Spolupráca s IAMbitious

Stredoškoláci z Trenčianskeho kraja z organizácie IAMbitious navrhovali nápady na tému Trenčín – zelené mesto v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadom. Išlo o súčasť študentského programu I AMbitious, ktorý ich učí komunikovať s verejným sektorom, vyjadrovať svoj názor, učí ich byť aktívnym vo svojom meste, pracovať v tíme a realizovať svoje nápady. Počas dvoch mesiacov absolvovali aj tri stretnutia na Mestskom úrade v Trenčíne. Venovali sa téme životného prostredia, nakladania s odpadom a hlavne téme predchádzania vzniku odpadu v meste. Svoje nápady konzultovali s odborníkmi z Mestského úradu ale aj s firmou Marius Pedersen a ENVI-PAK. Študenti rozdelení do troch skupín vypracovali svoje návrhy pre zelenšie mesto, ktoré sa môžu následne zrealizovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!