2021 – program primátora

Program primátora v roku 2021

 

December 2021

 

Streda 15.12.2021 – piatok 31.12.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 14.12.2021

 • účasť na online zasadnutí Snemu Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR

Pondelok 13.12.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • vyjadrenie pre novinárov k získaniu ocenenia Trenčín EHMK 2026
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 10.12.2021

 • online pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín
 • online pracovné stretnutie s riaditeľkou RÚVZ Trenčín
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru sociálnych služieb

Štvrtok 9.12.2021

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na prezentácii projektu Trenčín EHMK2026 pred medzinárodnou komisiou

Streda 8.12.2021

 • pracovná online porada s tímom projektu Trenčín EHMK 2026
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru majetku mesta

Utorok 7.12.2021

 • účasť na stretnutí s medzinárodnou porotou pre projekt Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovná online porada s tímom projektu Trenčín EHMK 2026

Pondelok 6.12.2021

 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 3.12.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 2.12.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná  online porada s tímom projektu Trenčín EHMK 2026

Streda 1.12.2021

 • online zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

November 2021

 

Utorok 30.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada so zamestnancami útvaru informačných technológií
 • pracovná online s prednostom mestského úradu

Pondelok 29.11.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcim investičného útvaru
 • pracovná online porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta

Piatok 26.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie s tímom projektu Trenčín EHMK 2026

Štvrtok 25.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 24.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 23.11.2021

 • pracovné porada s prednostom Mestského úradu
 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady Únie miest SK
 • zasadnutie Mestského krízového štábu v Trenčíne

Pondelok 22.11.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru mobility

Piatok 19.11.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada  so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho

Štvrtok 18.11.2021

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí pracovnej skupiny Vízia Slovenska 2030

Streda 17.11. 2021

 • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

Utorok 16.11. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu

Pondelok 15.11. 2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie
 • pracovná online porada so zástupcami Únie miest SK

Piatok 12.11. 2021

 • pracovná cesta Žilina – účasť na rokovaní K8

Štvrtok 11.11. 2021

 • účasť na kladení vencov pri príležitosti ukončenia 1. sv. vojny
 • pracovná cesta Žilina – účasť na pracovnom stretnutí K8

Streda 10.11. 2021

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné online stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada zo zástupcami primátora

Utorok 9.11. 2021

 • pracovné stretnutie s veliteľom Pozemných síl Ozbrojených síl SR v Trenčíne
 • pracovná cesta Bratislava – účasť v diskusii SME reality Summit

Pondelok 8.11. 2021

 • pracovné stretnutie so zástupcom  Slovenského plynárenského priemyslu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na medzinárodnom kongrese ITAPA 2021

Piatok 5.11. 2021

 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady ÚMS
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investičného
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 4.11. 2021

 • účasť na Slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 30. výročia vzniku Vojenskej polície
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 3.11. 2021

 • účasť  na online zasadnutí Prezídia ÚMS
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Utorok 2.11. 2021

 • vyjadrenie pre novinárov – odovzdávanie prihlášky na EHMK 2026
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – odovzdanie prihlášky EHMK 2026 na Ministerstve kultúry SR

Pondelok 1.11. 2021

 • sviatok všetkých svätých

 

Október 2021

 

Piatok 29.10.2021

 • pracovná cesta Poprad – účasť na konferencii “ŠPORT a MÉDIÁ 2021” a “ŠPORT a PRÁVO 2021”

Štvrtok 28.10.2021

 • pracovné stretnutie so veliteľom pozemných síl  Trenčína
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 27.10.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 26.10.2021

 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 25.10.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc SR

Piatok 22.10.2021

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovné online rokovanie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s k projektu Trenčín EHMK 2026
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 21.10.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SSC
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 20.10.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej správy ciest
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 19.10.2021

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Pondelok 18.10.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta

 

Piatok 15.10. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Štvrtok 14.10. 2021

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 13.10. 2021

 • pracovné rokovanie so zástupcami Železníc Slovenskej republiky
 • pracovné rokovanie s hlavným architektom  mesta
 • pracovné rokovanie so zástupcami Riadiaceho orgánu pre IROP

Utorok 12.10. 2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pondelok 8.10. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi krajskej prokuratúry
 • pracovná porada s viceprimátorom

Piatok 8.10. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 7.10. 2021

 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc SR
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej správy ciest
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 6.10. 2021

