2018 – program primátora

Program primátora v roku 2018

 

December 2018

 

Piatok 28. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 27. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 24. 12. 2018 – Streda 26. 12. 2018

 • vianočné sviatky

Piatok 21. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom MsÚ

Štvrtok 20. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie španielskeho veľvyslanca na pôde mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 19. 12. 2018

 • účasť na odovzdávaní ceny ENVI-PAK
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 18. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 17. 12. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb

Piatok 14. 12. 2018

 • účasť na slávnostnom odovzdaní AED prístroja v ZŠ, Novomeského 
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Štvrtok 13. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 12. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 11. 12. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 10. 12. 2018

 • ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 7. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Štvrtok 6. 12. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 5. 12. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava
 • účasť na slávnostnom stretnutí pri príležitosti sviatku Chanuka v Trenčíne

Utorok 4. 12. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 3. 12. 2018

 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ
 • pracovná porada s prednostom MsÚ
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického 
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • účasť na spomienkovej sv. omši ku cti patróna mesta sv. Františka Xaverského

 

November 2018

 

Piatok 30. 11. 2018

 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora 

Štvrtok 29. 11. 2018

 • pracovné stretnutie so zamestnancami SAD v Trenčíne
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na posedení klubu seniorov Zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne

Streda 28. 11. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s predsedom klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Utorok 27. 11. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 26. 11. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 19. 11. 2018 – Piatok 23. 11. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 16. 11. 2018

 • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných a materských škôl
 • prijatie delegácie z partnerského mesta Cran Gevrier na pôde mesta Trenčín
 • účasť na otvorení Festivalu francúzskych filmov v Trenčíne

Štvrtok 15. 11. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 14. 11. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na otvorení výstavy (Ab)normalizace v Trenčíne

Utorok 13. 11. 2018

 • pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského hospodárstva a správy lesov
 • pracovné stretnutie so zamestnancami Sociálnych služieb mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na slávnostnom posedení Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne

Pondelok 12. 11. 2018

 • pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zamestnancami Mestskej polície v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 9. 11. 2018

 • účasť na pietnej spomienke pri srbskej kaplnke
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Štvrtok 8. 11. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie J. Koreného pri príležitosti jeho životného jubilea
 • účasť na otvorení festivalu dobrodružných filmov HoryZonty

Streda 7. 11. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na priateľskom posedení klubu seniorov v Kultúrnom dome Opatová

Utorok 6. 11. 2018

 • pracovná porada vedenia mesta
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na vernisáži výstavy Hlava*****

Pondelok 5. 11. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 2. 11. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na otvorení SLOVAKIA SWIMMING CUP 2018 v Trenčíne

Štvrtok 1. 11. 2018

 • štátny sviatok

 

Október 2018

 

Streda 31. 10. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 30. 10. 2018

 • štátny sviatok

Pondelok 29. 10. 2018

 • pracovná porada s vedúcou Kultúrno-informačného centra v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • účasť na slávnostnom stretnutí seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • účasť ne televíznej diskusii v RTVS, Bratislava

Piatok 26. 10. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na odovzdávaní plakiet darcom krvi
 • účasť na folklórnej slávnosti seniorov v Trenčíne

Štvrtok 25. 10. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pravidelná jesenná diskusia s občanmi v Mestskej športovej hale

Streda 24. 10. 2018

 • pracovná porada vedenia mesta 
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • účasť na predstavenstve TVK a. s. 

Utorok 23. 10. 2018

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • účasť na školení k Voľbám 2018

Pondelok 22. 10. 2018

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru stavebného
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • účasť na gratulácii k 60. výročiu uzatvorenia manželstva

Piatok 19. 10. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kultúrno-informačného centra
 • pracovné stretnutie k projektom IROP
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Štvrtok 18. 10. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na posedení seniorov pri príležitosti “Mesiaca úcty k starším”
 • účasť na vyhodnotení jubilejného 10. ročníka športovo-charitatívnej akcie Hviezdy deťom

Streda 17. 10. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 16. 10. 2018

 • Účasť na otvorení 1. ročníka športových hier seniorov  v Trenčíne
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 15. 10. 2018

