Pracovný program primátora 2011 – 2017

Archív pracovného programu primátora v rokoch:

 


Rok 2017

 

December 2017

 

Piatok 1. 12. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 4. 12. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s viceprimátormi mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Utorok 5. 12. 2017

 • pracovná porada s vedúcou Útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • účasť na Vianočnom posedení klubu dôchodcov JDS č. 27 v Trenčíne

Streda 6. 12. 2017

 • stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 7. 12. 2017

 • pracovná cesta – Bratislava
 • účasť na slávnostnej konferencii pri príležitosti 70. výročia založenia Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne

Piatok 8. 12. 2017

 • pracovná porada s vedúcim Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zástupcami Hasičského zboru v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám v meste Trenčín
 • blahoprajná gratulácia pánovi Zemkovi k jeho jubileu 90 rokov v Dome dôchodcov v Záblatí, Trenčín.

Pondelok 11. 12. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Utorok 12. 12. 2017

 • pracovná cesta – Bratislava

Streda 13. 12. 2017

 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 14. 12. 2017

 • účasť na stretnutí v Domove sociálnych Služieb – poďakovanie za prácu v tomto zariadení
 • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Piatok 15. 12. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na Vianočnom večierku Mestského úradu v Trenčíne

Pondelok 18. 12. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na vianočnom posedení seniorov v Kultúrnom dome Dlhé Hony v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 19. 12. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta Trenčín
 • pracovná porada k investičným akciám mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 20. 12. 2017

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 21. 12. 2017 – 8. 1. 2018

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

November 2017

 

Streda 1. 11. 2017

 • Sviatok všetkých svätých

Štvrtok 2. 11. 2017

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Trenčín
 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta Trenčín
 • pracovná stretnutie s vedúcim útvaru mobility

Piatok 3. 11. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Pondelok 6. 11. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 7. 11. 2017

 • obhliadka Matúšovej ulice v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia
 • pracovná porada s prednostom a vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 8. 11. 2017

 • účasť na oslave pri príležitosti 25. výročia založenia okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 11. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov (investičného, stavebného a majetkového) Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s primátorom Hlohovca
 • pracovná porada kancelárie primátora

Piatok 10. 11. 2017

 • účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v Zábraní
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na posedení pri príležitosti 57. výročia Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím

Pondelok 13. 11. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie primátora s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 14. 11. 2017

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie k zeleni v meste Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 15. 11. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • pracovné porada kancelárie primátora
 • účasť na podujatiach pri príležitosti „Spomienky na 17. november 89“

Štvrtok 16. 11. 2017

 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 17. 11. 2017

 • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

Pondelok 20. 11. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility

Utorok 21. 11. 2017

 • pracovná cesta – Bratislava
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 22. 11. 2017

 • pracovná cesta – Nové Mesto nad Váhom
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 23. 11. 2017

 • pracovná cesta – Poprad
 • pracovná cesta – Banská Bystrica

Piatok 24. 11. 2017

 • pracovná cesta – Banská Bystrica
 • pracovná cesta – Piešťany

Pondelok 27. 11. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 28. 11. 2017

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora

Streda 29. 11. 2017

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 30. 11. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na otvorení výstavy maliara Ladislava Mošku
 • stretnutie primátora s občanmi v Mestskej športovej hale

 

Október 2017

 

Pondelok 2. 10. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • porada s prvým a druhým viceprimátorom
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s prednostom MsÚ a vedúcou ekonomického útvaru

Utorok 3. 10. 2017

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a. s.
 • vopred naplánované stretnutia s občanmi
 • pracovné porada kancelárie primátora

Streda 4. 10. 2017

 • pracovné stretnutia s riaditeľmi škôl a vedúcimi školských jedálni
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • účasť na Komisii sociálnych vecí a rodiny
 • pracovná cesta, Nitra

Štvrtok 5. 10. 2017

 • pracovná cesta, Žilina

Piatok 6. 10. 2017

 • pracovná cesta, Bratislava

Pondelok 9. 10. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada k rozpočtu mesta Trenčín

Utorok 10. 10. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 11. 10. 2017

 • služobná cesta, Nitra

Štvrtok 12. 10. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 13. 10. 2017

 • účasť na otvorení výstavy „Zlaté ruky“
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 16. 10. 2017

 • účasť na otvorení prvého špecializovaného centra pre autistov v našom kraji
 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 17. 10. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 18. 10. 2017

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie prednostu

Štvrtok 19. 10. 2017

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na posedení Základnej organizácie nedoslýchavých

Piatok 20. 10. 2017

 • pracovná cesta, Nitra
 • pracovné stretnutie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva s potencionálnym investorom

Pondelok 23. 10. 2017

 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Utorok 24. 10. 2017

 • slávnostné otvorenie športového ihriska ZŠ, Východná
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 25. 10. 2017

 • účasť na prezentácii projektu Trenčín si Ty – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku a so zástupcom primátora

Štvrtok 26. 10. 2017

 • pracovná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • účasť v talkshow „Také zo života“

Piatok 27. 10. 2017

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 30. 10. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie so správcom mestskej krytej plavárne

Utorok 31. 10. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora a vedúcou právneho útvaru
 • pracovné stretnutie primátora s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

September 2017

 

Piatok 1. 9. 2017

 • sviatok Deň ústavy

Pondelok 4. 9. 2017 – Streda 6. 9. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 7. 9. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie primátora s poslancami

Piatok 8. 9. 2017

 • vopred dohodnuté pracovné stretnutia
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • športový deň pre zamestnancov Mestského úradu

Pondelok 11. 9. 2017

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • pracovná stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s vicežupanom TSK

Utorok 12. 9. 2017

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s členmi Rotary Clubu

Streda 13. 9. 2017

 • pracovná cesta, Bratislava

Štvrtok 14. 9. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 15. 9. 2017

 • Sviatok Sedembolestnej Panny Máre

Pondelok 18. 9. 2017

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • tlačová konferencia k rekonštrukcii Mierového námestia
 • deň otvorených dverí u primátora

Utorok 19. 9. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • vopred dohodnuté pracovné stretnutia
 • porada kancelárie primátora

Streda 20. 9. 2017

 • riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 21. 9. 2017

 • pracovná cesta, Bratislava

Piatok 22. 9. 2017

 • slávnostné otvorenie Výstavy Trenčín Mesto Módy
 • pracovné porada s prednostom Mestského úradu a zástupcom primátora
 • vopred dohodnuté stretnutia s občanmi
 • účasť na repríze muzikálu Studňa lásky

Pondelok 25. 9. 2017

 • pracovné stretnutie s členmi Združenia kresťanských seniorov
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • účasť na stretnutí k projektu Kresťan v politike

Utorok 26. 9. 2017

 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru
 • účasť na TREND konferencii Komunálny manažment, Bratislava

Streda 27. 9. 2017

 • pracovná cesta, Poprad, Prešov

Štvrtok 28. 9. 2017

 • pracovná cesta, Košice, Michalovce

Piatok 29. 9. 2017

 • vopred naplánované stretnutia s občanmi
 • pracovné stretnutie k projektu FunGlass
 • pracovné stretnutie s primátorom Trenčianskych Teplíc

 

August 2017

 

Utorok 1. 8. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
 • vybavovanie agendy primátora
 • kontrola investičných akcií v teréne

Streda 2. 8. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • porada k statickej doprave

Štvrtok 3. 8. 2017

 • účasť na slávnostnom otvorení novozrekonštruovanej ambulantnej časti gynekologicko – pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 4. 8. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 8. – piatok 11. 8. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 14. 8. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 15. 8. 2017

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zahájení Celoslovenských športových hier seniorov

Streda 16. 8. – piatok 18. 8. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 21. 8. 2017 – piatok 25. 8. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 28. 8. 2017 – Štvrtok 31. 8. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

Júl 2017

 

Pondelok 3. 7. 2017 – Utorok 4. 7. 2017

 • služobná cesta, Zürich

Streda 5. 7. 2017

 • sviatok sv. Cyrila a Metoda

Štvrtok 6. 7. 2017 – Piatok 7. 7. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 10. 7. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 11. 7. 2017

 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada k investičným akciám

Streda 12. 7. 2017

 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie k pozemkom v priemyselnom parku

Štvrtok 13. 7. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava k statickej doprave
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava k zelenej infraštruktúre

Piatok 14. 7. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 17. 7. 2017

 • porada s vedúcou právneho útvaru
 • vopred dohodnuté stretnutie s občanom
 • služobná cesta, Banská Bystrica

Utorok 18. 7. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnych služieb mesta Trenčín

Streda 19. 7. 2017

 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 7. 2017

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
 • porada s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
 • kontrola investičných akcií Mesta Trenčín v teréne

Piatok 21. 7. 2017

 • čerpanie dovolenky

Pondelok 24. 7. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • porada k čerpaniu európskych štrukturálnych fondov

Utorok 25. 7. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Streda 26. 7. 2017

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru klientskeho centra a matriky
 • prijatie právneho zástupcu potenciálneho investora
 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Trenčín

Štvrtok 27. 7. 2017

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 28. 7. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie so zástupcom Centra pre rodinu
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 31. 7. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín

 

Jún 2017

 

Štvrtok 1. 6. 2017

 • porada k statickej doprave
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s riaditeľom úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • kontrola vybraných investičných akcií

Piatok 2. 6. 2017

 • účasť na otvorení 20. ročníka športovej olympiády žiakov ZŠ Novomeského
 • služobná cesta, Bratislava

Pondelok 5. 6. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na slávnostnom krste protihlukovej steny na železničnej stanici Trenčín – Zlatovce
 • účasť na otvorení Centra včasnej intervencie
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 6. 6. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín

Streda 7. 6. 2017

 • účasť na otvorení Detskej paralympiády, Spojená škola internátna
 • účasť na otvorení Športového dňa Sociálnych služieb mesta Trenčín
 • účasť na ukončení 30. ročníka Akadémie tretieho veku
 • porada s náčelníkom Mestskej polície Trenčín
 • pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov

Štvrtok 8. 6. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 9. 6. 2017

 • účasť na oslave 40. výročia založenia Nemocnice pre obvinených
 • pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR
 • účasť na oslave 50. výročia založenia Materskej školy na Považskej ulici
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 12. 6. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na aktivite MŠ Slimáčik
 • porada k čerpaniu európskych štrukturálnych fondov
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 13. 6. 2017

 • porada k investičným akciám
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 14. 6. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 15. 6. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada so zástupcom primátora
 • porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • účasť na pietnej spomienke na obete holokaustu

Piatok 16. 6. 2017

 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s vedúcou útvaru právneho
 • porada k statickej doprave

Pondelok 19. 6. 2017

 • účasť na tlačovej besede k otvoreniu letnej plavárne
 • prijatie účastníkov medzinárodného sympózia ORA ET ARS
 • porada so zástupcami primátora

Utorok 20. 6. 2017

 • účasť na sneme vojakov
 • účasť na odovzdávaní ocenenia Detská osobnosť mesta Trenčín 2017
 • porada s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • porada kancelárie primátora

Streda 21. 6. 2017

 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 22. 6. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb

Piatok 23. 6. 2017

 • služobná cesta, Košice

Pondelok 26. 6. 2017

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a. s.
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia TVK, a. s.
 • stretnutia s občanmi – Deň otvorených dverí

Utorok 27. 6. 2017

 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

Streda 28. 6. 2017

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov seniorov
 • porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Štvrtok 29. 6. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 30. 6. 2017

 • účasť na zasadnutí Združenia K 8, Trnava

 

Máj 2017

 

Pondelok 1. 5. 2017

 • štátny sviatok

Utorok 2. 5. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora

Streda 3. 5. 2017

 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 4. 5. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie k rekonštrukcii Mierového námestia

Piatok 5. 5. 2017

 • porada k investičným akciám mesta
 • prijatie veľvyslanca štátu Izrael v SR
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 8. 5. 2017

 • štátny sviatok

Utorok 9. 5. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 10. 5. 2017

 • pracovné stretnutie k projektu Trenčín si Ty
 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • sobášenie

Štvrtok 11. 5. 2017

 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín
 • porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami potenciálneho investora

Piatok 12. 5. 2017

 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • účasť na slávnostnom otvorení výstav REGION TOUR EXPO – CHUŤ SLOVENSKA – TORTY & SVET PEČENIA
 • sobášenie

Pondelok 15. 5. 2017

 • účasť na oslave Dňa matiek
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k investičným akciám mesta
 • prijatie veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Utorok 16. 5. 2017

 • účasť na výročnom členskom zhromaždení predsedov klubov Združení kresťanských seniorov Slovenska
 • porada k výzvam na čerpanie fondov EÚ
 • porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie k filmovému festivalu

Streda 17. 5. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • účasť na kongrese geriatrov
 • pracovné stretnutie k návrhu ihriska „Karpatská“
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Akebono

Štvrtok 18. 5. 2017

 • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 19. 5. 2017

 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie k statickej doprave
 • porada s vedúcou útvaru právneho

Pondelok 22. 5. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej sporiteľne
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie k investičným akciám
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 23. 5. 2017

 • účasť na slávnostnom prejazde prvého vlaku po zrekonštruovanom železničnom moste v Trenčíne
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Marius Pedersen
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb

