Archív programu primátora

2022

December 2022

Piatok 30. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 29. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 28. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 27. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 26. 12. 2022

 • 2. sviatok vianočný

Piatok 23. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 22. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 21. 12. 2022

 • pracovné stretnutie ku koncepcii športu
 • pracovné online stretnutie Republikovej rady ÚMS
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 20. 12. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Hotela Elizabeth
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na zasadnutí Správnej rady KIT n.o.

Pondelok 19. 12. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Piatok 16. 12. 2022

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 15. 12. 2022

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 14. 12. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility Mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 13. 12. 2022

 • účasť na pracovnom zasadnutí Kooperačnej rady MFO Trenčín
 • účasť na pracovnom zasadnutí predsedov klubov seniorov v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 12. 12. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 9. 12. 2022

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Štvrtok 8. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 7. 12. 2022

 • pracovná cesta Banská Bystrica – spoločné vystúpenie primátorov – zástupcov miest, ktorí pripravujú zvyšovanie daní a poplatky
 • pracovná cesta Banská Bystrica – účasť v Klube komunálnej politiky pre RTVS
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 6. 12. 2022

 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 5. 12. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom
 • pracovné stretnutie so starostom Soblahova
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí Správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o.

Piatok 2. 12. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutia so zástupcami ŽSR
 • pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 1. 12. 2022

 • online pracovné stretnutie k téme Trenčín EHMK 2026
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s premiérom SR
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovná online porada so zástupcami primátora

November 2022

Streda 30. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 29. 11. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na diskusii SME o energetickej budúcnosti miest a obci

Pondelok 28. 11. 2022

 • pracovné online stretnutie Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministrom životného prostredia SR

Piatok 25. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 24. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 23. 11. 2022

 • pracovné online stretnutie Únie mies Slovenska
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou projektu Trenčín 2026
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 22. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 21. 11. 2022

 • ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 18. 11. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • účasť na pracovnom online stretnutí Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 17. 11. 2022

 • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

Streda 16. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 15. 11. 2022

 • online zasadnutie Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR

Pondelok 14. 11. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s.

Piatok 11. 11. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom SPP distribúcia, s.r.o.
 • účasť na pietnej spomienke 104. výročia ukončenia 1. svetovej vojny
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 10. 11. 2022

 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná cesta Bratislava – účasť v diskusnej relácii SME.sk

Streda 9. 11. 2022

 • online pracovné rokovanie Prezídia Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – účasť v diskusnej relácii Rádia Regina Západ 
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom hospodárstva SR

Utorok 8. 11. 2022

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s primátorom Prešova
 • účasť na otvorení seminára Akadémie tretieho veku Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 11. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 4. 11. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 3. 11. 2022

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 2. 11. 2022

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovný príhovor k zamestnancom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 1. 11. 2022

 • Sviatok všetkých svätých

Október 2022

Pondelok 31. 10. 2022

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 28. 10. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy SR v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 27. 10. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry SR

Streda 26. 10. 2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 25. 10. 2022

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 24. 10. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 21. 10. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 10. 2022

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 19. 10. 2022

 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta
 • pracovná porada so zástupcom mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na posedení jubilantov Klubu seniorov Opatová

Utorok 18. 10. 2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 17. 10. 2022

 • prijatie veľvyslankyne Holandského kráľovstva na pôde mesta
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na zasadnutí okresnej volebnej komisie
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 14. 10. 2022

 • účasť na členskej schôdzi Konfederácie politických väzňov Slovenska
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 10. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na Sympóziu Trenčín 2026 – Význam Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 pre Slovensko

Streda 12. 10. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom dopravy a výstavby SR

Utorok 11. 10. 2022

 • pracovná cesta Tále – účasť na konferencii Únie miest Slovenska

Pondelok 10. 10. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná cesta Tále – pracovné stretnutie členov Únie miest Slovenska

Piatok 7. 10. 2022

 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovné stretnutie so starostami obcí Mestskej funkčnej oblasti
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 6. 10. 2022

 • pracovné online stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • účasť na otvorení JOB  FORUM v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí Správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o.

Streda 5. 10. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 4. 10. 2022

 • pracovné stretnutie zo zástupcami klubov seniorov v Trenčíne
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 3. 10. 2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovak Investment Holding
 • účasť na 1. zasadnutí okrskovej volebnej komisie
 • účasť na 2. zasadnutí okrskovej volebnej komisie

September 2022

Piatok 30. 9. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na rokovaní Združenia K8
 • účasť na oslave 25. výročia založenia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

Štvrtok 29. 9. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátoa
 • účasť na pravidelnej diskusii s občanmi

Streda 28. 9. 2022

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 27. 9. 2022

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ, Novomeského
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Pondelok 26. 9. 2022

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 23. 9. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR

Štvrtok 22. 9. 2022

 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 21. 9. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR

Utorok 20. 9. 2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami  EU komisie – monitoring projektu Trenčín EHMK 2026
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministerkou kultúry SR

Pondelok 19. 9. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 16. 9. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 15. 9. 2022

 • štátny sviatok – Sedembolestná Panna Mária

Streda 14. 9. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 13. 9. 2022

 • pracovná online porada kancelárie primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o.
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 12. 9. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online s hlavným architektom mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 9. 9. 2022

 • účasť na spomienkovej udalosti „Nezabudnutí susedia“
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 8. 9. 2022

 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.
 • pracovné stretnutie s vedením Slovenskej komory architektov
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Streda 7. 9. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 6. 9. 2022

 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest SK
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Pondelok 5. 9. 2022

 • účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 78. výročia SNP
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 2. 9. 2022

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 1. 9. 2022

 • štátny sviatok – Deň ústavy SR

August 2022

Streda 31. 8. 2022

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 22. 8. 2022 – Utorok 30. 8. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 19. 8.2022

 • pracovné online stretnutie k diagnostike participácie mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry SR v Trenčíne
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom životného prostredia k téme úpravy odpadov pred ich zneškodnením

Štvrtok 18.8.2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 17. 8. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie so zástupcami AS Trenčín
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Utorok 16. 8. 2022

 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 15. 8. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • účasť na predstavení autobusov nového dopravcu MHD
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 3. 8. 2022 – Piatok 12. 8. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 2. 8. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • prijatie účastníkov detského tábora organizovaného o.z. „Svet očami detí“
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 1. 8. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi  – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Júl 2022

Piatok 29. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Hospicu milosrdných sestier
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 25. 7. 2022 – Štvrtok 28. 7. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 22. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi  – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 21. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Únie miest SR

Streda 20. 7. 2022

 • prijatie predsedu NKÚ SR na pôde mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 19. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 18. 7. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 15. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • prijatie veľvyslankyne Slovenska vo Fínsku a Estónsku na pôde mesta

Štvrtok 14. 7. 2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej správy ciest
 • pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR

Streda 13. 7. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada k projektom Trenčín EHMK 2026
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Utorok 12. 7. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 11. 7. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 8. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie k téme programu Trenčín EHMK 2026

Štvrtok 7. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín

Streda 6. 7. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – prijatie u prezidentky SR k získaniu titulu Trenčín EHMK 2026

Utorok 5. 7. 2022

 • štáty sviatok – Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Pondelok 4. 7. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 1. 7. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie občana pri príležitosti životného jubilea
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Jún 2022

Štvrtok 30. 6. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s predsedami Klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • účasť na zasadnutí Správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín

Streda 29. 6. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 28. 6. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 27. 6. 2022

 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 24. 6. 2022

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia TVK a.s.
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 23. 6. 2022

 • účasť na oceňovaní pedagógov mesta Trenčín
 • účasť na oceňovaní Detská osobnosť mesta Trenčín 2022 
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 22. 6. 2022

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 21. 6. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 20. 6. 2022

 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom mesta

Piatok 17. 6. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 16. 6. 2022

 • pracovné stretnutie s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 15. 6. 2022

 • účasť na slávnostnom zhromaždení k 30. výročiu vzniku Zväzu vojakov SR
 • pracovná cesta Bratislava – rozhovor pre Týždeň.sk
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR

Utorok 14. 6. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostnom otvorení Majstrovstiev Slovenskej republiky školských bedmintonových súťaží
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 13. 6. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 10. 6. 2022

 • pracovná cesta Nitra – účasť na rokovaní združenia K8
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR
 • prijatie ŠK 1.FBC pri príležitosti získania majstrovského titulu

Štvrtok 9. 6. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom MHSL
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a. s.
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 8. 6. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na Sneme Únie miest Slovenska
 • prijatie tímov U 16, U 17 a U 19 futbalového klubu AS Trenčín pri príležitosti získania majstrovských titulov

Utorok 7. 6. 2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR

Pondelok 6. 6. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie s prezidentkou SR
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska

Piatok 3. 6. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 2. 6. 2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie
 • účasť na slávnostnom otvorení Slovenských a českých endoskopických dní 2022 v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 1. 6. 2022

 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Máj 2022

Utorok 31. 5. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Výročnej členskej schôdze SZPB v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí Správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.

Pondelok 30. 5. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 27. 5. 2022

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest SK
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a. s.
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 26. 5. 2022

 • stretnutie so zástupcami OC Laugarício
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 25. 5. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 24. 5. 2022

 • pracovné stretnutie k projektu „KS Hviezda“
 • pracovné stretnutie k projektu „Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony – dobudovanie učební“
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 23. 5. 2022

 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • Deň otvorených dverí pre občanov u primátora

Piatok 20. 5. 2022

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a. s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 19. 5. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest SK
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 18. 5. 2022

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 17. 5. 2022

 • pracovná cesta Nové mesto nad Váhom – účasť na valnom zhromaždení RZMOSP
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Pondelok 16. 5. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
   

Piatok 13. 5. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté temríny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 12. 5. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení námestia Rozkvetu

Streda 11. 5. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 10. 5. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 9. 5. 2022

 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • účasť na minifestival o dôležitosti demokracie

Piatok 6.5.2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostné pozdvihnutie majstrovského pohára víťaza Európskej univerzitnej hokejovej ligy v Trenčíne

Štvrtok 5.5.2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 4.5.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie zástupcov Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – vyjadrenie zástupcov Únie miest SK pre média

Utorok 3.5.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 2. 5. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie s riaditeľom ÚPSVaR
 • vybavovanie agendy primátora

Apríl 2022

Piatok 29. 4. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na predstavenstve TVK a.s.
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 28.4.222

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 27.4.2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 26.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami SLSP a.s.

