2022 – program primátora

Program primátora v roku 2022

 

December 2022

 

Piatok 30. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 29. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 28. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 27. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 26. 12. 2022

 • 2. sviatok vianočný

Piatok 23. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 22. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 21. 12. 2022

 • pracovné stretnutie ku koncepcii športu
 • pracovné online stretnutie Republikovej rady ÚMS
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 20. 12. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Hotela Elizabeth
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na zasadnutí Správnej rady KIT n.o.

Pondelok 19. 12. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Piatok 16. 12. 2022

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 15. 12. 2022

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 14. 12. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility Mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 13. 12. 2022

 • účasť na pracovnom zasadnutí Kooperačnej rady MFO Trenčín
 • účasť na pracovnom zasadnutí predsedov klubov seniorov v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 12. 12. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 9. 12. 2022

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Štvrtok 8. 12. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 7. 12. 2022

 • pracovná cesta Banská Bystrica – spoločné vystúpenie primátorov – zástupcov miest, ktorí pripravujú zvyšovanie daní a poplatky
 • pracovná cesta Banská Bystrica – účasť v Klube komunálnej politiky pre RTVS
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 6. 12. 2022

 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 5. 12. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom
 • pracovné stretnutie so starostom Soblahova
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí Správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o.

Piatok 2. 12. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutia so zástupcami ŽSR
 • pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 1. 12. 2022

 • online pracovné stretnutie k téme Trenčín EHMK 2026
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s premiérom SR
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovná online porada so zástupcami primátora

 

November 2022

 

Streda 30. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 29. 11. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na diskusii SME o energetickej budúcnosti miest a obci

Pondelok 28. 11. 2022

 • pracovné online stretnutie Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministrom životného prostredia SR

Piatok 25. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 24. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 23. 11. 2022

 • pracovné online stretnutie Únie mies Slovenska
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou projektu Trenčín 2026
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 22. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 21. 11. 2022

 • ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 18. 11. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • účasť na pracovnom online stretnutí Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 17. 11. 2022

 • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

Streda 16. 11. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 15. 11. 2022

 • online zasadnutie Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR

Pondelok 14. 11. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s.

Piatok 11. 11. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom SPP distribúcia, s.r.o.
 • účasť na pietnej spomienke 104. výročia ukončenia 1. svetovej vojny
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 10. 11. 2022

 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná cesta Bratislava – účasť v diskusnej relácii SME.sk

Streda 9. 11. 2022

 • online pracovné rokovanie Prezídia Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – účasť v diskusnej relácii Rádia Regina Západ 
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom hospodárstva SR

Utorok 8. 11. 2022

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s primátorom Prešova
 • účasť na otvorení seminára Akadémie tretieho veku Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 11. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 4. 11. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 3. 11. 2022

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 2. 11. 2022

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovný príhovor k zamestnancom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 1. 11. 2022

 • Sviatok všetkých svätých

 

Október 2022

 

Pondelok 31. 10. 2022

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 28. 10. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy SR v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 27. 10. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry SR

Streda 26. 10. 2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 25. 10. 2022

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 24. 10. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 21. 10. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 10. 2022

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 19. 10. 2022

 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta
 • pracovná porada so zástupcom mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na posedení jubilantov Klubu seniorov Opatová

Utorok 18. 10. 2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 17. 10. 2022

 • prijatie veľvyslankyne Holandského kráľovstva na pôde mesta
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na zasadnutí okresnej volebnej komisie
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 14. 10. 2022

 • účasť na členskej schôdzi Konfederácie politických väzňov Slovenska
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 10. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na Sympóziu Trenčín 2026 – Význam Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 pre Slovensko

Streda 12. 10. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom dopravy a výstavby SR

Utorok 11. 10. 2022

 • pracovná cesta Tále – účasť na konferencii Únie miest Slovenska

Pondelok 10. 10. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná cesta Tále – pracovné stretnutie členov Únie miest Slovenska

Piatok 7. 10. 2022

 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovné stretnutie so starostami obcí Mestskej funkčnej oblasti
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 6. 10. 2022

 • pracovné online stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • účasť na otvorení JOB  FORUM v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí Správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o.

