Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín. VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

 

Dotácie rok 2018

V roku 2018 bolo v dotačnom kole rozdelených 10 000 €.

Subjekt – názov projektu Hodnota projektu Schválené
Susan Slovakia, s.r.o. – 100. výročie vzniku prvej Československej republiky 3000 560
OZ ZLATÁ TEHLIČKA, Partizánska 2920/6, Trenčín – Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní 1430 800
Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole K. Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín – Medzinárodný festival komorných telies 820 520
AUTIS, o.z., J. Zemana 95, Trenčín – Učíme sa ako učiť deti 1000 551
Rodičovské združenie pri MŠ Soblahovská 22, Trenčín – Separujme denne trošku, budeme mať peknú knižku 430 300
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne – Galéria a škola 2018 800 400
Centrum enviromentálnych aktivít, o.z.  Mierové nám. 29, Trenčín – Poznaj a chráň prírodu Trenčína 1330 590
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne – Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti 590 400
Občianske združenie rodičov pri MŠ, Stromová 3, Trenčín – Dopraváčik 1400 686
OZ. Kolotoč pri centre voľného času v Trenčíne –Vedomosti do hrsti! 2. ročník  960 672
OZ. Komenský, Veľkomoravská 12, Trenčín – Deti maľujú školský plot 950 450
Obchodná akadémia M. Hodžu v Trenčíne – Účasť cvičnej firmy VYPI, a.s. pri OA M. Hodžu Trenčín na 24. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 v Prahe, ČR 2352 622
OZ. pri ZŠ Na dolinách 27, Trenčín – Čitateľský twinning ZŠ Na dolinách – ZŠ Kubranská 800 560
OZ. pri ZŠ Na dolinách 27, Trenčín – Relaxačná a oddychová zóna v priestoroch základnej školy 1300 579
OZ. pri ZŠ Na dolinách 27, Trenčín – Veselá olympiáda 960 672
OZ. Komenský, Veľkomoravská 12, Trenčín – Súťaž v hľadaní najkrajších slovenských a svetových výrobkov 930 430
TeCeM-ko, o.z., Vlárska 383/2F, Trenčín – Tímovačky VI. + VII. – Buďme spolu lepší tím 1220 708
Kultúrne centrum AKTIVITY o.z., Kyjevská 3183, Trenčín – Ako sa žije zvieratkám na farme 720 500

Dotácie rok 2017

Subjekt – názov projektu  Hodnota projektu Schválené
OZ pri MŠ, 28. októbra – Deň rodiny v materskej škole  600 420
Susan Slovakia, s.r.o. – Pocta Edith Piaf  1740 840
OZ rodičov pri Materskej škole, Soblahovská 22, Trenčín – Revitalizácia školského dvora  700 490
Rada rodičov pri Materskej škole, Kubranská 20, Trenčín – Deň Zeme  873 611
Rada rodičov pri Základnej škole, Hodžova, Trenčín – Kytica z tónov uvitá  1550 835
Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole K. Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín – 5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže  600 420
OZ rodičov pri Základnej škole, Východná 9, Trenčín – Periodická tabuľka pre každého  600 420
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1, Trenčín – Píšem, píšeš, píšeme  590 400
OZ rodičov pri Základnej škole, Veľkomoravská 12, Trenčín – Botanický chodník  1200 600
OZ pri MŠ, Stromová – Kto chce domček budovať 1110 777
Galéria M.A. Bazovského – Škola a galéria 2017  800 400
OZ ZLATÁ TEHLIČKA, Partizánska 2920/6, Trenčín – Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní  1300 910
OZ pri ZŠ, Kubranská 80, Trenčín, „ ARCHA“ – Mladý pestovateľ  900 630
OZ pri ZŠ, Kubranská 80, Trenčín, „ ARCHA“ – Ihrisko plné farieb  580 400
OZ pri MŠ, Opatovská – Lienky kreslia celý rok  2485 713
OZ Delfín, Trenčín – Deň rodiny  700 490
TeCeM-ko – Trenčianske centrum mládeže o.z. – Buďme spolu lepší tím  920 644

Dotácie rok 2016

Subjekt – názov projektu  Spoluorganizátor projektu  Schválené  
OZ pri ZŠ, Medňanského – Cvičme hravo, žime zdravo  MŠ Medňanského  573
OZ Komenský pri ZŠ, Veľkomoravská – Deti navrhujú vlastný veľkoplošný bilboard a maľujú školský dvor  RZ pri ZŠ Veľkomoravská  428
VK M.Rešetku – Motivačné súťaže v čítaní a tvorivom písaní  ZŠ a ZUŠ Trenčín, Únia žien SR, MO Matice slovenskej v Trenčíne  413
RZ pri MŠ, Šmidkeho – Z rozprávky do rozprávky  MŠ Šmidkeho  420
Klub aktivít školy, ZŠ, Východná – Európsky týždeň  ZŠ, Východná  315
RZ pri ZUŠ K. Pádivého – X. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja  RZ pri ZUŠ K. Pádivého  120
OZ AUTIS – autisti potrebujú vzdelanie    460
OZ pri MŠ, Šafárikova – odborná učebňa A JE TO  MŠ Šafárikova  518
OZ ARCHA pri ZŠ, Kubranská – Školský časopis  ZŠ Kubranská  437
OZ ARCHA pri ZŠ, Kubranská – Šikovné ruky  ZŠ Kubranská  386
OZ pri MŠ, Soblahovská – Reštaurovanie školského dvora  MŠ Soblahovská  130
OZ pri MŠ, Kubranská – Spoločné športové dni  MŠ Kubranská, ZŠ Kubranská, Mestská časť Kubrá  522
OZ Zlatá tehlička – Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní    484
OZ Južania – Kde bolo. Tam bolo  CPR Trenčín, o.z., YMCA Krnov  320
OZ Južania – Otec a dcéra  CPR Trenčín, o.z., YMCA Krnov  474

Dotácie rok 2015

Subjekt – názov projektu  Schválené  
KC Aktivity – „Ako pomôcť škaredému káčatku“  425
OZ rodičov pri Materskej škole, Medňanského 9, Trenčín – „Môj prvý vodičský preukaz“  370
OZ rodičov pri MŠ, Stromová – „My sme malí muzikanti“  315
OZ rodičov pri MŠ, Soblahovská – „Čisto, zdravo, bez plastov!“  400
RR pri ZŠ, Hodžova – „50. Vianoce so Sedmičkou“  355
RZ pri ZUŠ K. Pádivého – „Pieseň Lydky Fajtovej“  330
Klub aktivít školy, OZ pri ZŠ, Východná – „Mami, oci, ukážte, v čom ste lepší“  210
Verejná knižnica M. Rešetku – „Zábavné čítanie a tvorivé písanie“  370
OZ Komenský pri ZŠ, Veľkomoravská – „Deti maľujú školský plot a navrhujú vlastný veľkoplošný školský bilboard“  355
OZ Južania – RC Južanček – „Poklad vedomostí“  305
OZ AUTIS – „Chceme sa vzdelávať“  355

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!