Streda 24. 5. 2017

 • služobná cesta, Poprad

Štvrtok 25. 5. 2017

 • porada k letnej plavárni
 • porada k statickej doprave
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 26. 5. 2017

 • účasť na tlačovej besede k podpisu zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Regionálneho centra hádzanej
 • prijatie speváckeho súboru z partnerského mesta Cran-Gevrier
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 29. 5. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na kontrole letnej plavárne
 • prijatia občanov – Deň otvorených dverí

Utorok 30. 5. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti AAF
 • porada k investičným akciám

Streda 31. 5. 2017

 • porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu
 • vybavovanie agendy primátora

 

Apríl 2017

 

Pondelok 3. 4. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 4. 4. 2017

 • pracovné stretnutie k investičným akciám Mesta Trenčín
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s vedúcim útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín

Streda 5. 4. 2017

 • porada k statickej doprave
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Štvrtok 6. 4. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb
 • účasť na otvorení Majstrovstiev Slovenska starších žiakov 2017 v ľadovom hokeji

Piatok 7. 4. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada so zástupcom primátora

Pondelok 10. 4. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na oslavách 72. výročia oslobodenia Trenčína od fašizmu
 • porada kancelárie primátora

Utorok 11. 4. 2017

 • porada k statickej doprave
 • pracovné stretnutie k realizácii projektov
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Streda 12. 4. 2017

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 4. 2017

 • účasť na tlačovej konferencii k rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne
 • porada k odpredaju majetku mesta
 • porada so zástupcami primátora

Piatok 14. 5. 2017

 • sviatok Veľký piatok

Pondelok 17. 4. 2017

 • Veľkonočný pondelok

Utorok 18. 4. 2017 – Piatok 21. 4. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 24. 4. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Utorok 25. 4. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • prijatie občana – vopred dohodnutý termín
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 26. 4. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu
 • účasť na zasadnutí komisie k odpredaju majetku
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie prednostu

Štvrtok 27. 4. 2017

 • porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti AAF
 • účasť na otvorení testovacieho centra spoločnosti Yanfeng
 • pracovné stretnutie k Integrovanému regionálnemu operačnému programu
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia

Piatok 28. 4. 2017

 • pracovné stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu
 • pracovné stretnutie k údržbe drevín
 • vybavovanie agendy primátora

 

Marec 2017

 

Streda 1. 3. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 2. 3. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 3. 3. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 6. 3. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k čisteniu dopravných komunikácií
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín

Utorok 7. 3. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc Slovenskej republiky
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 8. 3. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • účasť na verejnej prezentácii štúdie nového urbanistického riešenia centrálnej mestskej zóny

Štvrtok 9. 3. 2017

 • pracovné stretnutie k projektu Trenčín si Ty
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 10. 3. 2017

 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • porada k statickej doprave
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.

Pondelok 13. 3. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • kontrola čistenia mestských komunikácií
 • účasť na zasadnutí Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia

Utorok 14. 3. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 15. 3. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 16. 3. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 17. 3. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 20. 3. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • porada k statickej doprave

Utorok 21. 3. 2017

 • pracovné stretnutie s prednostom okresného úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 22. 3. 2017

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • účasť na pohrebe

Štvrtok 23. 3. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti LIDL

Piatok 24. 3. 2017

 • účasť na ceremoniáli odovzdávania velenia Pozemných síl OS SR
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 27. 3. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancom NR SR
 • Deň otvorených dverí u primátora – prijatia občanov

Utorok 28. 3. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcom Klubu generálov SR
 • účasť na slávnostnom oceňovaní úspešných pedagógov mesta Trenčín
 • porada k likvidácii odpadov

Streda 29. 3. 2017

 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami klubov seniorov
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia

Štvrtok 30. 3. 2017

 • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 31. 3. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti SPP Distribúcia
 • účasť na zasadnutí valného zhromaždenia Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia

 

Február 2017

 

Streda 1. 2. 2017

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín

Štvrtok 2. 2. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 3. 2. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 6. 2. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 7. 2. 2017

 • účasť na zasadnutí Rady ZMOS, Štrbské Pleso

Streda 8. 2. 2017

 • porada k majetkovo-právnym záležitostiam Mesta Trenčín
 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 2. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 10. 2. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • účasť na zasadnutí komisie pre vyhodnotenie súťaže na obstaranie novej internetovej stránky Mesta Trenčín

Pondelok 13. 2. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k parkovacej politike
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Utorok 14. 2. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 15. 2. 2017

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
 • rokovanie so zástupcami spoločnosti ASKO – NÁBYTOK

Štvrtok 16. 2. 2017

 • porada k čistote mesta
 • porada k organizácii dopravy počas festivalu Pohoda 2017
 • porada kancelárie primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 17. 2. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu EKOTOPFILM
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti AD značenie
 • pracovné rokovanie k návšteve delegácie z Cran Gevrier
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 20. 2. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Základnej školy na Hodžovej ulici v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 21. 2. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
 • účasť na prezentácií verejného obstarávania
 • vedenie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 22. 2. 2017

 • služobná cesta, Košice

Štvrtok 23. 2. 2017

 • služobná cesta, Košice

Piatok 24. 2 2017

 • návšteva a diskusia so zamestnancami Adient
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 27. 2. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • Deň otvorených dverí u primátora – prijatia občanov

Utorok 28. 2. 2017

 • kontrola čistenia komunikácií
 • stretnutie so zástupcami spoločnosti Old Herold Hefe
 • účasť na vyhlásení výsledkov verejného obstarávania nového webového sídla Mesta Trenčín
 • porada k statickej doprave

 

Január 2017

 

Pondelok 2. 1. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne
 • návšteva prvého občana mesta Trenčín narodeného v roku 2017 na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne

Utorok 3. 1. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora mesta Trenčín
 • porada kancelárie primátora
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Streda 4. 1. 2017

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru dopravy mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • pracovná porada k možnostiam bytovej výstavby

Štvrtok 5. 1. 2017

 • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 6. 1. 2017

 • štátny sviatok

Pondelok 9. 1. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • služobná cesta, Bratislava

Utorok 10. 1. 2017

 •  služobná cesta, Bratislava

Streda 11. 1. 2017

 • pracovné rokovanie so zástupcami Marius Pedersen, a.s.
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku

Štvrtok 12. 1. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 13. 1. 2017

 • pracovná porada k dopravnej situácii
 • pracovná porada s vedúcim útvaru hlavného architekta mesta
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 16. 1. 2017

 • novoročný príhovor k zamestnancom Mesta Trenčín
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • novoročný príhovor k zamestnancom Mestskej polície Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17. 1. 2017

 • služobná cesta, Česká republika

Streda 18. 1. 2017

 • služobná cesta, Česká republika

Štvrtok 19. 1. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • služobná cesta, Piešťany

Piatok 20. 1. 2017

 • novoročné stretnutie primátora so zamestnancami MHSL, m. r. o.
 • novoročné stretnutie primátora so zamestnancami Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o.
 • stretnutie so zástupcami Armády spásy
 • prijatie akademickej maliarky Evy Mišákovej-Ábelovej pri príležitosti jej životného jubilea

Pondelok 23. 1. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie k dopravnej situácii v Trenčíne
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Utorok 24. 1. 2017

 • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Streda 25. 1. 2017

 • kontrola zimnej údržby povrchu komunikácii
 • pracovná porada k otázkam čerpania fondov EÚ
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Mestského hospodárstva a správy lesov

Štvrtok 26. 1. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 27. 1. 2017

 • vybavovanie a podpisovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 30. 1. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • prijatie J. E. vyľvyslanca USA v SR Adama H. Sterlinga
 • Deň otvorených dverí u primátora – prijatia občanov

Utorok 31. 1. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • služobná cesta, Bratislava

 


Rok 2016

 

December 2016

 

Štvrtok 1. 12. 2016

 • porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí Výboru mestskej časti Sever

Piatok 2. 12. 2016

 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 5. 12. 2016

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí Rady Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
 • pracovné rokovania s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 6. 12. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na stretnutí Ligy proti reumatizmu
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru sociálnych vecí

Streda 7. 12. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 8. 12. 2016

 • porada k internetovej stránke venovanej parkovacej politike Mesta Trenčín
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 9. 12. 2016

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • porada so zástupcom primátora
 • účasť na vernisáži v Galérii M. A. Bazovského

Pondelok 12. 12. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • porada k dopravnej situácii a rozkopávkam

Utorok 13. 12. 2016

 • pracovné rokovanie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zástupcami Národného kontrolného úradu
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 14. 12. 2016

 • pracovné stretnutie, TSK
 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 15. 12. 2016:

 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 16. 12. 2016

 • služobná cesta, cesta Nové Mesto nad Váhom
 • pracovné stretnutie na Expozitúre Národného kontrolného úradu v Trenčíne
 • pracovné rokovanie k plánu udržateľnej mobility
 • prijatie občana – vopred dohodnutý termín

Pondelok  19. 12. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu “Trenčín a okolie”
 • účasť na prezentácii rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne pre vlastníkov dotknutých nehnuteľností

Utorok 20. 12. 2016

 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 21. 12. 2016

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru Kultúrno-informačných služieb
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Štvrtok 22. 12. 2016

 • porada k parkovacej politike
 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín

Piatok 23. 12. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 26. 12. 2016

 • 2. sviatok vianočný

Utorok 27. 12. 2016 – Piatok 30. 12. 2016

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

November 2016

 

Utorok 1. 11. 2016

 • Štátny sviatok

Streda 2. 11. 2016

 • služobná cesta, Bratislava
 • vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 3. 11. 2016

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí Združenia K8

Piatok 4. 11. 2016

 • účasť na zasadnutí Združenia K8
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 11. 2016

 • rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora

Utorok 8. 11. 2016

 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • kontrola investičných akcií Mesta Trenčín

Streda 9. 11. 2016

 • porada s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku
 • účasť na schôdzi klubu seniorov
 • pracovné porada s riaditeľmi základných škôl
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 10. 11. 2016

 • pracovné rokovanie k stavu modernizácie železničnej trate
 • účasť na pietnej spomienke padlým v 1. svetovej vojne
 • porada so zástupcom primátora
 • účasť na festivale HoryZonty

Piatok 11. 11. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na pietnej spomienke na zosnulých vo vojnách

Pondelok 14. 11. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 15. 11. 2016

 • porada k rekonštrukciám mestských komunikácií
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • účasť na vernisáži výstav k 17. novembru 1989

Streda 16. 11. 2016

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • porada so zástupcom primátora mesta Trenčín
 • účasť na diskusii o hodnotách Novembra ‘89

Štvrtok 17. 11. 2016

 • štátny sviatok

Piatok 18. 11. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • účasť na otváracom ceremoniáli Festivalu francúzskych filmov 2016

Pondelok 21. 11. 2016

 • služobná cesta Bratislava
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 22. 11. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • služobná cesta, Piešťany

Streda 23. 11. 2016

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie k investičným akciám Mesta Trenčín
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 24. 11. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada so zástupcom primátora mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Piatok 25. 11. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 28. 11. 2016

 • účasť na workshope k novému webovému sídlu Mesta Trenčín
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 29. 11. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“
 • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru MsÚ

Streda 30. 11. 2016

 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • účasť na verejnej diskusii s obyvateľmi Trenčína v Mestskej športovej hale

 

Október 2016

 

Pondelok 3. 10. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • prijatia občanov počas Dňa otvorených dverí

Utorok 4. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 5. 10. 2016

 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • pracovné stretnutie s primátorkou Prievidze

Štvrtok 6. 10. 2016

 • porada kancelárie primátora
 • účasť na zasadnutí TVK, a. s.
 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • stretnutie so zástupcami partnerských miest

Piatok 7. 10. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s viceprimátorom mesta Trenčín
 • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 10. 10. 2016

 • účasť na tlačovej besede
 • účasť na slávnostnom stretnutí jubilantov klubu dôchodcov
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov

Utorok 11. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 12. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 13. 10. 2016

 • pracovná cesta, Bratislava
 • účasť na pohrebe Michala Kováča

Piatok 14. 10. 2016

 • pracovné stretnutie – kontrola čistoty mesta s vedením Marius Pedersen a zodpovednými pracovníkmi mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s viceprimátorom

Pondelok 10. 10. 2016

 • účasť na tlačovej besede
 • účasť na slávnostnom stretnutí jubilantov klubu dôchodcov
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov

Utorok 11. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 12. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 13. 10. 2016

 • pracovná cesta, Bratislava
 • účasť na pohrebe Michala Kováča

Piatok 14. 10. 2016

 • pracovné stretnutie – kontrola čistoty mesta s vedením Marius Pedersen a zodpovednými pracovníkmi Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s viceprimátorom

Pondelok 17. 10. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • porada k rozpočtu mesta na rok 2017
 • účasť na finančnej a majetkovej komisii

Utorok 18. 10. 2016

 • pracovné rokovanie s potenciálnym investorom
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami Mesta Trenčín
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 19. 10. 2016

 • účasť na tlačovej besede
 • služobná cesta Bratislava

Štvrtok 20. 10. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k investičným akciám mesta

Piatok 21. 10. 2016

 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • pracovné rokovanie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • pracovné rokovanie k podpore športových podujatí
 • pracovné stretnutie s ministrom obrany SR

