Program primátora

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

 

Pracovný program

Máj 2023

Utorok 30. 5. 2023

 • účasť na otvorení 13. ročníka krajských športových hier seniorov
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického mestského úradu
 • online zasadnutie prezídia ÚMS

Pondelok 29. 5. 2023

 • online pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • online pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na online zasadnutí Správnej rady KIT n.o.

Piatok 26. 5. 2023

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s dočasným predsedom vlády SR
 • pracovná cesta Piešťany – účasť na diskusii „Mesto pre všetkých?”

Štvrtok 25. 5. 2023

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • účasť na Valnom zhromaždení TVK a.s.
 • účasť na Slávnostnom programe pri príležitosti 70. výročia základnej školy na Veľkomoravskej ulici

Streda 24. 5. 2023

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na Slávnostnom otvorení Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass

Utorok 23. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná porada kancelárie primátora 

Pondelok 22. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na rokovaní K8

Piatok 19. 5. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 18. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 17. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcom agentúry Seesame

Utorok 16. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami NR SR

Pondelok 15. 5. 2023

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mestám
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 12. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou ÚMS

Štvrtok 11. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Partizánske – pracovné stretnutie s primátorom Partizánske

Streda 10. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 9. 5. 2023

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR

Pondelok 8. 5. 2023

 • štátny sviatok – Deň víťazstva nad fašizmom 

Piatok 5. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 4. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom životného prostredia SR
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na diskusii Efektívna verejná správa v SR

Streda 3. 5. 2023

 • pracovné stretnutie s primátorom Nového mesta nad Váhom
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada k zosúladeniu projektov EHMK Trenčín 2026

Utorok 2. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – diskusia pre TA3
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Výboru NR SR pre kultúru a média
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 1. 5. 2023

 • štátny sviatok – sviatok práce

Apríl 2023

Piatok 28. 4. 2023

 • pracovná cesta Hlohovec – pracovné stretnutie s primátorom Hlohovca
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s poslancami NR SR – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 27. 4. 2023

 • pracovné stretnutie so zástupcami ŽSR SR
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 26. 4. 2023

 • pracovná cesta BA – pracovné stretnutie so zástupcami Ústavno-právneho výboru NR SR
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 25. 4. 2023

 • pracovná cesta BA – pracovné stretnutie so zástupcami Výboru NR SR pre financie a rozpočet
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 24. 4. 2023

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín
 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 21. 4. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté stretnutia
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 4. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Banská Bystrica – pracovné stretnutie so zástupcom Výboru NR SR pre kultúru a média

Streda 19. 4. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Utorok 18. 4. 2023

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na online rokovaní Republikovej rady ÚMS Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 17. 4. 2023

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministerkou kultúry SR

Piatok 14. 4. 2023

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 4. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou ÚMS
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie k projektu Trenčín EHMK 2026

Streda 12. 4. 2023

 • prijatie českého veľvyslanca na Slovensku na pôde mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou KIT n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 11. 4. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 10. 4. 2023

 • štátny sviatok – Veľkonočný pondelok

Piatok 7. 4. 2023

 • štátny sviatok – Veľký piatok

Štvrtok 6. 4. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 5. 4. 2023

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami vlády SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministerkou kultúry SR

Utorok 4. 4. 2023

 • pracovná porada s vedúcou útvaru kultúrno – informačného centra
 • pracovná porada s manažérom Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
 • pracovné stretnutie s poslancami Národnej rady SR v Trenčíne
 • online pracovné stretnutie Republikovej rady ÚMS

Pondelok 3. 4. 2023

 • prijatie Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na pôde mesta
 • prijatie členov Vlády SR a ČR v meste Trenčín

Marec 2023

Piatok 31. 3. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • online pracovná porada s riaditeľkou ÚMS
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 30. 3. 2023

 • oceňovanie pedagogických pracovníkov
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 29. 3. 2023

 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 28. 3. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 27. 3. 2023

 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 24. 3. 2023

 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou
 • pracovné stretnutie s predsedom VVS a.s.
 • pracovné stretnutie s primátorom Novej Dubnice
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 23. 3. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 22. 3. 2023

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s premiérom SR

Utorok 21. 3. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 20. 3. 2023

 • pracovné online stretnutie prezídia ÚMS
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 17. 3. 2023

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s premiérom SR

Štvrtok 16. 3. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 15. 3. 2023

 • pracovné online zasadnutie Prezídia ÚMS
 • pracovné stretnutie so zamestnancami KIT n.o.
 • vybavovanie agendy primátora
 • online pracovné stretnutie s riaditeľkou KIT n.o.