 • Účasť na posedení kresťanských seniorov pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“ v Trenčíne
 • Účasť na posedení klubu seniorov v Kultúrnom dome Dlhé Hony v Trenčíne
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 12. 10. 2018

 • Účasť na otvorení výstavy ručných prác seniorov v Trenčíne
 • Účasť na otvorení výstavy „Jahrada“ v Trenčíne
 • Účasť na otvorení konferencie „XXI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v ORL“ v Trenčíne
 • Pracovná porada so zástupcami primátora

Štvrtok 11. 10. 2018

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na posedení seniorov so sluchovým postihnutím pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“ v Trenčíne
 • Účasť na otvorení novej koncertnej sály v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého
 • Účasť na otvorení 18. sezóny v Mestskom divadle Trenčín

Streda 10. 10. 2018

 • Pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Účasť na posedení seniorov pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“ v Trenčíne
 • Pracovná cesta – Bratislava

Utorok 9. 10. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Pondelok 8. 10. 2018

 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ Trenčín
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 5. 10. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na posvätení nového kríža pri Orechovskom potoku v Trenčíne

Štvrtok 4. 10. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ Trenčín
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na vernisáži výstavy k 100. výročiu vzniku Československa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Streda 3. 10. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ Trenčín
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 2. 10. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na posedení klubu seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

Pondelok 1. 10. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcimi útvaru ekonomického a právneho
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • pracovná porada k doprave v meste

 

September 2018

 

Piatok 28. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta 
 • účasť na otvorení prvého ročníka BEERFEST v Trenčíne, Expo Center
 • účasť na koncerte vokálnej skupiny VOX v Galérii M. A. Bazovského pri príležitosti 10. výročia vzniku skupiny

Štvrtok 27. 9. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 26. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 25. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie prednostu MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedením Mestskej polície Trenčín
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 24. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • účasť na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Piatok 21. 9. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie detí z Materskej školy Slimáčik
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 9. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na otvorení Jesenného kongresu SOTS v Trenčianskych Tepliciach
 • účasť na oslave Septembrových sviatkov Židovskej náboženskej obce v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 19. 9. 2018

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho MsÚ
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 18. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 17. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom MsÚ
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • deň otvorených dverí pre občanov

Piatok 14. 9. 2018

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na pohrebe lekára Milana Masaryka v Trenčíne
 • účasť na oslave 6. výročia založenia Seniorville v Trenčíne

Štvrtok 13. 9. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru MsÚ v Trenčíne

Streda 12. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na slávnostnom otvorení 32. ročníka Akadémie tretieho veku v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 11. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 10. 9. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho MsÚ

Piatok 7. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s komunikačným tímom Mestského úradu v Trenčíne

Štvrtok 6. 9. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 5. 9. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava
 • vyjadrenie pre médiá – ohlásenie kandidatúry na primátora mesta 

Utorok 4. 9. 2018

 • účasť na predstavenstve TVK a. s.
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na otvorení hokejového múzea v Trenčíne

Pondelok 3. 9. 2018

 • účasť na otvorení nového školského roka 2018/2019 v Základnej škole na Kubranskej ulici
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora 
 • pracovná porada k investičným akciám mesta

 

August 2018

 

Piatok 31. 8. 2018

 • pracovná kontrola investičných akcií mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 30. 8. 2018

 • účasť na otvorení veľtrhu “Hurá do záhrady” na výstavisku Expo Center Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie olympijského víťaza Jána Zacharu pri príležitosti jeho životného jubilea 

Streda 29. 8. 2018

 • Štátny sviatok – Výročie SNP

Utorok 28. 8. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 27. 8. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 74. výročia SNP
 • pracovná porada k investičným akciám mesta

Pondelok 20.8. – Piatok 24.8.

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 15.8. – Piatok 17.8.

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 14.8.