Pondelok 24. 10. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • pracovné stretnutie k projektu Terminál
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Utorok 25. 10. 2016

 • návšteva prezidenta SR
 • pracovné rokovanie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 26. 10. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • účasť na schôdzi Základnej organizácie nedoslýchavých Trenčín
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín

Štvrtok 27. 10. 2016

 • služobná  cesta, Bratislava

Piatok 28. 10. 2016

 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • účasť na schôdzi klubu seniorov
 • účasť na vernisáži v Galérii M. A. Bazovského

Pondelok 31. 10. 2016

 • vybavovanie agendy primátora

 

September 2016

 

Štvrtok 1. 9. 2016 – Piatok 9. 9. 2016

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 12. 9. 2016

 • porada primátora s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • porada k parkovacej politike
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 13. 9. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • služobná cesta Štrbské Pleso
 • účasť na zasadnutí Rady ZMOS

Streda 14. 9. 2016

 • účasť na zasadnutí Rady ZMOS
 • účasť na výstave Rudolfa Moška

Štvrtok 15. 9. 2016

 • Štátny sviatok

Piatok 16. 9. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • porada s vedúcou útvaru právneho
 • sobášenie

Pondelok 19. 9. 2016

 • porada k plánu rozvoja mesta
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • služobná cesta, Bratislava

Utorok 20. 9. 2016

 • služobná cesta, Praha

Streda 21. 9. 2016

 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • porada k rozpočtu na rok 2017

Štvrtok 22. 9. 2016

 • pracovné stretnutie k stavu modernizácie železničnej trate
 • porada k vyhrádzaniu parkovacích miest
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Piatok 23. 9. 2016

 • pracovné stretnutie s poslancami
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami

Pondelok 26. 9. 2016

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou Mesta Trenčín
 • služobná cesta, Bratislava

Utorok 27. 9. 2016

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 28. 9. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 29. 9. 2016 

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie zástupcov Dobrovovoľného hasičského zboru Trenčín – Opatová
 • pracovné rokovanie k stavu modernizácie železničnej trate

Piatok 30. 9. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada kancelárie primátora

 

August 2016

 

Pondelok 1. 8. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
 • porada so zástupcom primátora
 • porada kancelárie primátora

Utorok 2. 8. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 3. 8. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 4. 8. 2016

 • pracovné rokovanie k projektu Terminál
 • vedenie mmoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 5. 8. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 8. 8. 2016

 • kontrolný deň v meste
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
 • porada k bioodpadu
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 9. 8. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 10. 8. 2016

 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 11. 8. 2016

 • služobná cesta Piešťany
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 12. 8. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 15. 8. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
 • rokovania s potenciálnym investorom

Utorok 16. 8. 2016

 • pracovné rokovanie k modernizácii železničnej trate
 • porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • porada s komunikačným oddelením

Streda 17. 8. 2016

 • porada s prednostom MsÚ
 • porada k rozpočtu mesta Trenčín
 • pracovné rokovanie k Posádkovému klubu

Štvrtok 18. 8. 2016

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • vyjadrenie pre médiá
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 19. 8. 2016

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 22. 8. 2016

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 23. 8. 2016

 • stretnutia s verejnosťou – vopred dohodnuté termíny
 • porada s hlavným architektom mesta
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 24. 8. 2016

 • služobná cesta Rožňava, Bardejov

Štvrtok 25. 8. 2016

 • stretnutia s verejnosťou – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na oslavách výročia vypuknutia Slovenského národného povstania
 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi hokejového klubu

Piatok 26. 8. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • sobášenie

Pondelok 29. 8. 2016

 • Štátny sviatok

Utorok 30. 8. 2016 – Streda 31. 8. 2016

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Júl 2016

 

Piatok 1. 7. 2016

 • kontrola kosenia v meste
 • kontrola postupu prác na moste na Ostrov
 • stretnutie s generálnym riaditeľom a.s. Keraming
 • podpisovanie agendy primátora
 • účasť na pohrebe MUDr. Beňa
 • sobášenie

Pondelok 4. 7. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov
 • podpisovanie agendy primátora
 • služobná cesta, Ivanka pri Dunaji

Utorok 5. 7. 2016

 • štátny sviatok

Streda 6. 7. 2016

 • porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 7. 7. 2016

 • podpisovanie agendy primátora
 • pracovné rokovanie k mostu Opatová
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 8. 7. 2016

 • služobná cesta, Bratislava
 • účasť na okrúhlom stole „Budúcnosť inteligentných miest na Slovensku“, ktorý je súčasťou 7. európskeho summitu regiónov a miest

Pondelok 11. 7. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 12. 7. 2016

 • prijatie riaditeľky ZUŠ K. Pádivého pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • prijatie riaditeľky ZŠ, Východná pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • pracovné rokovanie k rekonštrukcii Mierového námestia

Streda 13. 7. 2016

 • porada k rozpočtu
 • porada k rekonštrukcii mostu v mestskej časti Opatová
 • porada so zástupcom primátora

Štvrtok 14. 7. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 15. 7. 2016

 • rokovania s potenciálnym investorom

Pondelok 18. 7. 2016

 • účasť na zasadnutí krízového štábu
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • pracovné stretnutie so starostom obce Bolešov
 • porada k výstavbe nového futbalového štadióna
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Trenčíne

Utorok 19. 7. 2016

 • účasť na pracovnom stretnutí ku kontrole MsÚ Národným kontrolným úradom
 • tlačová beseda
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • porada so zástupcom primátora

Streda 20. 7. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 21. 7. 2016

 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • porada kancelárie primátora
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 22. 7. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 25. 7. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
 • pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie

Utorok 26. 7. 2016

 • porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 27. 7. 2016

 • pracovné stretnutie k investičným akciám Mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí predstavenstva Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s.
 • pracovné stretnutie k zimnému štadiónu

Štvrtok 28. 7. 2016

 • pracovné rokovanie o čistote v meste
 • pracovný obed so starostami okolitých obcí
 • pracovné rokovanie o stave modernizácie železničnej trate
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 29. 7. 2016

 •  

  služobná cesta, Bratislava

 

Jún 2016

 

Streda 1. 6. 2016

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom SAD Trenčín
 • Odovzdávanie cien na florbalovom turnaji základných škôl
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Štvrtok 2. 6. 2016 

 • Služobná cesta, Bratislava
 • Vybavovanie agendy primátora

Piatok 3. 6. 2016

 • Účasť na premietaní cestopisného filmu pre víťazov celoslovenskej súťaže
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 6. 6. 2016

 • Porada kancelárie primátora
 • Porada s vedúcimi útvarov
 • Pracovná návšteva priestorov MHSL
 • Porada k rozpočtu

Utorok 7. 6. 2016

 • Rozhovor pre Pressburger Zeitung (si uprav ak uznáš za vhodné)
 • Porada ku koseniu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na odovzdávaní cien pre Cyklistickú osobnosť Trenčína 2015

Streda 8. 6. 2016

 • Porada k modernizácii železničnej trate
 • Vedenie rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 6. 2016

 • Služobná cesta, Bratislava

Piatok 10. 6. 2016

 • Pracovné rokovanie s riaditeľom SAD Trenčín
 • Tlačová beseda
 • Služobná cesta, Piešťany

Pondelok 13. 6. 2016

 • Porada s vedúcimi útvarov
 • Účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
 • Účasť na zasadnutí valného zhromaždenia TVK, a.s.
 • Porada k statickej doprave
 • Účasť na verejnej prezentácii návrhu nového cestovného poriadku

Utorok 14. 6. 2016

 • rokovanie s poslancami MsZ
 • porada so zástupcom primátora

Streda 15. 6. 2016

 • porada k rozpočtu
 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 16. 6. 2016

 • sobášenie
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 17. 6. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok  20. 6. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov
 • porada kancelárie primátora
 • prijatie účastníkov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 21. 6. 2016

 • oceňovanie detských osobností mesta Trenčín 2016
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 22. 6. 2016

 • porada s prednostom mestského úradu
 • návšteva materskej školy Slimáčik
 • pracovné stretnutie k letnej plavárni

Štvrtok 23. 6. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 24. 6. 2016

 • tlačová beseda
 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • sobášenie
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok  27. 6. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov
 • porada k programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Utorok 28. 6. 2016

 • pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • prijatie Jozefa Hankociho pri príležitosti publikovania knihy 110 rokov trenčianskeho futbalu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 29. 6. 2016

 • rokovanie s predsedom finančnej a majetkovej komisie MsZ
 • rokovanie s vedúcou ekonomického útvaru a prednostom MsÚ o rozpočte
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so starostom obce Mníchova Lehota
 • kontrola postupu prác na moste na Ostrov
 • rokovanie so zástupcom SPP
 • pracovné rokovanie s poslancom MsZ

Štvrtok 30. 6. 2016

 • služobná cesta Bratislava

 

Máj 2016

 

Pondelok 2. 5. – Piatok 6. 5. 2016

 • Čerpanie dovolenky

Pondelok 9. 5. 2016

 • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • Účasť na podujatí – Deň matiek – Združenie kresťanských seniorov
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na podujatí – Deň matiek – Jednota dôchodcov Slovenska
 • Služobná cesta, Bratislava

Utorok 10. 5. 2016

 • Účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • Účasť na spomienkovom ceremoniáli pri príležitosti 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Posádkovom dome
 • Účasť na podpisovaní Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom na príprave a realizácii Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín
 • Porada kancelárie primátora

Streda 11. 5. 2016

 • Pracovné rokovanie – ZSE Energia, a.s.
 • Služobná cesta, Bratislava
 • Pracovné rokovanie – Železnice Slovenskej republiky

Štvrtok 12. 5. 2016

 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • Porada so zástupcom primátora
 • Účasť na rokovaní k aktuálnemu stavu modernizácie železničnej trate v Trenčíne
 • Služobná cesta, Košice – účasť na stretnutí Združenia krajských miest K8

Piatok 13. 5. 2016

 • Služobná cesta, Košice – účasť na stretnutí Združenia krajských miest K8

Pondelok 16. 5. 2016

 • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada kancelárie primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ k MHD Trenčín

Utorok 17. 5. 2016

 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ

Streda 18. 5. 2016

 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • Porada k rozpočtovej situácii Mesta Trenčín
 • Sobášenie
 • Služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 19. 5. 2016

 • Služobná cesta, Bratislava

Piatok 20. 5. 2016

 • Účasť na poďakovaní zamestnancom Sociálnych služieb Mesta Trenčín
 • Porada kancelárie primátora
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Sobášenie

Pondelok 23. 5. 2016

 • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na pohrebe
 • Pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Utorok 24. 5. 2016

 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • Pracovné stretnutie k parkovacej politike

Streda 25. 5. 2016

 •  

  Služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 26. 5. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Rokovanie so zástupcami ZSE Energia, a.s.
 • Sobášenie
 • Služobná cesta, Bratislava

Piatok 27. 5. 2016 

 • Účasť na Športovej olympiáde málotriednych škôl
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Sobášenie

Pondelok 30. 5. 2016

 • Pracovné stretnutie s podpredsedom predstavenstva TVK, a.s. Trenčín
 • Porada k parkovacej politike
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Deň otvorených dverí pre záujemcov o stretnutie s primátorom

Utorok 31. 5. 2016

 • Služobná cesta, Bratislava
 • Porada kancelárie primátora

 

Apríl 2016

 

Piatok 1. 4. 2016

 • Služobná cesta Bratislava

Pondelok 4. 4. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostom MsÚ
 • Pracovná porada s povereným vedúcim kancelárie primátora k programu
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 5. 4. 2016

 • Rokovanie so zástupcami SPP – distribúcia, a. s.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Centra pre rodinu
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 6. 4. 2016

 • Stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
 • Rokovania s poslancami MsZ Trenčín
 • Rokovanie so zástupcami Klubov seniorov
 • Stretnutie so zástupkyňou m. o. Aliancia žien – Cesta späť

Štvrtok 7. 4. 2016

 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Účasť na podujatí Klubu vojenských veteránov
 • Porada so zástupcom primátora

Piatok 8. 4. 2016

 • Rokovanie so starostom Trenčianskej Turnej
 • Prijatie poslanca MsZ Trenčín pri príležitosti životného jubilea
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Sobášenie

Pondelok 11. 4. 2016

 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Stretnutie s deťmi z detského domova v rámci projektu “Spoza brány k politikom”
 • Stretnutie s poslancom MsZ Trenčín
 • Stretnutia so zamestnancami MsÚ Trenčín
 • Pracovná porada k novému grafikonu MHD

Utorok 12. 4. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na oslavách 71. výročia oslobodenia Trenčína
 • Účasť na zasadnutí Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
 • Stretnutie s trenčianskymi architektmi

Streda 13. apríl 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na tlačovej konferencii mimovládnej organizácie Aliancia žien – cesta späť o zriadení nového poradenského centra v Trenčíne pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie
 • Služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 14. apríl 2016

 • Pracovné stretnutie k dopravnej situácii na ZŠ Na dolinách
 • Pracovné stretnutie k aktuálnemu stavu modernizácie železničnej trate
 • Pracovný obed s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Účasť na spomienkovom stretnutí k 74. výročiu prvého transportu Židov do koncentračného tábora Osvienčim
 • Rokovanie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • Účasť na oceňovaní športovcov mesta Trenčín za rok 2015

