Výbor mestskej časti SEVER

Výbor mestskej časti SEVER obsahuje tieto časti mesta: Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica.

Zvolení poslanci Mestského Zastupiteľstva:

  • Ing. Miloš Mičega – predseda
  • Ing. Ladislav Matejka
  • Ľubomír Horný
  • Mgr. Kamil Bystrický
  • Mgr. Martin Petrík
  • Miloslav Baco
  • Mgr. Juraj Bakoš
  • JUDr. Martin Smolka

Garant výboru mestskej časti:

  • Soňa Baránková

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!