Školský úrad mesta Trenčín

Meno: Adresa a kontakty:
Ing. Ľubica Horňáčková
vedúca útvaru
Hviezdoslavova 6, 91101 Trenčín,
tel.: 0910 462 110,
e-mail: lubica.hornackova@trencin.sk

 

Komisia školstva a mládeže

Pri Mestskom Zastupiteľstve mesta Trenčín bola zriadená Komisia školstva a mládeže. Viac sa o nej dozviete tu.
Komisia školstva a mládeže

 

Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Dotačné kolo je vyhlasované každý rok na jar. Ak sa chcete so svojim projektom zapojiť aj vy, nasledujte tento odkaz.
Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

 

Mestská školská rada

Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

 1. Mgr. Miroslav Šumichrast
 2. Mgr. Darina Drusová
 3. Mgr. Martina Čuláková
 4. Mgr. Ján Forgáč
 5. JUDr. Markéta Lintnerová
 6. Mgr. Marián Hrnčár
 7. Mgr. Milan Marton
 8. Mgr. Ivan Pavlík
 9. Mgr. Šárka Šicková
 10. JUDr. Mária Tatranská
 11. Patrik Žák, B.S.B.A.

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do MŠR

Koncepcia rozvoja školstva 2021 – 2026

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl

Správa sa dá nazvať prehľadom školského roku základných škôl. Je to sumárna správa zo správ zo všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v danom školskom roku. Obsahuje napríklad zameranie jednotlivých škôl, výsledky testovaní žiakov za posledné 4 roky, prehľad o zamestnancoch škôl a iné úspechy škôl. 

 

Oznamy

Pedagógovia, ocenení primátorom mesta

Ocenené detské osobnosti mesta Trenčín

Prehľad školských prázdnin

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!