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska

Utorok 5.10. 2021

 • účasť na online diskusii Ligy za duševné zdravie
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 4. 10. 2021

 • vyjadrenie pre médiá k reforme súdnej mapy
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu

Piatok 1. 10. 2021

 • pracovné stretnutie s predsedníčkou Krajského súdu v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

 

September 2021

 

Štvrtok 30.9.2021

 • účasť na Poďakovaní sestrám, pôrodným asistentkám a iným zdravotníckym pracovníkom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • online pracovné stretnutie s tímom pracujúcim na projekte EHMK Trenčín 2026
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 29.9.2021

 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady ÚMS
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 28.9.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Piešťany – pracovné stretnutie so zástupcom SZĽH

Pondelok 27.9.2021

 • účasť na slávnostnom odhalení pamätníka Alexandra Dubčeka pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 24.9.2021

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 23.9.2021

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na konferencii o doprave a výstavbe 2021
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 22.9.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 21.9.2021

 • pracovné rokovanie so zástupcami futbalového klubu AS TN
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 20.9.2021

 • pracovná cesta Žilina
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu

Štvrtok 16.9.2021 – Piatok 17.9.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 15.9.2021

 • štátny sviatok – Sedembolestná Panna Mária

Utorok 14.9.2021

 • pracovná cesta Prešov – stretnutie s pápežom Františkom

Pondelok 13.9.2021

 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie s pápežom Františkom v prezidentskej záhrade
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou ÚMS

Piatok 10.9.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 9.9.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • pracovné stretnutie k projektu EHMK Trenčín 2026

Streda 8.9.2021

 • pracovné online stretnutie s manažérkou projektu EHMK Trenčín2026
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ TN

Utorok 7.9.2021

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s nitrianskym diecéznym biskupom
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska

Pondelok 6.9.2021

 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 3.9.2021

 • účasť na pripomienke 77. výročia SNP v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s rektorom Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 2.9.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 1.9.2021

 • štátny sviatok  – Deň Ústavy SR

 

August 2021

 

Utorok 31.8.2021

 • pracovné stretnutia so zamestnancami školských zariadení mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 30.8.2021

 • pracovné stretnutia so zamestnancami školských zariadení mesta Trenčín
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investičného

Piatok 27.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK.a.s.
 • pracovné stretnutia so zamestnancami školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štvrtok 26.8.2021

 • pracovné stretnutie s príslušníkmi Mestskej polície Trenčín
 • pracovná diskusia so zástupcami Fondu na podporu rozvoja športu
 • pracovné stretnutia so zamestnancami školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • účasť na diskusii Regulácia hazardu v Trenčíne

Piatok 20.8.2021 – Streda 25.8.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 19.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie primátora na téme „Vízia Trenčína do roku 2030“
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Streda 18.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 17.8.2021

 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR
 • pracovná cesta Zlín – pracovné stretnutie s primátorom Zlína a zástupcami kultúrnych inštitúcií mesta Zlín

Pondelok 16.8.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 13.8.2021

 • účasť na tlačovej konferencii Ministerstva školstva SR
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 12.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná online porada s hovorkyňou mesta

Streda 11.8.2021

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR

Utorok 10.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 9.8.2021

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou RÚVZ Trenčín
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné online stretnutie so starostom mesta Říčany

Piatok 6.8.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 5.8.2021

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 4.8.2021

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 3.8.2021

 • pracovná cesta Bratislava
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 2.8.2021

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • účasť na zasadnutí Združenia kresťanských seniorov Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

 

Júl 2021

 

Piatok 30.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 29.7.2021

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 28.7.2021

 • otvorenie putovnej výstavy Slovak Aid s názvom “POMOC”
 • stretnutie so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Utorok 27.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada k revitalizácii Ulice 1. mája
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Pondelok 26.7.2021

 • pracovné rokovanie Vysoké Tatry

Piatok 23.7.2021

 • pracovná cesta Bratislava – rokovanie s predsedom Národnej rady SR

Štvrtok 22.7.2021

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou RÚVZ Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 21.7.2021

 • pracovné rokovanie so starostom obce Zamarovce
 • pracovné rokovanie so starostom obce Soblahov
 • pracovné rokovanie so starostom obce Mníchová Lehota
 • pracovné rokovanie so starostom obce Selec

Utorok 20.7.2021

 • pracovná online porada Republikovej rady ÚMS
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 19.7.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministerkou spravodlivosti SR
 • pracovná online porada členov Únie miest Slovenska