 • Vyjadrenie pre média k súdnemu sporu Mesto Trenčín vs Tatra Real Trade
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 13. 8. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 10. 8. 2018

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 9. 8. 2018

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Najvyššieho kontrolného úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 8. 8. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 7. 8. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia

Pondelok 6. 8. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Piatok 3. 8. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu

Štvrtok 2. 8. 2018

 • prijatie pána Vojtecha Masného pri príležitosti životného jubilea
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 1. 8. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi  – vopred naplánované termíny

 

Júl 2018

 

Utorok 31. 7. 2018

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia

Pondelok 30. 7. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám mesta

Piatok 27. 7. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 26. 7. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 25. 7. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na posvätení sochy sv. Anny na Námestí sv. Anny, sochy sv. J. Nepomuckého a Morového stĺpu na Mierovom námestí

Utorok 24. 7. 2018

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a.s.
 • pracovná porada kancelárie  primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 23. 7. 2018

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie so zástupcami TSK
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Piatok 20. 7. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 19. 7. 2018

 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora

Streda 18. 7. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie vedenia Mesta Trenčín s vedením TSK
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej sporiteľne
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17. 7. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 16. 7. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu Trenčín
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Piatok 13. 7. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 12. 7. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 11. 7. 2018

 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou právneho útvaru
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta

Utorok 10. 7. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 9. 7. 2018

 • pracovná porada kancelária primátora
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 6. 7. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 5. 7. 2018

 • štátny sviatok

Streda 4. 7. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 3. 7. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté stretnutia

Pondelok 2. 7. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k mobilite a investičným akciám mesta Trenčín

 

Jún 2018

 

Piatok 1. 6. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta Trenčín
 • účasť na otvorení nového detského ihriska na Karpatskej ulici v Trenčíne

Pondelok 4. 6. 2018

 • pracovná porada so zástupcami  primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho a s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k mobilite a investičným akciám Mesta Trenčín

Utorok 5. 6. 2018

 • účasť na slávnostnom poklepaní základného kameňa rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho hradu v rámci projektu TreBuChet
 • pracovná porada s riaditeľom TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s vedením HK Dukla Trenčín
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 6. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora

Štvrtok 7. 6. 2018

 • účasť na pietnom akte – 100. výročie Kragujevackej vzbury v Trenčíne
 • pracovná cesta Kragujevac

Piatok 8. 6. 2018

 • pracovná cesta Kragujevac

Pondelok 11. 6. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva Trenčín

Utorok 12. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 13. 6. 2018

 • pracovná cesta Bratislava
 • účasť na ukončení akademického roku Akadémie tretieho veku v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 14. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 15. 6. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 18. 6. 2018

 • účasť na Valnom zhromaždení TVK a .s. v Trenčianskej Turnej
 • prijatie účastníkov podujatia ORA ET ARS na pôde mesta Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám a mobilite mesta Trenčín

Utorok 19. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Streda 20. 6. 2018

 • účasť na vyhlásení držiteľov ocenenia Najvýraznejšia detská osobnosť mesta Trenčín 2018
 • účasť na oslave 100. výročia založenia firmy MSM Land System Divission v Trenčíne

Štvrtok 21. 6. 2018

 • pracovná cesta Bratislava

Piatok 22. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 25. 6. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora a prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 26. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 27. 6. 2018

 • pracovná porada k parkovaniu v meste Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami partnerského mesta Zlín v Trenčíne
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta Trenčín
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 28. 6. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 29. 6. 2018

 • prijatie Jozefa Bereca pri príležitosti životného jubilea
 • prijatie karatistov z klubu Real Trenčín a Ekonóm Trenčín
 • pracovná porada ku kultúrnemu letu mesta Trenčín

 

Máj 2018

 

Streda 2.5.2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na oceňovaní „Športovca roka“ v Trenčíne

Štvrtok 3.5.3018

 • účasť na zasadnutí Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska v Štrbskom Plese

Piatok 4.5.2018

 • pracovná cesta – Prešov

Pondelok 7. 5. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 8. 5. 2018

 • Štátny sviatok

Streda 9. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na stretnutí pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Štvrtok 10. 5. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na slávnostnom otvorení ihriska na Západnej ulici v Trenčíne
 • účasť na vernisáži Ján H. Blicha v galérii M. A. Bazovského v Trenčíne

