 • služobná cesta Bratislava

6. apríl, streda

 

 • pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ

7. apríl, štvrtok

 

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie
 • návšteva Klubu dôchodcov v Trenčíne

8. apríl, piatok

 

 • ranná operatívna porada
 • stretnutie so zamestnancom mesta
 • pracovné stretnutie
 • Pietny akt pri príležitosti oslobodenia Trenčína na Brezine
   

11. apríl, pondelok

 

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • rokovanie k problému
 • operatívna porada

12. apríl, utorok

 

 • pracovné rokovanie s veriteľom
 • pracovné stretnutie s právnou firmou
 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné stretnutie k projektu mesta
 • pracovné rokovanie k územnému plánu
 • stretnutie s občanmi
13. apríl, streda
 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie
14. apríl, štvrtok
 • dovolenka
15. apríl, piatok
 • dovolenka
   
18. apríl, pondelok
 • dovolenka
19. apríl, utorok
 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné stretnutie s Trenčianskou nadáciou
 • pracovné stretnutie s primátorkou Prievidze
 • prijatie najlepších športovcov mesta Trenčín
 • stretnutie so zástupcami ZO SLOVES

 

20. apríl, streda

 

 • rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie s právnou firmou
 • stretnutie s poslancami MsZ

21. apríl, štvrtok

 

 • rokovanie s veriteľom
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
   
22. – 25. apríl
 •  veľkonočné sviatky
   

26. apríl, utorok

 

 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie s Trenčianskou nadáciou
 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie

27. apríl, streda

 

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné stretnutie s KR PZ
 • prijatie zástupcov SOČ
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych akcií
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

28. apríl, štvrtok

 

 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie – právny spor
 • pracovné rokovanie k projektu
 • pracovné stretnutie
 • účasť na odovzdávaní cien SOČ

29. apríl, piatok

 

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • ranná operatívna porada
 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie s členom predstavenstva banky
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • účasť na predstavení FS Trenčan „pani profesorke z lásky“

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!