Piatok 16.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie Veľvyslanca Ruskej federácie v SR
 • prijatie Veľvyslankyne Spojených štátov amerických v SR

Štvrtok 15.7.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest Slovenska

Streda 14.7.2021

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné porada s manažérkou projektu Trenčín EHMK 2026
 • pracovné porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 13.7.2021

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie prednostu

Pondelok 12.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 9.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 8.7.2021

 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického mestského úradu
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s manažérom projektu Trenčín EHMK2026

Streda 7.7.2021

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 6.7.2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • pracovné stretnutie so starostami obcí Trenčianskeho okresu

Pondelok 5.7.2021

 • Štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda

Piatok 2.7.2021

 • pracovná cesta Beladice – účasť v panelovej diskusii na tému „Rok s pandémiou Covid19“

Štvrtok 1.7.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Jún 2021

 

Streda 30.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľmi/riaditeľkami základných a materských škôl
 • pracovná online porada s projektovým manažérom mesta

Utorok 29.6.2021

 • účasť na oceňovaní učiteľov a žiakov základných škôl
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s tímom projektu Trenčín2026

Pondelok 28.6.2021

 • pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského zväzu florbalu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • prijatie účastníkov ORA ET ARS

Piatok 25.6.2021

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a.s.
 • účasť na valnom zhromaždení TVK a.s.
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na otvorení „Chalangeday 2021 Buď lepší“

Štvrtok 24.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí členov klubu seniorov Sihoť, Trenčín

Streda 23.6.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 22.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska
 • pracovná online porada so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s vedúco útvaru územného plánovania

Pondelok 21.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s hlavný architektom mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského olympijského a športové výboru

Piatok 18.6.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 17.6.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcom Slovenskej správy ciest
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 16.6.2021

 • pracovná cesta Štrbské pleso – účasť na tlačovej konferencii členov Únie miest SK

Utorok 15.6.2021

 • pracovná porada s vedením TVK, a.s.
 • pracovná porada vedenia mesta k investičným akciám mesta
 • pracovná porada vedenia mesta k projektovým dokumentáciám

Pondelok 14.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Piatok 11.6.2021

 • účasť na zasadnutí K8 v Trnava – pracovné rokovanie primátorov krajských miest

Štvrtok 10.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Trnava – účasť na stretnutí primátorov krajských miest

Streda 9.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu

Utorok 8.6.2021

 • pracovný online hovor s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska
 • pracovné stretnutie zo zástupcami Slovenského olympijského a športového výboru
 • prijatie zástupcu Rakúskeho veľvyslanectva na SR – veľvyslankyne pani Margit Bruck-Friedrich

Pondelok 7.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostnom podpisovaní Deklarácie o spolupráci medzi mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka ako podpory kandidatúry mesta na Európske hlavné mesto kultúry 2026
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Piatok 4.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 3.6.2021

 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Trenčíne
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na prezídiu Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Streda 2.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na tlačovej konferencii Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Utorok 1.6.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

 

Máj 2021

 

Pondelok 31.5.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • účasť na slávnostnom akte menovania prednostov kliník Fakultnej nemocnice Trenčín rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Piatok 28.5.2021

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovný obed s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • účasť na slávnostnom otvorení Južného opevnenia Trenčianskeho hradu a Čerešňového sadu

Štvrtok 27. 5. 2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s prezidentkou SR

Streda 26. 5. 2021

 • pracovné online rokovanie Únie miest Slovenska
 • pracovné online rokovanie so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 25. 5. 2021

 • pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu
 • účasť na predstavenstve TVK a. s.
 • online pracovné rokovanie Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20.5.2021 – pondelok 24.5.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 19.5.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 18.5.2021

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Vojenskej polikliniky Trenčín
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na zasadnutí komisie športu
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 17. 5. 2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online porada s manažérkou projektu „Trenčín 2026“

Piatok 14. 5. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska

Štvrtok 13. 5. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcom Tatra banka a.s.
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na tlačovej konferencii Únie miest Slovenska

Streda 12.5.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady ÚMS

Utorok 11.5.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 10.5.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s manažérkou projektu EHMK 2026

Piatok 7.5.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na spomienke 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 6.5.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 5.5.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ TN

Utorok 4.5.2021

 • pracovné stretnutie so zástupcami TSK
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na 3. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na Sneme Únie miest Slovenska

