Projekty EÚ

Projekty financované z fondov Európskej únie

Logo a link na stránku: Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Mapa projektov EÚ v Trenčíne

Pripravili sme si pre vás prehľadnú mapu všetkých projektov, ktoré sme realizovali na území mesta Trenčín.

Mapa EÚ projektov v Trenčíne

Projekty v realizácii

Manažment údajov mesta Trenčín
Kultúrno-informačné centrum s pódiom
Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne
Hackathony

Migračná výzva

FAST CARE Trenčín

Predprojektová príprava

Projektová dokumentácia – Hviezdoslavova
Projektová dokumentácia – Ul. 1. mája – I.

Kultúrno-kreatívny priemysel

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Rozvoj energetických služieb

Rozvoj energ. služieb – zníženie energetickej náročnosti
Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín

Moderné technológie

Smart plán mesta Trenčín

Projekty cezhraničnej spolupráce

TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície

Zelená infraštruktúra

Revitalizácia vnútrobloku na Východnej ulici
Revitalizácia vnútrobloku na Ul. J. Halašu
Revitalizácia priestoru átria Trenčín
Vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni
Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín
Regenerácia vnútrobloku Sihoť za Magnusom
Regenerácia vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul.
Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet
Revitalizácia verejného priestoru Považská ulica

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec

Cyklotrasy

Vážska magistrála – Istebnícka
Modernizácia mestských cyklotrás
Cyklotrasa – Kasárenská ulica
Cyklotrasa – Piešťanská
Cyklotrasa – Zlatovská
Cyklotrasa – Ľ. Stárka, k priemyselnému parku
Cyklotrasa na Kamenci
Cyklotrasa – ul. Ľ. Stárka
Cyklotrasa – Zablatská ulica
Cyklotrasa – Bratislavská, Žabinská a Palackého
Cyklotrasa – Brnianska ul. 1. etapa

Strategické dokumenty

Plán udržateľnej mobility
Stratégia adaptability na klimatickú zmenu

Základné školy

Modernizácia ZŠ Dlhé Hony
Modernizácia ZŠ Hodžova
Modernizácia ZŠ Veľkomoravská
Modernizácia ZŠ Novomeského
Modernizácia ZŠ Kubranská
Modernizácia ZŠ Na dolinách
Modernizácia ZŠ Bezručova

Materské školy

Obnova Materskej školy Kubranská

Verejné služby

Noclaháreň

 

Ukončené projekty

2019

Cyklotrasa – trasa C, Karpatská ul. 

2018

Revitalizácia Parku M. R. Štefánika 
Obnova Materskej školy Opatovská
Obnova Materskej školy Šafárikova

2017

Cyklotrasa Centrum – Sídlisko Juh 2. etapa

 

Podané projekty rok 2021

IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy Názov projektu Podanie žiadosti
IROP-PO4-SC431-2021-65 Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín máj 2021
IROP-PO4-SC431-2021-65 Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet, Trenčín máj 2021
IROP-PO1-SC122-2020-59 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti máj 2021
IROP-PO7-SC72-2021-74 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa december 2021

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

Kód výzvy Názov projektu Podanie žiadosti
OPKZP-PO4-SC431-2021-68 Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne december 2021

 

Podané projekty rok 2020

IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy Názov projektu Podanie žiadosti
IROP-PO1-SC122-2020-59 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála – Istebnícka november 2020

 

OPII – Integrovaná infraštruktúra

Kód výzvy Názov projektu Podanie žiadosti
OPII-2020/7/11-DOP SMART plán mesta Trenčín september 2020

 

Podané projekty rok 2019

IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy  Názov projektu  Podanie žiadosti
IROP-PO2-SC211-2018-27 Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín máj 2019
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul. jún 2019
IROP-PO3-SC31-2019-49 Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda december 2019
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabínska a Palackého január 2020

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

Kód výzvy Názov projektu Podanie žiadosti
OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín október 2019
OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín október 2019

 


Podané projekty rok 2018 Podané projekty rok 2017 Schválené projekty rok 2016 Schválené projekty rok 2015

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!