Kancelária primátora

Adresa kancelárie primátora

Kancelária primátora mesta Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín

 

Pracovníci kancelárie primátora

Meno zamestnanca: Telefón, e-mail:
Malvína Vaššová
vedúca kancelárie primátora
tel.: 032/6504 230
mobil: 0911 041 816
fax: 032/ 7431 248
e-mail: malvina.vassova@trencin.sk
Róbert Švehla
asistent primátora
tel.: 032/6504 330
mobil:
0902 911 135
e-mail:
robert.svehla@trencin.sk
Erika Ságová
hovorca mesta
tel.: 032/6504 287
mobil: 0902 911 803
e-mail: erika.sagova@trencin.sk
Mgr. Viera Aninová
referent pre administratívu kancelárie primátora
tel.: 032/6504 240
mobil: 0902 911 400
e-mail: viera.aninova@trencin.sk
Eva Mišovičová
referent pre komunikáciu
tel.: 032/6504 287
mobil: 0902 911 159
e-mail: eva.misovicova@trencin.sk
Mgr. Zuzana Gottschal Mačasová
referent pre marketing mesta
tel.: 032/6504 262
mobil: 0911 169 331
e-mail: zuzana.gottschal@trencin.sk
Ing. Tatiana Petríková
špecialista pre marketing a komunikáciu
mobil: 0902 911 284
e-mail: 
tatiana.petrikova@trencin.sk
Mgr. Petra Strečková
koordinátor participácie
mobil: 0902 629 700
e-mail: 
petra.streckova@trencin.sk
Bc. Kristína Milová
koordinátor participácie
mobil: 0902 730 491
e-mail:
kristina.milova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!