Piatok 15. apríl 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada so zástupcom primátora
 • Prijatie úspešného slovenského športovca
 • Účasť na valnom zhromaždení Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“

Pondelok 18. 4. 2016 – Štvrtok 21. 4. 2016

 • Čerpanie dovolenky

Piatok 22. 4. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada kancelárie primátora

Pondelok 25. 4. 2016 

 • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • Pracovné stretnutie k Programu rozvoja mesta
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom SAD Trenčín
 • Porada k prezentácii parkovacej politiky mesta

Utorok 26. 4. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Prijatie exkurzie detí z MŠ Slimáčik
 • Pracovná porada s prednostom MsÚ
 • Verejná diskusia k parkovacej politike Mesta

Streda 27. 4. 2016

 • Porada kancelárie primátora
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Štvrtok 28. 4. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na konferencii Asociácie komunálnych ekonómov
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Účasť na zakladajúcej schôdzi klubu Sklerózy multiplex

Piatok 29. 4. 2016

 • Účasť na Zlatovskom memoriáli Prháčka a Psotného
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Účasť na oslavách sviatku Pesach

 

Marec 2016

 

Utorok 1. 3. 2016

 • Pracovné rokovanie k aktuálnemu stavu Modernizácie železničnej trate
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Streda 2. 3. 2016

 • Účasť na 8. ročníku súťažnej prehliadky „Poézia, próza a spevy jesene života 2016“
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

 

Štvrtok 3. 3. 2016

 • Vyjadrenie pre agentúru ČTK
 • Rokovanie s podpredsedom predstavenstva TVK, a. s.
 • Pracovná porada so zástupcom primátora

 

Piatok 4. 3. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru

Pondelok 7. 3. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov ul. 28.októbra
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie SZPB Trenčín

Utorok 8. 3. 2016

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Streda 9. 3. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Rozhovor pre časopis týždeň.sk
 • Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 10. 3. 2016

 • Pracovné rokovanie o Modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie k pripravovanej mobilnej aplikácii o meste Trenčín
 • Účasť na koncerte speváckych zborov z gymnázií z Ľubľany – Krakova – Trenčína a Komorného orchestra ZUŠ K.Pádivého Trenčín

Piatok 11. 3. 2016

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 14. 3. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k návrhu parkovacej politiky mesta

Utorok 15. 3. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie k projektu
 • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta

Streda 16. 3. 2016

 • Rozhovor pre TA3 k relácií o mostoch
 • Pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti VOD-EKO, a.s.
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí

Štvrtok 17. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. v Jasnej

Piatok 18. 3. 2016

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. v Jasnej

Pondelok 21. 3. 2016

 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie k pripravovanému projektu
 • Podpisovanie agendy primátora

Utorok 22. 3. 2016

 • Pracovné rokovania k modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru

Streda 23. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru k rozpočtu
 • Účasť na 10. ročníku klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja 2016
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Strednej umeleckej školy v Trenčíne

Štvrtok 24. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitosti
 • Pracovné rokovanie – Piešťany
 • Podpisovanie agendy primátora

Piatok 25. 3. 2016

 • Štátny sviatok

Pondelok 28. 3. 2016

 • Štátny sviatok

Utorok 29. 3. 2016

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie k parkovacej politike v meste
 • Neformálne stretnutie primátora s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 30. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 31. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie k parkovacej politike v meste
 • Slávnostné oceňovanie úspešných pedagógov mesta Trenčín
 • Účasť na zasadnutí komisie kultúry a cestovného ruchu

 

Február 2016

 

Pondelok 1. 2. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Rokovanie Rady Regionálneho združenia mesta a obcí Stredného Považia
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
 • Stretnutie so zdravotnými sestrami Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • Účasť na verejnom stretnutí učiteľov a rodičov

Utorok 2. 2. 2016

 • Služobná cesta, Košice

Streda 3. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Pracovné rokovanie o mestských investíciách
 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom TVK, a.s.
 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie s predsedom komisie kultúry a cestovného ruchu

Štvrtok 4. 2. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie k návrhu novej organizácie MHD v Trenčíne
 • Novoročné stretnutie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Pondelok 8. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Účasť na členskej schôdzi ZO JDS 01
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 9. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • Pracovné stretnutie ohľadne TVK, a.s.
 • Podpisovanie agendy primátora

Streda 10. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • Stretnutie so žiakmi 6.ročníka Základnej školy Hodžova
 • Účasť na protestnom zhromaždení zdravotných sestier v Trenčíne

Štvrtok 11. 2. 2016

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Účasť na spoločnom zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie a Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ Trenčín

Piatok 12. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie k plánu verejného obstarávania na rok 2016
 • Pracovné stretnutie k plánovaným investičným akciám
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 15. 2. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 16. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s predsedom komisie kultúry a cestovného ruchu
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s členom predstavenstva HK Dukla
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne
 • Podpisovanie agendy primátora

Streda 17. 2. 2016

 • Účasť na zasadnutí Združenia kresťanských seniorov Slovenska
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 18. 2. 2016

 • Pracovné rokovanie o modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie k Trenčianskej parkovacej spoločnosti
 • Účasť na verejnom prerokovaní návrhu novej organizácie MHD

Piatok 19. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie programu primátora

Pondelok 22. 2. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva ohľadne parkovacej politiky v meste

Utorok 23. 2. 2016

 • Účasť na slávnostnom zhromaždení príslušníkov Vojenskej polície pri príležitosti 25.výročia vzniku Vojenskej polície
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Bánovce nad Bebravou
 • Pracovné stretnutie ohľadne festivalu HoryZonty
 • Pracovné stretnutie so starostkou obce Laskár

Streda 24. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu mesta
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Bošáca
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho múzea

Štvrtok 25. 2. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla Trenčín
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcim útvaru interných služieb k investičným akciám
 • Účasť na Hodnotiacej členskej schôdzi Klubu vojenských veteránov
 • Účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ Trenčín

Piatok 26. 2. 2016

 • Účasť na slávnostnom ukončení projektu “Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne”

Pondelok 29. 2. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva k zriadeniu Cyklokomisie
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Január 2016

 

Pondelok 4. 1. 2016

 • Uvítanie prvého občana mesta Trenčín roku 2016
 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu

Utorok 5. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ

Streda 6. 1. 2016

 • Sviatok

Štvrtok 7. 1. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.

Piatok 8. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 11. 1. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovná porada o futbalovom štadióne

Utorok 12.1.2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na pracovnom stretnutí k rekonštrukcii Mierového námestia
 • Účasť na pohrebe Antona Srholca v Skalici

Streda 13.1.2016

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcim útvaru školstva
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Štvrtok 14.1.2016

 • Novoročné stretnutie primátora a prednostu mestského úradu so zamestnancami
 • Pracovné stretnutie so zástupcami bankovej inštitúcie
 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Cora Geo s.r.o.
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Haluzice
 • Pracovné stretnutie so zástupcom HK Dukla Trenčín n.o.
 • Novoročné stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Piatok 15.1.2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Pondelok 18. 1. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie okrskových volebných komisií

Utorok 19. 1. 2016

 • 5. zasadnutie Predsedníctva ZMOS na Štrbskom Plese

Streda 20. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie k investíciám
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu

Štvrtok 21. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a hlavným architektom mesta
 • Pracovné rokovanie k projektu Terminálu

Piatok 22. 1. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • Otvorenie 6. Východniarskeho plesu

Pondelok 25. 1. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné rokovanie k nájomným bytom a odpadovému hospodárstvu

Utorok 26. 1. 2016

 • Pracovné rokovanie k  futbalovému štadiónu
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.

Streda 27. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k financiám a rozpočtu mesta
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín

Štvrtok 28. 1. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb k plánovaným kultúrnym akciám v meste
 • Pracovné rokovanie o investíciách
 • Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti LEONI Slovakia v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie k technologickému centru v Trenčíne

Piatok 29. 1. 2016

 • Služobné rokovania v Bratislave

 


Rok 2015

 

December 2015

 

Utorok 1. 12. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Zasadnutie spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Stretnutie primátorov krajských miest v Nitre

Streda 2. 12. 2015

 • Stretnutie primátorov krajských miest v Nitre
 • Pracovné rokovanie k mestskej hromadnej doprave
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k Terminálu

Štvrtok 3. 12. 2015

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Verejná diskusia primátora s občanmi mesta v Mestskej športovej hale

Pondelok 7. 12. 2015

 • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Účasť na slávnostnom rokovaní Rady RZMOSP
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s predsedníčkou Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku
 • Účasť na zasadnutí VMČ Juh

Utorok 8.1 2. 2015

 • Stretnutie – odovzdanie Kroniky života
 • Natočenie vianočného vinšu primátora k vystúpeniu Hojné požehnanie Vám nesieme
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Centra pre rodinu k spolupráci s mestom
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Účasť na oslave sviatku Chanuka Židovskej náboženskej obce v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s poslancami ohľadne rozpočtu na rok 2016

Streda 9. 12. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“

Štvrtok 10. 12. 2015

 • Účasť na konferencii katedry Verejnej správy a regionálnej ekonomiky na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka
 • Pracovné rokovanie k modernizácii železničnej trate
 • Sobášenie
 • Vianočný večierok spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.

Piatok 11.12.2015

 • Diskusia so zamestnancami Johnson Controls
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 14. 12. 2015

 • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Účasť na predvianočnom stretnutí Združenia kresťanských seniorov Klub Trenčín
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 15. 12. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné rokovanie v Bratislave
 • Účasť na vianočnom posedení členov ZO JDS 27

Streda 16. 12. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 17. 12. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Vianočné posedenie so zamestnancami Mesta Trenčín

Piatok 18. 12. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Vianočný obed kancelárie primátora
 • Účasť na oslave 50.výročia založenia Základnej školy Hodžova

Pondelok 21. 12. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 22. 12. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu

Streda 23. 12. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 24. 12. 2015

 • Štedrý deň

Piatok 25. 12. 2015

 • Prvý sviatok vianočný

Pondelok 28. 12. 2015 – Štvrtok 31. 12. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

November 2015

 

Pondelok 2. 11. 2015

 • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Stretnutie so zdravotnými sestrami z Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru a prednostom mestského úradu k rozpočtu na rok 2016
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Pondelok 9. 11. 2015

 • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 10. 11. 2015

 • Pracovné stretnutie k projektu
 • Účasť na TREND konferencii Top Manažment 2015 v Bratislave
 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Účasť na slávnostnom vyhlásení TREND TOP 2015

Streda 11. 11. 2015

 • Účasť na pracovnom stretnutí vedenia SOŠ Dubnica nad Váhom a predstaviteľov najvýznamnejších zamestnávateľov regiónu z oblasti strojárstva a elektrotechniky
 • Účasť na pietnej spomienke obetiam vojen a ozbrojeného násilia
 • Pracovná porada s riaditeľom MHSL
 • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých, Prvej základnej organizácie č.17
 • Účasť na diskusii série HNregióny
 • Účasť na tradičnom posedení s jubilantmi Klubu dôchodcov Opatová

Štvrtok 12. 11. 2015

 • Čerpanie dovolenky

Piatok 13. 11. 2015

 •  Čerpanie dovolenky

Pondelok 16. 11. 2015

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada s investičným oddelením
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2016

Utorok 17. 11. 2015

 • Účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti výročia 17. novembra 1989

Streda 18. 11. 2015

 • Pracovné stretnutie k hromadnej doprave
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 19.11.2015

 • Štatutárny kontrolný deň spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. v Bratislave
 • Pracovné rokovanie s konateľom akciovej spoločnosti
 • Účasť na podujatí Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene

Piatok 20. 11. 2015

 • Stretnutie s občanmi pri príležitosti životného jubilea
 • Mimoriadne zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Účasť na zasadnutí Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 23. 11. 2015

 • Návšteva partnerského mesta Cran Gevrier, Francúzsko

Utorok 24.11.2015

 • Návšteva partnerského mesta Cran Gevrier, Francúzsko

Streda 25.11.2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Porada primátora s vedúcimi útvarov

Štvrtok 26.11.2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • Pracovný obed na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ohľadne spolupráce samospráv a predsedníctva Rady EÚ
 • Účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Piatok 27.11.2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Vyjadrenie pre média
 • Zasadnutie krízového štábu k mostu v Opatovej
 • Pracovné stretnutie s viceprezidentom SZĽH

Pondelok 30.11.2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2016
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

 

Október 2015

 

18. – 4. 10. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 5. 10. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 6. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie TVK, a.s.

