Stavebný úrad Trenčín

Stavebný úrad mesta Trenčín
Farská 10
911 64 Trenčín

Úradné hodiny stavebného úradu:
Streda 8.00 – 11.30
12.30 – 16.00
Piatok 8.00 – 11.30
12.30 – 14.00
Podateľňa mestského úradu:
 Pondelok  8.00 – 15.30
 Utorok  8.00 – 15.30
 Streda  8.00 – 16.30
 Štvrtok  8.00 – 15.30
 Piatok  8.00 – 14.00

 

Tlačivá a žiadosti stavebný úrad

 

O Stavebnom úrade

Stavebný úrad vykonáva konania podľa stavebného zákona a správneho poriadku, ktorých výsledkom sú rozhodnutia napr.: o umiestnení stavby, o povolení stavby, o zmene stavby pred dokončením, kolaudačne rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby, o odstránení stavby. Stavebný úrad nariaďuje zabezpečovacie a udržiavacie práce na stavbách, vykonáva štátny stavebný dohľad a prejednáva priestupky a správne delikty na úseku stavebníctva. To isté sa týka i pozemných komunikácií.
Ak chcete stavať, prerábať či búrať, Vaša cesta musí viesť na stavebný úrad, kde sa na Vás tešia naši odborní zamestnanci.

 

Kompetencie Stavebného úradu

  • vydávanie územných rozhodnutí
  • vydávanie stavebných povolení
  • vydávanie povolení zmeny stavby pred dokončením
  • vydávanie povolení terénnych úprav
  • vydávanie kolaudačných rozhodnutí
  • vydávanie povolení zmeny v užívaní stavby
  • vydávanie povolení na odstránenie stavby
  • vydávanie rozhodnutí o vyvlastnení
  • vykonávanie Štátneho stavebného dohľadu

 

Kontakty

Meno: Kontakty:
Bc. Mária Ďuďáková
vedúca útvaru
tel.: 032/6504 420
mobil: 0911 406 434
e-mail: maria.dudakova@trencin.sk
Zdena Šavelová
referent pre administratívu
tel.: 032/6504 401
mobil: 0911 179 608
e-mail: zdena.savelova@trencin.sk
Dušan Kováč
stavebný referent
tel.: 032/6504 424
mobil: 0911 095 349
e-mail: dusan.kovac@trencin.sk
Iveta Koníčková
stavebný referent
tel.: 032/6504 424
mobil: 0902 911 222
e-mail: iveta.konickova@trencin.sk
Martin Michna
stavebný referent
tel.: 032/6504 439
mobil: 0904 631 876
e-mail: martin.michna@trencin.sk
Bc. Marta Švajková
stavebný referent
tel.: 032/6504 442
mobil:
0902 911 759
e-mail:
marta.svajkova@trencin.sk
Mgr. Monika Duhárová
stavebný referent
tel.: 032/6504 417
mobil
: 0904 329 637
e-mail:
monika.duharova@trencin.sk
Ing. Kristína Farkaš
stavebný referent
 tel.: 032/6504 437
mobil: 0911 041 818
e-mail: kristina.farkas@trencin.sk
Denisa Zemková
stavebný referent
tel.: 032/6504 441
mobil: 0911 179 593
e-mail: denisa.zemkova@trencin.sk
Ing. Beáta Bredschneiderová
špecialista pre ŽP (voda a vzduch)
tel.: 032/6504 417
mobil:  0902 911 167
e-mail: beata.bredschneiderova@trencin.sk
Erika Forgáčová
referent pre stavebný poriadok
tel.: 032/6504 419
mobil:
0901 714 361
e-mail: erika.forgacova@trencin.sk
Bc. Zuzana Čachová
špecialista pre ŽP (odpady)
tel.: 032/6504 418
mobil: 0902 924 979
email: enviro@trencin.sk
e-mail: zuzana.cachova@trencin.sk
Ing. Martina Zahornacká
referent pre zeleň
tel.: 032/6504 436
mobil: 0911 046 634
e-mail: martina.zahornacka@trencin.sk
Ing. Viera Gugová
referent pre ŽP (ochrana ovzdušia)
tel.: 032/6504 417
mobil: 0902 925 004
e-mail: viera.gugova@trencin.sk
Mgr. Renáta Palová
referent pre odpadové hospodárstvo
tel.: 032/6504 418
mobil:
0902 176 970
e-mail:
renata.palova@trencin.sk
Alena Mináriková
referent pre štátny fond rozvoja bývania
tel.: 032/6504 433
mobil: 0902 911 215
email: sfrb@trencin.sk
e-mail: alena.minarikova@trencin.sk
Lenka Vojtasová
referent pre štátny fond rozvoja bývania
tel.: 032/6504 433
mobil: 0902 911 168
e-mail: lenka.vojtasova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!