Schválené projekty rok 2015

Operačný program Kód projektu Názov projektu Celková výška oprávnených výdavkov Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (NFP) Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast 25120220475 Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín 229 728,07 218 241,66 11 486,41

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!