Projekty EÚ

Schválené projekty

Pripravované projekty

Moderné technológie – Smart plán mesta Trenčín

Zelená infraštruktúra

TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície
Revitalizácia vnútrobloku na Východnej ulici
Revitalizácia vnútrobloku na Ul. J. Halašu
Revitalizácia priestoru átria Trenčín
Vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni
Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín
Regenerácia vnútrobloku Sihoť za Magnusom
Regenerácia vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul.

Cyklotrasy

Cyklotrasa – Kasárenská ulica
Cyklotrasa – Piešťanská
Cyklotrasa – Zlatovská
Cyklotrasa – Ľ. Stárka, k priemyselnému parku
Cyklotrasa na Kamenci
Cyklotrasa – ul. Ľ. Stárka
Cyklotrasa – Zablatská ulica
Cyklotrasa – Bratislavská, Žabinská a Palackého

Strategické dokumenty

Plán udržateľnej mobility
Stratégia adaptability na klimatickú zmenu

Základné školy

Modernizácia ZŠ Dlhé Hony
Modernizácia ZŠ Hodžova
Modernizácia ZŠ Veľkomoravská
Modernizácia ZŠ Novomeského
Modernizácia ZŠ Kubranská
Modernizácia ZŠ Na dolinách
Modernizácia ZŠ Bezručova

Materské školy

Obnova Materskej školy Kubranská

Verejné služby

Noclaháreň

 

Ukončené projekty

2019

Cyklotrasa – trasa C, Karpatská ul. 

2018

Revitalizácia Parku M. R. Štefánika 
Obnova Materskej školy Opatovská
Obnova Materskej školy Šafárikova

2017

Cyklotrasa Centrum – Sídlisko Juh 2. etapa

 

Podané projekty rok 2019

IROP – Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy  Názov projektu  Podanie žiadosti
IROP-PO2-SC211-2018-27 Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín máj 2019
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul. jún 2019
IROP-PO3-SC31-2019-49 Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda december 2019
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabínska a Palackého január 2020

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Kód výzvy Názov projektu Podanie žiadosti
OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín október 2019
OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín október 2019

 


Podané projekty rok 2018 Podané projekty rok 2017 Schválené projekty rok 2016 Schválené projekty rok 2015

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!