Výbor mestskej časti SEVER

Výbor mestskej časti SEVER obsahuje tieto časti mesta: Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica.

Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva:

  • Mgr. Miloslav Baco – predseda
  • Mgr. Kamil Bystrický
  • Ing. Ladislav Matejka
  • Ing. Miloš Mičega
  • Mgr. Zuzana Mišáková, DiS.art
  • Mgr. Martin Petrík
  • JUDr. Martin Smolka

Garant výboru mestskej časti:

  • Zdena Šavelová

 

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!