Streda 5. 10. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 4. 10. 2022

 • pracovné stretnutie zo zástupcami klubov seniorov v Trenčíne
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 3. 10. 2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovak Investment Holding
 • účasť na 1. zasadnutí okrskovej volebnej komisie
 • účasť na 2. zasadnutí okrskovej volebnej komisie

 

September 2022

 

Piatok 30. 9. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na rokovaní Združenia K8
 • účasť na oslave 25. výročia založenia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

Štvrtok 29. 9. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátoa
 • účasť na pravidelnej diskusii s občanmi

Streda 28. 9. 2022

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 27. 9. 2022

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ, Novomeského
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Pondelok 26. 9. 2022

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 23. 9. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR

Štvrtok 22. 9. 2022

 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 21. 9. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR

Utorok 20. 9. 2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami  EU komisie – monitoring projektu Trenčín EHMK 2026
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministerkou kultúry SR

Pondelok 19. 9. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 16. 9. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 15. 9. 2022

 • štátny sviatok – Sedembolestná Panna Mária

Streda 14. 9. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 13. 9. 2022

 • pracovná online porada kancelárie primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o.
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 12. 9. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online s hlavným architektom mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 9. 9. 2022

 • účasť na spomienkovej udalosti „Nezabudnutí susedia“
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 8. 9. 2022

 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.
 • pracovné stretnutie s vedením Slovenskej komory architektov
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta

Streda 7. 9. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 6. 9. 2022

 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest SK
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického

Pondelok 5. 9. 2022

 • účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 78. výročia SNP
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 2. 9. 2022

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 1. 9. 2022

 • štátny sviatok – Deň ústavy SR

 

August 2022

 

Streda 31. 8. 2022

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 22. 8. 2022 – Utorok 30. 8. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 19. 8.2022

 • pracovné online stretnutie k diagnostike participácie mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry SR v Trenčíne
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom životného prostredia k téme úpravy odpadov pred ich zneškodnením

Štvrtok 18.8.2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 17. 8. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie so zástupcami AS Trenčín
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Utorok 16. 8. 2022

 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 15. 8. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • účasť na predstavení autobusov nového dopravcu MHD
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 3. 8. 2022 – Piatok 12. 8. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 2. 8. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • prijatie účastníkov detského tábora organizovaného o.z. „Svet očami detí“
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 1. 8. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi  – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

 

Júl 2022

 

Piatok 29. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Hospicu milosrdných sestier
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 25. 7. 2022 – Štvrtok 28. 7. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 22. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi  – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 21. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Únie miest SR

Streda 20. 7. 2022

 • prijatie predsedu NKÚ SR na pôde mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 19. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 18. 7. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 15. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • prijatie veľvyslankyne Slovenska vo Fínsku a Estónsku na pôde mesta

Štvrtok 14. 7. 2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej správy ciest
 • pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR

Streda 13. 7. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada k projektom Trenčín EHMK 2026
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Utorok 12. 7. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 11. 7. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 8. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné online stretnutie k téme programu Trenčín EHMK 2026

Štvrtok 7. 7. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín

Streda 6. 7. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – prijatie u prezidentky SR k získaniu titulu Trenčín EHMK 2026

Utorok 5. 7. 2022

 • štáty sviatok – Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Pondelok 4. 7. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 1. 7. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie občana pri príležitosti životného jubilea
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

 

Jún 2022

 

Štvrtok 30. 6. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s predsedami Klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • účasť na zasadnutí Správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín

Streda 29. 6. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 28. 6. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 27. 6. 2022

 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 24. 6. 2022

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia TVK a.s.
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 23. 6. 2022

 • účasť na oceňovaní pedagógov mesta Trenčín
 • účasť na oceňovaní Detská osobnosť mesta Trenčín 2022 
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 22. 6. 2022

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 21. 6. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 20. 6. 2022

 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom mesta

Piatok 17. 6. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 16. 6. 2022

 • pracovné stretnutie s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 15. 6. 2022

 • účasť na slávnostnom zhromaždení k 30. výročiu vzniku Zväzu vojakov SR
 • pracovná cesta Bratislava – rozhovor pre Týždeň.sk
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR

Utorok 14. 6. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostnom otvorení Majstrovstiev Slovenskej republiky školských bedmintonových súťaží
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 13. 6. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 10. 6. 2022

 • pracovná cesta Nitra – účasť na rokovaní združenia K8
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR
 • prijatie ŠK 1.FBC pri príležitosti získania majstrovského titulu

Štvrtok 9. 6. 2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom MHSL
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a. s.
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 8. 6. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na Sneme Únie miest Slovenska
 • prijatie tímov U 16, U 17 a U 19 futbalového klubu AS Trenčín pri príležitosti získania majstrovských titulov

Utorok 7. 6. 2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR

Pondelok 6. 6. 2022

 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie s prezidentkou SR
 • pracovná cesta Bratislava – stretnutie s riaditeľkou kancelárie Únie miest Slovenska

Piatok 3. 6. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 2. 6. 2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie
 • účasť na slávnostnom otvorení Slovenských a českých endoskopických dní 2022 v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 1. 6. 2022

 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

 

Máj 2022

 

Utorok 31. 5. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Výročnej členskej schôdze SZPB v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí Správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.