Pondelok 25.4.2022

 • online pracovná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady ÚMS
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov mesta

Piatok 22.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na zasadnutí výročnej členskej schôdze ZO Jednoty dôchodcov Slovenska č.27 Trenčín

Štvrtok 21.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí členskej schôdze Klubu vojenských veteránov spojenou s oslavou 30. výročia vzniku klubu

Streda 20.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru  právneho
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 19.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • operatívna porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 15.4.2022 – Pondelok 18.4.2022

 • veľkonočné sviatky

Štvrtok 14.4.2022

 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora 

Streda 13.4.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 12.4.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami Kreatívneho inštitútu Trenčín
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s prezidentkou SR

Pondelok 11.4.2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 8.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • otvorenie medzinárodného futbalového turnaja

Štvrtok 7.4.2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR
 • pracovné online stretnutie so zástupcami spoločnosti HBH Projekt
 • účasť na online zasadnutí Prezídia ÚMS

Streda 6.4.2022

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 5.4.2022

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 4.4.2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti SOAR sk, a.s.
 • pracovné online stretnutie  Únie miest SK

Piatok 1.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Marec 2022

Štvrtok 31.3.2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami MIRRI
 • pracovné stretnutie so zástupcami Západoslovenskou distribučnou, a.s.
 • účasť na online zasadnutí Správnej rady CIT, n.o.
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 30.3.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na slávnostnom otvorení Nordic Walking centra v Trenčíne

Utorok 29.3.2022

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK

Pondelok 28.3.2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • účasť na zasadnutí Mestského krízového štábu
 • účasť na online pracovnom zasadnutí Únie miest SK
   

Piatok 25.3.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Štvrtok 24.3.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK

Streda 23.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 22.3.2022

 • pracovné online stretnutie s prednostom Okresného úradu TN
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – vyjadrenie pre novinárov
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Európskej komisie

Pondelok 21.3.2022

 • pracovné online stretnutie členov Únie miest SK
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 16.3.2022 – piatok 18.3.2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 15.3.2022

 • účasť na online zasadnutí Krízového štábu OÚ TN
 • zasadnutie Mestského krízového štábu
 • pracovná porada s riaditeľkou ÚMS SK
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 14.3.2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – vyjadrenie pre novinárov k aktuálnej situácii
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 11.3.2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Krízového štábu OÚ TN

Štvrtok 10.3.2022

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • online porada so zástupcom primátora
 • online pracovné stretnutie Únie miest SK
 • online porada s prednostom Okresného úradu TN

Streda 9.3. 2022

 • návšteva ľudí utekajúcich pred vojnou v ubytovni na Zlatovskej ulici
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • online porada s riaditeľkou Únie miest SK

Utorok 8.3. 2022

 • pracovná porada s primátormi členských miest Únie Miest ku téme utečeneckej krízy
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku na trenčianskej univerzite

Pondelok 7.3. 2022

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • online stretnutie so zástupcami tretieho sektora

Piatok 4.3.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami  Slovenského vodohospodárskeho podniku
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta

Štvrtok 3.3.2022

 • online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovné online stretnutie so zástupcami MIRRI SR
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   

Streda 2.3.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná online porada ku koordinácii pomoci Ukrajine

Utorok 1.3.2022

 • pracovná cesta TT, NR
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Krízového štábu okresu

Február 2022

Pondelok 28.2.2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu TN

Piatok 25.2.2022

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest SK
 • účasť na zasadnutí Mestského krízového štábu
 • vyjadrenie pre novinárov k aktuálne situácii na UA

Štvrtok 24.12.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • online pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 23.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 22.2.2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR
 • účasť na prerokovaní zmien a doplnkov ÚPM č.7

Pondelok 21.2.2022

 • pracovná online porada  s riaditeľkou CIT n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami Expozitúry NKÚ SR Trenčín
 • pracovné online stretnutie so zástupcami TSK

Piatok 18.2.2022

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na odovzdávaní cien Enviromesto 2021
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR

Štvrtok 17.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 16.2.2022

 • pracovné online stretnutie k projektom  Trenčín EHMK 2026
 • tlačové vyjadrenie pre novinárom  na tému Nový dopravca MHD v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Utorok 15.2. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 14.2. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Piatok 11.2.2022

 • pracovná online porada k stavebnej údržbe komunikácií
 • online pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru majetku
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho

Štvrtok 10.2.2022

 • online zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 9.2.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry SR

Utorok 8.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia so občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná online porada s riaditeľkou Creative Institue Trenčín
 • pracovná stretnutie s hlavným architektom mesta

Pondelok 7.2.2022

 • pracovná online porada  vedúcim útvaru investičného
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru územného plánovania
 • pracovná online porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Piatok 4.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 3.2.2022

 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra SR
 • pracovné online stretnutie s vedúcim útvaru mobility
 • pracovné online stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru

Streda 2.2.2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom EUROVIA SK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Utorok 1.2.2022

 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu TN
 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • slávnostné podpisovanie Memoranda o spolupráci na projekte „Národné stretnutie mladých“
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia

Január 2022

Pondelok 31.1.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s projektovou manažérkou
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 28.1.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s prezidentom PPZ SR
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Rady vlády SR pre POO

Štvrtok 27.1.2022

 • pracovné online stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Správnej rady kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.

Streda 26.1.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté temíny

Utorok 25.1.2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 24.1.2022

 • online porada s prednostom Mestského úradu
 • online porada so zástupcami primátora
 • online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Piatok 21.1.2022

 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest SK
 • online porada k projektom Trenčín EHMK 2026
 • online porada s hlavným architektom
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 20.1.2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
 • vyjadrenie pre média  k téme „Zistite, či a koľko protilátok na COVID-19 máte“
 • pracovné stretnutie zo zástupcami Slovenskej akadémie vied
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 19.1.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s projektovým manažérom

Utorok 18.1.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK

Pondelok 17.1.2022

 • pracovná online porada so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – novoročné stretnutie s prezidentkou SR

Piatok 14.1.2022

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 13.1.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK.a.s
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK

Streda 12.1.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Slovenskej akadémie vied
 • pracovná online porada so zástupcom primátora

Utorok 11.1.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy SR

Pondelok 10.1.2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie k dopravným projektom s hlavným architektom mesta
 • účasť na poslednej rozlúčke s plukovníkom Tomášom Švecom
 • pracovná porada s viceprimátormi

Pondelok 3.1. 2022 – piatok 7.1. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

2021

December 2021

Streda 15.12.2021 – piatok 31.12.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 14.12.2021

 • účasť na online zasadnutí Snemu Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR

Pondelok 13.12.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • vyjadrenie pre novinárov k získaniu ocenenia Trenčín EHMK 2026
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 10.12.2021

 • online pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín
 • online pracovné stretnutie s riaditeľkou RÚVZ Trenčín
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru sociálnych služieb

Štvrtok 9.12.2021

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na prezentácii projektu Trenčín EHMK2026 pred medzinárodnou komisiou

Streda 8.12.2021

 • pracovná online porada s tímom projektu Trenčín EHMK 2026
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru majetku mesta

Utorok 7.12.2021

 • účasť na stretnutí s medzinárodnou porotou pre projekt Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovná online porada s tímom projektu Trenčín EHMK 2026

Pondelok 6.12.2021

 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 3.12.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 2.12.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná  online porada s tímom projektu Trenčín EHMK 2026

Streda 1.12.2021

 • online zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

November 2021

Utorok 30.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada so zamestnancami útvaru informačných technológií
 • pracovná online s prednostom mestského úradu

Pondelok 29.11.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcim investičného útvaru
 • pracovná online porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta

Piatok 26.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie s tímom projektu Trenčín EHMK 2026

Štvrtok 25.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 24.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 23.11.2021

 • pracovné porada s prednostom Mestského úradu
 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady Únie miest SK
 • zasadnutie Mestského krízového štábu v Trenčíne

Pondelok 22.11.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru mobility

Piatok 19.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada  so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho

Štvrtok 18.11.2021

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí pracovnej skupiny Vízia Slovenska 2030

Streda 17.11. 2021

 • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

Utorok 16.11. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu

Pondelok 15.11. 2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie
 • pracovná online porada so zástupcami Únie miest SK

Piatok 12.11. 2021

 • pracovná cesta Žilina – účasť na rokovaní K8

Štvrtok 11.11. 2021

 • účasť na kladení vencov pri príležitosti ukončenia 1. sv. vojny
 • pracovná cesta Žilina – účasť na pracovnom stretnutí K8

Streda 10.11. 2021

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné online stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada zo zástupcami primátora

Utorok 9.11. 2021

 • pracovné stretnutie s veliteľom Pozemných síl Ozbrojených síl SR v Trenčíne
 • pracovná cesta Bratislava – účasť v diskusii SME reality Summit

Pondelok 8.11. 2021

 • pracovné stretnutie so zástupcom  Slovenského plynárenského priemyslu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na medzinárodnom kongrese ITAPA 2021

Piatok 5.11. 2021

 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady ÚMS
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investičného
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 4.11. 2021

 • účasť na Slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 30. výročia vzniku Vojenskej polície
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 3.11. 2021

 • účasť  na online zasadnutí Prezídia ÚMS
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Utorok 2.11. 2021

 • vyjadrenie pre novinárov – odovzdávanie prihlášky na EHMK 2026
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – odovzdanie prihlášky EHMK 2026 na Ministerstve kultúry SR

Pondelok 1.11. 2021

 • sviatok všetkých svätých

Október 2021

Piatok 29.10.2021

 • pracovná cesta Poprad – účasť na konferencii “ŠPORT a MÉDIÁ 2021” a “ŠPORT a PRÁVO 2021”

Štvrtok 28.10.2021

 • pracovné stretnutie so veliteľom pozemných síl  Trenčína
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 27.10.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 26.10.2021

 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 25.10.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc SR

Piatok 22.10.2021

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovné online rokovanie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s k projektu Trenčín EHMK 2026
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 21.10.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SSC
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 20.10.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej správy ciest
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 19.10.2021

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Pondelok 18.10.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta

 

Piatok 15.10. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Štvrtok 14.10. 2021

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 13.10. 2021

 • pracovné rokovanie so zástupcami Železníc Slovenskej republiky
 • pracovné rokovanie s hlavným architektom  mesta
 • pracovné rokovanie so zástupcami Riadiaceho orgánu pre IROP

Utorok 12.10. 2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pondelok 8.10. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi krajskej prokuratúry
 • pracovná porada s viceprimátorom

Piatok 8.10. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 7.10. 2021

 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc SR
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej správy ciest
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 6.10. 2021

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska

Utorok 5.10. 2021

 • účasť na online diskusii Ligy za duševné zdravie
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 4. 10. 2021

 • vyjadrenie pre médiá k reforme súdnej mapy
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu

Piatok 1. 10. 2021

 • pracovné stretnutie s predsedníčkou Krajského súdu v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

September 2021

Štvrtok 30.9.2021

 • účasť na Poďakovaní sestrám, pôrodným asistentkám a iným zdravotníckym pracovníkom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • online pracovné stretnutie s tímom pracujúcim na projekte EHMK Trenčín 2026
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 29.9.2021

 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady ÚMS
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 28.9.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Piešťany – pracovné stretnutie so zástupcom SZĽH

Pondelok 27.9.2021

 • účasť na slávnostnom odhalení pamätníka Alexandra Dubčeka pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 24.9.2021

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 23.9.2021

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na konferencii o doprave a výstavbe 2021
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 22.9.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 21.9.2021

 • pracovné rokovanie so zástupcami futbalového klubu AS TN
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 20.9.2021

 • pracovná cesta Žilina
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu

Štvrtok 16.9.2021 – Piatok 17.9.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 15.9.2021

 • štátny sviatok – Sedembolestná Panna Mária

Utorok 14.9.2021

 • pracovná cesta Prešov – stretnutie s pápežom Františkom

Pondelok 13.9.2021

 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie s pápežom Františkom v prezidentskej záhrade
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou ÚMS

Piatok 10.9.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 9.9.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • pracovné stretnutie k projektu EHMK Trenčín 2026

Streda 8.9.2021

 • pracovné online stretnutie s manažérkou projektu EHMK Trenčín2026
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ TN

Utorok 7.9.2021

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s nitrianskym diecéznym biskupom
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska

Pondelok 6.9.2021

 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 3.9.2021

 • účasť na pripomienke 77. výročia SNP v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s rektorom Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 2.9.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 1.9.2021

 • štátny sviatok  – Deň Ústavy SR

August 2021

Utorok 31.8.2021

 • pracovné stretnutia so zamestnancami školských zariadení mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 30.8.2021

 • pracovné stretnutia so zamestnancami školských zariadení mesta Trenčín
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investičného

Piatok 27.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK.a.s.
 • pracovné stretnutia so zamestnancami školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štvrtok 26.8.2021

 • pracovné stretnutie s príslušníkmi Mestskej polície Trenčín
 • pracovná diskusia so zástupcami Fondu na podporu rozvoja športu
 • pracovné stretnutia so zamestnancami školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • účasť na diskusii Regulácia hazardu v Trenčíne

