Grant EHP a Nórska – CULTURE CONNECTS – TREBØ MORE CULTURE

Logo EEA a Nórska grantu

Bilaterálna spolupráca je financovaná z projektu s názvom KULTÚRA SPÁJA – TREBØ VIAC KULTÚRY podporeného v rámci Grantov EHP/Nórskych Grantov/Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021.

“Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe”

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Základné informácie

Hlavným cieľom tejto iniciatívy je posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Nórskom a Slovenskom, najmä prostredníctvom spolupráce dvoch miest EHMK v oblasti kultúry, občianskej spoločnosti, dobrej verejnej správy, inklúzie a slobody. Iniciatíva tiež ponúka vynikajúcu príležitosť pre granty EHP a Nórska, stať sa dôležitou súčasťou EHMK v Bodø 2024 a v Trenčíne 2026.

Iniciatíva je zameraná na širokú vzájomnú výmenu skúseností, uľahčenie mobilít, študijných pobytov a kultúrnych podujatí. To zahŕňa program budovania kapacít, ktorý bude kultivovať dostupnosť kultúrnych priestorov aby sa ďalej posilnila dobrá správa miest EHMK a zlepšila kompetencie miestnych aktérov realizovať väčšie a ďalšie komplexné verejné projekty pre širšie zapojenie verejnosti.

Partneri

Projekt má 5 partnerov, jedného partnera na Slovensku a 4 partnerov v Nórsku.

Aktuality o projekte

Publikujeme novinky v ktorých sa dočítate o dianí v projekte.

Aktuality o projekte

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!