Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

V roku 2024 mesto Trenčín opäť vyhlasuje dotácie a opäť len v elektronickej podobe. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz. Elektronicky môžete požiadať o dotáciu na projekt týkajúci sa oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. V roku 2024 sa žiadatelia registrujú do systému len raz, prostredníctvom svojho e-mailu, na ktorý je možné podať žiadosť vo viacerých programoch. Uzávierka pre žiadosti v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania je 29. februára 2024 do 23.59 hod. Ďakujeme.

trencin.egrant.sk

 

Odborná garantka

Ing. Jaroslava Kubernátová
referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení
mobil: 0902 911 083
e-mail: jaroslava.kubernatova@trencin.sk

 

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.
VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

 

Dotácie v rokoch 2015 až 2024

V tabuľke sú zverejnené informácie o dotáciach:

  • poskytnutých na projekty
  • neposkytnutých na projekty

Údaje v tabuľke je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo „neposkytnuté“. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!