Streda 7. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie k pripravovanej návšteve partnerského mesta Cran Gevrier
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne

Štvrtok 8. 10. 2015

 • Pracovné rokovanie k postupu riešenia mimoriadnej situácie havarijného stavu mostného objektu MO 61-061 Trenčín – Opatová
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru
 • Pracovné rokovanie o pripravovanom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín

Piatok 9. 10. 2015

 • Rozhovor pre Denník N
 • Stretnutie s právnym zástupcom
 • Stretnutie k návšteve partnerského mesta Cran Gevrier
 • Účasť na posedení jubilantov Klubu dôchodcov ul.28. októbra pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Pondelok 12. 10. 2015

 • Účasť na stretnutí „Jubilanti 2015“ Združenia kresťanských seniorov Slovenska, Klub Trenčín-mesto
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu mesta na rok 2016
 • Účasť na slávnostnej schôdzi ZO JDS 01 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 13. 10. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnom otvorení veľtrhu ELO SYS
 • Rozhovor pre týždenník TREND

Streda 14. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla

Štvrtok 15. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s novým riaditeľom Johnson Controls
 • Predstavenstvo spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate

Piatok 16. 10. 2015

 • Služobná cesta, Podbanské

Pondelok 19. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie k investičným akciám v meste
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Účasť na vyhodnotení florbalového turnaja žiakov 5.- 9. ročníka základných škôl Trenčín Florbal Cup 2015
 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 20. 10. 2015

 • Rozhovor pre médiá
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru, prednostom mestského úradu a zástupcom primátora k rozpočtu mesta na rok 2016
 • Pracovné stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 21. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru, prednostom mestského úradu a zástupcom primátora k rozpočtu mesta na rok 2016
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Účasť na slávnostnej sv. omši pri príležitosti 6. výročia založenia Univerzitného pastoračného centra pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Štvrtok 22. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta
 • Pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie
 • Pracovné rokovania k modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
 • Účasť na Veľtrhu sociálnych aktivít 2015 v Trenčíne

Piatok 23. 10. 2015

 • Účasť na slávnostnom otvorení a odovzdaní cyklostojanov na 7. ZŠ v Trenčíne
 • Fotenie k rozhovoru pre týždenník TREND
 • Pracovné stretnutie k plánovanému podujatiu v meste

Pondelok 26. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcimi školských jedálni
 • Pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2016
 • Účasť na vyhodnotení florbalového turnaja žiakov 1.- 4.ročníka základných škôl Trenčín Florbal Cup 2015
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 27. 10. 2015

 • Pracovná porada primátora s investičným oddelením
 • Účasť na Štatutárnom kontrolnom dni spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Účasť na panelovej diskusii Tatra Banky v Bratislave

Streda 28. 10. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkami materských škôl mesta Trenčín

Štvrtok 29. 10. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Piatok 30. 10. 2015

 • Účasť na pietnom akte Spomienky na zosnulých vojakov pri príležitosti Pamiatky zosnulých
 • Účasť na slávnostnom koncerte Komorného orchestra mesta Trenčín pri príležitosti 25. výročia jeho vzniku

 

September 2015

 

Utorok 1. 9. 2015 

 • Štátny sviatok

Streda 2. 9. 2015

 • Otvorenie školského roka v ZŠ na Novomeského ulici
 • Otvorenie školského roka v Špeciálnej materskej škole
 • Zasadnutie krízového štábu
 • Pracovné stretnutie s viceprimátorom
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 3. 9. 2015

 • Rokovanie k modernizácii železničnej trate
 • Porada k investičným akciám mesta
 • Rokovanie k výstavbe futbalového štadióna

Piatok 4. 9. 2015

 • Prijatie končiaceho riaditeľa Johnson Controls International
 • Porada kancelárie primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 7. 9. 2015

 • Služobná cesta Vranov nad Topľou

Utorok 8. 9. 2015

 • Otvorenie súkromnej základnej školy pre deti s autizmom
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom MFF Ekotopfilm

Streda 9. 9. 2015

 • Slávnostné otvorenie učebne Karola Pádivého na Základnej umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla Trenčín
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom novootvoreného obchodného domu
 • Účasť na zasadnutí komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

Štvrtok 10. 9. 2015

 • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • Pracovné stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Neformálne stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 11. 9. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
 • Pracovné stretnutie k zriadeniu dobrovoľníckeho centra v Trenčíne
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 14. 9. 2015

 • Slávnostné otvorenie predajne Mὅbelix v Trenčíne
 • Pracovné rokovanie o odpadovom hospodárstve
 • Deň otvorených dverí pre občanov
 • Prezentácia projektu nájomného bývania

Utorok 15. 9. 2015

 • Štátny sviatok

Streda 16. 9. 2015

 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Štvrtok 17. 9. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a predsedom komisie životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania

18. – 4. 10. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

August 2015

 

Pondelok 3. 8. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne rekonštrukcie mosta na Ostrov v Trenčíne
 • Operatívne stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 4. 8. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Streda 5. 8. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia v meste
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora ohľadne projektov mesta

Štvrtok 6. 8. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie ohľadne cirkevnej materskej školy
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 7. 8. 2015

 • Rozhovor pre internetový denník
 • Pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta ohľadne zmeny územného plánu

Pondelok 10. 8. 2015

 • Pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta a zástupcom primátora ohľadne projektu
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Utorok 11. 8. 2015

 • Pracovné stretnutie k investičným akciám
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Streda 12. 8. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 8. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie ohľadne prebiehajúcich stavieb v meste

Piatok 14. 8. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 17. 8. 2015

 • Účasť na porade prednostu
 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru ohľadne verejného obstarávania

Utorok 18. 8. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného, životného prostredia ohľadne železničného mosta
 • Služobná cesta Košice – pracovné rokovanie s primátorom mesta Košice

Streda 19. 8. 2015

 • Služobná cesta Košice
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Trenčianske Teplice k budúcoročnému Art Fim Festu

Štvrtok 20. 8. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom IVSC Žilina
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického a prednostom MsÚ k rozpočtu
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi Klubu dôchodcov Trenčín-Zlatovce

Piatok 21. 8. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie v Bratislave

Pondelok 24. 8. 2015

 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Porada s prednostom ohľadom personálnych otázok
 • Pracovné stretnutie k investičným akciám mesta

Utorok 25. 8. 2015

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Prijatie zástupcov potenciálneho investora
 • Porada kancelárie primátora

Streda 26. 8. 2015

 • Porada k stavu mosta v Opatovej
 • Spomienková slávnosť k 71. výročiu vypuknutia SNP
 • Prijatie predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
 • Prijatie predstaviteľov Rotary clubu Trenčín

Štvrtok 27. 8. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutia v Bratislave
 • Stretnutie s vedúcimi jedální jaslí, materských a základných škôl

Piatok 28. 8. 2015

 • Pracovné stretnutie k mostu v Opatovej
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 31. 8. 2015

 • Prijatie bývalých predstaviteľov mesta
 • Stretnutie s predsedom Komisie kultúry a cestovného ruchu

 

Júl 2015

 

Streda 1. 7. 2015

 • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • Tlačová konferencia
 • Pracovné stretnutie k festivalu Bažant Pohoda
 • Pracovné stretnutie so zástupcom náčelníka mestskej polície

Štvrtok 2. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Piatok 3. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnom otvorení výstavy „10 rokov v Pohode“

Pondelok 6. 7. 2015

 • Účasť na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora

Utorok 7. 7. 2015

 • Rokovanie s investorom v oblasti spracovania odpadu
 • Rokovanie s investorom – futbalový štadión

Streda 8. 7. 2015

 • Rokovanie o štrukturálnych fondoch EÚ
 • Rokovanie s predsedom Komisie kultúry a cestovného ruchu
 • Rokovanie o dopravnej situácii v meste
 • Vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 9. 7. 2015

 • Pracovná porada s viceprimátorom
 • Rokovanie s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na festivale Bažant Pohoda 2015

Piatok 10. 7. 2015

 • Účasť na festivale Bažant Pohoda 2015

Pondelok 13. 7. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora ohľadne rekonštrukcie mosta na Ostrov v Trenčíne
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla Trenčín

Utorok 14. 7. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru

Streda 15. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych vecí
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Štvrtok 16. 7. 2015

 • Prijatie Michala Stehlíka – poďakovanie za záchranu 2 životov
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Rozhovor pre holandské noviny De Volkskrant

Piatok 17. 7. 2015

 • Prijatie dôchodcov mesta Kolárovo v rámci družobného partnerstva s Klubom dôchodcov Mierové námestie v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie
 • Sobášenie

Pondelok 20. 7. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a hlavným architektom mesta
 • Vyhlásenie pre médiá

Utorok 21. 7. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Podpisovanie agendy primátora

Streda 22. 7. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 23. 7. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 24. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Pondelok 27. 7. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Utorok 28. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície v Trenčíne
 • Otvorenie Trenčianskych historických slávností

Streda 29. 7. 2015

 • Pracovné rokovania so zástupcami ŽSR
 • Pracovné stretnutie ohľadne odpadového hospodárstva
 • Pracovné stretnutie ohľadne statickej dopravy v meste

Štvrtok 30. 7. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Rozhovor pre časopis .týždeň
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – operatívne záležitosti

Piatok 31. 7. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkami materských škôl v Trenčíne

 

Jún 2015

 

Pondelok 1. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na vyhodnotení florbalového turnaja žiakov základných škôl O putovný pohár primátora mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

Utorok 2. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Účasť na workshope PHSR ohľadne priemyslu a podnikania

Streda 3. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie k rekonštrukcii Mierového námestia
 • Pracovné stretnutie TVK, a.s.

Štvrtok 4. 6. 2015

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • Účasť na podujatí 1.TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SR
 • Neformálne stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 5. 6. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 8. 6. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne

Utorok 9. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Účasť na slávnostnom klubovom stretnutí Rotary club Trenčín pri príležitosti 10. výročia založenia

Streda 10. 6. 2015

 • Účasť na diskusnom stretnutí „Vyjadri sa!“
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Štvrtok 11. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s veliteľom pozemných síl OS SR
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Piatok 12. 6. 2015

 • Operatívna porada kancelárie primátora
 • Účasť na slávnostnom aktíve bezpríspevkových darcov krvi

Pondelok 15. 6. 2015

 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Prijatie účastníkov Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2015
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 16. 6. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie v Piešťanoch

Streda 17. 6. 2015

 • Vyjadrenie pre médiá
 • Pracovná porada ohľadne rekonštrukcie námestia
 • Pracovné stretnutie s prezidentom HK Štart

Štvrtok 18. 6. 2015

 • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – operatívne záležitosti

Piatok 19. 6. 2015

 • Účasť na slávnostnom odovzdávaní cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2015
 • Účasť na pohrebe MUDr. Júliusa Činčára
 • Účasť na slávnostnom otvorení 23. ročníka ART FILM FESTU

Pondelok 22. 6. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na prezentácii prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 23. 6. 2015

 • Prijatie študentov Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne pri príležitosti získania 1.miesta v Celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou v poskytovaní prvej pomoci
 • Účasť na slávnostnom otvorení nového výrobného závodu Akebono Brake Slovakia s.r.o.
 • Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície

Streda 24. 6. 2015

 • Účasť na stretnutí koordinátorov, predsedov a podpredsedov žiackych školských rád základných škôl na území mesta Trenčín
 • Tlačová konferencia k rekonštrukcii mosta na Ostrov
 • Zasadnutie Rady starších
 • Účasť na záverečnej prierezovej diskusii „Identita, pamäť mesta a tradícia vs. nové trendy a vízia pre Trenčín“ v rámci prípravy Plánu rozvoja mesta

Štvrtok 25. 6. 2015

 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom TVK a.s.
 • Pracovné rokovanie v Piešťanoch
 • Prijatie detského folklórneho súboru Kornička pri príležitosti získania Zlatého pásma na celoštátnej súťaži a prehliadke detských folklórnych súborov Pod likavským hradom

Piatok 26. 6. 2015

 • Stretnutie s porotcom urbanistickej súťaže z Hannoveru
 • Zasadnutie komisie na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín
 • Odovzdávanie ocenenia Hercova misia v rámci festivalu Art Film Fest 2015
 • Účasť na slávnostnom ukončení festivalu Art Film Fest 2015

Pondelok 29. 6. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Prijatie bavorských predstaviteľov samosprávy a štátnej správy

Utorok 30. 6. 2015

 • Pracovné rokovanie v Bratislave
 • Neformálne stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Máj 2015

 

Piatok 1. 5. 2015

 • Štátny sviatok

Pondelok 4. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 5. 5. 2015

 • Služobná cesta – Nízke Tatry

Streda 6. 5. 2015

 • Služobná cesta – Nízke Tatry

Štvrtok 7. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov ohľadne statickej dopravy

Piatok 8. 5. 2015

 • Štátny sviatok

Pondelok 11. 5. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne odpadového hospodárstva
 • Deň otvorených dverí pre občanov
 • Neformálne pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 12. 5. 2015

 • Pracovné stretnutie ohľadne Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • Pracovné stretnutie s viceprimátorom
 • Pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov ohľadne statickej dopravy
 • Pracovné rokovanie ohľadne mestskej hromadnej dopravy

Streda 13. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Štatutárny kontrolný deň spoločnosti TVK, a. s.
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 14. 5. 2015

 • Pracovné stretnutie o rekonštrukcii Hviezdy
 • Tlačová konferencia k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • Rozhovor pre týždenník TREND

Piatok 15. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Sobášenie mladomanželov
 • Účasť na besede s Pavlom Hamžíkom-Zemplínskym

Pondelok 18. 5. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 19. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s investičným oddelením k projektom mesta

Streda 20. 5. 2015

 • Zasadnutie Rady ZMOS, Bratislava

Štvrtok 21. 5. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Účasť na podujatí Krok so sklerózou multiplex – Deň Nádeje