Pondelok 3.5.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • online stretnutie expertného tímu EHMK so zástupcami európskej komisie
 • online stretnutie s ministerkou informatizácie, regionálneho rozvoja a investícii (MIRRI) Veronikou Remišovou

 

Apríl 2021

 

Piatok 30.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie novovysväteného pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňu
 • pracovná porada o zástupcom primátora

Štvrtok 29.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Európskej komisie na témuna tému „Territorial approach in Slovakia in the Cohesion Policy 2021-2027“
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Streda 28.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom trenčianskeho múzea 

Utorok 27.4.2021

 • online pracovné stretnutie prezídia Únie miest Slovenska
 • prijatie p. Steklého na pôde mesta pri príležitosti jeho životného jubilea 100. rokov
 • pracovné stretnutie k integrovanej územnej stratégii
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR

Pondelok 26.4.2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • účasť na online rokovaní Pandemickej komisie vlády SR

Piatok 23.4.2021

 • pracovné online stretnutie s primátorom mesta Žiliny
 • pracovné online stretnutie s primátorom mesta Partizánske
 • online pracovné stretnutie s pracovnou skupinou k stavebnej legislatíve

Štvrtok 22.4.2021

 • pracovné online rokovanie členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora
 • online zasadnutie Krízového štábu mesta
 • online pracovné stretnutie  členmi tímu projektu EHMK 2026

Streda 21.4.2021

 • pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  na pôde mesta
 • pracovné stretnutie s Ministerkou kultúry SR v Trenčíne

Utorok 20.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR

Pondelok 19.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • online pracovné rokovanie so zástupcom Štátneho fondu rozvoja bývania
 • online pracovné rokovanie členov Únie miest Slovenska
 • online pracovné so zástupom primátora

Piatok 16.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 15.4.2021

 • online zasadnutie Krízového štábu mesta
 • pracovná online porada s hlavným architektom
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná online so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 14.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s rektorom Univerzity Alexandra Dubčeka
 • pracovné online stretnutie s manažérkou projektu EHMK
 • účasť na online zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR

Utorok 13.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • online pracovná porada s riaditeľkou Únie miest Slovenska
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná online porada zo zástupcami primátora

Pondelok 12.4.2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 9.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na komornom pripomenutí Oslobodenia Mesta Trenčín

Štvrtok 8.4.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 7. 4. 2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 6. 4. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 2. 4. 2021 – Pondelok 5. 4. 2021

 • Veľkonočné sviatky

Štvrtok 1.4.2021

 • online zasadnutie Krízového štábu mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s projektovou manažérkou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026

 

Marec 2021

 

Streda 31.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcom primátora
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ

Utorok 30.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Pandemickej komisie Vlády SR
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • online pracovné stretnutie členov Únie miest SK

Pondelok 29.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Piatok 26. 3. 2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 25.3.2021

 • online zasadnutie Krízové štábu mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc SR
 • pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy SR
 • pracovné online stretnutie s tímom EHMK

Streda 24.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ TN
 • pracovná online porada so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s prednostom úradu

Utorok 23.3.2021

 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné online stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investícií 

Pondelok 22.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné online stretnutie s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s riaditeľom MHSL
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta

Piatok 19.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Štvrtok 18.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • zasadnutie Mestského krízového štábu
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest SK

Streda 17.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 16.3.2021

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutia so zástupcami Ministerstva dopravy SR
 • účasť na online zasadnutí Pandemickej komisie Vlády SR

Pondelok 15.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest Slovenska

Piatok 12.3.2021

 • pracovné online stretnutie Únie miest SK
 • pracovná online porada s hlavným architektom
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada so zástupcom primátora

Štvrtok 11.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • zasadnutie Mestského krízového štábu
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Streda 10.3.2021

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Utorok 9.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie členov ÚMS
 • pracovné online stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom

Pondelok 8.3.2021

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 5.3.2021

 • online pracovné stretnutie s členmi tímu projektu EHMK
 • pracovné online stretnutie so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 4.3.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta

Streda 3.3.2021

 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ TN
 • online zasadnutie Krízového štábu mesta

Utorok 2.3.2021

 • pracovné online stretnutie Združenia K8
 • pracovná online porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Pondelok 1.3.2021

 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

 

Február 2021

 

Piatok 26.2.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • vyjadrenie pre média k aktuálnym opatreniam
 • pracovná online porada so zástupcom primátora
   

Štvrtok  25.2.2021

 • pracovné online stretnutie s členmi Únie miest Slovenska
 • účasť na pracovnej online diskusii na tému Mesta pre klímu
 • online zasadnutie Krízového štábu mesta

