Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín. VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

 

Poskytnuté dotácie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!