Piatok 22. 5. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Pondelok 25. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Utorok 26. 5. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s prezidentom SFZ
 • Účasť na galaprograme ZUŠKA TRENČANOM

Streda 27. 5. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie ohľadne futbalového štadióna
 • Fotenie pre týždenník TREND

Štvrtok 28. 5. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutie s predsedom Finančnej a majetkovej komisie ohľadne zmluvy o odpadoch
 • Účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii
 • Účasť na 9. ročníku ASB GALA večera

Piatok 29. 5. 2015

 • Prijatie delegácie Asociácie rakúskych modrých baretov, členov združenia UN VETERAN Slovakia a veliteľa Pozemných síl OS SR
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Účasť na priateľskom stretnutí pri príležitosti osláv 50.výročia vzniku ZŠ Bezručova, Trenčín

 

Apríl 2015

 

Streda 1. 4. 2015

 • Účasť na slávnostnom otvorení 10.ročníka Trenčianskeho robotického dňa
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie k investičným akciám v meste
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Štvrtok 2. 4. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestskej časti Juh
 • Pracovné stretnutie s dekanom Fakulty zdravotníctva TnUAD

Utorok 7. 4. 2015

 • Pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Streda 8. 4. 2015

 • Stretnutie so zástupcami Ateliéru RAW
 • Pracovné stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva

Štvrtok 9. 4. 2015

 • Pracovná porada s viceprimátorom
 • Účasť na rokovaní Združenia K8 v Žiline

   

Piatok 10. 4. 2015

 • Účasť na rokovaní Združenia K8 v Žiline
 • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 13. 4. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • Rokovanie so starostom Trenčianskej Teplej
 • Účasť na zasadnutí Komisie kultúry

Utorok 14. 4. 2015

 • Pracovná porada s komunikačným oddelením
 • Účasť na oslavách 70. výročia oslobodenia mesta od fašizmu
 • Príprava na účasť v diskusii na TREND Business Afternoon

Streda 15. 4. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva TVK a. s. Trenčín
 • Pracovná porada k rozpočtu mesta

Štvrtok 16. 4. 2015

 • Účasť na otvorení seminára „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie“ v Trenčíne
 • Účasť na konferencii Trend Municipality

Piatok 17. 4. 2015

 • Účasť na konferencii Trend Municipality
 • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 20. 4. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcim útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 21. 4. 2015

 • Pracovné stretnutie k majetku mesta
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
 • Účasť na prezentácii básnickej zbierky MUDr. Františka Jaroša, CSc., v rámci cyklu “Poznávame Trenčanov” vo Verejnej knižnici M. Rešetku

Streda 22. 4. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Stretnutie Rady starších
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 23. 4. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami spoločností Johnson Controls a AU Optronics
 • Štatutárny kontrolný deň spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate

Piatok 24. 4. 2015

 • Prijatie družstiev starších žiakov, juniorov a dorastencov HK Dukla pri príležitosti dosiahnutia titulu Majster Slovenska v sezóne 2014/2015
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava
 • Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen

Pondelok 27. 4. 2015

 • Pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s autorizovaným architektom ohľadne urbanizmu a dopravy
 • Pracovné stretnutie – riešenie problému občana mesta

Utorok 28. 4. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Streda 29. 4. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 30. 4. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Marec 2015

 

Pondelok 2. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Porada kancelárie primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

Utorok 3. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Hella Slovakia Front – Lighting, s.r.o.
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície

Streda 4. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva Konštrukta Industry, a. s.
 • Pracovné stretnutie s primátorom Trenčianskych Teplíc

Štvrtok 5. 3. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 6. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia

Pondelok 9. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie ohľadne odovzdávania stavebných objektov stavby modernizácie železničnej trate
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na spoločnom zasadnutí Správnej a Dozornej rady n.f. Beňadik

Utorok 10. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie k odpadovému hospodárstvu
 • Pracovné stretnutie ohľadne dotácie

Streda 11. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Štvrtok 12. 3. 2015

 • Pracovné rokovanie k statickej dopravy v meste
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného kultúrneho podujatia v meste
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 13. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Operatívna porada kancelárie primátora
 • Priateľské stretnutie so starostom obce Soblahov pri príležitosti jeho zvolenia do funkcie

Pondelok 16. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 17. 3. 2015

 • Pracovné rokovanie na Biskupskom úrade v Nitre
 • Pracovné rokovania v Bratislave

Streda 18. 3. 2014

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov k rekonštrukcii Mierového námestia
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Rozlúčka s kronikárom mesta Trenčín Mgr. Jozefom Čerym pri príležitosti odchodu do dôchodku

Štvrtok 19. 3. 2014

 • Pracovné rokovanie v Bratislave

Piatok 20. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s potenciálnym investorom
 • Pracovné rokovanie ohľadne odpadového hospodárstva

Pondelok 23. 3. 2015

 • Účasť na výročnej členskej schôdzi Združenia kresťanských seniorov
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 24. 3. 2015

 • Obhliadka stavebných objektov modernizácie železničnej trate
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

Streda 25. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho – pripomienky k návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k programu primátora
 • Slávnostný obed s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky pri príležitosti výjazdového rokovania Vlády Slovenskej republiky
 • Účasť na slávnostnom otvorení Mosta I/61 v Trenčíne

Štvrtok 26. 3. 2015

 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Přerov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom Rozvojovej banky Rady Európy
 • Pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 27. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Slávnostné oceňovanie úspešných pedagógov mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych vecí
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu

Pondelok 30. 3. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 31. 3. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • Vyjadrenie pre médiá
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestskej časti Sever

 

Február 2015

 

Pondelok 2. 2. 2015

 • Tlačová konferencia k podpísaniu memoranda o spolupráci medzi TSK a Mestom Trenčín ohľadne prípravy a implementácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia

Utorok 3. 2. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 4. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • Pracovné rokovanie o modernizácii železničnej trate
 • Účasť na slávnostnom otvorení 31. ročníka celoslovenskej súťaže Zenit

Štvrtok 5. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom
 • Stretnutia s občanmi mesta – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti MMCité
 • Pracovné stretnutie so zástupcom podniku so zahraničnou majetkovou účasťou

Piatok 6. 2. 2015

 • Pracovné rokovanie ohľadom dohody a odovzdávania objektov, vybudovaných v rámci stavby MŽT do vlastníctva Mesta Trenčín
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na Fašiangovom posedení Organizácie postihnutých chronickými chorobami

Pondelok 9. 2. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s povereným riaditeľom MHSL
 • Podpisovanie agendy primátora

Utorok 10. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie s právnym zástupcom mesta
 • Fašiangové posedenie Senior klubu Istebník

Streda 11. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Účasť na oblastnej schôdzi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • Účasť na odbornom seminári na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR
 • Pracovné stretnutie ohľadne mestskej dopravy
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska č.27

Štvrtok 12. 2. 2015

 • Pracovné rokovanie s členom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • Pracovné stretnutie s primátorom a zástupcom primátora mesta Púchov
 • Pracovné stretnutie o Folklórnom festivale seniorov
 • Pracovné stretnutie so zástupcami kultúrnych stredísk
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom OC MAX Trenčín
 • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 13. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Operatívna porada s vedúcimi útvarov
 • Pracovné rokovanie s potenciálnym investorom

Pondelok 16. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcim útvarov
 • Slávnostné stretnutie pri príležitosti 90. výročia založenia trenčianskej knižnice
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska 01 Trenčín

Utorok 17. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia

Streda 18. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie – pozvanie na kultúrnu akciu
 • Pracovná porada s prednostom mestského úradu

Štvrtok 19. 2. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne organizácie festivalu Bažant Pohoda
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

Piatok 20. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

Pondelok 23. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 24. 2. 2015

 • Účasť na odbornom stretnutí Coffee Time with Amrop v Žiline
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti ohľadne projektu
 • Pracovné stretnutie s prevádzkovateľom športového centra v Trenčíne

Streda 25. 2. 2015

 • Zdvorilostná návšteva zástupcov akciovej spoločnosti
 • Pracovné stretnutie k vydaniu publikácie
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 26. 2. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Účasť na diskusii so študentmi Kolégia Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji

Piatok 27. 2. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Január 2015

 

Piatok 2. 1. 2015

 • Uvítanie prvého narodeného občana roku 2015
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie – riešenie sociálnej záležitosti
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru

Pondelok 5. 1. 2015 

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Utorok 6. 1. 2015

 • Štátny sviatok

Streda 7. 1. 2015 

 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 8. 1. 2015

 • Prijatie bývalého primára ORL ambulancie v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Piatok 9. 1. 2015

 • Spoločné rokovanie predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. – Belušské Slatiny
 • Poďakovanie hráčom HK Dukla Trenčín reprezentujúcim SR na Majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov 2015 v Kanade pri príležitosti získania bronzových medailí

Pondelok 12. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

   

Utorok 13. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie ohľadne dopravy v meste
 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Pracovné stretnutie primátorov krajských miest v Bratislave
 • Účasť na slávnostnom ceremoniáli udelenia štátnych vyznamenaní pri príležitosti 22. výročia vzniku Slovenskej republiky
 • Účasť na slávnostnej recepcii pri príležitosti 22. výročia vzniku Slovenskej republiky

Streda 14. 1. 2015

 • Pracovné rokovanie o doprave v meste
 • Pracovné stretnutie ohľadne odpadového hospodárstva
 • Pracovné stretnutie k historickým slávnostiam
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 15. 1. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Návšteva MUDr. Viliama Točíka, bývalého primára ORL, pri príležitosti 100. výročia narodenia
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie

Piatok 16. 1. 2015

 • Pracovné rokovanie vedenia mesta a poslancov MsZ

Pondelok 19. 1. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • Pracovné rokovania v Bratislave

   

Utorok 20. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Streda 21. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 22. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcami bankovej inštitúcie
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom

Piatok 23. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Pondelok 26. 1. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne Národného týždňa manželstva
 • Stretnutie s občanom mesta

Utorok 27. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie ohľadne grafikonu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho ohľadne výpovedi zmluvy
 • Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Siemens
 • Účasť na prezentácii k založeniu Oblastnej organizácie cestovného ruchu v regióne Trenčín a okolie

Streda 28. 1. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Účasť na slávnostnom otvorení Roka Ľ. Štúra v Bratislave

Štvrtok 29. 1. 2015

 • Účasť na otvorení rekonštruovanej a digitalizovanej knižnice na ZŠ Na dolinách
 • Pracovné rokovanie starostov ohľadne čerpania eurofondov
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu na základných školách
 • Pracovné stretnutie s vedúcim spoločnosti Cesty Nitra, a.s. v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom VšZP
 • Stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • Pracovné rokovanie so zástupcom Krajského riaditeľstva PZ ohľadne statickej dopravy v Trenčíne

Piatok 30. 1. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie ohľadne odpadového hospodárstva v meste
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu

 


Rok 2014

 

December 2014

 

Pondelok 1. 12. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
 • Účasť na Vianočnej členskej schôdzi Svojpomocného klubu stomikov ILCO v Trenčíne

Utorok 2. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015

Streda 3. 12. 2014

 • Účasť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 95. výročia založenia Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne

Štvrtok 4. 12. 2014

 • Stretnutie so zamestnancami Mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Slovanet
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
 • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva ohľadne rozpočtu na rok 2015

Piatok 5. 12. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 8. 12. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnych služieb mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Účasť na Mikulášskom stretnutí ZO JDS 01 v Trenčíne
 • Účasť na prezentácii projektu Šikovníček

Utorok 9. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne Integrovaného regionálneho operačného programu
 • 27.zasadnutie Rady ZMOS, Štrbské Pleso

Streda 10. 12. 2014

 • 27.zasadnutie Rady ZMOS, Štrbské Pleso
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla
 • Účasť na Vianočnom klube SOPK

Štvrtok 11. 12. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Účasť na odbornom seminári „Tretia etapa decentralizácie Slovenska“ v Bratislave

Piatok 12. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie s poslankyňou mestského zastupiteľstva
 • Účasť na 5.ročníku tematického dňa otvorených dverí v rámci projektu „Škola bez hraníc“
 • Pracovné rokovania s generálnym riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen

Pondelok 15. 12. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k programu primátora
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Utorok 16. 12. 2014

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • Pracovné rokovanie v Bratislave

Streda 17. 12. 2014

 • Zdvorilostná návšteva riaditeliek materských škôl v Trenčíne
 • Pracovná návšteva zástupcov bankovej inštitúcie
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o., odštepný závod Trenčín
 • Pracovné stretnutie s konateľom tnTEL, s.r.o.
 • Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Cora Geo

Štvrtok 18. 12. 2014

 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva k rozpočtu na rok 2015

Piatok 19. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja k téme RIUS – UMR
 • Účasť na odovzdaní daru pre mestskú políciu

Pondelok 22. 12 .2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Utorok 23. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov
 • Podpisovanie agendy primátora

Streda 24. 12. 2014

 • Rozdávanie vianočnej kapustnice ľuďom bez prístrešia

Štvrtok 25. 12. 2014

 • Štátny sviatok

Piatok 26. 12. 2014

 • Štátny sviatok

Pondelok 29. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie
 • Pracovné stretnutie k historickým slávnostiam
 • Pracovné stretnutie ohľadne podpory mládeže

