Zisťovanie potrieb mladých ľudí

O potrebách mladých ľudí v Trenčíne diskutovalo 19. februára 2019 na Mestskom úrade v Trenčíne 14 zástupcov žiackych školských rád zo siedmich mestských základných škôl. Pomenovali plusy a mínusy mesta a zadefinovali návrhy, ako by chceli mesto zmeniť. Určili si aktivity v oblasti vzdelávania, kultúry, participácie, mobility, informačných technológií, životného prostredia a využitia voľného času.

Ich názory si vypočuli viceprimátor a zamestnanci mestského úradu. Aj takýmito stretnutiami sa žiaci učia jasne formulovať svoje požiadavky, vystupovať na verejnosti a zároveň zisťujú, ako funguje samospráva a ako môžu veci meniť k lepšiemu.
Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu „Kam spolu pre mladých“ s podporou Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Regionálneho centra mládeže – Trenčín, ERASMUS+.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!