Detail nariadenia

Číslo
VZN č.7/2016
Názov
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!