Schválené projekty rok 2016

Operačný program Kód projektu Názov projektu Celková výška oprávnených výdavkov  Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (NFP) Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov 
Kvalita životného prostredia  310041A546 Obnova Materskej školy,
Šafárikova 11, Trenčín 
1 059 668,91 1 006 685,46 52 983,45
310041A649 Obnova Materskej školy
Opatovská 654/39
Trenčín 911 01 – Kubrá 
800 978,77 760 929,83  40 048,94

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!