Piatok 20.8.2021 – Streda 25.8.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 19.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie primátora na téme „Vízia Trenčína do roku 2030“
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Streda 18.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 17.8.2021

 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR
 • pracovná cesta Zlín – pracovné stretnutie s primátorom Zlína a zástupcami kultúrnych inštitúcií mesta Zlín

Pondelok 16.8.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 13.8.2021

 • účasť na tlačovej konferencii Ministerstva školstva SR
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 12.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná online porada s hovorkyňou mesta

Streda 11.8.2021

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR

Utorok 10.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 9.8.2021

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou RÚVZ Trenčín
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné online stretnutie so starostom mesta Říčany

Piatok 6.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 5.8.2021

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 4.8.2021

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 3.8.2021

 • pracovná cesta Bratislava
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 2.8.2021

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • účasť na zasadnutí Združenia kresťanských seniorov Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Júl 2021

Piatok 30.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 29.7.2021

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 28.7.2021

 • otvorenie putovnej výstavy Slovak Aid s názvom “POMOC”
 • stretnutie so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Utorok 27.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada k revitalizácii Ulice 1. mája
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Pondelok 26.7.2021

 • pracovné rokovanie Vysoké Tatry

Piatok 23.7.2021

 • pracovná cesta Bratislava – rokovanie s predsedom Národnej rady SR

Štvrtok 22.7.2021

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou RÚVZ Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 21.7.2021

 • pracovné rokovanie so starostom obce Zamarovce
 • pracovné rokovanie so starostom obce Soblahov
 • pracovné rokovanie so starostom obce Mníchová Lehota
 • pracovné rokovanie so starostom obce Selec

Utorok 20.7.2021

 • pracovná online porada Republikovej rady ÚMS
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 19.7.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministerkou spravodlivosti SR
 • pracovná online porada členov Únie miest Slovenska

Piatok 16.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie Veľvyslanca Ruskej federácie v SR
 • prijatie Veľvyslankyne Spojených štátov amerických v SR

Štvrtok 15.7.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest Slovenska

Streda 14.7.2021

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné porada s manažérkou projektu Trenčín EHMK 2026
 • pracovné porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 13.7.2021

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie prednostu

Pondelok 12.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 9.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 8.7.2021

 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického mestského úradu
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s manažérom projektu Trenčín EHMK2026

Streda 7.7.2021

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 6.7.2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • pracovné stretnutie so starostami obcí Trenčianskeho okresu

Pondelok 5.7.2021

 • Štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda

Piatok 2.7.2021

 • pracovná cesta Beladice – účasť v panelovej diskusii na tému „Rok s pandémiou Covid19“

Štvrtok 1.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Jún 2021

Streda 30.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľmi/riaditeľkami základných a materských škôl
 • pracovná online porada s projektovým manažérom mesta

Utorok 29.6.2021

 • účasť na oceňovaní učiteľov a žiakov základných škôl
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s tímom projektu Trenčín2026

Pondelok 28.6.2021

 • pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského zväzu florbalu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • prijatie účastníkov ORA ET ARS

Piatok 25.6.2021

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a.s.
 • účasť na valnom zhromaždení TVK a.s.
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na otvorení „Chalangeday 2021 Buď lepší“

Štvrtok 24.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí členov klubu seniorov Sihoť, Trenčín

Streda 23.6.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 22.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska
 • pracovná online porada so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s vedúco útvaru územného plánovania

Pondelok 21.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s hlavný architektom mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského olympijského a športové výboru

Piatok 18.6.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 17.6.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcom Slovenskej správy ciest
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 16.6.2021

 • pracovná cesta Štrbské pleso – účasť na tlačovej konferencii členov Únie miest SK

Utorok 15.6.2021

 • pracovná porada s vedením TVK, a.s.
 • pracovná porada vedenia mesta k investičným akciám mesta
 • pracovná porada vedenia mesta k projektovým dokumentáciám

Pondelok 14.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Piatok 11.6.2021

 • účasť na zasadnutí K8 v Trnava – pracovné rokovanie primátorov krajských miest

Štvrtok 10.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Trnava – účasť na stretnutí primátorov krajských miest

Streda 9.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu

Utorok 8.6.2021

 • pracovný online hovor s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska
 • pracovné stretnutie zo zástupcami Slovenského olympijského a športového výboru
 • prijatie zástupcu Rakúskeho veľvyslanectva na SR – veľvyslankyne pani Margit Bruck-Friedrich

Pondelok 7.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostnom podpisovaní Deklarácie o spolupráci medzi mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka ako podpory kandidatúry mesta na Európske hlavné mesto kultúry 2026
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Piatok 4.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 3.6.2021

 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Trenčíne
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na prezídiu Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Streda 2.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na tlačovej konferencii Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Utorok 1.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Máj 2021

Pondelok 31.5.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • účasť na slávnostnom akte menovania prednostov kliník Fakultnej nemocnice Trenčín rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Piatok 28.5.2021

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovný obed s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • účasť na slávnostnom otvorení Južného opevnenia Trenčianskeho hradu a Čerešňového sadu

Štvrtok 27. 5. 2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s prezidentkou SR

Streda 26. 5. 2021

 • pracovné online rokovanie Únie miest Slovenska
 • pracovné online rokovanie so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 25. 5. 2021

 • pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu
 • účasť na predstavenstve TVK a. s.
 • online pracovné rokovanie Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20.5.2021 – pondelok 24.5.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 19.5.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 18.5.2021

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Vojenskej polikliniky Trenčín
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na zasadnutí komisie športu
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 17. 5. 2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online porada s manažérkou projektu „Trenčín 2026“

Piatok 14. 5. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska

Štvrtok 13. 5. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcom Tatra banka a.s.
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na tlačovej konferencii Únie miest Slovenska

Streda 12.5.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady ÚMS

Utorok 11.5.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 10.5.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s manažérkou projektu EHMK 2026

Piatok 7.5.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na spomienke 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 6.5.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 5.5.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ TN

Utorok 4.5.2021

 • pracovné stretnutie so zástupcami TSK
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na 3. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na Sneme Únie miest Slovenska
Pondelok 3.5.2021
 • vybavovanie agendy primátora
 • online stretnutie expertného tímu EHMK so zástupcami európskej komisie
 • online stretnutie s ministerkou informatizácie, regionálneho rozvoja a investícii (MIRRI) Veronikou Remišovou

Apríl 2021

Piatok 30.4.2021
 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie novovysväteného pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňu
 • pracovná porada o zástupcom primátora
Štvrtok 29.4.2021
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Európskej komisie na témuna tému „Territorial approach in Slovakia in the Cohesion Policy 2021-2027“
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
Streda 28.4.2021
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom trenčianskeho múzea 

Utorok 27.4.2021

 • online pracovné stretnutie prezídia Únie miest Slovenska
 • prijatie p. Steklého na pôde mesta pri príležitosti jeho životného jubilea 100. rokov
 • pracovné stretnutie k integrovanej územnej stratégii
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR

Pondelok 26.4.2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • účasť na online rokovaní Pandemickej komisie vlády SR

Piatok 23.4.2021

 • pracovné online stretnutie s primátorom mesta Žiliny
 • pracovné online stretnutie s primátorom mesta Partizánske
 • online pracovné stretnutie s pracovnou skupinou k stavebnej legislatíve

Štvrtok 22.4.2021

 • pracovné online rokovanie členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora
 • online zasadnutie Krízového štábu mesta
 • online pracovné stretnutie  členmi tímu projektu EHMK 2026

Streda 21.4.2021

 • pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  na pôde mesta
 • pracovné stretnutie s Ministerkou kultúry SR v Trenčíne

Utorok 20.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR

 

Pondelok 19.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • online pracovné rokovanie so zástupcom Štátneho fondu rozvoja bývania
 • online pracovné rokovanie členov Únie miest Slovenska
 • online pracovné so zástupom primátora

Piatok 16.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 15.4.2021

 • online zasadnutie Krízového štábu mesta
 • pracovná online porada s hlavným architektom
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná online so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 14.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s rektorom Univerzity Alexandra Dubčeka
 • pracovné online stretnutie s manažérkou projektu EHMK
 • účasť na online zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR

Utorok 13.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • online pracovná porada s riaditeľkou Únie miest Slovenska
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná online porada zo zástupcami primátora

Pondelok 12.4.2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 9.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na komornom pripomenutí Oslobodenia Mesta Trenčín

Štvrtok 8.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 7. 4. 2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 6. 4. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 2. 4. 2021 – Pondelok 5. 4. 2021

 • Veľkonočné sviatky

Štvrtok 1.4.2021

 • online zasadnutie Krízového štábu mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s projektovou manažérkou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026

Marec 2021

Streda 31.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcom primátora
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ

Utorok 30.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Pandemickej komisie Vlády SR
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • online pracovné stretnutie členov Únie miest SK

Pondelok 29.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Piatok 26. 3. 2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 25.3.2021

 • online zasadnutie Krízové štábu mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc SR
 • pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy SR
 • pracovné online stretnutie s tímom EHMK

Streda 24.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ TN
 • pracovná online porada so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s prednostom úradu

Utorok 23.3.2021

 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné online stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investícií 

Pondelok 22.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné online stretnutie s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s riaditeľom MHSL
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta

Piatok 19.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Štvrtok 18.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • zasadnutie Mestského krízového štábu
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest SK

Streda 17.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 16.3.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutia so zástupcami Ministerstva dopravy SR
 • účasť na online zasadnutí Pandemickej komisie Vlády SR

Pondelok 15.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest Slovenska

Piatok 12.3.2021

 • pracovné online stretnutie Únie miest SK
 • pracovná online porada s hlavným architektom
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada so zástupcom primátora

Štvrtok 11.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • zasadnutie Mestského krízového štábu
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Streda 10.3.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Utorok 9.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie členov ÚMS
 • pracovné online stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom

Pondelok 8.3.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 5.3.2021

 • online pracovné stretnutie s členmi tímu projektu EHMK
 • pracovné online stretnutie so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 4.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta

Streda 3.3.2021

 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ TN
 • online zasadnutie Krízového štábu mesta

Utorok 2.3.2021

 • pracovné online stretnutie Združenia K8
 • pracovná online porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Pondelok 1.3.2021

 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Február 2021

Piatok 26.2.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • vyjadrenie pre média k aktuálnym opatreniam
 • pracovná online porada so zástupcom primátora
   

Štvrtok  25.2.2021

 • pracovné online stretnutie s členmi Únie miest Slovenska
 • účasť na pracovnej online diskusii na tému Mesta pre klímu
 • online zasadnutie Krízového štábu mesta

Streda 24.2.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ Trenčín
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu

Utorok 23.2.2021

 • účasť na online pracovnej diskusii k reforme súdnej mapy
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • online pracovné stretnutie s členmi Únie miest Slovenska

Pondelok 22. 2. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné online stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s vedúcimi útvarov mestského úradu

Piatok 19. 2. 2021

 • vyjadrenie pre médiá k otváraniu škôl a škôlok v meste
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na kladení vencov pri príležitosti 70. výročia popravy členov Bielej légie pri Pamätníku obetiam komunizmu v Trenčíne
 • prijatie predsedu NR SR na pôde mesta

Štvrtok 18.2.2021

 • účasť na zasadnutí Okresného krízového štábu
 • zasadnutie Krízového štábu mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 17.2.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 16.2.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 15.2.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 12.2.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 11. 2. 2021

 • online zasadnutie krízového štábu mesta
 • pracovné online stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora 

Streda 10.2.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Okresného úradu Trenčín
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ Trenčín

Utorok 9.2.2021

 • vyjadrenie pre média k projektu Trenčín2026 – Európske hlavné mesto kultúry
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie primátorov krajských miest

Pondelok 8. 2. 2021

 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • pracovné online stretnutie s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 5.2.2021

