Čistenie komunikácií po zime

Prosíme vás, aby ste v čase čistenia neparkovali na uvedených častiach ulíc. Prispejete tak k vyššej kvalite ich vyčistenia. Ak pre nepriaznivé počasie nebude možné dodržať harmonogram, bude vypracovaný dodatočný na dočistenie konkrétnych ulíc.

 

wdt_ID dátum čas lokalita dopravné značenie
60 23.4.2021 7.30 - 19.30 Sihoť IV - Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá
61 23.4.2021 19.30 - 7.30 parkovisko Madov, Súvoz, K výstavisku od Konštrukty po výstavisko, Súvoz ano
62 26.4.2021 7.30 - 19.30 Pod Sokolice časť od SOU po bytovky K výstavisku, Pod lipami, Zelnica, J. Fabu, Rovná, stará Kubranská, Dubová, Záhrady, Hricku, Pod horou ano
63 26.4.2021 19.30 - 7.30 M. Rázusa od svetelnej križovatky - pravá strana, Považská - obojstranne ano
64 27.4.2021 7.30 - 19.30 horná Kukučínova - zastavané územie, Pod Sokolice časť od klubu Piano po SOU, K výstavisku od Gen. M. Štefánika po Konštruktu, Pred poľom ano
65 27.4.2021 19.30 - 7.30 M. Rázusa od svetelnej križovatky - ľavá strana, Kpt. Nálepku - obojstranne, Kpt. Nálepku - vnútrobloky ano
66 28.4.2021 7.30 - 19.30 Študentská, Nábrežná, Nábrežná - vnútroblok, Jiráskova po M. Rázusa - obojstranne ano
68 29.4.2021 7.30 - 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova - od Študentskej - pravá strana, Niva, Mníšska, Mlynská, Horeblatie, 10. apríla, Pod drienim, Potočná - po zastavané územie ano
69 30.4.2021 7.30 - 19.30 Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova - od Študentskej - ľavá strana, Gagarinova, Osviečimská, M. Turkovej - obojstranne, vnútroblok medzi Považskou a Hodžovou ano
70 3.5.2021 7.30 - 19.30 Komenského, Smetanova - pravá strana, Jiráskova od M. Rázusa po Hodžovu - pravá strana, Holubyho námestie, Vodárenská, Gen. Viesta, Šoltésovej - obojstranne ano

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!