Piatok 11. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 14. 5. 2018

 • účasť na slávnostnom stretnutí kresťanských seniorov pri príležitosti Dňa matiek v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na stretnutí základnej organizácie seniorov pri príležitosti Dňa matiek v Trenčíne
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 15. 5. 2018

 • pracovná porada k rekonštrukcie Mierového námestia
 • účasť na sneme Krajskej jednoty dôchodcov
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s hovorkyňou mesta Trenčín

Streda 16. 5. 2018

 • tlačová beseda s novinármi k odstraňovaniu bilbordov
 • účasť na predstavenstve TVK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 17. 5. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná stretnutie ku golfovému areálu v Trenčíne

Piatok 18. 5. 2018

 • pracovná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • pracovné porada s hlavným architektom mesta Trenčín
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Sobota 19. 5. 2018

 • slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Mierového námestia

Pondelok 21. 5. 2018

 • účasť na otvorení EKOTOPFILM v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 22. 5. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť pri príležitosti 25. výročia založenia Zväzu vojakov Slovenskej republiky
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 23. 5. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na Evente – „Trenčín – moderné mesto“
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 24. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • privítanie cyklistov podujatia „Od Tatier k Dunaju“ v Trenčíne

Piatok 25. 5. 2018

 • pracovná cesta – ČR

Pondelok 28. 5. 2018

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 29. 5. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava
 • pracovná porada s vedúcim Útvaru interných služieb Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s riaditeľom MHSL m.r.o., Trenčín

Streda 30. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 31. 5. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na športovom dni v Domove sociálnych služieb v Trenčíne
 • pracovná porada  s Komisiou sociálnych vecí a verejného poriadku pri MsZ v Trenčíne

 

Apríl 2018

 

Pondelok 2. 4. 2018

 • Veľkonočný pondelok – štátny sviatok

Utorok 3. 4. – Piatok 6. 4. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 9. 4. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou Útvaru právneho a vedúcou Útvaru ekonomického MsÚ v Trenčíne

Utorok 10. 4. 2018

 • účasť na stretnutí žiackych školských rád základných škôl
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • účasť na pietnej spomienke pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Trenčína

Streda 11. 4. 2018

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne

Štvrtok 12. 4. 2018

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
 •  účasť na uvedení monografie Juraj Oravec do života

Piatok 13. 4. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Pondelok 16. 4. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho

Utorok 17. 4. 2018

 • účasť na pracovnom rokovaní predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na vernisáži fotovýstavy „Vznik Československých Légií“ v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 18. 4. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava

Štvrtok 19. 4. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Piatok 20. 4. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava

Pondelok 23. 4. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 24. 4. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na tlačovej konferencii spoločnosti Adient, s. r.o. v Trenčíne
 • účasť na otvorení koordinačnej porady Slovenskej správy ciest v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám Mesta Trenčín

Streda 25. 4. 2018

 • účasť na otvorení súťaže v poskytovaní prvej pomoci v Trenčíne
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 26. 4. 2018

 • účasť na otvorení prezentácie mesta Trenčín v skrášľovaní zelených plôch
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 27. 4. 2018

 • účasť na sneme Okresnej jednoty dôchodcov
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 30. 4. 2018

 • dovolenka

 

Marec 2018

 

Štvrtok 1. 3. 2018

 • dovolenka

Piatok 2. 3. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s. pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 5. 3. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k investičným akciám  mesta Trenčín
 • účasť na schôdzi spojenej s oslavou MDŽ Základnej organizácie SZPB v Trenčíne

Utorok 6. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov
 • pracovná porada s vedením Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., Trenčín

Streda 7. 3. 2018

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 8. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelária primátora

Piatok 9. 3. 2018

 • pracovná porada s hovorkyňou Mestského úradu Trenčín
 • prijatie občana, ktorý zachránil ľudský život
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 12. 3. 2018

 • vybavovane agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada k mobilite mesta Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 13. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s rektorom Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka
 • pracovná porada s hovorkyňou MsÚ Trenčín

Streda 14. 3. 2018

 • účasť na 12. ročníku Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní
 • riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 15. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta

