Máte záujem o košík na kuchynský odpad?

22. 6. 2021

Mestu Trenčín sa podarilo zabezpečiť ďalších 10 tisíc špeciálnych 10-litrových košíkov na odkladanie kuchynského odpadu z domácnosti. V týchto dňoch zisťuje záujem obyvateľov bytových a tento raz aj rodinných domov. Distribúcia košíkov bude po zistení záujmu a zoskupení viacerých objednávok.

Druhá etapa odberu bezplatných biokošíkov na kuchynský odpad je spustená. Na odovzdanie je pripravených 10 tisíc košíkov spolu s rolkami kompostovateľných vreciek a informačným letákom.

Ak máte záujem o košík, prihláste sa prostredníctvom formulára nahlásenia sa na odber košíkov na bioodpad do 15. augusta 2021. Distribúcia biokošíkov sa nebude vykonávať okamžite po vyplnení formulára, ale až po zozbieraní objednávok.

Za domácnosti v bytových domoch by sa mal k odberu košíkov registrovať domový dôverník, poverený dobrovoľník alebo bytový správca. Preto prosíme, aby si bytové domy určili osobu, ktorá košíky, vrecká a letáky prevezme za celý bytový dom. V poslednej fáze dostanú možnosť aj individuálne domácnosti, ale distribúcia pre takéto prípady je ešte v riešení.

Obyvateľom rodinných domov budú košíky doručené individuálne, prosíme vyplňte rovnaký formulár nahlásenia sa na odber košíkov na bioodpad.

Ak chcete vedieť, čo všetko patrí do bioodpadu a ako sa nám ho v meste darí triediť, navštívte web www.trencinrecykluje.sk

Ďakujeme, že triedite odpad.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!