 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • poďakovanie členom tímu za prípravu projektu „Trenčín 2026 – Cultivating Curiosity“

Štvrtok 4. 2. 2021

 • online obhajoba projektu Trenčín 2026 “Cultivating Curiosity“ pred medzinárodnou porotou
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkami a riaditeľmi materských a základných škôl
 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • online zasadnutie krízového štábu mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 3. 2. 2021

 • online zasadnutie krízového štábu mesta
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • online pracovné stretnutie so zástupcami ministerstva školstva
 • online stretnutie k projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry

Utorok 2.2.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 1.2.2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné stretnutie k projektu „Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry“
 • pracovná cesta Banská Bystrica – pracovné stretnutie s primátorom Banskej Bystrice

Január 2021

Piatok 29. 1. 2021

 • pracovné stretnutie k projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry
 • vybavovanie agendy primátora
 • online zasadnutie krízového štábu mesta
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Štvrtok 28.1.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie k projektu Trenčín2026 – Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Streda 27. 1. 2021

 • online pracovné stretnutie k projektu “Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry”
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • účasť na online zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Utorok 26.1.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • online stretnutie mestského krízového štábu
 • pracovné online stretnutie k projektu Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovné online stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné online stretnutie s prednostom Mestského úradu

Pondelok 25.1.2021

 • pracovná stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR 

Piatok 22. 1. 2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Štvrtok 21. 1. 2021

 • pracovné stretnutie s projektovou manažérkou “Trenčín 2026”
 • pracovné online vyjadrenie pre Rádio Regina
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie členov Únie Miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie s členmi tímu projektu “Trenčín 2026”

Streda 20. 1. 2021

 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • pracovná cesta, Bratislava – stretnutie s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Utorok 19. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie vedenia mesta

Pondelok 18.1. 2021

 • online zasadnutie mestského krízového štábu
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • online stretnutie s primátormi Únie miest

Piatok 15. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s prednostom MsÚ
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada so zástupcom primátora

Štvrtok 14. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • online zasadnutie mestského krízového štábu
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie so zástupcami Vlády SR

Streda 13. 1. 2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s primátormi Trenčianskeho kraja
 • pracovná online porada členov Únie miest Slovenska

Utorok 12. 1. 2021

 • pracovná online porada vedenia mesta
 • pracovná online porada s členmi tímu projektu Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovná online porada členov Únie miest Slovenska
 • pracovná online porada so zástupcami mesta Bratislava

Pondelok 11. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Štvrtok 7. 1. 2021 – Piatok 8. 1. 2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 6. 1. 2021

 • sviatok Zjavenie Pána (Traja králi)

Utorok 5. 1. 2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 4. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • zasadnutie mestského krízového štábu
 • konferenčná online porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska

2020

December 2020

Pondelok 28. 12. 2020 – Štvrtok 31. 12. 2020

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 24. 12. 2020 – Piatok 25. 12. 2020

 • Vianočné sviatky

Streda 23. 12. 2020

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 22. 12. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • konferenčná online porada s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska
 • konferenčná online porada s prednostom mestského úradu

Pondelok 21. 12. 2020

 • vyjadrenie pre médiá k plošnému testovaniu
 • konferenčná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • konferenčná online porada s primátorom mesta Bratislava
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska

Piatok 18. 12. 2020

 • účasť na tlačovej konferencii futbalového klubu AS Trenčín
 • operatívna porada vedenia mesta k plošnému testovaniu v meste Trenčín
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 17. 12. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí pandemickej komisie v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 16. 12. 2020

 • vyjadrenie pre novinárov k sprísneniu opatrení v meste Trenčín
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 15. 12. 2020

 • pracovná porada s hovorkyňou mesta Trenčín
 • operatívna pracovná porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Krajského súdu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 14. 12. 2020

 • zasadnutie krízového štábu mesta
 • operatívna pracovná porada vedenia mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 11. 12. 2020

 • pracovná porada s členmi tímu EHMK – Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovné stretnutie so zástupcom HK Dukla Trenčín
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 10. 12. 2020

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné online rokovanie Združenia K8
 • konferenčná online porada vedenia mesta s vedúcou útvaru školstva a riaditeľom Školských zariadení mesta Trenčín
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 9. 12. 2020

 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • pracovná online porada so zástupcom Združenia miest a obcí Slovenska
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 8. 12. 2020

 • konferenčná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu

Pondelok 7. 12. 2020

 • konferenčná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • pracovná porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta 
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 4. 12. 2020

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 3.12.2020

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 2.12.2020

 • online zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Utorok 1.12.2020

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR
 

November 2020

Pondelok 30.11.2020

 • konferenčná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora
   

Piatok 27. 11. 2020

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 26. 11. 2020

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 25. 11. 2020

 • pracovná cesta Bratislava
 • porada členov Únie miest Slovenska
 • rozhovor pre slovenský informačný portál EURACTIV
 • pracovné stretnutie zo zástupcami Ministerstva financií SR
 • účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Utorok 24. 11. 2020

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na diskusii pre denník SME
 • pracovná porada s prednostom MsÚ
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 23. 11. 2020

 • konferenčná online porada so zástupcami primátora
 • konferenčná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Piatok 20. 11. 2020

 • konferenčná online porada so zástupcami Bratislavského kraja
 • konferenčná online porada so zástupcami Trenčianskeho kraja
 • konferenčná online porada so zástupcami Košického kraja
 • konferenčná online porada so zástupcami Nitrianskeho kraja
 • konferenčná online porada so zástupcami Žilinského kraja
 • konferenčná online porada so zástupcami Banskobystrického kraja
 • konferenčná online porada so zástupcami Trnavského kraja
 • konferenčná online porada so zástupcami Prešovského kraja

Štvrtok 19. 11. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • konferenčná online porada so zástupcami Ministerstva školstva SR

Streda 18. 11. 2020

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 17. 11. 2020

 • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

Pondelok 16. 11. 2020

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 13. 11. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska

Štvrtok 12. 11. 2020

 • pracovná cesta Bratislava – prijatie u prezidentky SR
 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska

Streda 11. 11. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru MsÚ
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 10. 11. 2020

 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • položenie vencov pri príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov na Vojenskom cintoríne Trenčín – Kubrá
 • konferenčný online hovor zo zástupcami Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 9. 11. 2020

 • konferenčná online porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Piatok 6. 11. 2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom MsÚ
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR

Štvrtok 5. 11. 2020

 • vyjadrenie pre médiá k rekonštrukcii Hviezdy
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska

Streda 4. 11. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru MsÚ
 • konferenčná online porada so zástupcami Ministerstva obrany SR
 • konferenčná online porada s členmi Únie miest Slovenska

Utorok 3. 11. 2020

 • konferenčná online porada so zástupcami primátora
 • konferenčná online porada s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru právneho
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 2. 11. 2020

 • konferenčná online porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Október 2020

Piatok 30.10.2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • online rozhovor pre rádio EXPRES

Štvrtok 29. 10. 2020

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná online porada primátorov miest

Streda 28. 10. 2020

 • pracovná cesta Bratislava – pracovná porada s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – diskusia v k celoplošnému testovaniu v Slovenskom rozhlase

Utorok 27. 10. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná  porada s vedúcou kancelárie prednostu
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska

Pondelok 26. 10. 2020

 • zasadnutie Krízového štábu mesta Trenčín
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – rozhovor pre denník Postoj
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Piatok 23. 10. 2020

 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – rozhovor pre televíziu TA3

Štvrtok 22. 10. 2020

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Streda 21. 10. 2020

 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti CORA GEO
 • účasť na zasadnutí Krízového štábu mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • konferenčná online porada zástupcov Únie miest Slovenska

Utorok 20. 10. 2020

 • pracovná cesta, Bratislava – rozhovor pre Hospodárske noviny
 • pracovné stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby SR
 • pracovné stretnutie zástupcov Únie miest s predsedom Národnej rady SR

Pondelok 19.10.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 16.10.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 15.10.2020

 • účasť na tlačovej konferencii o odpadovom hospodárstve v roku 2021 v Bratislave
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru územného plánovania Mestského úradu

Streda 14.10.2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovné stretnutie zo zástupcami Dukla Trenčín

Utorok 13.10.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu

Pondelok 12.10.2020

 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investičného Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru Mestského úradu
 • pracovná porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta
 • pracovná porada s vedúcou školského útvaru Mestského úradu
   

Piatok 9.10.2020

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 8.10.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou kancelária primátora

Streda 7.10.2020

 • pracovná cesta Nové Zámky – účasť na zasadnutí prezídia Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na odovzdávaní Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2020

Utorok  6.10.2020

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie zo zástupcami Prezídia Policajného zboru SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Štvrtok 1.10. 2020 – pondelok 5.10. 2020

 • čerpanie riadnej dovolenky

September 2020

Streda 30.9.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Materskej školu Jána Halašu
 • zasadnutie krízového štábu Mesta Trenčín  

Utorok 29.9.2020

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby SR
 • pracovná cesta Bratislva – pracovné stretnutie na Ministerstve financií SR

Pondelok 28.9.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na pracovnom stretnutí Regionálneho združenie miest a obcí Stredné považie
 • účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR
   

Piatok 25.9.2020

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve dopravy SR
   

Štvrtok 24.9.2020

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 23.9.2020

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 22.9.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 21.9.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Piatok 18.9.2020

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 17.9.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Garant Partner legal s.r.o.

Streda 16.9.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 15.9.2020

 • štátny sviatok – Sedembolestná Panna Mária

Pondelok 14.9.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 11.9.2020

 • pracovná cesta Bratislava – mediálne vystúpenie pred novinármi

Štvrtok 10.9.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s členmi tímu projektu Európske hlavné mesto kultúry

Streda 9.9.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada  kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 8.9.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 7.9.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investícií
 • pracovná cesta Bratislava – mediálne vystúpenie v TA3

Piatok 4.9.2020

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na vernisáži výstavy Trenčianskej nadácie „20 rokov darujeme“

Štvrtok 3.9.202

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada k projektu Európske hlavné mesto kultúry

Streda 2.9.2020

 • otvorenie školského roka – ZŠ Na Dolinách
 • účasť na slávnostnom prevzatí funkcie veliteľa – Pozemné sily OS SR
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Utorok 1.9.2020

 • štátny sviatok – Deň Ústavy SR

August 2020

Pondelok 31.8.2020

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 28.8.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 27.8.2020

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom Mesta Trenčín
 • účasť na tlačovej konferencii – predstavenie projektu Európske hlavné mesto kultúry

Streda 26.8.2020

 • pracovná cesta – Košice – účasť na zasadnutí prezídia Únie miest Slovenska

Utorok 25.8.2020

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu

Pondelok 24.8.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • pracovná cesta Trnava – pracovné stretnutie s primátorom Trnavy

Piatok 21.8.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s primátorom Ilavy
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 20.8.2020

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve financií SR

Streda 19.8.2020

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve hospodárstva SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Úrade pre verejné obstarávanie – Úrad vlády SR

Utorok 18.8.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 17.8.2020

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • účasť na pracovnom zasadnutí Únie miest Slovenska v Trenčíne

Piatok 14.8.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 13.8.2020

 • pracovné stretnutie primátorov krajských miest v Trenčíne
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 12.8.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta – Piešťany
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 11.8.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 10.8.2020

 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie  agendy primátora

Piatok 7.8.2020

 • vybavovanie agendy primatora
 • ucast na zasadnuti krizoveho stabu Okresneho uradu Trencin
 • stretnutia a obcanmi – vopred dohodnute terminy

Štvrtok 6.8.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada k projektu Európske hlavné mesto kultúry
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 5.8.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   

Utorok 4.8.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • rozhovor pre týždenník Týždeň
 • pracovný obed s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Pondelok 3.8.2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Júl 2020

