Medzinárodné projekty, Programy EU priamo financované EK

Granty EHP a Nórska

EEA a Nórske granty sú finančné mechanizmy podporované Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, ktoré poskytujú financie na rôzne projekty v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska. Ich cieľom je znižovať sociálne a ekonomické rozdiely a posilňovať bilaterálne vzťahy medzi krajinami prispievateľmi a prijímateľmi. Na Slovensku financujú projekty v oblastiach ako životné prostredie, sociálna inklúzia, kultúra a vzdelávanie.

CULTURE CONNECTS – TREBØ MORE CULTURE

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!