Čistenie komunikácií po zime

Prosíme vás, aby ste v čase čistenia neparkovali na uvedených častiach ulíc. Prispejete tak k vyššej kvalite ich vyčistenia. Ak pre nepriaznivé počasie nebude možné dodržať harmonogram, bude vypracovaný dodatočný na dočistenie konkrétnych ulíc.

 

wdt_ID dátum čas lokalita dopravné značenie
60 23.4.2021 7.30 - 19.30 Sihoť IV - Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá
61 23.4.2021 19.30 - 7.30 parkovisko Madov, Súvoz, K výstavisku od Konštrukty po výstavisko, Súvoz ano
62 26.4.2021 7.30 - 19.30 Pod Sokolice časť od SOU po bytovky K výstavisku, Pod lipami, Zelnica, J. Fabu, Rovná, stará Kubranská, Dubová, Záhrady, Hricku, Pod horou ano
63 26.4.2021 19.30 - 7.30 M. Rázusa od svetelnej križovatky - pravá strana, Považská - obojstranne ano
64 27.4.2021 7.30 - 19.30 horná Kukučínova - zastavané územie, Pod Sokolice časť od klubu Piano po SOU, K výstavisku od Gen. M. Štefánika po Konštruktu, Pred poľom ano
65 27.4.2021 19.30 - 7.30 M. Rázusa od svetelnej križovatky - ľavá strana, Kpt. Nálepku - obojstranne, Kpt. Nálepku - vnútrobloky ano
66 28.4.2021 7.30 - 19.30 Študentská, Nábrežná, Nábrežná - vnútroblok, Jiráskova po M. Rázusa - obojstranne ano
68 29.4.2021 7.30 - 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova - od Študentskej - pravá strana, Niva, Mníšska, Mlynská, Horeblatie, 10. apríla, Pod drienim, Potočná - po zastavané územie ano
69 30.4.2021 7.30 - 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova - od Študentskej - ľavá strana, Gagarinova, Osviečimská, M. Turkovej - obojstranne, vnútroblok medzi Považskou a Hodžovou ano
70 3.5.2021 7.30 - 19.30 Komenského, Smetanova - pravá strana, Jiráskova od M. Rázusa po Hodžovu - pravá strana, Holubyho námestie, Vodárenská, Gen. Viesta, Šoltésovej - obojstranne ano
71 4.5.2021 7.30 - 19.30 Komenského, Smetanova - ľavá strana, Jiráskova od M. Rázusa po Hodžovu - ľavá strana, 17. novembra - obojstranne, Záblatie - od otoču autobusov, Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné Pažite ano
72 5.5.2021 7.30 - 19.30 Zlatovce - Psotného, Záblatie - Pri parku, Ku kyselke, Sigôtky, Zlatovce - Na Vinohrady, Hlavná, Hanzlíkovská - od Na kamenci po žel. priecestie ano
74 6.5.2021 7.30 - 19.30 Zlatovce - Poľovnícka, Severná, Jarná, Malozáblatská, Kňažská, Zlatovce - Okružná, Na záhrade, Na dolinách, Slivková, J. Prháčka, Hroznová ano
76 7.5.2021 7.30 - 19.30 Orechové Istebník - Lesnícka, Matice slovenskej, Chotárna, Orechovská, Orechové, Istebník - Jánošikova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová, Jahodová ano
78 10.5.2021 7.30 - 19.30 Staničná, Veľkomoravská od Bratislavskej po Piešťanskú, Svätoplukova ano
80 10.5.2021 19.30 - 7.30 Zlatovská, Veľkomoravská od Piešťanskej po štadión OZETA ano
81 11.5.2021 7.30 - 19.30 Brančíkova, Rastislavova, Royova, Žabinská, Ľ. Stárka - smer čierny mostek
82 11.5.2021 19.30 - 7.30 Brnianska od kruhového objazdu Záblatie po Ľ. Stárka
83 12.5.2021 7.30 - 19.30 Duklianskych hrdinov, Továrenská, Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná
84 12.5.2021 19.30 - 7.30 Ľ. Stárka, Brnianska okolo Stavokovu
85 13.5.2021 7.30 - 19.30 Hollého, Budovateľská, Vážska, Lipová, Javorová, Prúdy
86 13.5.2021 19.30 - 7.30 Kvetná, Školská, od Na kamenci po J. Prháčka
87 14.5.2021 7.30 - 19.30 Brezová, Višňová, Jedľová, Orgovánová
88 14.5.2021 19.30 - 7.30 Priemyselný park
89 17.5.2021 7.30 - 19.30 Orechové, Istebník - M. Kišša, Žabinská, Radlinského, Kvetinová, Široká, Súhrady
90 18.5.2021 7.30 - 19.30 Orechové, Istebník - Jánošikova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová, Jahodová
91 19.5.2021 7.30 - 19.30 Saratovská od otoču ku Gen. Svobodu - pravá strana, Gen. Svobodu od Saratovskej po otoč - pravá strana, Kyjevská
92 19.5.2021 19.30 - 7.30 cesty - Saratovská od otoču ku Gen. Svobodu - ľavá strana, Gen. Svobodu od kruh.objazdu po Saratovskú, kruh. objazd
93 20.5.2021 7.30 - 19.30 cesty - Gen. Svobodu od Saratovskej po otoč - ľavá strana, Liptovská - obojstranne, Lavičková až po kostol
94 20.5.2021 19.30 - 7.30 cesty - Východná od poslednej odbočky po kotolňu - obojstranne, Východná
95 21.5.2021 7.30 - 19.30 cesty - Šafárikova horná aj pod garážami, Vansovej - pravá strana, Bazovského - pravá strana
96 21.5.2021 19.30 - 7.30 cesty - Východná po odbočku na Lavičkovú + zjazdy, výjazdy na Gen. Svobodu, Cintorínska
97 24.5.2021 7.30 - 19.30 cesty - Vansovej, Bazovského - ľavá strana, Gen. Svobodu nad garážami, Južná, Západná - od Saratovskej
98 24.5.2021 19.30 - 7.30 Cintorínska - dorábky
99 25.5.2021 7.30 - 19.30 cesty - Novomeského aj pod garážami, Halašu aj pod garážami, Šmidkeho - pravá strana
100 26.5.2021 7.30 - 19.30 cesty - Novomeského, Halašu, Šmidkeho - ľavá strana, Západná od Saratovskej ľavá strana
101 27.5.2021 7.30 - 19.30 cesty - M. Bela, Halalovka, Východná - pravá strana od Ul. gen. Svobodu
102 28.5.2021 7.30 - 19.30 cesty - M. Bela, Halalovka, Východná - ľavá strana od Ul. gen. Svobodu
103 31.5.2021 7.30 - 19.30 Dorábky, nedorobky
104 31.5.2021 19.30 - 7.30 Dorábky, nedorobky

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!