Piatok 16. 3. 2018

 • pracovná cesta

Pondelok 19. 3. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na podujatí „Stretnutie konzervatívnych osobností“ v Považskej Bystrici

Utorok 20. 3. 2018

 • pracovná cesta, Bratislava

Streda 21. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Štvrtok 22. 3. 2018

 • tlačová beseda k regulovanému parkovaniu na Juhu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 23. 3. 2018

 • účasť na klavírnej súťaži v ZUŠ Karola Pádivého
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 26. 3. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 27. 3. 2018

 • účasť na slávnostnom oceňovaní učiteľov v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 28. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
 • účasť na slávnostnom posedení seniorov pri príležitosti Dňa učiteľov v Trenčíne

Štvrtok 29. 3. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Piatok 30. 3. 2018

 • Veľký piatok  – štátny sviatok

 

Február 2018

 

Štvrtok 1. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté stretnutia
 • pracovná cesta – Bratislava

Piatok 2. 2. 2018

 • prijatia občanov – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada s vedúcou Útvaru kultúrno-informačných služieb MsÚ Trenčín
 • účasť na slávnostnom otvorení 3. zberného dvora v Trenčíne
 • slávnostné prijatie Igora Meška a Ladislava Moška pri príležitosti ich životných jubileí

Pondelok 5. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k parkovaniu v meste Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 6. 2. 2018

 • stretnutie s generálnym riaditeľom TVK, a. s.
 • tlačová beseda k spusteniu petície za opravu divadelnej sály v Posádkovom klube
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 7. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Základnej školy Kubranská

Štvrtok 8. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta  – Belušské Slatiny

Piatok 9. 2. 2018

 • pracovná cesta – Belušské Slatiny

Pondelok 12. 2. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada k parkovaniu v meste Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Utorok 13. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách

Streda 14. 2. 2018

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou Ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne

Štvrtok 15. 2. 2018

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 16. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatie významnej osobnosti v architektúre primátorom mesta Trenčín
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 19. 2. 2018

 • blahoželanie k jubileu najstaršiemu občanovi Trenčína
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Trenčíne

Utorok 20. 2. 2018:

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná beseda so zamestnancami firmy Akebono Brake Slovakia, s.r.o. v Trenčíne

Streda 21. 2. 2018:

 • pracovná cesta – Bratislava
 • účasť na schôdzi Klubu vojenských veteránov v Trenčíne

Štvrtok 22. 2. 2018

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Piatok 23. 2. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 26. 2. 2018

 • tlačová beseda – informovanie o oprave divadelnej sály Posádkového klubu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na výročnej schôdzi klubu seniorov základná organizácia č. 1 v Trenčíne
 • deň otvorených dverí u primátora

Utorok 27. 2. 2018

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta Trenčín
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 28. 2. 2018

 • účasť na zasadnutí združenia K 8, Banská Bystrica

 

Január 2018

 

Štvrtok 21. 12. 2017 – 8. 1. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 9. 1. 2018

 • novoročný príhovor k zamestnancom MsÚ Trenčín
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 10. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s Útvarom mobility mesta Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
 • účasť na otvorení akademického roka 2018 Akadémie tretieho veku 

Štvrtok 11. 1. 2018

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 12. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení benefičnej akcie „Svetlo v srdci“ v Trenčíne
 • účasť na otvorení benefičného plesu „PRO AUTIS“ v Trenčíne

Piatok 12. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na otvorení benefičnej akcie „Svetlo v srdci“ v Trenčíne
 • účasť na otvorení benefičného plesu „PRO AUTIS“ v Trenčíne

Pondelok 15. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 16. 1. 2018

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Old Herold Hefe
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Streda 17. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín

Štvrtok 18. 1. 2018

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 19. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok 22. 1. 2018 – Piatok 26. 1. 2018

 • PN

Pondelok 29. 1. 2018

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • deň otvorených dverí u primátora

Utorok 30. 1. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovný obed s hlavnou kontrolórkou mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovné stretnutie s akcionármi TVK, a. s.

Streda 31. 1. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava
 • pracovná porada k čistote mesta Trenčín
 • pracovná porada k rekonštrukcii Mierového námestia

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!