Pondelok 30. 5. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 27. 5. 2022

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest SK
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a. s.
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 26. 5. 2022

 • stretnutie so zástupcami OC Laugarício
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 25. 5. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 24. 5. 2022

 • pracovné stretnutie k projektu „KS Hviezda“
 • pracovné stretnutie k projektu „Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony – dobudovanie učební“
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 23. 5. 2022

 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • Deň otvorených dverí pre občanov u primátora

Piatok 20. 5. 2022

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a. s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 19. 5. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné online stretnutie členov Únie miest SK
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 18. 5. 2022

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 17. 5. 2022

 • pracovná cesta Nové mesto nad Váhom – účasť na valnom zhromaždení RZMOSP
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Pondelok 16. 5. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
   

Piatok 13. 5. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté temríny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 12. 5. 2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení námestia Rozkvetu

Streda 11. 5. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 10. 5. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 9. 5. 2022

 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • účasť na minifestival o dôležitosti demokracie

Piatok 6.5.2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostné pozdvihnutie majstrovského pohára víťaza Európskej univerzitnej hokejovej ligy v Trenčíne

Štvrtok 5.5.2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 4.5.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie zástupcov Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – vyjadrenie zástupcov Únie miest SK pre média

Utorok 3.5.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 2. 5. 2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie s riaditeľom ÚPSVaR
 • vybavovanie agendy primátora

 

Apríl 2022

 

Piatok 29. 4. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na predstavenstve TVK a.s.
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 28.4.222

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 27.4.2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 26.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami SLSP a.s.

Pondelok 25.4.2022

 • online pracovná porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • účasť na online zasadnutí Republikovej rady ÚMS
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov mesta

Piatok 22.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na zasadnutí výročnej členskej schôdze ZO Jednoty dôchodcov Slovenska č.27 Trenčín

Štvrtok 21.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí členskej schôdze Klubu vojenských veteránov spojenou s oslavou 30. výročia vzniku klubu

Streda 20.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru  právneho
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 19.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • operatívna porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 15.4.2022 – Pondelok 18.4.2022

 • veľkonočné sviatky

Štvrtok 14.4.2022

 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora 

Streda 13.4.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta s vedúcim útvaru investičného
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 12.4.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami Kreatívneho inštitútu Trenčín
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s prezidentkou SR

Pondelok 11.4.2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 8.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • otvorenie medzinárodného futbalového turnaja

Štvrtok 7.4.2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR
 • pracovné online stretnutie so zástupcami spoločnosti HBH Projekt
 • účasť na online zasadnutí Prezídia ÚMS

Streda 6.4.2022

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 5.4.2022

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 4.4.2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti SOAR sk, a.s.
 • pracovné online stretnutie  Únie miest SK

Piatok 1.4.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Marec 2022

 

Štvrtok 31.3.2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami MIRRI
 • pracovné stretnutie so zástupcami Západoslovenskou distribučnou, a.s.
 • účasť na online zasadnutí Správnej rady CIT, n.o.
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 30.3.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na slávnostnom otvorení Nordic Walking centra v Trenčíne

Utorok 29.3.2022

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK

Pondelok 28.3.2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • účasť na zasadnutí Mestského krízového štábu
 • účasť na online pracovnom zasadnutí Únie miest SK
   

Piatok 25.3.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Štvrtok 24.3.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK

Streda 23.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 22.3.2022

 • pracovné online stretnutie s prednostom Okresného úradu TN
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovná cesta Bratislava – vyjadrenie pre novinárov
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Európskej komisie

Pondelok 21.3.2022

 • pracovné online stretnutie členov Únie miest SK
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 16.3.2022 – piatok 18.3.2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 15.3.2022

 • účasť na online zasadnutí Krízového štábu OÚ TN
 • zasadnutie Mestského krízového štábu
 • pracovná porada s riaditeľkou ÚMS SK
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 14.3.2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – vyjadrenie pre novinárov k aktuálnej situácii
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 11.3.2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online zasadnutí Krízového štábu OÚ TN