Streda 24.2.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ Trenčín
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu

Utorok 23.2.2021

 • účasť na online pracovnej diskusii k reforme súdnej mapy
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • online pracovné stretnutie s členmi Únie miest Slovenska

Pondelok 22. 2. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné online stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s vedúcimi útvarov mestského úradu

Piatok 19. 2. 2021

 • vyjadrenie pre médiá k otváraniu škôl a škôlok v meste
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na kladení vencov pri príležitosti 70. výročia popravy členov Bielej légie pri Pamätníku obetiam komunizmu v Trenčíne
 • prijatie predsedu NR SR na pôde mesta

Štvrtok 18.2.2021

 • účasť na zasadnutí Okresného krízového štábu
 • zasadnutie Krízového štábu mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 17.2.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 16.2.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 15.2.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 12.2.2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 11. 2. 2021

 • online zasadnutie krízového štábu mesta
 • pracovné online stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora 

Streda 10.2.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Okresného úradu Trenčín
 • účasť na online zasadnutí Pandemického strediska KŠ OÚ Trenčín

Utorok 9.2.2021

 • vyjadrenie pre média k projektu Trenčín2026 – Európske hlavné mesto kultúry
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie primátorov krajských miest

Pondelok 8. 2. 2021

 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • pracovné online stretnutie s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 5.2.2021

 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • poďakovanie členom tímu za prípravu projektu „Trenčín 2026 – Cultivating Curiosity“

Štvrtok 4. 2. 2021

 • online obhajoba projektu Trenčín 2026 “Cultivating Curiosity“ pred medzinárodnou porotou
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkami a riaditeľmi materských a základných škôl
 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • online zasadnutie krízového štábu mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 3. 2. 2021

 • online zasadnutie krízového štábu mesta
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • online pracovné stretnutie so zástupcami ministerstva školstva
 • online stretnutie k projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry

Utorok 2.2.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 1.2.2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné stretnutie k projektu „Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry“
 • pracovná cesta Banská Bystrica – pracovné stretnutie s primátorom Banskej Bystrice

 

Január 2021

 

Piatok 29. 1. 2021

 • pracovné stretnutie k projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry
 • vybavovanie agendy primátora
 • online zasadnutie krízového štábu mesta
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Štvrtok 28.1.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie k projektu Trenčín2026 – Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Streda 27. 1. 2021

 • online pracovné stretnutie k projektu “Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry”
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • účasť na online zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Utorok 26.1.2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • online stretnutie mestského krízového štábu
 • pracovné online stretnutie k projektu Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovné online stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné online stretnutie s prednostom Mestského úradu

Pondelok 25.1.2021

 • pracovná stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR 

Piatok 22. 1. 2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Štvrtok 21. 1. 2021

 • pracovné stretnutie s projektovou manažérkou “Trenčín 2026”
 • pracovné online vyjadrenie pre Rádio Regina
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie členov Únie Miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie s členmi tímu projektu “Trenčín 2026”

Streda 20. 1. 2021

 • pracovné online stretnutie vedenia mesta
 • pracovná cesta, Bratislava – stretnutie s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska

Utorok 19. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest Slovenska
 • pracovné online stretnutie vedenia mesta

Pondelok 18.1. 2021

 • online zasadnutie mestského krízového štábu
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • online stretnutie s primátormi Únie miest

Piatok 15. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s prednostom MsÚ
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada so zástupcom primátora

Štvrtok 14. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • online zasadnutie mestského krízového štábu
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie so zástupcami Vlády SR

Streda 13. 1. 2021

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné online stretnutie s primátormi Trenčianskeho kraja
 • pracovná online porada členov Únie miest Slovenska

Utorok 12. 1. 2021

 • pracovná online porada vedenia mesta
 • pracovná online porada s členmi tímu projektu Európske hlavné mesto kultúry
 • pracovná online porada členov Únie miest Slovenska
 • pracovná online porada so zástupcami mesta Bratislava

Pondelok 11. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Štvrtok 7. 1. 2021 – Piatok 8. 1. 2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 6. 1. 2021

 • sviatok Zjavenie Pána (Traja králi)

Utorok 5. 1. 2021

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 4. 1. 2021

 • vybavovanie agendy primátora
 • zasadnutie mestského krízového štábu
 • konferenčná online porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • konferenčná online porada členov Únie miest Slovenska

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!