Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

V roku 2023 mesto Trenčín opäť vyhlasuje dotácie a opäť len v elektronickej podobe. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz. Elektronicky môžete požiadať o dotáciu na projekt týkajúci sa oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. V roku 2023 sa žiadatelia registrujú do systému len raz, prostredníctvom svojho e-mailu, na ktorý je možné podať žiadosť vo viacerých programoch. Uzávierka pre žiadosti v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania je 1. marca 2023 do 23.59 hod. Ďakujeme.

trencin.egrant.sk

Odborná garantka

Ing. Jaroslava Pavlisová

referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení

mobil: 0902 911 083
email: jaroslava.pavlisova@trencin.sk

 

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín. VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

 

Dotácie v rokoch 2015 až 2023

V tabuľke sú zverejnené informácie o dotáciach:

  • poskytnutých na projekty
  • neposkytnutých na projekty

Údaje v tabuľku je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo „neposkytnuté“. 

Generated by wpDataTables

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!