Pedagógovia, ocenení primátorom mesta

Pedagógovia, ocenení primátorom mesta Trenčín v roku 2018

Deň učiteľov 2017 pozvánkaPri príležitosti Dňa učiteľov, 28. marca 2018, každoročne oceňuje primátor 12 úspešných učiteľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Ocenení pedagógovia si z rúk primátora prevezmú pamätný list spolu s upomienkovým darčekom. Svoj pamätný deň potvrdia podpisom do kroniky mesta.

 • Viera Čajdová – MŠ, Kubranská
 • Mgr. Kamila Gejdošová – ZŠ, Kubranská
 • Bc. Alena Golianová – MŠ, Šmidkeho
 • Mgr. Eva Jamborová – ZŠ, Hodžova
 • Gabriela Kotláriková – MŠ, Halašu
 • PhDr. Silvia Kozinková – MŠ, Stromová
 • Mgr. Andrea Labáková – ZŠ, Dlhé Hony
 • Mária Nagyová – MŠ, Legionárska
 • Mgr. Ivana Pomajbová – ZŠ, Bezručova
 • Mgr. Adriana Sobková – MŠ, Šafárikova
 • Ludvik Soukup – ZUŠ K. Pádivého
 • Ing. Katarína Spačková – ZŠ, Veľkomoravská

Pedagógovia, ocenení primátorom mesta Trenčín v roku 2017

Deň učiteľov 2017 pozvánkaPri príležitosti Dňa učiteľov, 28. marca 2017, každoročne oceňuje primátor 12 úspešných učiteľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Ocenení pedagógovia si z rúk primátora prevezmú pamätný list spolu s upomienkovým darčekom. Svoj pamätný deň potvrdia podpisom do kroniky mesta.

 • Mgr. Martina Čudaiová – ZŠ, Bezručova
 • Mgr. Eva Ďobeková – ZŠ, Na dolinách
 • Eva Gúcka – MŠ, M. Turkovej
 • Mgr. Valéria Hnátová – ZŠ, Východná
 • Ing. Silvia Javorská – MŠ, Na dolinách
 • PaedDr. Eva Kličková – ZŠ, Dlhé Hony
 • Mgr. Mária Králiková – ZŠ, Ul. L. Novomeského
 • Mgr. Silvia Múčková – ZŠ, Veľkomoravská
 • Mgr. Helena Pieťková – MŠ, Na dolinách
 • Mgr. Viera Píšová – ZŠ, Kubranská
 • Jarmila Pozdechová – MŠ, Stromová
 • Anna Sýkorová – ZUŠ K. Pádivého
 • Mgr. Monika Švejdová – ZŠ, Hodžova

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!