Piatok 31.7.2020

 • vyjadrenie pre novinárov ku kauze „jama“ pri Posádkovom klube
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcom Slovenského zväzu ľadového hokeja
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie ÚMS

Štvrtok 30.7.2020

 • celodenné pracovné rokovanie vedenia mesta zo zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja

Streda 29.7.2020

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovný obed so zástupcami Garant Partner legal, s. r. o.
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 28.7.2020

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné rokovanie s ministerkou V. Remišovou na pôde Mesta Trenčín v súvislosti s novým programovacím obdobím pre čerpanie EÚ fondov
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 27.7.2020

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcimi útvarom mestského úradu
 • rozhovor pre týždenník TREND

Pondelok 20. 7. 2020 – Piatok 24. 7. 2020

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 17. 7. 2020

 • pracovná cesta, Bratislava
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 16. 7. 2020

 • účasť na pracovnom stretnutí starostov a primátorov Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 15.7.2020

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 14.7.2020

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve kultúry SR
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí ústredného krízového štábu
   

Pondelok 13.7.2020

 • pracovná porada s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta

Piatok 10.7. 2020

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie na Ministerstve financií – Bratislava

Štvrtok 9.7.2020

 • účasť na natáčaní „Slovenského Dňa Kroja“ v Opatovej
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada k projektu Európske hlavné mesto kultúry

Streda 8. 7. 2020

 • pracovná cesta, Bratislava – stretnutie s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska

Utorok 7. 7. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostnom odovzdávaní velenia Pozemných síl OS SR v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 6.7.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Piatok 3.7. 2020

 • pracovné stretnutie so starostkou Veľkých Bieroviec
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 2.7. 2020

 • pracovné rokovanie s delegáciou z ministerstva dopravy vedenou ministrom Andrejom Doležalom

Streda 1.7.2020

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Jún 2020

Utorok 30.6.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
    

Pondelok 29.6.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Piatok 26.6.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 25.6.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada k projektu Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 24.6.2020

 • pracovné stretnutie so starostkou obce Opatovce
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou RÚVZ Trenčín
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na mimoriadnom zasadnutí prezídia Únie miest Slovenska

Utorok 23.6.2020

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na udeľovaní cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2020
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 22.6.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve financií SR

Štvrtok 18.6. 2020 – Piatok 19.6.2020

 • čerpanie dovolenky

Streda 17.6.2020

 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby SR
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie na Ministerstve školstva SR

Utorok 16.6.2020

 • pracovná cesta Lučenec – účasť na zasadnutí prezídia ÚMS

Pondelok 15.6.2020

 • účasť na zasadnutí valného zhromaždenia TVK a.s.
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie na Úrade vlády SR

Piatok 12.6.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 11.6.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na poslednej rozlúčke s genpor. v.v. Pavlom Honzekom

Streda 10.6.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 9.6.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Pondelok 8.6.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Piatok 5.6. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s kanceláriou primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Štvrtok 4.6. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na ústrednom krízovom štábe

Streda 3.6.2020

 • pracovná porada so športovým referentom
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Posádkového klubu v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 2.6.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Úrade vlády SR

 Pondelok 1.6.2020

 • účasť na slávnostnom otvorení cyklotrasy Na bicykli po stopách histórie
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Máj 2020

Piatok 29.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 28.5.2020

 • pracovná cesta – Bratislava – pracovné stretnutie na prezídiu policajného zboru SR
 • pracovná cesta – Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR na úrade 
 • pracovná cesta – Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve zdravotníctva SR
 • pracovná cesta – Bratislava – pracovné stretnutie na Bratislavskom samosprávnom kraji
 • pracovná cesta – Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve vnútra SR 

Streda 27.5.2020

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 26.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na oceňovaní najlepších učiteľov ZŠ a MŠ v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
   

Pondelok 25.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • konferenčná pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Piatok 22.5.2020

 • pracovné rokovanie Združenia K8 v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 21.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta a projektovým manažérom mesta
 • pracovné stretnutie primátorov krajských miest v Trenčíne

Streda 20.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 19.5.2020

 • pracovné stretnutie s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom na pôde ZŠ Dlhé hony, Trenčín
 • pracovná cesta Bratislava – prijatie Združenia K8 na Ministerstve dopravy SR
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Pondelok 18.5.2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 15.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 14.5.2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • prijatie delegácie z ministerstva obrany SR na pôde mesta Trenčín
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 13.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • vyjadrenie pre média k súčasnej situácii s COVID19 na území mesta a ku Kultúrnemu stredisku Dlhé Hony
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Utorok 12.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie zo zástupcami firmy EKSO s.r.o.
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Pondelok 11.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Piatok 8.5.2020

 • štátny sviatok – Deň víťazstva nad fašizmom

Štvrtok 7.5.2020

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • zasadnutie krízového štábu mesta Trenčín
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve životného prostredia

Streda 6.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • pracovná cesta Lučenenc – pracovné stretnutie s vicepremiérkou SR

Utorok 5.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Pondelok 4.5.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada vedenia mesta k územnému plánu mesta
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve financií

Piatok 1.5.2020

 • sviatok práce – deň pracovného pokoja

Apríl 2020

Štvrtok 30.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná porada vedenia mesta Trenčín
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve školstva SR

Streda 29.4.2020

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 28.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná porada vedenia mesta Trenčín
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Pondelok 27.4.2020

 • pracovné stretnutie s veliteľom Síl pre špeciálne operácie Trenčín
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcami Márius Pedersen a.s. Trenčín
   

Piatok 24.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve vnútra SR

Štvrtok 23.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada vedenia mesta k územnému plánu mesta
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • konferenčná porada k projektu Európske hlavné mesto kultúry

Streda 22.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Úrady vlády SR
 • konferenčná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu

Utorok 21.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadaní Ústredného krízového štábu

Pondelok 20.4.2020

 • vyjadrenie pre novinárov k otvoreniu škôlky pre deti zamestnancov nemocnice
 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná  porada so zástupcami primátora
 • konferenčná porada s prednostom mestského úradu
 • konferenčná porada s vedúcou útvaru právneho

Piatok 17.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada vedenia mesta s hlavným architektom k územnému plánu mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • zasadnutie krízového štábu mesta Trenčín

Štvrtok 16.4. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná porada s riaditeľkou sociálnych služieb mesta
 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta

Streda 15.4.2020

 • pracovná cesta Banská Bystrica – účasť na zasadnutí prezídia Únie miest Slovenska

Utorok 14.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná porada s projektovým manažérom mesta
 • konferenčná porada s vedúcou útvaru právneho
 • konferenčná porada so zástupcami primátora

Piatok 10.4.2020 – Pondelok 13.4.2020

Veľkonočné sviatky

Štvrtok 9.4.2020

 • tele-konferenčná porada s primátormi krajských miest SR
 • tele-konferenčná porada k projektu  Európske hlavné mesto kultúry
 • tele-konferenčná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná porada k zmenám územného plánu mesta
   

Streda 8.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom okresného úradu Trenčín
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 7.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta – Bratislava – pracovné stretnutie s podpredsedníčku vlády pre investície a informatizáciu

Pondelok 6.4.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru sociálnych služieb
 • pracovná porada s vedúcou klientskeho centra
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta

Piatok 3.4.2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • zasadnutie krízového štábu mesta Trenčín

Štvrtok 2.4.2020

 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • vybavovanie agendy primátora
 • konferenčná porada s primátormi krajských miest

Streda 1.4. 2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s riaditeľkou sociálnych služieb mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru klientskeho centra a matriky
 • konferenčná porada zástupcov prezídia Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Marec 2020

Utorok 31.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Pondelok 30.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Piatok 27.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra SR
 • účasť na zasadnutí ústredného krízového štábu SR v Bratislave

Štvrtok 26.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Streda 25.3.2020

 • účasť na zasadnutí krízového štábu Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • pracovná porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru školstva
 • pracovná porada s riaditeľom Mestského hospodárstva a správy lesov
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 24.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru klientskeho centra a matriky
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investícií

Pondelok 23.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s vedením Márius Pedersen, a.s.
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 20.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada vedenia mesta
 • zasadnutie krízového štábu mesta Trenčín

Štvrtok 19.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Streda 18.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Utorok 17.3.2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná cesta Bratislava – rokovanie so zástupcami Ministerstva vnútra

Pondelok 16.3.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • zasadnutie krízového štábu mesta Trenčín

Piatok 13.3.2020

 • účasť na zasadnutí krízového štábu Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • pracovná porada s vedúcou Útvaru právneho
 • pracovná porada s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovná porada s vedúcou Útvaru stavebného a životného prostredia
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Štvrtok 12.3.2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • zasadnutie krízového štábu mesta Trenčín

Streda 11.3.2020

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 10. 3. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná cesta, Bratislava – stretnutie zástupcov miest a obcí s ministerkou školstva SR

Pondelok 9. 3. 2020

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úrad
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • zasadnutie krízového štábu mesta Trenčín

Piatok 6.3.2020

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Slovenského plynárenského priemyslu
 • vybavovanie agend primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 5.3.2020

 • pracovná porada so športovým referentom
 • pracovná stretnutie s vedúcim útvaru investičného a vedúcim útvaru dopravu
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 4. 3. 2020

 • pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ, Novomeského 
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 3. 3. 2020

 • pracovná cesta, Bratislava – stretnutie so zástupcami Centrálneho koordinačného orgánu Úradu vlády SR

Pondelok 2. 3. 2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb

Február 2020

Piatok 28. 2. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a. s.
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Posádkového klubu v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 27.2.2020

 • pracovná cesta – Bratislava – účasť na prezídiu Únie miest Slovenska

Streda 26.2.2020

 • pracovná cesta Banská Bystrica – pracovné stretnutie s primátormi krajských miest

Utorok 25.2.2020

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry a zástupcami miest k projektu Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovné stretnutie s riaditeľom nemocnice s poliklinikou v Trenčíne

Pondelok 24. 2. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 21. 2. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • pracovné stretnutie s občanmi k projektu Európske hlavné mesto kultúry

Štvrtok 20. 2. 2020

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 19. 2. 2020

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná cesta, Bratislava

Utorok 18. 2. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 15. 2. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 14. 2. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na stretnutí s občanmi k projektu Európske hlavné mesto kultúry

Štvrtok 13. 2. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na vernisáži výstavy Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice

Streda 12. 2. 2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada a vedúcim útvaru investícií
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Nemšová

Utorok 11. 2. 2020

 • pracovná cesta, Bratislava – stretnutie so zástupcami Európskej komisie

Pondelok 10. 2. 2020

 • účasť na stretnutí Združenia kresťanských seniorov pri príležitosti 25. výročia založenia klubu
 • pracovná cesta, Trnava – stretnutie so zástupcami samosprávneho kraja

Piatok 7. 2. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi k projektu Európske hlavné mesto kultúry

Štvrtok 6. 2. 2020

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné rokovanie s vedením Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 5. 2. 2020

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 4. 2. 2020

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 3. 2. 2020

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Január 2020

Piatok 31.1.2020

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 30.1.2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 29.1.2020

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 28. 1. 2020

 • pracovná cesta, Bratislava – účasť na sneme Únie miest Slovenska

Pondelok 27. 1. 2020

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie s vedením obchodného domu Prior
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 24. 1. 2020

 • pracovná cesta Košice – pracovné stretnutie s primátormi miest Košického kraja

Štvrtok 23. 1. 2020

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na otvorení zrekonštruovanej budovy Slovenského pozemkového fondu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 22. 1. 2020

 • pracovná cesta, Zvolen – účasť na rokovaní Únie miest Slovenska

Utorok 21. 1. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a. s.

