Aktivity mládeže

Spoločné vtáčie búdky

Niekoľko inštitúcií počas zimných mesiacov maľovali vtáčie búdky, ktoré poslúžia ako prístrešok pre vtáčikov cez zimu. Do maľovania sa zapojil Školský klub Sovička na ZŠ Novomeského, Centrum voľného času v Trenčíne, Centrum sociálnych služieb DEMY Trenčín, ZŠ Na Dolinách, nezisková organizácia Zelená hliadka, Sociálne služby mesta Trenčín, pracovníci mestského úradu mesta Trenčín a Spojená škola Internátna Trenčin.

Viac o projekte Spoločné vtáčie búdky

Spolupráca s IAMbitious

Stredoškoláci z Trenčianskeho kraja navrhovali nápady na tému Trenčín- zelené mesto.  Išlo o súčasť študentského programu I AMbitious, ktorý ich učí komunikovať s verejným sektorom, vyjadrovať svoj názor, učí ich byť aktívnym vo svojom meste, pracovať v tíme a realizovať svoje nápady.

Viac o projekte Spolupráca s IAMbitious

Separovanie odpadu na základných školách

Žiaci si vymysleli projekt Separovanie na školách, aby svojich spolužiakov naučili, ako správne odpad triediť. Počas projektu 28 žiakov z druhého stupňa spravilo prednášky pre svojich mladších spolužiakov z prvého stupňa. Prednášok sa zúčastnilo približne 1450 detí zo 69 tried všetkých základných škôl.

Viac o projekte Separovanie odpadu

Maľovanie podchodu pod Chynoranskou traťou

Deti zo žiackej školskej rady zorganizovali maľovanie podchodu pod Chynoranskou traťou. Žiaci si na pomoc prizvali aj svojich kamarátov a tak 21 mladých ľudí, vo veku 8 až 17 rokov, spoločne strávili celý deň pri skrášľovaní svojho okolia. Steny podchodu namaľovali nabielo a následne nakreslili modré vlny symbolizujúce rieku Váh.

Viac o projekte Maľovanie podchodu

Upratovanie prírody – Základná škola Na Dolinách

Dňa 13. apríla zorganizovala žiacka školská rada ZŠ Na Dolinách jarné čistenie cesty ku kyselke. Žiaci si dobrovoľnícku aktivitu vymysleli sami, vyrobili si plagáty a dobrovoľníkom zabezpečili občerstvenie.

Viac o projekte Upratovanie prírody

Zisťovanie potrieb mladých ľudí

O potrebách mladých ľudí v Trenčíne diskutovalo 19. februára 2019 na Mestskom úrade v Trenčíne 14 zástupcov žiackych školských rád zo siedmich mestských základných škôl. Pomenovali plusy a mínusy mesta a zadefinovali návrhy, ako by chceli mesto zmeniť. Určili si aktivity v oblasti vzdelávania, kultúry, participácie, mobility, informačných technológií, životného prostredia a využitia voľného času.

Viac o projekte Zisťovanie potrieb mladých ľudí

Aktiv – školenie projektového manažmentu pre mládež

Študenti zo základných a stredných škôl sa zúčastnili dvojfázového školenia projektového manažmentu. V prvej fáze sa oboznámili s tým, ako organizovať projekty, definovať si cieľ, cieľovú skupinu, zdroje a všetky potrebné náležitosti projektov. 

Viac o projekte Aktiv

Škola demokracie 2

V stredu 19. septembra 2018 na Mestskom úrade v Trenčíne privítal žiakov primátor mesta Richard Rybníček, viceprimátor Patrik Žák a vedúca útvaru školstva Ľubica Kršáková. S predstaviteľmi mesta viedli žiaci zaujímavú diskusiu, kde sa dozvedeli nielen o štruktúre a fungovaní úradu ale našli v ňom aj spojitosti so svojimi školskými radami.

Viac o projekte Škola demokracie 2

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!