Odpady

Informácie o nakladaní s odpadom

Agendu vybavuje
Útvar stavebný a Životného prostredia
tel.: 032/6504 418
e-mail: zuzana.cachova@trencin.sk

Útvar stavebný a Životného prostredia MsÚ podáva informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, informácie o zberných miestach, nakladaní s nebezpečným odpadom, atď.

Harmonogramy vývozu odpadu

Nadrozmerný odpad
Triedený odpad a bioodpad


Harmonogramy upratovania

Jarné upratovanie
Jesenné upratovanie
Čistenie komunikácií po zime


Popis nakladania s odpadom
Zberné dvory
Triedenie odpadu
Množstevný zber odpadu
Vrecia na odpad
Ako kompostovať
Kam s ojazdenými pneumatikami

Úroveň vytriedenia odpadu

V roku 2018 bola úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 40,08 %. Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2019 je 7 € za tonu

Program odpadového hospodárstva Mesta Trenčín na roky 2016 – 2020

Navrhovaný vzhľad stojísk pre smetné nádoby

Havný architekt mesta pripravil dizajn manuál, ktorý slúži ako usmernenie pri budovaní nových prístreškov pre smetné nádoby.


Všeobecne záväzné nariadenia:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!