Pondelok 20. 1. 2020

 • pracovné stretnutie s primátormi miesta Trenčianskeho kraja
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 17. 1. 2020

 • pracovná cesta, Bratislava – účasť na informačnom dni ministerstva kultúry k Európskemu hlavnému mestu kultúry

Štvrtok 16. 1. 2020

 • prijatie prezidentky SR na pôde mesta
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 15. 1. 2020

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na slávnostnom nástupe pri príležitosti 75. výročia Jaslovskej bitky

Utorok 14. 1. 2020

 • pracovná cesta, Bratislava – prijatie u prezidentky SR

Pondelok 13. 1. 2020

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 9. 1. 2020 – Piatok 10. 1. 2020

 • pracovná cesta, Podbanské – rokovanie Únie miest Slovenska

Streda 8. 1. 2020

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny 

Utorok 7. 1. 2020

 • novoročný príhovor k zamestnancom MsÚ
 • pracovná porada so  zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 6. 1. 2020

 • sviatok Zjavenie Pána (Traja králi)

Štvrtok 2.1. 2020 – Piatok 3.1. 2020

 • čerpanie riadnej dovolenky

2019

December 2019

Pondelok 23.12.2019 – Piatok 31.12. 2019

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 20.12.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 19. 12. 2019

 • tlačová beseda k revitalizácii pešej zóny na uliciach Sládkovičova, Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského
 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 18. 12. 2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17. 12. 2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 16. 12. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s náčelníkom MsP
 • pracovná porada s riaditeľom Školských zariadení mesta Trenčín, m. r. o.

Piatok 13. 12. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na oslave 40. výročia založenia Základnej školy na ulici L. Novomeského

Štvrtok 12. 12. 2019

 • pracovná cesta, Košice

Streda 11. 12. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 10. 12. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 9. 12. 2019

 • účasť na predstavenstve TVK, a. s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 6. 12. 2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 5. 12. 2019

 • pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 4. 12. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na tradičnej jesennej diskusii s občanmi v Mestskej športovej hale

Utorok 3. 12. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava
 • účasť na sv. omši ku cti patróna mesta Františka Xaverského

Pondelok 2. 12. 2019

 • prijatie žiakov zo Základnej školy na Kubranskej ulici
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

November 2019

Piatok 29. 11. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostnej akadémii k 100. výročiu založenia Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne
 • pracovná cesta, Bratislava

Štvrtok 28. 11. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Bratislava
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 27. 11. 2019

 • pracovná cesta, Žilina

Utorok 26. 11. 2019

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta, Žilina

Pondelok 25. 11. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na verejnom stretnutí k Plánu udržateľnej mestskej mobility

Piatok 22. 11 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.

Štvrtok 21. 11. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 20. 11. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 19. 11. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 18. 11. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na oslavách 30. výročia Nežnej revolúcie

Piatok 15. 11. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Štvrtok 14. 11. 2019

 • pracovné rokovanie so zástupcami krajských miest v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 13. 11. 2019

 • pracovná cesta, Podbanské – účasť na rokovaní regionálneho združenia miest a obcí

Utorok 12. 11. 2019

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Pondelok 11. 11. 2019

 • pracovná cesta, Žilina
 • účasť na pietnej spomienke na vojenskom cintoríne pri príležitosti ukončenia 1. sv. vojny
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Piatok 8. 11. 2019

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na vysvätení obnovenej srbskej kaplnky 
 • vybavovanie agendy primátora
 • gratulácia storočnému občanovi mesta

Štvrtok 7.11.2019

 • čerpanie dovolenky

Streda 6.11.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 5.11.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie pani Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej na pôde mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi  – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 4.11.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcom mesta primátora

Október 2019

 

Štvrtok 31.10.2019

 • pracovná cesta – Prešov – účasť na rokovaní K8

Streda 30.10.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Utorok 29.10.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 28.10.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta – Bratislava

Piatok 25.10.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Štvrtok 24.10.2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 23. 10. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Utorok 22. 10. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 21. 10. 2019

 • pracovná porada vedenia mesta
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 18. 10. 2019

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnutý termín
 • prijatie jubilujúcich osobností – Rudolfa Dobiáša, Emílie Šteiningerovej a zástupcov DFS Radosť

Štvrtok 17. 10. 2019

 • pracovná cesta, Podbanské
 • účasť na konferencii Asociácie komunálnych ekonómov SR

Streda 16. 10. 2019

 • vyjadrenie pre médiá k štvrtkovej spomienke na obete fašizmu
 • pracovné rokovanie vedenia mesta k najbližším rozvojovým projektom
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 15. 10. 2019

 • pracovné rokovanie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné rokovanie so zástupcom primátora
 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 14. 10. 2019

 • účasť na konferencii “Výstavba a obnova bytového fondu v roku 2020” v Sliači

Piatok 11. 10. 2019

 • stretnutie s predstaviteľmi cirkvi pri príležitosti podujatia “Žatva”
 • účasť na rokovaní s premiérom Slovenskej republiky a predstaviteľmi vlády
 • účasť na vernisáži výstavy k 100. výročiu narodenia Vojtecha Zamarovského
 • účasť na vernisáži výstavy trenčianskych umelcov “Voľná tvorba”

Štvrtok 10. 10. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Streda 9. 10. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 8. 10. 2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 10. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 1. 10. – Piatok 4. 10.2019

 • dovolenka

September 2019

Pondelok 30. 9.

 • dovolenka

Piatok 27. 9. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 26. 9. 2019

 • účasť na pojednávaní Krajského súdu v Trenčíne
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Streda 25. 9. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 24. 9. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 23. 9. 2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Piatok 20. 9. 2019

 • pracovná cesta – Nitra

Štvrtok 19. 9. 2019

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení konferencie Stopy Rimanov na Slovensku v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 18. 9. 2019

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17.9.2019

 • pracovná porada s náčelníkom mestskej polície
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 16. 9. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Piatok 13. 9. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 12. 9. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Streda 11. 9. 2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku

Utorok 10. 9. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 9. 9. 2019

 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcou kultúrno-informačného centr
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investícií

Piatok 6. 9. 2019

 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 5. 9. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 4.9.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na oslavách 75. výročia SNP v Trenčíne

Utorok 3.9.2019

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru  hlavného architekta
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné cesta – Bratislava
   

Pondelok 2.9.2019

– účasť na vítani prvákov Základnej školy na Bezručovej ulici

– pracovná porada kancelárie primátora

– vybavovanie agendy primátora

August 2019

Piatok 30.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 29.8.2019

 • štátny sviatok

Streda 28.8.2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 27.8.2019

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 26.8.2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb

Piatok 23.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 22. 8. 2019

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 21. 8. 2019

 • účasť zasadnutí Predstavenstva TVK, a. s.
 • prijatie prof. MUDr. Jozefa Hašta, PhD. pri príležitosti jeho životného jubilea
 • účasť na podujatí venovanom spomienkam na august 1968

Utorok 20. 8. 2019

 • pracovná cesta – Komárno

Pondelok 19. 8. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Štvrtok 8. 8. 2019 až Piatok 18. 8. 2019

 • PN

Streda 7.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 6.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 5.8.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb

Piatok 2.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 1.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Júl 2019

Streda 31.7.2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s hlavným architektom
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Utorok 30.7.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 29.7.2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 26. 7. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 25. 7. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 24.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta

Utorok 23.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 22.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 19.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 18.7.2019

 • pracovná cesta  – Bratislava

Streda 17.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 16.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 15.7.

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 12.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi  – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 11.7.2019

 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 10.7.2019

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s náčelníkom Mestskej polície

Utorok 9.7.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 8.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 5.7.2019

 • štátny sviatok

Štvrtok 4.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 3.7.2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 2.7. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 1.7.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s náčelníkom mestskej polície
 • vybavovanie agendy primátora

Jún 2019

Piatok 28.6.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • prijatie farára Farnosti sv. Rodiny Trenčín Juh pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia v meste

Štvrtok 27. 6. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 26. 6. 2019

 • PN

Utorok 25. 6. 2019

 • PN

Pondelok 24. 6. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • oceňovanie Detská osobnosť mesta 2019
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Piatok 21. 6. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Štvrtok 20. 6. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 19. 6. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie správcu farnosti Trenčín pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia v meste

Utorok 18.6.

 • pracovná cesta – Bratislava
 • pracovná cesta – Ilava

Pondelok 17.6.

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a.s.
 • prijatie účastníkov ORA ET ARS na pôde mesta
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Piatok 14.6.2019

 • pracovná cesta – Nové Zámky

Štvrtok 13.6.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 12.6.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Utorok 11.6.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 10.6.2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Piatok 7.6.2019

 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • Účasť na oslavách k 70. výročiu založenia ZUŠ Pádivého

Štvrtok 6.6.2019

 • Pracovná cesta Zvolen

Streda 5.6.2019

 • Účasť na otvorení atletickej paralympiády v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského olympijského a športového výboru
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 4.6.2019

 • Pracovná cesta – Vráble
 • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 3.6.2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí pre občanov

Máj 2019

Piatok 31.5.2019

 • pracovná cesta – Kežmarok, Banská Bystrica

Štvrtok 30.5.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie partnerov projektu Gifts of nature v rámci programu ERASMUS+
 • otvorenie Parkovacieho kolokvia v Trenčíne

Streda 29.5.2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • prijatie prezidenta Slovenskej republiky na pôde mesta

Utorok 28.5.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • vyjadrenie pre média k výrubu stromov na území mesta
 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 27. 5. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 24. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Hlohovec

Štvrtok 23. 5. 2019

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 22.5.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná porada kancelária primátora

Utorok 21. 5. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava
 • účasť na Roadshow Európskeho parlamentu „Tentoraz idem voliť“

Pondelok 20. 5. 2019

 • pracovná porada so zástupcami mesta primátora
 • účasť na uložení dát Trenčína do časovej schránky
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru

Piatok 17. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 16. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou primátora

Streda 15.5.2019

 • vyjadrenie pre média k regulovanému parkovaniu
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 14. 5. 2019

 • účasť na rokovaní K8 v Košiciach 

Pondelok 13. 5. 2019

 • účasť na konferencii Metro Online v Poprade
 • účasť na rokovaní K8 v Košiciach

Piatok 10. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 9. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 8. 5. 2019

 • Štátny sviatok

Utorok 7. 5. 2019

 • Pracovné stretnutie so zástupcami mesta Žilina
 • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 6. 5. 2019

 • Pracovná porada so zástupcami primátora
 • Účasť na stretnutí pri príležitosti  74.výročia skončenia 2.svetovej vojny
 • Pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Piatok 3. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na pietnom akte k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika

Štvrtok 2. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Streda 1. 5. 2019

 • Štátny sviatok

Apríl 2019

Utorok 30. 4. 2019

 • Účasť na predstavenstve TVK a.s.
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovná cesta  – Bratislava

Pondelok 29. 4. 2019

 • Pracovná porada so zástupcami primátora
 • Pracovná porada s náčelníkom Mestskej polície
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 26. 4. 2019

 • Pracovná cesta – Zvolen
 • Prijatie hráčov Dukly Trenčín v kategórii juniori a mladší dorast pri príležitosti získania titulu Majstri SR
 • Prijatie hráčov Florbalového klubu AS Trenčín pri príležitosti získania titulu Majstri SR

Štvrtok 25. 4. 2019

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 24. 4. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 23. 4. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 22. 4. 2019

 • štátny sviatok

Piatok 19. 4. 2019

 • štátny sviatok

Štvrtok 18. 4. 2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 17. 4. 2019

 • stretnutie primátora so študentami Súkromnej strednej odbornej školy v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • účasť na talkšou “Povedz mi, čo čítaš…” vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne 

Utorok 16. 4. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 15.4.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Piatok 12.4.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termín
 • účasť na otvorení futbalového turnaja „This is my sen cup“

Štvrtok 11.4.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Streda 10. 4. 2019

