2019 – program primátora

Program primátora v roku 2019

 

December 2019

 

Pondelok 23.12.2019 – Piatok 31.12. 2019

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 20.12.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 19. 12. 2019

 • tlačová beseda k revitalizácii pešej zóny na uliciach Sládkovičova, Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského
 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 18. 12. 2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17. 12. 2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 16. 12. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s náčelníkom MsP
 • pracovná porada s riaditeľom Školských zariadení mesta Trenčín, m. r. o.

Piatok 13. 12. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na oslave 40. výročia založenia Základnej školy na ulici L. Novomeského

Štvrtok 12. 12. 2019

 • pracovná cesta, Košice

Streda 11. 12. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 10. 12. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 9. 12. 2019

 • účasť na predstavenstve TVK, a. s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 6. 12. 2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 5. 12. 2019

 • pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 4. 12. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na tradičnej jesennej diskusii s občanmi v Mestskej športovej hale

Utorok 3. 12. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava
 • účasť na sv. omši ku cti patróna mesta Františka Xaverského

Pondelok 2. 12. 2019

 • prijatie žiakov zo Základnej školy na Kubranskej ulici
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

November 2019

 

Piatok 29. 11. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostnej akadémii k 100. výročiu založenia Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne
 • pracovná cesta, Bratislava

Štvrtok 28. 11. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Bratislava
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 27. 11. 2019

 • pracovná cesta, Žilina

Utorok 26. 11. 2019

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta, Žilina

Pondelok 25. 11. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na verejnom stretnutí k Plánu udržateľnej mestskej mobility

Piatok 22. 11 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.

Štvrtok 21. 11. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 20. 11. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 19. 11. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 18. 11. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na oslavách 30. výročia Nežnej revolúcie

Piatok 15. 11. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Štvrtok 14. 11. 2019

 • pracovné rokovanie so zástupcami krajských miest v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 13. 11. 2019

 • pracovná cesta, Podbanské – účasť na rokovaní regionálneho združenia miest a obcí

Utorok 12. 11. 2019

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Pondelok 11. 11. 2019

 • pracovná cesta, Žilina
 • účasť na pietnej spomienke na vojenskom cintoríne pri príležitosti ukončenia 1. sv. vojny
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Piatok 8. 11. 2019

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na vysvätení obnovenej srbskej kaplnky 
 • vybavovanie agendy primátora
 • gratulácia storočnému občanovi mesta

Štvrtok 7.11.2019

 • čerpanie dovolenky

Streda 6.11.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 5.11.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie pani Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej na pôde mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi  – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 4.11.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcom mesta primátora

 

Október 2019

 

Štvrtok 31.10.2019

 • pracovná cesta – Prešov – účasť na rokovaní K8

Streda 30.10.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Utorok 29.10.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 28.10.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta – Bratislava

Piatok 25.10.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Štvrtok 24.10.2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 23. 10. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Utorok 22. 10. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 21. 10. 2019

 • pracovná porada vedenia mesta
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 18. 10. 2019

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnutý termín
 • prijatie jubilujúcich osobností – Rudolfa Dobiáša, Emílie Šteiningerovej a zástupcov DFS Radosť

Štvrtok 17. 10. 2019

 • pracovná cesta, Podbanské
 • účasť na konferencii Asociácie komunálnych ekonómov SR

Streda 16. 10. 2019

 • vyjadrenie pre médiá k štvrtkovej spomienke na obete fašizmu
 • pracovné rokovanie vedenia mesta k najbližším rozvojovým projektom
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 15. 10. 2019

 • pracovné rokovanie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné rokovanie so zástupcom primátora
 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 14. 10. 2019

 • účasť na konferencii “Výstavba a obnova bytového fondu v roku 2020” v Sliači

Piatok 11. 10. 2019

 • stretnutie s predstaviteľmi cirkvi pri príležitosti podujatia “Žatva”
 • účasť na rokovaní s premiérom Slovenskej republiky a predstaviteľmi vlády
 • účasť na vernisáži výstavy k 100. výročiu narodenia Vojtecha Zamarovského
 • účasť na vernisáži výstavy trenčianskych umelcov “Voľná tvorba”

Štvrtok 10. 10. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Streda 9. 10. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 8. 10. 2019

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 10. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 1. 10. – Piatok 4. 10.2019

 • dovolenka

 

September 2019

 

Pondelok 30. 9.

 • dovolenka

Piatok 27. 9. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 26. 9. 2019

 • účasť na pojednávaní Krajského súdu v Trenčíne
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Streda 25. 9. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 24. 9. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 23. 9. 2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Piatok 20. 9. 2019

 • pracovná cesta – Nitra

Štvrtok 19. 9. 2019

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení konferencie Stopy Rimanov na Slovensku v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 18. 9. 2019

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17.9.2019

 • pracovná porada s náčelníkom mestskej polície
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 16. 9. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Piatok 13. 9. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 12. 9. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Streda 11. 9. 2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku

Utorok 10. 9. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 9. 9. 2019

 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcou kultúrno-informačného centr
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investícií

Piatok 6. 9. 2019

 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 5. 9. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 4.9.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na oslavách 75. výročia SNP v Trenčíne

