Výbor mestskej časti SEVER

Výbor mestskej časti SEVER obsahuje tieto časti mesta: Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica.

Zvolení poslanci Mestského Zastupiteľstva:

Garant výboru mestskej časti:

  • Soňa Baránková

Harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2021

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!