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • účasť na recepcii k 74. výročiu oslobodenia mesta

Utorok 9. 4. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Ilava

Pondelok 8. 4. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 5.4.2019

 • Pracovné porada s náčelníkom MsP
 • Prijatie občanov pri príležitosti životného jubilea

Štvrtok 4.4.2019

 • Pracovné stretnutie s primátormi miest Slovenska
 • Udeľovanie ocenení Športovec roka 2018

Streda 3.4.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 2.4.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 1.4.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada so zástupcami primátora

Marec 2019

Piatok 29.3.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 28.3.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 27.3.2019

 • Pracovná cesta – Bratislava

Utorok 26.3.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na oceňovaní úspešných pedagógov
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Pondelok 25.3.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • deň otvorených dverí pre občanov

Piatok 22. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami mesta Prešov
 • účasť na výročnej členskej schôdzi seniorov Zväzu telesne postihnutých

Štvrtok 21. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami mesta Trnava
 • účasť na koncerte školských speváckych zborov v Piaristickom kostole

Streda 20. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 19. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na otvorení MS v bedmintone základných a stredných škôl
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta Trenčín

Pondelok 18. 3. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru 
 • pracovná  porada s vedúcou útvaru územného plánovania

Piatok 15. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Bratislava

Štvrtok 14. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 13. 3. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 12. 3. 2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami okresného úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia

Pondelok 11.3.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná cesta – Nitra

Piatok 8.3.2019

 • účasť na konferencii sestier pracujúcich v odbore vnútorného lekárstva
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 7.3.2019

 • pracovné stretnutie s odbornou porotou zo súťaže „Stavba roka 2018“
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na členskej schôdzi seniorov SZPB

Streda 6.3.2019

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 5.3.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 4.3.2019

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 1. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Február 2019

Štvrtok 28. 2. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 27. 2. 2019

 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku
 • účasť na Predstavenstve TVK, a. s.
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 26. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s riaditeľom MHSL, m. r. o.
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia

Pondelok 25. 2. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru 
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Piatok 22. 2. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí klubu seniorov

Štvrtok 21. 2. 2019

 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava a jeho zástupcami
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 20. 2. 2019

 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 19. 2. 2019

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na zasadnutí Komisie kultúry a cestovného ruchu

Pondelok 18. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie so správcom zimného štadióna

Piatok 15. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie japonského veľvyslanca J. E. Jun Shimmi na pôde mesta Trenčín

Štvrtok 14. 2. 2019

 • prijatia pri príležitosti životného jubilea osobností mesta

Streda 13. 2. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 12. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 11. 2. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 8. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 7. 2. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na predstavenstve TVK, a. s.

Streda 6. 2. 2019

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 5. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 4. 2. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 1. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Január 2019

Štvrtok 31. 1. 2019

 • pracovné stretnutie so starostom Zamaroviec
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté  termíny
 • účasť na novoročnom stretnutí akcionárov spoločnosti TVK, a. s.

Streda 30. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 29. 1. 2019

 • pracovné stretnutie s primátorom Dubnice nad Váhom
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 28. 1. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Piatok 25. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 24. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 23. 1. 2019

 • pracovná  porada s vedúcim útvaru mobility
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 22. 1. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 21. 1. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovný obed s predsedom TSK
 • Pracovná cesta, Nimnica

Piatok 18. 1. 2019

 • pracovná cesta, Papradno

Štvrtok 17. 1. 2019

 • pracovná cesta, Papradno

Streda 16. 1. 2019

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 15. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej parkovacej spoločnosti

Pondelok 14. 1. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 11. 1. 2019

 • PN

Štvrtok 10. 1. 2019

 • PN

Streda 9. 1. 2019

 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Marius Pedersen
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 8. 1. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava – účasť na rokovaniach Združenia K8
 • účasť na udeľovaní štátnych vyznamenaní v Bratislave

Pondelok 7. 1. 2019

 • pracovná  porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora mesta
 • pracovná cesta, Bratislava – účasť na rokovaní Združenia K8

Piatok 4. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 3. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 2. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora

2018

December 2018

Piatok 28. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 27. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 24. 12. 2018 – Streda 26. 12. 2018

 • vianočné sviatky

Piatok 21. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom MsÚ

Štvrtok 20. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie španielskeho veľvyslanca na pôde mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 19. 12. 2018

 • účasť na odovzdávaní ceny ENVI-PAK
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 18. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 17. 12. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb

Piatok 14. 12. 2018

 • účasť na slávnostnom odovzdaní AED prístroja v ZŠ, Novomeského 
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Štvrtok 13. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 12. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 11. 12. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 10. 12. 2018

 • ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 7. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Štvrtok 6. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 5. 12. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava
 • účasť na slávnostnom stretnutí pri príležitosti sviatku Chanuka v Trenčíne

Utorok 4. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 3. 12. 2018

 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ
 • pracovná porada s prednostom MsÚ
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického 
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • účasť na spomienkovej sv. omši ku cti patróna mesta sv. Františka Xaverského

November 2018

Piatok 30. 11. 2018

 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora 

Štvrtok 29. 11. 2018

 • pracovné stretnutie so zamestnancami SAD v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na posedení klubu seniorov Zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne

Streda 28. 11. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s predsedom klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Utorok 27. 11. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 26. 11. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 19. 11. 2018 – Piatok 23. 11. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 16. 11. 2018

 • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných a materských škôl
 • prijatie delegácie z partnerského mesta Cran Gevrier na pôde mesta Trenčín
 • účasť na otvorení Festivalu francúzskych filmov v Trenčíne

Štvrtok 15. 11. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 14. 11. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na otvorení výstavy (Ab)normalizace v Trenčíne

Utorok 13. 11. 2018

 • pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského hospodárstva a správy lesov
 • pracovné stretnutie so zamestnancami Sociálnych služieb mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostnom posedení Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne

Pondelok 12. 11. 2018

 • pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zamestnancami Mestskej polície v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 9. 11. 2018

 • účasť na pietnej spomienke pri srbskej kaplnke
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Štvrtok 8. 11. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie J. Koreného pri príležitosti jeho životného jubilea
 • účasť na otvorení festivalu dobrodružných filmov HoryZonty

Streda 7. 11. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na priateľskom posedení klubu seniorov v Kultúrnom dome Opatová

Utorok 6. 11. 2018

 • pracovná porada vedenia mesta
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na vernisáži výstavy Hlava*****

Pondelok 5. 11. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 2. 11. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na otvorení SLOVAKIA SWIMMING CUP 2018 v Trenčíne

Štvrtok 1. 11. 2018

 • štátny sviatok

Október 2018

Streda 31. 10. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 30. 10. 2018

 • štátny sviatok

Pondelok 29. 10. 2018

 • pracovná porada s vedúcou Kultúrno-informačného centra v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • účasť na slávnostnom stretnutí seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • účasť ne televíznej diskusii v RTVS, Bratislava

Piatok 26. 10. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na odovzdávaní plakiet darcom krvi
 • účasť na folklórnej slávnosti seniorov v Trenčíne

Štvrtok 25. 10. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pravidelná jesenná diskusia s občanmi v Mestskej športovej hale

Streda 24. 10. 2018

 • pracovná porada vedenia mesta 
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • účasť na predstavenstve TVK a. s. 

Utorok 23. 10. 2018

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • účasť na školení k Voľbám 2018

Pondelok 22. 10. 2018

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • účasť na gratulácii k 60. výročiu uzatvorenia manželstva

Piatok 19. 10. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kultúrno-informačného centra
 • pracovné stretnutie k projektom IROP
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Štvrtok 18. 10. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na posedení seniorov pri príležitosti “Mesiaca úcty k starším”
 • účasť na vyhodnotení jubilejného 10. ročníka športovo-charitatívnej akcie Hviezdy deťom

Streda 17. 10. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 16. 10. 2018

 • Účasť na otvorení 1. ročníka športových hier seniorov  v Trenčíne
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 15. 10. 2018

 • Účasť na posedení kresťanských seniorov pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“ v Trenčíne
 • Účasť na posedení klubu seniorov v Kultúrnom dome Dlhé Hony v Trenčíne
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 12. 10. 2018

 • Účasť na otvorení výstavy ručných prác seniorov v Trenčíne
 • Účasť na otvorení výstavy „Jahrada“ v Trenčíne
 • Účasť na otvorení konferencie „XXI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v ORL“ v Trenčíne
 • Pracovná porada so zástupcami primátora

Štvrtok 11. 10. 2018

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na posedení seniorov so sluchovým postihnutím pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“ v Trenčíne
 • Účasť na otvorení novej koncertnej sály v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého
 • Účasť na otvorení 18. sezóny v Mestskom divadle Trenčín

Streda 10. 10. 2018

 • Pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Účasť na posedení seniorov pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“ v Trenčíne
 • Pracovná cesta – Bratislava

Utorok 9. 10. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Pondelok 8. 10. 2018

 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ Trenčín
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 5. 10. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na posvätení nového kríža pri Orechovskom potoku v Trenčíne

Štvrtok 4. 10. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ Trenčín
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na vernisáži výstavy k 100. výročiu vzniku Československa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Streda 3. 10. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ Trenčín
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 2. 10. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na posedení klubu seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

Pondelok 1. 10. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcimi útvaru ekonomického a právneho
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • pracovná porada k doprave v meste

September 2018

Piatok 28. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta 
 • účasť na otvorení prvého ročníka BEERFEST v Trenčíne, Expo Center
 • účasť na koncerte vokálnej skupiny VOX v Galérii M. A. Bazovského pri príležitosti 10. výročia vzniku skupiny

Štvrtok 27. 9. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 26. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 25. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie prednostu MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedením Mestskej polície Trenčín
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 24. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • účasť na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Piatok 21. 9. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie detí z Materskej školy Slimáčik
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 9. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na otvorení Jesenného kongresu SOTS v Trenčianskych Tepliciach
 • účasť na oslave Septembrových sviatkov Židovskej náboženskej obce v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 19. 9. 2018

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho MsÚ
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 18. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 17. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom MsÚ
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • deň otvorených dverí pre občanov

Piatok 14. 9. 2018

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na pohrebe lekára Milana Masaryka v Trenčíne
 • účasť na oslave 6. výročia založenia Seniorville v Trenčíne

Štvrtok 13. 9. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru MsÚ v Trenčíne

Streda 12. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na slávnostnom otvorení 32. ročníka Akadémie tretieho veku v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 11. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 10. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho MsÚ

Piatok 7. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s komunikačným tímom Mestského úradu v Trenčíne

Štvrtok 6. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 5. 9. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava
 • vyjadrenie pre médiá – ohlásenie kandidatúry na primátora mesta 

Utorok 4. 9. 2018

 • účasť na predstavenstve TVK a. s.
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na otvorení hokejového múzea v Trenčíne

Pondelok 3. 9. 2018

 • účasť na otvorení nového školského roka 2018/2019 v Základnej škole na Kubranskej ulici
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora 
 • pracovná porada k investičným akciám mesta

August 2018

Piatok 31. 8. 2018

 • pracovná kontrola investičných akcií mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 30. 8. 2018

 • účasť na otvorení veľtrhu “Hurá do záhrady” na výstavisku Expo Center Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie olympijského víťaza Jána Zacharu pri príležitosti jeho životného jubilea 

Streda 29. 8. 2018

 • Štátny sviatok – Výročie SNP

Utorok 28. 8. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 27. 8. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 74. výročia SNP
 • pracovná porada k investičným akciám mesta

Pondelok 20.8. – Piatok 24.8.

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 15.8. – Piatok 17.8.

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 14.8.

