Mládež

Žiacke školské rady na základných školách

Žiacke školské rady fungujú na všetkých plnoorganizovaných základných školách mesta Trenčín a ich zástupcovia sa pravidelne stretávajú a riešia aktuálne potreby a nápady mladých ľudí v Trenčíne.

Aktivity žiackych školských rád

Separovanie odpadu na zálkadných školách

Žiaci si vymysleli projekt Separovanie na školách, aby svojich spolužiakov naučili, ako správne odpad triediť. Počas projektu 28 žiakov z druhého stupňa spravilo prednášky pre svojich mladších spolužiakov z prvého stupňa. Prednášok sa zúčastnilo približne 1450 detí zo 69 tried všetkých základných škôl. Žiaci sa naučili, ako predchádzať vzniku odpadu, čo odpad robí s našou prírodou, ako dlho sa v nej rozkladá ale najmä ako správne triediť odpad a ako prebieha jeho recyklácia. Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie nádob na triedenie odpadu do škôl, aby si mohli nadobudnuté vedomosti ihneď vyskúšať. Žiaci, ktorí prednášky organizovali, sa naučili nové zručnosti a ukázali, že aj oni vedia meniť prostredie okolo nich. V košoch už nachádzajú iba to, čo tam patrí.

Viac o projekte…

Maľovanie podchodu pod Chynoranskou traťou

Deti zo žiackej školskej rady zorganizovali maľovanie podchodu pod Chynoranskou traťou. Žiaci si na pomoc prizvali aj svojich kamarátov a tak 21 mladých ľudí, vo veku 8 až 17 rokov, spoločne strávili celý deň pri skrášľovaní svojho okolia. Steny podchodu namaľovali nabielo a následne nakreslili modré vlny symbolizujúce rieku Váh. Tento nápad vznikol na stretnutiach žiackej školskej rady, kde si chceli deti spoločne niečo zorganizovať, čo by skrášlilo okolie a aj pomohlo životnému prostrediu. Preto deti z celého priestoru aj vyzbierali odpadky a vyčistili grafity namaľované na zábradlí. Touto aktivitou chceli podporiť dobrovoľníctvo a vyjadriť, že im na okolí záleží a spoločne si ho dokážu skrášliť a chrániť.

Viac o projekte…

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!