Projekty EÚ

Schválené projekty

Zelená infraštruktúra

Revitalizácia vnútrobloku na Východnej ulici
Revitalizácia vnútrobloku na Ul. J. Halašu
Revitalizácia priestoru átria Trenčín
Vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni
Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín
Regenerácia vnútrobloku Sihoť za Magnusom

Cyklotrasy

Cyklotrasa – Kasárenská ulica
Cyklotrasa – Piešťanská
Cyklotrasa – Zlatovská
Cyklotrasa – Ľ. Stárka, k priemyselnému parku
Cyklotrasa na Kamenci
Cyklotrasa – ul. Ľ. Stárka
Cyklotrasa – Zablatská ulica

Strategické dokumenty

Plán udržateľnej mobility
Stratégia adaptability na klimatickú zmenu

Základné školy

Modernizácia ZŠ Dlhé Hony
Modernizácia ZŠ Hodžova
Modernizácia ZŠ Veľkomoravská
Modernizácia ZŠ Novomeského
Modernizácia ZŠ Kubranská
Modernizácia ZŠ Na dolinách
Modernizácia ZŠ Bezručova

Materské školy

Obnova Materskej školy Kubranská

 

Ukončené projekty

2019

Cyklotrasa – trasa C, Karpatská ul. 

2018

Revitalizácia Parku M. R. Štefánika 
Obnova Materskej školy Opatovská
Obnova Materskej školy Šafárikova

2017

Cyklotrasa Centrum – Sídlisko Juh 2. etapa

 

Podané projekty rok 2019

Operačný program  Kód výzvy  Názov projektu  Podanie žiadosti
IROP
Integrovaný regionálny operačný program 
IROP-PO2-SC211-2018-27 Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín máj 2019
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul. jún 2019

 


Podané projekty rok 2018

Podané projekty rok 2017

Schválené projekty rok 2016

Schválené projekty rok 2015

 

 

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!