Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

 

Vybavuje: Matričný úrad
tel.: 032/6504 312, 032/6504 313
e-mail: matrika@trencin.sk
doba vybavenia: na počkanie
poplatok: bez poplatku 
potrebné doklady:
  • List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!