Pedagógovia, ocenení primátorom mesta

Pedagógovia, ocenení primátorom mesta Trenčín v roku 2020

 • Mgr. Tatiana Vancová – ZŠ, Bezručova
 • Mgr. Alena Šimovičová – ZŠ, Dlhé Hony
 • Mgr. Jaromír Felgr – ZŠ, Kubranská
 • Eva Smatanová – ZŠ, Na dolinách
 • Mgr. Janka Losonszká – ZŠ, Veľkomoravská
 • Mgr. Miloš Somorovský – CVČ Trenčín
 • Janette Strhárska, DiS. art – ZUŠ Karola Pádivého
 • Beáta Rabinová – MŠ, Legionárska
 • Zuzana Miturová – MŠ, M. Turkovej
 • Erika Čičmancová – MŠ, Na dolinách
 • Mgr. Elena Kľocová – MŠ, Niva 9
 • Bc. Jana Švecová – MŠ, Stromová 3

 

Pedagógovia, ocenení primátorom mesta Trenčín v roku 2019

 • PaedDr. Tatiana Barinková – MŠ, Soblahovská
 • Mgr. Barbara Brusilová – MŠ, Medňanského
 • Mgr. Zuzana Častulínová – MŠ, Opatovská
 • Eva Dobiašová – ZŠ, Ul. L. Novomeského
 • Marta Dovinová – ZŠ, Hodžova
 • Mgr. Miriam Filipová – ZŠ, Východná
 • Mgr. Angelika Koprivňanská – MŠ, J. Halašu
 • Mgr. Tomáš Nebus – ZŠ, Veľkomoravská
 • PaedDr. Júlia Ondrejičková – ZŠ, Kubranská
 • Alena Piatková, DiS.art – ZUŠ Karola Pádivého
 • Mgr. Tatiana Remo – ZŠ, Dlhé Hony
 • PaedDr. Monika Rózsová, PhD. – ZŠ, Na dolinách

 

Pedagógovia, ocenení primátorom mesta Trenčín v roku 2018

Pri príležitosti Dňa učiteľov, 28. marca 2018, každoročne oceňuje primátor 12 úspešných učiteľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Ocenení pedagógovia si z rúk primátora prevezmú pamätný list spolu s upomienkovým darčekom. Svoj pamätný deň potvrdia podpisom do kroniky mesta.

 • Viera Čajdová – MŠ, Kubranská
 • Mgr. Kamila Gejdošová – ZŠ, Kubranská
 • Bc. Alena Golianová – MŠ, Šmidkeho
 • Mgr. Eva Jamborová – ZŠ, Hodžova
 • Gabriela Kotláriková – MŠ, Halašu
 • PhDr. Silvia Kozinková – MŠ, Stromová
 • Mgr. Andrea Labáková – ZŠ, Dlhé Hony
 • Mária Nagyová – MŠ, Legionárska
 • Mgr. Ivana Pomajbová – ZŠ, Bezručova
 • Mgr. Adriana Sobková – MŠ, Šafárikova
 • Ludvik Soukup – ZUŠ K. Pádivého
 • Ing. Katarína Spačková – ZŠ, Veľkomoravská

 

Pedagógovia, ocenení primátorom mesta Trenčín v roku 2017

Pri príležitosti Dňa učiteľov, 28. marca 2017, každoročne oceňuje primátor 12 úspešných učiteľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Ocenení pedagógovia si z rúk primátora prevezmú pamätný list spolu s upomienkovým darčekom. Svoj pamätný deň potvrdia podpisom do kroniky mesta.

 • Mgr. Martina Čudaiová – ZŠ, Bezručova
 • Mgr. Eva Ďobeková – ZŠ, Na dolinách
 • Eva Gúcka – MŠ, M. Turkovej
 • Mgr. Valéria Hnátová – ZŠ, Východná
 • Ing. Silvia Javorská – MŠ, Na dolinách
 • PaedDr. Eva Kličková – ZŠ, Dlhé Hony
 • Mgr. Mária Králiková – ZŠ, Ul. L. Novomeského
 • Mgr. Silvia Múčková – ZŠ, Veľkomoravská
 • Mgr. Helena Pieťková – MŠ, Na dolinách
 • Mgr. Viera Píšová – ZŠ, Kubranská
 • Jarmila Pozdechová – MŠ, Stromová
 • Anna Sýkorová – ZUŠ K. Pádivého
 • Mgr. Monika Švejdová – ZŠ, Hodžova

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!