Elektronické služby

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára

  • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
  • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
  • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

 

Ako postupovať

Po kliknutí na link formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiť a elektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS. Postup pri vyplňovaní elektronického formulára.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme potvrdenie o prijatí oznámenia a prípadne pokyn na úhradu alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu/doplnenie podania.

 

Druhy elektronických tlačív

 

Miestne dane

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – FO (A1)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – PO (A2)
Daňové priznanie k dani za psa – FO (A3)
Daňové priznanie k dani za psa – PO (A4)
Evidenčný list psa – FO (A5)
Evidenčný list psa – PO (A6)
Daňové priznanie k dani za ubytovanie – FO (A7)
Daňové priznanie k dani za ubytovanie – PO (A8)
Registračný list k dani za ubytovanie – FO (A9)
Registračný list k dani za ubytovanie – PO (A10)

 

Žiadosti k miestnym daniam a poplatku za KO a DSO

Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok – FO (C1)
Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok – PO (C2)
Žiadosť o vrátenie dane, poplatku – FO (C3)
Žiadosť o vrátenie dane, poplatku – PO (C4)

 

Žiadosti k užívaniu verejného priestranstva

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta – FO (D1)
Žiadosť o povolenie uzávierky komunikácie – FO (D2)
Žiadosť o povolenie uzávierky komunikácie – PO (D3)
Žiadosť o použitie dopravného značenia – FO (D4)
Žiadosť o použitie dopravného značenia – PO (D5)
Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta – FO (D6)
Žiadosť o zmenu vyhradeného parkovacieho miesta – FO (D7)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!