Harmonogram vývozu triedeného odpadu a bioodpadu

Nižšie nájdete vývozné dni jednotlivých druhov odpadu. V prípade triedených zložiek je harmonogram pripravený na prvý štvrťrok tohto roka. BIO odpad sa z rodinných domov vyváža od 1. 1. 2021 už aj v zimných mesiacoch, nakoľko už platí povinnosť triediť do bionádob okrem takzvaného zeleného odpadu zo záhrad aj kuchynský odpad.

Harmonogramy vo formáte PDF vhodnom na tlač

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!