Žiacke školské rady

Žiacke školské rady fungujú na všetkých plnoorganizovaných základných školách mesta Trenčín. Spolu máme v Trenčíne osem žiackych školských rád, ktoré reprezentujú žiaci z tried druhého stupňa. Zástupcovia žiackych školských rád sa pravidelne stretávajú na pôde mesta a riešia aktuálne potreby a nápady mladých ľudí v Trenčíne. Spoločne už vytvorili niekoľko projektov, ktoré mali dosah na školy a komunitu mladých ľudí v meste.

Každoročne na začiatku školského roka prebiehajú v školách voľby, kde žiaci z každej triedy druhého stupňa volia svojich zástupcov, ktorí reprezentujú svoju triedu a svojich spolužiakov. Spoločne s koordinátorom žiackej školskej rady v danej škole sa stretávajú a riešia aktuálne problémy a aktivity na svojej škole. Raz za štvrťrok sa zástupcovia školských rád stretávajú spoločne s koordinátorkou práce s mládežou a debatujú na aktuálne témy a organizujú spoločne projekty.

Žiaci zo žiackych školských rád sa zúčastnili na niekoľkých projektoch ako Škola Demokracie 1 a 2, v ktorých absolvovali týždennú medzinárodnú výmenu s deťmi zo žiackych školských rád zo Zlína kde si vymieňali skúsenosti ohľadom fungovania školskej rady na Slovensku a v Českej republike. Žiaci zo školských rád zaviedli aj separovanie odpadu na svojich školách, zúčastnili sa niekoľkých diskusií s vedením mesta o potrebách mladých ľudí a nápadoch, ako zlepšiť mesto. Žiaci spoločne vymaľovali podchod a pravidelne organizujú ber odpadkov vo svojom okolí či burzy na podporu neziskových organizácií.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!