Štvrtok 10.3.2022

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • online porada so zástupcom primátora
 • online pracovné stretnutie Únie miest SK
 • online porada s prednostom Okresného úradu TN

Streda 9.3. 2022

 • návšteva ľudí utekajúcich pred vojnou v ubytovni na Zlatovskej ulici
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • online porada s riaditeľkou Únie miest SK

Utorok 8.3. 2022

 • pracovná porada s primátormi členských miest Únie Miest ku téme utečeneckej krízy
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku na trenčianskej univerzite

Pondelok 7.3. 2022

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • online stretnutie so zástupcami tretieho sektora

Piatok 4.3.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami  Slovenského vodohospodárskeho podniku
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta

Štvrtok 3.3.2022

 • online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovné online stretnutie so zástupcami MIRRI SR
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
   

Streda 2.3.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná online porada ku koordinácii pomoci Ukrajine

Utorok 1.3.2022

 • pracovná cesta TT, NR
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Krízového štábu okresu

 

Február 2022

 

Pondelok 28.2.2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu TN

Piatok 25.2.2022

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest SK
 • účasť na zasadnutí Mestského krízového štábu
 • vyjadrenie pre novinárov k aktuálne situácii na UA

Štvrtok 24.12.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • online pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 23.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 22.2.2022

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR
 • účasť na prerokovaní zmien a doplnkov ÚPM č.7

Pondelok 21.2.2022

 • pracovná online porada  s riaditeľkou CIT n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami Expozitúry NKÚ SR Trenčín
 • pracovné online stretnutie so zástupcami TSK

Piatok 18.2.2022

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na odovzdávaní cien Enviromesto 2021
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR

Štvrtok 17.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 16.2.2022

 • pracovné online stretnutie k projektom  Trenčín EHMK 2026
 • tlačové vyjadrenie pre novinárom  na tému Nový dopravca MHD v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Utorok 15.2. 2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 14.2. 2022

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR

Piatok 11.2.2022

 • pracovná online porada k stavebnej údržbe komunikácií
 • online pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru majetku
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho

Štvrtok 10.2.2022

 • online zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 9.2.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami MIRRI SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry SR

Utorok 8.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia so občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná online porada s riaditeľkou Creative Institue Trenčín
 • pracovná stretnutie s hlavným architektom mesta

Pondelok 7.2.2022

 • pracovná online porada  vedúcim útvaru investičného
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru územného plánovania
 • pracovná online porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Piatok 4.2.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 3.2.2022

 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investičného
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra SR
 • pracovné online stretnutie s vedúcim útvaru mobility
 • pracovné online stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru

Streda 2.2.2022

 • pracovné stretnutie s riaditeľom EUROVIA SK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Utorok 1.2.2022

 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu TN
 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • slávnostné podpisovanie Memoranda o spolupráci na projekte „Národné stretnutie mladých“
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia

 

Január 2022

 

Pondelok 31.1.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s projektovou manažérkou
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 28.1.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s prezidentom PPZ SR
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na zasadnutí Rady vlády SR pre POO

Štvrtok 27.1.2022

 • pracovné online stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Správnej rady kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.

Streda 26.1.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté temíny

Utorok 25.1.2022

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 24.1.2022

 • online porada s prednostom Mestského úradu
 • online porada so zástupcami primátora
 • online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu

Piatok 21.1.2022

 • účasť na online zasadnutí Prezídia Únie miest SK
 • online porada k projektom Trenčín EHMK 2026
 • online porada s hlavným architektom
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 20.1.2022

 • pracovné online stretnutie so zástupcami Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
 • vyjadrenie pre média  k téme „Zistite, či a koľko protilátok na COVID-19 máte“
 • pracovné stretnutie zo zástupcami Slovenskej akadémie vied
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 19.1.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s projektovým manažérom

Utorok 18.1.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK

Pondelok 17.1.2022

 • pracovná online porada so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – novoročné stretnutie s prezidentkou SR

Piatok 14.1.2022

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 13.1.2022

 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK.a.s
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK

Streda 12.1.2022

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Slovenskej akadémie vied
 • pracovná online porada so zástupcom primátora

Utorok 11.1.2022

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy SR

Pondelok 10.1.2022

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie k dopravným projektom s hlavným architektom mesta
 • účasť na poslednej rozlúčke s plukovníkom Tomášom Švecom
 • pracovná porada s viceprimátormi

Pondelok 3.1. 2022 – piatok 7.1. 2022

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!