 • Vyjadrenie pre média k súdnemu sporu Mesto Trenčín vs Tatra Real Trade
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 13. 8. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 10. 8. 2018

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 9. 8. 2018

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Najvyššieho kontrolného úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 8. 8. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 7. 8. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia

Pondelok 6. 8. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Piatok 3. 8. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu

Štvrtok 2. 8. 2018

 • prijatie pána Vojtecha Masného pri príležitosti životného jubilea
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 1. 8. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi  – vopred naplánované termíny

Júl 2018

Utorok 31. 7. 2018

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia

Pondelok 30. 7. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám mesta

Piatok 27. 7. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 26. 7. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 25. 7. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na posvätení sochy sv. Anny na Námestí sv. Anny, sochy sv. J. Nepomuckého a Morového stĺpu na Mierovom námestí

Utorok 24. 7. 2018

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a.s.
 • pracovná porada kancelárie  primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 23. 7. 2018

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie so zástupcami TSK
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Piatok 20. 7. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 19. 7. 2018

 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora

Streda 18. 7. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie vedenia Mesta Trenčín s vedením TSK
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej sporiteľne
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17. 7. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 16. 7. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu Trenčín
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Piatok 13. 7. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 12. 7. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 11. 7. 2018

 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta

Utorok 10. 7. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 9. 7. 2018

 • pracovná porada kancelária primátora
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 6. 7. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 5. 7. 2018

 • štátny sviatok

Streda 4. 7. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 3. 7. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté stretnutia

Pondelok 2. 7. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k mobilite a investičným akciám mesta Trenčín

Jún 2018

Piatok 1. 6. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta Trenčín
 • účasť na otvorení nového detského ihriska na Karpatskej ulici v Trenčíne

Pondelok 4. 6. 2018

 • pracovná porada so zástupcami  primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho a s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k mobilite a investičným akciám Mesta Trenčín

Utorok 5. 6. 2018

 • účasť na slávnostnom poklepaní základného kameňa rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho hradu v rámci projektu TreBuChet
 • pracovná porada s riaditeľom TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s vedením HK Dukla Trenčín
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 6. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 7. 6. 2018

 • účasť na pietnom akte – 100. výročie Kragujevackej vzbury v Trenčíne
 • pracovná cesta Kragujevac

Piatok 8. 6. 2018

 • pracovná cesta Kragujevac

Pondelok 11. 6. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva Trenčín

Utorok 12. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 13. 6. 2018

 • pracovná cesta Bratislava
 • účasť na ukončení akademického roku Akadémie tretieho veku v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 14. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 15. 6. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 18. 6. 2018

 • účasť na Valnom zhromaždení TVK a .s. v Trenčianskej Turnej
 • prijatie účastníkov podujatia ORA ET ARS na pôde mesta Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám a mobilite mesta Trenčín

Utorok 19. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Streda 20. 6. 2018

 • účasť na vyhlásení držiteľov ocenenia Najvýraznejšia detská osobnosť mesta Trenčín 2018
 • účasť na oslave 100. výročia založenia firmy MSM Land System Divission v Trenčíne

Štvrtok 21. 6. 2018

 • pracovná cesta Bratislava

Piatok 22. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 25. 6. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora a prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 26. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 27. 6. 2018

 • pracovná porada k parkovaniu v meste Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami partnerského mesta Zlín v Trenčíne
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta Trenčín
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 28. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 29. 6. 2018

 • prijatie Jozefa Bereca pri príležitosti životného jubilea
 • prijatie karatistov z klubu Real Trenčín a Ekonóm Trenčín
 • pracovná porada ku kultúrnemu letu mesta Trenčín

Máj 2018

Streda 2.5.2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na oceňovaní „Športovca roka“ v Trenčíne

Štvrtok 3.5.3018

 • účasť na zasadnutí Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska v Štrbskom Plese

Piatok 4.5.2018

 • pracovná cesta – Prešov

Pondelok 7. 5. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 8. 5. 2018

 • Štátny sviatok

Streda 9. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na stretnutí pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Štvrtok 10. 5. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na slávnostnom otvorení ihriska na Západnej ulici v Trenčíne
 • účasť na vernisáži Ján H. Blicha v galérii M. A. Bazovského v Trenčíne

Piatok 11. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 14. 5. 2018

 • účasť na slávnostnom stretnutí kresťanských seniorov pri príležitosti Dňa matiek v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na stretnutí základnej organizácie seniorov pri príležitosti Dňa matiek v Trenčíne
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 15. 5. 2018

 • pracovná porada k rekonštrukcie Mierového námestia
 • účasť na sneme Krajskej jednoty dôchodcov
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta Trenčín

Streda 16. 5. 2018

 • tlačová beseda s novinármi k odstraňovaniu bilbordov
 • účasť na predstavenstve TVK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 17. 5. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná stretnutie ku golfovému areálu v Trenčíne

Piatok 18. 5. 2018

 • pracovná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • pracovné porada s hlavným architektom mesta Trenčín
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Sobota 19. 5. 2018

 • slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Mierového námestia

Pondelok 21. 5. 2018

 • účasť na otvorení EKOTOPFILM v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 22. 5. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť pri príležitosti 25. výročia založenia Zväzu vojakov Slovenskej republiky
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 23. 5. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na Evente – „Trenčín – moderné mesto“
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 24. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • privítanie cyklistov podujatia „Od Tatier k Dunaju“ v Trenčíne

Piatok 25. 5. 2018

 • pracovná cesta – ČR

Pondelok 28. 5. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 29. 5. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava
 • pracovná porada s vedúcim Útvaru interných služieb Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s riaditeľom MHSL m.r.o., Trenčín

Streda 30. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 31. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na športovom dni v Domove sociálnych služieb v Trenčíne
 • pracovná porada  s Komisiou sociálnych vecí a verejného poriadku pri MsZ v Trenčíne

Apríl 2018

Pondelok 2. 4. 2018

 • Veľkonočný pondelok – štátny sviatok

Utorok 3. 4. – Piatok 6. 4. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 9. 4. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou Útvaru právneho a vedúcou Útvaru ekonomického MsÚ v Trenčíne

Utorok 10. 4. 2018

 • účasť na stretnutí žiackych školských rád základných škôl
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • účasť na pietnej spomienke pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Trenčína

Streda 11. 4. 2018

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne

Štvrtok 12. 4. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
 •  účasť na uvedení monografie Juraj Oravec do života

Piatok 13. 4. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Pondelok 16. 4. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho

Utorok 17. 4. 2018

 • účasť na pracovnom rokovaní predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na vernisáži fotovýstavy „Vznik Československých Légií“ v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 18. 4. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava

Štvrtok 19. 4. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Piatok 20. 4. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 23. 4. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 24. 4. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na tlačovej konferencii spoločnosti Adient, s. r.o. v Trenčíne
 • účasť na otvorení koordinačnej porady Slovenskej správy ciest v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám Mesta Trenčín

Streda 25. 4. 2018

 • účasť na otvorení súťaže v poskytovaní prvej pomoci v Trenčíne
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 26. 4. 2018

 • účasť na otvorení prezentácie mesta Trenčín v skrášľovaní zelených plôch
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 27. 4. 2018

 • účasť na sneme Okresnej jednoty dôchodcov
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 30. 4. 2018

 • dovolenka

Marec 2018

Štvrtok 1. 3. 2018

 • dovolenka

Piatok 2. 3. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s. pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 5. 3. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k investičným akciám  mesta Trenčín
 • účasť na schôdzi spojenej s oslavou MDŽ Základnej organizácie SZPB v Trenčíne

Utorok 6. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov
 • pracovná porada s vedením Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., Trenčín

Streda 7. 3. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 8. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelária primátora

Piatok 9. 3. 2018

 • pracovná porada s hovorkyňou Mestského úradu Trenčín
 • prijatie občana, ktorý zachránil ľudský život
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 12. 3. 2018

 • vybavovane agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k mobilite mesta Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 13. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s rektorom Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ Trenčín

Streda 14. 3. 2018

 • účasť na 12. ročníku Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
 • riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 15. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta

Piatok 16. 3. 2018 

 • pracovná cesta

Pondelok 19. 3. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na podujatí „Stretnutie konzervatívnych osobností“ v Považskej Bystrici

Utorok 20. 3. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 21. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 22. 3. 2018

 • tlačová beseda k regulovanému parkovaniu na Juhu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 23. 3. 2018

 • účasť na klavírnej súťaži v ZUŠ Karola Pádivého
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 26. 3. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 27. 3. 2018

 • účasť na slávnostnom oceňovaní učiteľov v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 28. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
 • účasť na slávnostnom posedení seniorov pri príležitosti Dňa učiteľov v Trenčíne

Štvrtok 29. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Piatok 30. 3. 2018

 • Veľký piatok  – štátny sviatok

Február 2018

Štvrtok 1. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté stretnutia
 • pracovná cesta – Bratislava

Piatok 2. 2. 2018

 • prijatia občanov – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada s vedúcou Útvaru kultúrno-informačných služieb MsÚ Trenčín
 • účasť na slávnostnom otvorení 3. zberného dvora v Trenčíne
 • slávnostné prijatie Igora Meška a Ladislava Moška pri príležitosti ich životných jubileí

Pondelok 5. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k parkovaniu v meste Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 6. 2. 2018

 • stretnutie s generálnym riaditeľom TVK, a. s.
 • tlačová beseda k spusteniu petície za opravu divadelnej sály v Posádkovom klube
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 7. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Základnej školy Kubranská

Štvrtok 8. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta  – Belušské Slatiny

Piatok 9. 2. 2018

 • pracovná cesta – Belušské Slatiny

Pondelok 12. 2. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k parkovaniu v meste Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 13. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách

Streda 14. 2. 2018

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou Ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne

Štvrtok 15. 2. 2018

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 16. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie významnej osobnosti v architektúre primátorom mesta Trenčín
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 19. 2. 2018

 • blahoželanie k jubileu najstaršiemu občanovi Trenčína
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Trenčíne

Utorok 20. 2. 2018:

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná beseda so zamestnancami firmy Akebono Brake Slovakia, s.r.o. v Trenčíne

Streda 21. 2. 2018:

 • pracovná cesta – Bratislava
 • účasť na schôdzi Klubu vojenských veteránov v Trenčíne

Štvrtok 22. 2. 2018

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Piatok 23. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 26. 2. 2018 

 • tlačová beseda – informovanie o oprave divadelnej sály Posádkového klubu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na výročnej schôdzi klubu seniorov základná organizácia č. 1 v Trenčíne
 • deň otvorených dverí u primátora

Utorok 27. 2. 2018

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta Trenčín
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 28. 2. 2018

 • účasť na zasadnutí združenia K 8, Banská Bystrica

Január 2018

Štvrtok 21. 12. 2017 – 8. 1. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 9. 1. 2018

 • novoročný príhovor k zamestnancom MsÚ Trenčín
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 10. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s Útvarom mobility mesta Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
 • účasť na otvorení akademického roka 2018 Akadémie tretieho veku 

Štvrtok 11. 1. 2018

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 12. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení benefičnej akcie „Svetlo v srdci“ v Trenčíne
 • účasť na otvorení benefičného plesu „PRO AUTIS“ v Trenčíne

Piatok 12. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení benefičnej akcie „Svetlo v srdci“ v Trenčíne
 • účasť na otvorení benefičného plesu „PRO AUTIS“ v Trenčíne

Pondelok 15. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 16. 1. 2018

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Old Herold Hefe
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 17. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Štvrtok 18. 1. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 19. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 22. 1. 2018 – Piatok 26. 1. 2018

 • PN

Pondelok 29. 1. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • deň otvorených dverí u primátora

 

Utorok 30. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovný obed s hlavnou kontrolórkou mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovné stretnutie s akcionármi TVK, a. s.

Streda 31. 1. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava
 • pracovná porada k čistote mesta Trenčín
 • pracovná porada k rekonštrukcii Mierového námestia


Roky 2011 – 2017

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!