Utorok 30. 12. 2014

 • Prijatie zamestnankyne MsÚ pri odchode do dôchodku a poďakovanie za dlhoročnú prácu pre Mesto Trenčín
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom VŠC DUKLA Banská Bystrica

Streda 31. 12. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

November 2014

 

Pondelok 3. 11. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia HALA 2015
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 4. 11. 2014

 • Priateľské stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnom vyhlásení TREND TOP 2014, Bratislava

Streda 5. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru k rozpočtu
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií k modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie – pozvanie na kultúrnu akciu

Štvrtok 6. 11. 2014

 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • Účasť na aktíve ocenených darcov krvi
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Verejná diskusia s primátorom v mestskej športovej hale

Piatok 7. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie so žiakmi Piaristického gymnázia o fungovaní samosprávy
 • Prijatie spisovateľa Rudolfa Dobiáša pri príležitosti jeho životného jubilea
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k programu primátora

Pondelok 10. 11. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Podpisovanie agendy primátora

Utorok 11. 11. 2014

 • Účasť na prezentácii realizácie výchovno-preventívneho programu proti agresii a násiliu na školách „Druhý krok“
 • Účasť na pietnej spomienke na obete ozbrojených konfliktov

Streda 12. 11. 2014

 • Pracovná návšteva v Zariadení opatrovateľskej služby mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Štvrtok 13. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta o projekte Trenčín si Ty
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb o organizácii mestského podujatia „Čaro Vianoc“

Piatok 14. 11. 2014

 • Účasť na slávnostnej pedagogickej rade pri príležitosti 95.výročia založenia Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne
 • Stretnutie so zástupcami Panthers Trenčín floorball club

Pondelok 17. 11. 2014

 • Štátny sviatok

Utorok 18. 11. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Podpisovanie agendy primátora

Streda 19. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie s novozvoleným primátorom mesta Poprad
 • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR
 • Účasť na hodnotiacej členskej schôdzi ZO SZPB Trenčín 1

Štvrtok 20. 11. 2014

 • Pracovné stretnutia s novozvolenými poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 21. 11. 2014

 • Prijatie delegácie s partnerského mesta Cran-Gevrier
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Čaša vína pri príležitosti otvorenia Festivalu francúzskych filmov Trenčín
 • Slávnostné otvorenie Festivalu francúzskych filmov Trenčín

Pondelok 24. 11. 2014

 • Pracovná porada prednostu MsÚ
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
 • Stretnutia s novozvolenými poslancami MsZ

Utorok 25. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých Trenčín
 • Stretnutie s novozvolenými poslancami do mestského zastupiteľstva

Streda 26. 11. 2014 

 • Pracovné stretnutie so zástupcami japonskej firmy Akebono
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2015

Štvrtok 27. 11. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 28. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie s okresným riaditeľom PZ v Trenčíne
 • Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • Slávnostná čaša vína s poslancami mestského zastupiteľstva a hosťami

 

Október 2014

 

Streda 1. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
 • Účasť na verejnej prezentácií výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“

Štvrtok 2. 10. 2014

 • Prijatie veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Alexandra Wittwera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“
 • Účasť na konferencii TRENČÍN si TY – rozvoj mesta inšpirovaný občanmi
 • Pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva k objasneniu zmluvných vzťahov medzi mestom Trenčín a spoločnosťou AS Trenčín, a.s.

Piatok 3. 10. 2014

 • Účasť na slávnostnom otvorení expozície MOJEMESTO – mesto povolaní pre deti
 • Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pondelok 6. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 7. 10. 2014

 • Vyjadrenie pre médiá
 • Pracovné rokovanie o miestnych komunikácií v Opatovej v súvislosti s modernizáciou železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí

Streda 8. 10. 2014 

 • Pracovné stretnutie ohľadne vianočných trhov
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 9. 10. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné rokovanie primátorov krajských miest v Bratislave

Pondelok 13. 10. 2014

 • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi Združenia kresťanských seniorov Slovenska „Jubilanti 2014“
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi ZO-JDS-01 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a oslave jubilujúcich členov

Utorok 14. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou Detského speváckeho zboru Vážky na ZŠ Dlhé Hony
 • Pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom OR PZ v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb

Streda 15. 10. 2014

 • Interview pre týždenník .týždeň
 • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • Pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí a miest Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Podbanskom

Štvrtok 16. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí a miest Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Podbanskom

Piatok 17. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnom vystúpení Detského folklórneho súboru Radosť pri príležitosti 40.výročia založenia

Pondelok 20. 10. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Pracovná porada primátora s vedúcim útvarov
 • Účasť na posedení JDS ZO 27 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Utorok 21. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne eurofondov
 • Zasadnutie Mestskej rady
 • Účasť na stretnutí seniorov Klubu dôchodcov Mierové námestie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Streda 22. 10. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Šafárikova
 • Pracovná návšteva Materskej školy J. Halašu
 • Účasť na posedení Senior klubu Istebník pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Štvrtok 23. 10. 2014

 • Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín
 • Tlačová konferencia
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na stretnutí Senior klubu pedagogických pracovníkov

Piatok 24. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho múzea
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – operatívne záležitosti
 • Pracovné stretnutie s veliteľom pozemných síl OS SR

Pondelok 27. 10. 2014

 • Účasť na celoslovenskej vedeckej konferencii 8.Trenčiansky ošetrovateľský deň
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na florbalovom turnaji TRENČÍN FLORBAL CUP 2014
 • Účasť na tlačovej konferencii s vyhlasovaním európskych cien historických hotelov

Utorok 28. 10. 2014

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 29. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné rokovanie – Slovenská správa ciest, Bratislava
 • Účasť na školení k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Štvrtok 30. 10. 2014

 • Účasť na slávnostnom ukončení činnosti Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na spoločenskom posedení JDS ZO 30 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Piatok 31. 10. 2014

 • Účasť na pietnom akte Spomienky na zosnulých vojakov pri príležitosti Pamiatky zosnulých
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

 

September 2014

 

Pondelok 1. 9. 2014

štátny sviatok

Utorok 2. 9. 2014

 • Účasť na otvorení nového školského roka v ZŠ Hodžova
 • Porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • Podpisovanie agendy, korešpondencia

Streda 3. 9. 2014

 • Porada s prednostom MsÚ
 • Stretnutie s pracovným tímom povereným agendou prípravy na čerpanie európskych štrukturálnych fondov

Štvrtok 4. 9. 2014

 • Prípravné stretnutie k stratégii rozvoja mesta
 • Rokovanie primátorov krajských miest v Bratislave k téme nastavenia implementácie udržateľného mestského rozvoja v programovom období 2014 – 2020

Piatok 5. 9. 2014

 • Tlačová beseda k ohláseniu kandidatúry na primátora
 • Sobášenie
 • Bežná agenda, korešpondencia

Pondelok 8. 9. 2014

 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 9. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Streda 10. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2015
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného k prebiehajúcim projektom v meste

Štvrtok 11. 9. 2014

 • Účasť na zasadnutí zmierovacej komisie
 • Účasť na 15. Celoslovenskej prehliadke speváckych súborov seniorov JDS

Piatok 12. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 15. 9. 2014

sviatok – voľný deň

Utorok 16. 9. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie Mestskej rady

Streda 17. 9. 2014

 • Účasť na slávnostnom zahájení Akadémie tretieho veku
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií k prebiehajúcim stavbám v meste

Štvrtok 18. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2015
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Piatok 19. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovného programu na najbližšie obdobie
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Slávnostný obed s primátorom mesta Nové Mesto nad Váhom pri príležitosti konania 35. Novomeského jarmoku
 • Účasť na slávnostnom programe k 65. výročiu založenia folklórneho súboru Trenčan

Pondelok 22. 9. 2014

 • Účasť na slávnostnom otvorení Akademického roka 2014/2015 Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
 • Pracovné rokovanie o modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s vedením klubu Dukla Trenčín

Utorok 23. 9. 2014

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 24. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Zasadnutie Rady starších

Štvrtok 25. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Fakultnej nemocnice Trenčín
 • Stretnutie so zástupcami médií
 • Podpisovanie agendy primátora

Piatok 26. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu primátora
 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti

Pondelok 29. 9. 2014

 •  Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 30. 9. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

August 2014

 

Piatok 1. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s povereným riaditeľom MHSL, m.r.o. ohľadne novej letnej plavárne

Pondelok 4. 8. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením

Utorok 5. 8. 2014

 • Interview pre časopis ASB
 • Pracovné rokovanie s okresným riaditeľom Policajného zboru
 • Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda 6. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie k strategickej koncepcii rozvoja
 • Pracovné rokovanie o dopravnej situácii v meste
 • Pracovné stretnutie k pripravovanej akcii v Trenčíne
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 7. 8. 2014

 • Pracovné rokovanie k TVS, a.s. a TVK a.s.
 • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR
 • Pracovné stretnutie ohľadne eurofondov

Piatok 8. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne postupu prác v súvislosti s Modernizáciou železničnej trate
 • Vyjadrenie pre média
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 11. 8. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Podpisovanie agendy primátora

Utorok 12. 8. 2014

 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 13. 8. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 14. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru právneho
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Piatok 15. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 18. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom TVK a.s.
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta ohľadne územného plánu
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s kronikárom mesta

Utorok 19. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • Pracovné stretnutie s komunikačným útvarom
 • Podpisovanie agendy primátora

Streda 20. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho ohľadne Poľovníckeho združenia Ostrý Vrch
 • Pracovné rokovanie s primátorom Nového Mesta nad Váhom

Štvrtok 21. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedením HK Dukla Trenčín
 • Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
 • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR

Piatok 22. 8. 2014

 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok 25. 8. 2014

 • Stretnutie s predstaviteľmi miest a obcí regiónu
 • Rokovanie o 2. etape riešenia dopravy v meste Trenčín po uzavretí cesty II/507 Ul. Vlárska
 • Porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 26. 8. 2014

 • Zasadnutie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Účasť na pietnej spomienke pri príležitosti 70. výročia SNP
 • Stretnutie so správcom pútnického miesta Skalka nad Váhom

Streda 27. 8. 2014

 • Pracovné rokovanie v Bratislave
 • Stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ
 • Bežná agenda primátora

Štvrtok 28. 8. 2014

 • Stretnutie s právnymi zástupcami Mesta
 • Pracovné stretnutia k projektom Mesta

Piatok 29. 8. 2014

štátny sviatok

 

Júl 2014

 

1. 7. 2014 – 13. 7. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 14. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedením mesta k príprave rozpočtu na rok 2015

Utorok 15. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedením mesta k príprave rozpočtu na rok 2015

Streda 16.7.2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Rozhovor pre TASR
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora

Štvrtok 17.7.2014

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho Múzeá
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne prebiehajúcich projektov v Trenčíne

Piatok 18.7.2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Sobota 19.7.2014

 • Účasť na Včelárskom víkende pri príležitosti 95.výročia organizovaného včelárstva v Trenčíne
 • Účasť na slávnostnej vernisáži výstavy 7.ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2014

Pondelok 21. 7. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Pracovné stretnutie s primátorkou mesta Prievidza

Utorok 22. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Pracovné rokovanie ohľadne projektu

 Streda 23. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne zabezpečenia Splanekoru 2014
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho ohľadne majetku Vojenského športového centra Dukla, Banská Bystrica
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne prebiehajúcich stavieb v Trenčíne

Štvrtok 24. 7. 2014

 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Pracovné stretnutie hlavného kontrolóra ohľadne vykonaných kontrol II.polroka 2013 a I.polroka 2014 a výsledkov kontrol NKÚ v samospráve na Slovensku

Piatok 25. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie so zástupcom médií
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 28. 7. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom TVK, a.s.
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru ohľadne rozpočtu
 • Účasť na slávnostnom otvorení Trenčianskych historických slávností

Utorok 29. 7. 2014

 • Pracovné rokovanie ohľadne novej letnej plavárne
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného
 • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami

Streda 30. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne možnej spolupráce
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 31. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu

 

Jún 2014

 

Pondelok 2. 6. 2014

 • Účasť na stretnutí Združenia kresťanských seniorov
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Utorok 3. 6. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy 28. októbra
 • Pracovná návšteva Materskej školy Soblahovská
 • Pracovné stretnutie so zástupcami HK Dukla
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia v Trenčíne

Streda 4. 6. 2014

 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Petit Press, a.s.
 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SAD Trenčín, a.s.
 • Pracovné rokovanie – predstavenie projektu výstavby sociálnych bytov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom médií ohľadne pripravovanej akcie v meste Trenčín
 • Pracovné rokovanie ohľadne eurofondov
 • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 5. 6. 2014

 • Pracovné rokovanie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • Účasť na kontrolnom dni projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“

Piatok 6. 6. 2014

 • Účasť na vyhodnotení turnaja mladších žiakov vo florbale o putovný pohár Primátora Mesta Trenčín v rámci podujatia Šestka pre všetkých
 • Privítanie pelotónu „Cez Slovensko na bicykli za 5 dní“ v Trenčíne
 • Exhibičný futbalový zápas „Primátor vs. Župan“ v rámci podujatia Šestka pre všetkých

Pondelok 9. 6. 2014

 • Rokovanie Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok 10. 6. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na TREND konferencii Komunálny manažment 2014 – Dudince

