Detail nariadenia

Číslo
VZN č.14/2013
Názov
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokument

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!