Utorok 3.9.2019

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru  hlavného architekta
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné cesta – Bratislava

Pondelok 2.9.2019

 • účasť na vítani prvákov Základnej školy na Bezručovej ulici
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

 

August 2019

 

Piatok 30.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 29.8.2019

 • štátny sviatok

Streda 28.8.2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 27.8.2019

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 26.8.2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb

Piatok 23.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 22. 8. 2019

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 21. 8. 2019

 • účasť zasadnutí Predstavenstva TVK, a. s.
 • prijatie prof. MUDr. Jozefa Hašta, PhD. pri príležitosti jeho životného jubilea
 • účasť na podujatí venovanom spomienkam na august 1968

Utorok 20. 8. 2019

 • pracovná cesta – Komárno

Pondelok 19. 8. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Štvrtok 8. 8. 2019 až Piatok 18. 8. 2019

 • PN

Streda 7.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 6.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 5.8.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb

Piatok 2.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 1.8.2019

 • vybavovanie agendy primátora

 

Júl 2019

 

Streda 31.7.2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s hlavným architektom
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Utorok 30.7.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 29.7.2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 26. 7. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 25. 7. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 24.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta

Utorok 23.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 22.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 19.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 18.7.2019

 • pracovná cesta  – Bratislava

Streda 17.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 16.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 15.7.

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 12.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi  – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 11.7.2019

 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 10.7.2019

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s náčelníkom Mestskej polície

Utorok 9.7.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 8.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 5.7.2019

 • štátny sviatok

Štvrtok 4.7.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 3.7.2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 2.7. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 1.7.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s náčelníkom mestskej polície
 • vybavovanie agendy primátora

 

Jún 2019

 

Piatok 28.6.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • prijatie farára Farnosti sv. Rodiny Trenčín Juh pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia v meste

Štvrtok 27. 6. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 26. 6. 2019

 • PN

Utorok 25. 6. 2019

 • PN

Pondelok 24. 6. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • oceňovanie Detská osobnosť mesta 2019
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Piatok 21. 6. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Štvrtok 20. 6. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 19. 6. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie správcu farnosti Trenčín pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia v meste

Utorok 18.6.

 • pracovná cesta – Bratislava
 • pracovná cesta – Ilava

Pondelok 17.6.

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a.s.
 • prijatie účastníkov ORA ET ARS na pôde mesta
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Piatok 14.6.2019

 • pracovná cesta – Nové Zámky

Štvrtok 13.6.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 12.6.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Utorok 11.6.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 10.6.2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Piatok 7.6.2019

 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • Účasť na oslavách k 70. výročiu založenia ZUŠ Pádivého

Štvrtok 6.6.2019

 • Pracovná cesta Zvolen

Streda 5.6.2019

 • Účasť na otvorení atletickej paralympiády v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského olympijského a športového výboru
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 4.6.2019

 • Pracovná cesta – Vráble
 • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 3.6.2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí pre občanov

 

Máj 2019

 

Piatok 31.5.2019

 • pracovná cesta – Kežmarok, Banská Bystrica

Štvrtok 30.5.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie partnerov projektu Gifts of nature v rámci programu ERASMUS+
 • otvorenie Parkovacieho kolokvia v Trenčíne

Streda 29.5.2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • prijatie prezidenta Slovenskej republiky na pôde mesta

Utorok 28.5.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • vyjadrenie pre média k výrubu stromov na území mesta
 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 27. 5. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 24. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Hlohovec

Štvrtok 23. 5. 2019

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 22.5.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná porada kancelária primátora

Utorok 21. 5. 2019

 • pracovná cesta – Bratislava
 • účasť na Roadshow Európskeho parlamentu „Tentoraz idem voliť“

Pondelok 20. 5. 2019

 • pracovná porada so zástupcami mesta primátora
 • účasť na uložení dát Trenčína do časovej schránky
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru

Piatok 17. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 16. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou primátora

Streda 15.5.2019

 • vyjadrenie pre média k regulovanému parkovaniu
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 14. 5. 2019

 • účasť na rokovaní K8 v Košiciach 

Pondelok 13. 5. 2019

 • účasť na konferencii Metro Online v Poprade
 • účasť na rokovaní K8 v Košiciach

Piatok 10. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 9. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 8. 5. 2019

 • Štátny sviatok

Utorok 7. 5. 2019

 • Pracovné stretnutie so zástupcami mesta Žilina
 • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 6. 5. 2019

 • Pracovná porada so zástupcami primátora
 • Účasť na stretnutí pri príležitosti  74.výročia skončenia 2.svetovej vojny
 • Pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Piatok 3. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na pietnom akte k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika

Štvrtok 2. 5. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Streda 1. 5. 2019

 • Štátny sviatok

 

Apríl 2019

 

Utorok 30. 4. 2019

 • Účasť na predstavenstve TVK a.s.
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovná cesta  – Bratislava

Pondelok 29. 4. 2019

 • Pracovná porada so zástupcami primátora
 • Pracovná porada s náčelníkom Mestskej polície
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 26. 4. 2019

