Škola demokracie 2

V stredu 19. septembra 2018 na Mestskom úrade v Trenčíne privítal žiakov primátor mesta Richard Rybníček, viceprimátor Patrik Žák a vedúca útvaru školstva Ľubica Kršáková.

S predstaviteľmi mesta viedli žiaci zaujímavú diskusiu, kde sa dozvedeli nielen o štruktúre a fungovaní úradu ale našli v ňom aj spojitosti so svojimi školskými radami.

Návšteva úradu prebehla v rámci mládežníckej výmeny programu Erasmus + pod názvom Škola demokracie 2, kde sa stretlo 30 zástupcov žiackych školských rád z trenčianskych a zlínskych základných škôl.

Počas siedmich dní si vymieňali skúsenosti a poznatky o rozvoji demokracie, participácie a o fungovaní a úlohách školských rád.
Projekt bol financovaný s podporou Mesta Trenčín, Regionálneho centra mládeže – Trenčín a ERASMUS+.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!