Utorok 14. 3. 2023

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami SZĽH
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetkového

Pondelok 13. 3. 2023

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 10. 3. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 9. 3. 2023

 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada so špecialistom pre územné plánovanie
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR

Streda 8. 3. 2023

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Utorok 7. 3. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy SR k štúdii realizovateľnosti preložky cesty I/61
 • pracovné online stretnutie Prezídia Únie miest SK

Pondelok 6. 3. 2023

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta

Február 2023

Pondelok 27. 2. 2023 – Piatok 3. 3. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 24. 2. 2023

 • vyjadrenie pre novinárov k projektu „Hlinený dukát”
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 23. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s predsedom ÚVO v Trenčíne

Streda 22. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín

Utorok 21. 2. 2023

 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 20. 2. 2023

 • pracovná online porada s vedúcou útvarov mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovné online stretnutie Republikovej rady Únie miest SK

Piatok 17. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 16. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora 
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na vernisáži – Česko/Slovenské okamžiky

Streda 15. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Utorok 14. 2. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie združenia K8
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministerkou MIRRI SR

Pondelok 13. 2. 2023

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovná porada so zástupcami hokejového klubu Dukla Trenčín a.s. a Dukla Trenčín n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami krasokorčuliarsky klubu Kraso Trenčín o.z.
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Piatok 10. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Štvrtok 9. 2. 2023

 • pracovné stretnutie zo zástupcami futbalového klubu AS Trenčín
 • pracovná online porada s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 8. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 7. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 6. 2. 2023

 • pracovná online porada so zástupcami mesta
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta

Piatok 3. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 2. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 1. 2. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR

Január 2023

Utorok 31. 1. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na rozhovore pre Rádio Expres na tému „Čo samosprávy očakávajú od štátu?”
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny 

Pondelok 30. 1. 2023

 • Pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 27. 1. 2023

 • stretnutie so zamestnancami spoločnosti Marius Pedersen
 • stretnutie so zamestnancami spoločnosti BEGBIE
 • stretnutie so zamestnancami Mestskej polície Trenčín
 • stretnutie so zamestnancami MHSL m.r.o.

Štvrtok 26. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Expozitúry NKÚ SR Trenčín
 • pracovné online stretnutie Únie miest SK

Streda 25. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom hospodárstva SR

Utorok 24. 1. 2023

 • pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc Slovenskej Republiky
 • pracovné stretnutie so zástupcom Slovenskej správy ciest
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 23. 1. 2023

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a.s.
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR 

Streda 18. 1. 2023 – sobota 21. 1. 2023

 • zahraničná pracovná cesta Holandsko – pracovné stretnutie s primátorom Groningenu a predstavenie projektu Trenčín EHMK 2026

Utorok 17. 1. 2023

 • pracovné online rokovanie Únie miest SK
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná cesta Partizánske – pracovné stretnutie s primátorom Partizánske

Pondelok 16. 1. 2023

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovné online stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovné online stretnutie s hlavným architektom

Piatok 13. 1. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s prezidentkou SR
 • pracovná cesta Bratislava – vyjadrenie pre denník SME na tému zvyšovanie daní a poplatkov, mestám chýbajú financie

Štvrtok 12. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Streda 11. 1. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 10. 1. 2023

 • pracovná online porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s hovorkyňou mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 9. 1. 2023

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online agenda s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 6. 1. 2023

 • štátny sviatok – Traja králi

Štvrtok 5. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 4. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 3. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 2. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

 

Archív programu primátora

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!