Projekty EÚ

Schválené projekty

Zelená infraštruktúra

Revitalizácia Parku M. R. Štefánika
Revitalizácia vnútrobloku na Východnej ulici
Revitalizácia vnútrobloku na Ul. J. Halašu
Revitalizácia priestoru átria Trenčín

Cyklotrasy

Cyklotrasa – trasa C, Karpatská ul.
Cyklotrasa Centrum – Sídlisko Juh 2. etapa
Cyklotrasa – Kasárenská ulica

Strategické dokumenty

Plán udržateľnej mobility
Stratégia adaptability na klimatickú zmenu

Základné školy

Modernizácia ZŠ Dlhé Hony
Modernizácia ZŠ Hodžova
Modernizácia ZŠ Veľkomoravská
Modernizácia ZŠ Novomeského

Materské školy

Obnova Materskej školy Opatovská
Obnova Materskej školy Šafárikova
Obnova Materskej školy Kubranská

 

Podané projekty rok 2018

Operačný program  Kód výzvy  Názov projektu  Podanie žiadosti
IROP
Integrovaný regionálny operačný program 
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. na Kamenci, od. Ul. Vinohrady po Kasárenskú december 2018
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Záblatská december 2018
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín  október 2018
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova október 2018
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne  jún 2018
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO Piešťanská  jún 2018
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka marec 2018
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria Trenčín apríl 2018

 


Podané projekty rok 2017

Schválené projekty rok 2016

Schválené projekty rok 2015

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!