 • Pracovná cesta – Zvolen
 • Prijatie hráčov Dukly Trenčín v kategórii juniori a mladší dorast pri príležitosti získania titulu Majstri SR
 • Prijatie hráčov Florbalového klubu AS Trenčín pri príležitosti získania titulu Majstri SR

Štvrtok 25. 4. 2019

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 24. 4. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 23. 4. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 22. 4. 2019

 • štátny sviatok

Piatok 19. 4. 2019

 • štátny sviatok

Štvrtok 18. 4. 2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 17. 4. 2019

 • stretnutie primátora so študentami Súkromnej strednej odbornej školy v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • účasť na talkšou “Povedz mi, čo čítaš…” vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne 

Utorok 16. 4. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 15.4.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Piatok 12.4.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termín
 • účasť na otvorení futbalového turnaja „This is my sen cup“

Štvrtok 11.4.2019

 • pracovná cesta – Bratislava

Streda 10. 4. 2019

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • účasť na recepcii k 74. výročiu oslobodenia mesta

Utorok 9. 4. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Ilava

Pondelok 8. 4. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 5.4.2019

 • Pracovné porada s náčelníkom MsP
 • Prijatie občanov pri príležitosti životného jubilea

Štvrtok 4.4.2019

 • Pracovné stretnutie s primátormi miest Slovenska
 • Udeľovanie ocenení Športovec roka 2018

Streda 3.4.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 2.4.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 1.4.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada so zástupcami primátora

 

Marec 2019

 

Piatok 29.3.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 28.3.2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 27.3.2019

 • Pracovná cesta – Bratislava

Utorok 26.3.2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na oceňovaní úspešných pedagógov
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Pondelok 25.3.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • deň otvorených dverí pre občanov

Piatok 22. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami mesta Prešov
 • účasť na výročnej členskej schôdzi seniorov Zväzu telesne postihnutých

Štvrtok 21. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami mesta Trnava
 • účasť na koncerte školských speváckych zborov v Piaristickom kostole

Streda 20. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 19. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na otvorení MS v bedmintone základných a stredných škôl
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta Trenčín

Pondelok 18. 3. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru 
 • pracovná  porada s vedúcou útvaru územného plánovania

Piatok 15. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Bratislava

Štvrtok 14. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 13. 3. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 12. 3. 2019

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami okresného úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia

Pondelok 11.3.2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná cesta – Nitra

Piatok 8.3.2019

 • účasť na konferencii sestier pracujúcich v odbore vnútorného lekárstva
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 7.3.2019

 • pracovné stretnutie s odbornou porotou zo súťaže „Stavba roka 2018“
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na členskej schôdzi seniorov SZPB

Streda 6.3.2019

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 5.3.2019

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 4.3.2019

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 1. 3. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Február 2019

 

Štvrtok 28. 2. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 27. 2. 2019

 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku
 • účasť na Predstavenstve TVK, a. s.
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 26. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s riaditeľom MHSL, m. r. o.
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia

Pondelok 25. 2. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru 
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Piatok 22. 2. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí klubu seniorov

Štvrtok 21. 2. 2019

 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava a jeho zástupcami
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 20. 2. 2019

 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 19. 2. 2019

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na zasadnutí Komisie kultúry a cestovného ruchu

Pondelok 18. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie so správcom zimného štadióna

Piatok 15. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie japonského veľvyslanca J. E. Jun Shimmi na pôde mesta Trenčín

Štvrtok 14. 2. 2019

 • prijatia pri príležitosti životného jubilea osobností mesta

Streda 13. 2. 2019

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 12. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 11. 2. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 8. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 7. 2. 2019

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na predstavenstve TVK, a. s.

Streda 6. 2. 2019

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 5. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 4. 2. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 1. 2. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Január 2019

 

Štvrtok 31. 1. 2019

 • pracovné stretnutie so starostom Zamaroviec
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté  termíny
 • účasť na novoročnom stretnutí akcionárov spoločnosti TVK, a. s.

Streda 30. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 29. 1. 2019

 • pracovné stretnutie s primátorom Dubnice nad Váhom
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 28. 1. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Piatok 25. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 24. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 23. 1. 2019

 • pracovná  porada s vedúcim útvaru mobility
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 22. 1. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 21. 1. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovný obed s predsedom TSK
 • Pracovná cesta, Nimnica

Piatok 18. 1. 2019

 • pracovná cesta, Papradno

Štvrtok 17. 1. 2019

 • pracovná cesta, Papradno

Streda 16. 1. 2019

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 15. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej parkovacej spoločnosti

Pondelok 14. 1. 2019

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 11. 1. 2019

 • PN

Štvrtok 10. 1. 2019

 • PN

Streda 9. 1. 2019

 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Marius Pedersen
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 8. 1. 2019

 • pracovná cesta, Bratislava – účasť na rokovaniach Združenia K8
 • účasť na udeľovaní štátnych vyznamenaní v Bratislave

Pondelok 7. 1. 2019

 • pracovná  porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora mesta
 • pracovná cesta, Bratislava – účasť na rokovaní Združenia K8

Piatok 4. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 3. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 2. 1. 2019

 • vybavovanie agendy primátora

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!