Čistenie komunikácií po zime

JUHSEVERSTREDZÁPAD

 

Čistenie komunikácií po zime sa začalo 18. marca 2019.

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.

 

Čistenie komunikácií - Juh

wdt_ID dátum čas lokalita dopravné značenie
32 18.3.2019 7.30-19.30 Saratovská od miesta otáčania autobudov ku Gen. Svobodu - pravá strana, Gen. Svobodu od Saratovskej po otoč - pravá strana, Kyjevská ano
33 18.3.2019 19.30-7.30 Saratovská od miesta otáčania autobusov ku Gen. Svobodu - ľavá strana, Gen. Svobodu od kruh. objazdu po Saratovskú, kruh. objazd ano
34 19.3.2019 7.30-19.30 Gen. Svobodu od Saratovskej po miesto otáčania autobusov - ľavá strana, Liptovská - obojstranne, Lavičková až po kostol ano
35 19.3.2019 19.30-7.30 Východná od poslednej odbočky po kotolňu - obojstranne ano
36 20.3.2019 7.30-19.30 Šafárikova horná aj pod garážami, Vansovej - pravá strana, Bazovského - pravá strana ano
37 20.3.2019 19.30-7.30 Východná po odbočku na Lavičkovú + zjazdy,výjazdy na Gen. Svobodu, Cintorínska ano
38 21.3.2019 7.30-19.30 Vansovej, Bazovského - ľavá strana, Gen. Svobodu nad garážami, Južná, Západná - od Saratovskej - pravá strana ano
39 21.3.2019 19.30-7.30 Cintorínska - dorábky ano
40 22.3.2019 7.30-19.30 L. Novomeského aj pod garážami, J. Halašu aj pod garážami, K. Šmidkeho - pravá strana ano
42 25.3.2019 7.30-19.30 L. Novomeského, J. Halašu, K. Šmidkeho - ľavá strana, Západná od Saratovskej ľavá strana ano

 

Čistenie komunikácií - Sever

wdt_ID dátum čas lokalita dopravné značenie
29 28.3.2019 7.30-19.30 Hodžova - obojstranne, Žilnská - obojstranne ano
30 28.3.2019 19.30-7.30 Železničná, Kragujevackých hrdinov, dolná Kukučínova, horná Kukučínova - PDZ po zastavané územie ano
31 29.3.2019 7.30-19.30 Považská - bočná, Pod Skalkou, Brigádnická, Pri Tepličke ano
32 29.3.2019 19.30-7.30 Mládežnícka - od Študentskej - pravá strana, parkoviská plaváreň (krytá, letná), most na Ostrov, hrádza po tabuľu Trenčín ano
33 1.4.2019 7.30-19.30 Sihoť IV - Clementisova, Pádivého, Armádna, Pod čerešňami, Jasná ano
34 1.4.2019 19.30-7.30 Mládežnícka - od Študentskej - ľavá strana, parkovisko pri Kolibe ano
35 2.4.2019 7.30-19.30 Sihoť IV - Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá ano
36 2.4.2019 19.30-7.30 parkovisko Madov, Palackého ano
37 3.4.2019 7.30-19.30 Rázusova od svetelnej križovatky - pravá strana, Považská - obojstranne ano
39 4.4.2019 7.30-19.30 Rázusova od svetelnej križovatky - ľavá strana, Kpt. Nálepku - obojstranne, Kpt. Nálepku - vnútrobloky ano

 

Čistenie komunikácií - Stred

wdt_ID dátum čas lokalita dopravné značenie
60 23.4.2019 7.30-19.30 Mierové nám., Matúšova, Farská, Štúrovo nám., Pešia zóna, Vajanského,
61 23.4.2019 19.30-7.30 Rozmarinová, Braneckého, poza OD Prior, Nám. sv. Anny, dolná Hasičská - bez PDZ ano
62 24.4.2019 7.30-19.30 Horný Šianec - od Hviezdoslavovej, Hviezdoslavova ano
63 24.4.2019 19.30-7.30 K dolnej stanici, Legionárska po Keramoprojekt, Jilemnického, 1. mája, Nešporova ano
64 25.4.2019 7.30-19.30 Piaristická hlavná aj bočná, Súdna medzi Piaristickou a Električnou ano
65 25.4.2019 19.30-7.30 Jesenského, Dolný Šianec - Telecom, kruh. križovatka Karpatská ano
66 26.4.2019 7.30-19.30 Karpatská, J. Zemana, Rybárska ano
67 26.4.2019 19.30-7.30 Električná - dolná, Bernolákova, Kollárova, Súdna - od Piaristickej po Nám. sv. Anny ano
68 29.4.2019 7.30-19.30 Dlhé Hony, Dlhé Hony - vnútrobloby, Beckovská, Bezručova ano
69 29.4.2019 19.30-7.30 Nemocničná, Panenská, Kuzmányho, Kmeťova, Moyzesova ano

 

Čistenie komunikácií - Západ

wdt_ID dátum čas lokalita dopravné značenie
1 10.5.2019 7.30-19.30 Staničná, Piešťanská, Veľkomoravská od Bratislavskej po Piešťanskú, Svätoplukova ano
2 10.5.2019 19.30-7.30 Zlatovská, Veľkomoravská od Piešťanskej po štadión OZETA ano
3 13.5.2019 7.30-19.30 Brančíkova, Rastislavova, Royova, Žabinská, Ľ. Stárka - smer čierny mostek ano
4 13.5.2019 19.30-7.30 Brnianska od kruhového objazdu Záblatie po Ľ. Stárka ano
5 14.5.2019 7.30-19.30 Duklianskych hrdinov, Továrenská, Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná ano
6 14.5.2019 19.30-7.30 Ľ. Stárka, Brnianska okolo Stavokovu ano
7 15.5.2019 7.30-19.30 J. Hollého, Budovateľská, Vážska, Lipová, Javorová, Prúdy ano
8 15.5.2019 19.30-7.30 Kvetná, Školská ano
9 16.5.2019 7.30-19.30 Brezová, Višňová, Jedľová, Orgovánová ano
10 16.5.2019 19.30-7.30 Priemyselný park - od diaľničného privádzača po AUO hlavnú bránu ano

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!