Harmonogram vývozu triedeného odpadu a bioodpadu

Nižšie nájdete vývozné dni jednotlivých druhov odpadu. Harmonogramy sú pripravené na prvý a druhý štvrťrok tohto roka. BIO odpad sa z rodinných domov vyváža od 1. 1. 2021 už aj v zimných mesiacoch, nakoľko v tomto roku platí nová povinnosť triediť do bionádob okrem takzvaného zeleného odpadu zo záhrad aj kuchynský odpad.

Harmonogramy vo formáte PDF vhodnom na tlač

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!