Odpady

Informácie o nakladaní s odpadom

Útvar stavebný a Životného prostredia MsÚ podáva informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, informácie o zberných miestach, nakladaní s nebezpečným odpadom, atď.

Popis nakladania s odpadom

Agendu vybavuje

Útvar stavebný a Životného prostredia

Kontakt:
tel.:
032/6504 418
e-mail: zuzana.cachova@trencin.sk

Harmonogram vývozu nadrozmerného odpadu
Harmonogram vývozu triedeného odpadu a bioodpadu
Zberné dvory
Harmonogram jesenného upratovania
Harmonogram jarného upratovania
Triedenie odpadu
Množstevný zber odpadu
Vrecia na odpad
Ako kompostovať
Kam s ojazdenými pneumatikami

Program odpadového hospodárstva Mesta Trenčín na roky 2011 – 2015

Navrhovaný vzhľad stojísk pre smetné nádoby

Havný architekt mesta pripravil dizajn manuál, ktorý slúži ako usmernenie pri budovaní nových prístreškov pre smetné nádoby.


Všeobecne záväzné nariadenia:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!