Streda 11. 6. 2014

 • Zasadnutie „Komisie na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj a prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín“
 • Účasť na slávnostnom ukončení XXVII. ročníka Akadémie tretieho veku
 • Účasť na pracovnom stretnutí starostiek, starostov a primátorov RZMOSP – Papradno

Štvrtok 12. 6. 2014

 • Pracovné rokovanie ohľadne pripravovaného podujatia
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne prebiehajúcich stavieb v meste
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Hodžova, Trenčín
 • Pracovný obed s primátorom Novej Dubnice
 • Účasť na slávnostnom odovzdávaní zlatých a diamantových plakiet Prof. MUDr. Jána Janského pre dobrovoľných darcov krvi

Piatok 13. 6. 2014

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – operatívne úlohy

Pondelok 16. 6. 2014

 • Slávnostné otvorenie denného centra Svetielko v Trenčíne
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Prijatie účastníkov sympózia ORA ET ARS

Utorok 17. 6. 2014

 • Pracovné rokovanie na generálnom riaditeľstve ŽSR v Bratislave
 • Zasadnutie Mestskej rady

Streda 18. 6. 2014

 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie ohľadne rozvoja divadla v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti ohľadne CSR aktivít pre školy v meste
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom závodu Vodné elektrárne Trenčín ohľadne spolupráce s mestom

Štvrtok 19. 6. 2014

 • Pracovná návšteva žiakov 9.ročníka ZŠ Hodžova, Trenčín
 • Slávnostné oceňovanie najúspešnejších detských osobností roka 2013/2014
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Piatok 20. 6. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate za účasti zástupcov ŽSR, Okresného dopravného inšpektorátu, SAD Trenčín, zamestnancov MsÚ a zhotoviteľa stavby
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne prípravy rozpočtu na rok 2015

Pondelok 23. 6. 2014

 • Pracovná porada prednostu Mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu

Utorok 24. 6. 2014

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 25. 6. 2014

 • Účasť na stretnutí koordinátorov predsedov a podpredsedov žiackych školských rád základných škôl na území mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Hodžova
 • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 26. 6. 2014

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho múzea
 • Brífing ohľadne letnej plavárne
 • Účasť na slávnostnom osadení základného stĺpa nového výrobného závodu
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Rozhovor pre časopis Život

Piatok 27. 6. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 30. 6. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

1. 7. 2014 – 13. 7. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Máj 2014

 

Pondelok 5. 5. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Stretnutie s expertmi poroty k projektu Trenčín si Ty
 • Pracovné stretnutie ohľadne nového cestného mosta
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 6. 5. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Pri Parku
 • Pracovná návšteva Materskej školy Na dolinách
 • Pracovné stretnutie ohľadne charitatívno-kultúrnej akcie
 • Pracovné stretnutie ohľadne využitia verejného priestranstva
 • Pracovné stretnutie ohľadne TPS a.s.

Streda 7. 5. 2014

 • Stretnutie so staršími žiakmi HK Dukla Trenčín pri príležitosti dosiahnutia titulu Majster Slovenska
 • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • Účasť na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 69.výročia skončenia 2.svetovej vojny

Štvrtok 8. 5. 2014

 • Štátny sviatok

Piatok 9.5.2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • Prijatie juniorov HK DUKLA Trenčín pri príležitosti získania titulu Majstri Slovenska v sezóne 2013/2014

Pondelok 12.5.2014

 • Účasť na slávnostnej schôdzi Združenia kresťanských seniorov
 • Pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 13.5.2014

 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Pracovné rokovania v Bratislave

Streda 14.5.2014

 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • Pracovné stretnutie s predsedom a podpredsedom predstavenstva Slovenskej pátracej služby, o.z. ohľadne spolupráce
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ

Štvrtok 15.5.2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Medňanského
 • Pracovné stretnutie so žiakmi Základnej školy Dlhé Hony
 • Pracovná návšteva Materskej školy Šmidkého
 • Účasť na posedení Senior klubu Istebník pri príležitosti osláv Dňa matiek

Patok 16.5.2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné rokovanie s konateľom akciovej spoločnosti

Pondelok 19. 5. 2014 

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
 • Príhovor na EÚ roadshow 2014 pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ

Utorok 20. 5. 2014

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 21. 5. 2014

 • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie k umiestneniu lavičiek osobností
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií – riešenie aktuálnych problémov
 • Pracovná porada s prednostom Mestského úradu

Štvrtok 22. 5. 2014

 • Účasť na slávnostnom otvorení 23. ročníka podujatia „FARBIČKY ČARBIČKY“ Centra sociálnych služieb DEMY Trenčín
 • Účasť na slávnostnom otvorení novej spoločenskej miestnosti v zariadení Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
 • Poskytnutie video-rozhovoru pre Crowdfundingový portál na Slovensku
 • Pracovné stretnutie so zástupcami mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
 • Pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom spoločnosti Cesty Nitra, a.s.

Piatok 23. 5. 2014

 • Pracovné rokovanie – GR ŽSR Bratislava

Pondelok 26. 5. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • Prijatie J. E.  Slovinskej veľvyslankyne na Slovensku pani Bernardy Gradisnik

Utorok 27. 5. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Stromova
 • Pracovná návšteva Materskej školy Legionárska
 • Účasť na slávnostnom koncerte ZUŠ pri príležitosti 65. výročia školy

Streda 28. 5. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
 • Pracovné stretnutie ohľadne Centra seniorov

Štvrtok 29. 5. 2014

 • Pracovné stretnutie k pripravovanému sympóziu
 • Pracovné rokovanie o mestskej doprave v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie – návrh projektu
 • Pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti

Piatok 30. 5. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti TVK, a.s.
 • Účasť na 41. celoslovenskej konferencii Sekcie sociálnych sestier a pracovníkov
 • Prijatie amatérskeho hudobného združenia hráčov na dychové nástroje z partnerského mesta vo Francúzsku L´Unie musicale de Cran-Gevrier a členov Comité Jumelage de Cran-Gevrier

 

Apríl 2014

 

Pondelok 7. 4. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 8. 4. 2014

 • Pracovné stretnutie o športoviskách
 • Pracovné rokovanie Rady ZMOS v Žiline

Streda 9. 4. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického o rozpočte mesta
 • Účasť na oficiálnom otvorení Technologického centra spoločnosti Johnson Controls
 • Účasť na slávnostnom otvorení XIII. Slovenského geriatrického kongresu
 • Pracovné stretnutie o organizačnom zabezpečení rokovania primátorov Združenia K8

Štvrtok 10. 4. 2014

 • Účasť na slávnostnom kladení vencov pri príležitosti 69.výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • Účasť na slávnostnom otvorení priestorov firmy Valicare s.r.o.
 • Pracovný program primátorov Združenia K8

Piatok 11. 4. 2014

 • Pracovný program primátorov Združenia K8

Pondelok 14. 4. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 15. 4. 2014

 • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom
 • Pracovná návšteva MŠ Niva a MŠ Opatovská

Streda 16. 4. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 17. 4. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 22. 4. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Streda 23. 4. 2014

 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné rokovanie s riaditeľom Vojenského športového centra
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.

Štvrtok 24. 4. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Kubranská
 • Pracovná návšteva Materskej školy Švermova
 • Pracovné stretnutie ohľadne volieb do Európskeho parlamentu

Piatok 25. 4. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok 28. 4. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
 • Pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického

Utorok 29. 4. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Považská
 • Pracovná návšteva Materskej školy M. Turkovej
 • Pracovné stretnutie so zástupcami ZO SLOVES
 • Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda 30. 4. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Marec 2014

 

Pondelok, 3. 3. 2014

 • účasť na Fašiangovom posedení Združenia kresťanských seniorov
 • pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • deň otvorených dverí pre občanov
 • účasť na VMČ Juh

Utorok, 4. 3. 2014

 • pracovné rokovania ohľadne športovísk
 • účasť na zasadnutí Komisie školstva
 • účasť na výročnej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru Trenčín – Opatová
 • pracovné stretnutie ohľadne projektu

Streda, 5. 3. 2014

 • pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva financií Slovenskej republiky v Bratislave
 • pracovné rokovanie s riaditeľom Združenia K8 v Bratislave
 • pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Štvrtok 6. 3. 2014

 • Účasť na Hodnotiacej schôdzi Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
 • Pracovné rokovanie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ
 • Účasť na záverečnom koncerte školských speváckych zborov z gymnázií z Ljubljany, Krakówa a Trenčína

Piatok 7. 3. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave

Pondelok 10. 3. 2014

 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • Pracovná porada o organizačnom zabezpečení rokovania primátorov Združenia K8 v Trenčíne
 • Účasť na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov 28.októbra
 • Pracovné rokovanie o projekte Terminál

Utorok 11. 3. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu mesta
 • Zasadnutie Mestskej rady

Streda 12. 3. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s.
 • Účasť na VMČ Sever

Štvrtok 13. 3. 2014

 • Pracovné stretnutie s manažérkou EXPO Center
 • Pracovné stretnutie o projekte
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou materskej školy
 • Pracovné stretnutie s primárkou Oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých FN Trenčín
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • Účasť na spoločnom pracovnom rokovaní Finančnej a majetkovej komisie a Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania o výstavbe objektu Terminál v Trenčíne

Piatok 14. 3. 2014

 • Účasť na IX. ročníku klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja
 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta o projekte Trenčín si Ty
 • Účasť na slávnostnom stretnutí ZO SZPB Trenčín 1 pri príležitosti MDŽ

Pondelok 24. 3. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Utorok 25. 3. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Slávnostné podpísanie zmluvy s japonským investorom
 • Vyjadrenie pre médiá
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Streda 26. 3. 2014

 • Pracovné rokovanie v Nitre
 • Účasť na Výbore mestskej časti Západ

Štvrtok 27. 3. 2014

 • Slávnostné oceňovanie úspešných pedagógov mesta Trenčín
 • Pracovná návšteva LEONI Slovakia spol. s r.o. Trenčín
 • Účasť na stretnutí členov Senior klubu pedagogických pracovníkov pri MPC Trenčín

Piatok 28. 3. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu primátora na najbližšie obdobie
 • Kontrola čistoty v meste Trenčín

 

Február 2014

 

Pondelok, 3. 2. 2014

 • porada primátora s vedúcimi útvarov
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Utorok, 4. 2. 2014

 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta n.Váhom
 • účasť na zasadnutí Správnej a Dozornej rady Beňadik n.f.

Streda, 5. 2. 2014

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie na generálnom riaditeľstve Slovenskej správy ciest v Bratislave

Štvrtok, 6. 2. 2014

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • operatívna porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Piatok, 7. 2. 2014

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne projektov

Pondelok, 10.2.2014

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • pracovné stretnutie ohľadne futbalového štadióna
 • pracovné stretnutie so zástupcom akciovej spoločnosti

Utorok, 11.2.2014

 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 12.2.2014

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu mesta
 • pracovné stretnutie ohľadne majetku mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho – riešenie dlhu voči Mestu Trenčín

Štvrtok, 13.2.2014

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné rokovanie ohľadne Auparku

Piatok, 14.2.2014

 •  pracovné rokovanie ohľadne projektu Terminál

Pondelok, 17.2.2014

 • tlačová konferencia
 • porada primátora s vedúcimi útvarov
 • účasť na členskej schôdzi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 01

Utorok, 18.2.2014

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného ohľadne prebiehajúcich projektov v Trenčíne

Streda, 19.2.2014

 •  zasadnutie Rady starších

Štvrtok, 20.2.2014

 • pracovné stretnutie ohľadne futbalového štadióna
 • pracovné stretnutie ohľadne Synagógy
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Organizácie postihnutých chronickými chorobami v Trenčíne
 • účasť na školeniach k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Piatok, 21.2.2014

 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ ohľadne Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu primátora na najbližšie obdobie

Pondelok, 24.2.2014

 • porada primátora s vedúcimi útvarov
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného
 • pracovné rokovanie so zástupcami akciovej spoločnosti
 • vyjadrenie pre média

Utorok, 25.2.2014

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Streda, 26.2.2014

 • pracovné stretnutie so zástupcami HK Dukla
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ ohľadne Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
 • účasť na členskej schôdzi Klubu vojenských veteránov

Štvrtok, 27.2.2014

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • posedenie „Fašiangy 2014“ – Jednota dôchodcov Slovenska – ZO č.30

Piatok, 28.2.2014

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu na najbližšie obdobie
 • fašiangové posedenie Klubu dôchodcov Mierové námestie

 

Január 2014

 

Streda, 1.1.2014

 • štátny sviatok

Štvrtok, 2.1.2014

 • pracovné stretnutia s poslancami Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického

Piatok, 3.1.2014

 • uvítanie prvého občana roku 2014
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Pondelok, 6.1.2014

 • štátny sviatok

Utorok, 7.1.2014

 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • účasť na novoročnom stretnutí Klubu dôchodcov Mierové námestie

Streda, 8.1.2014

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov

Štvrtok, 9.1.2014

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov na Armádnej ulici k riešeniu dlhodobého problému

Piatok, 10.1.2014

 • novoročné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu, Mestskej polície a rozpočtových organizácií
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 13.1.2014

 • pracovné rokovania v Košiciach

Utorok, 14.1.2014

 • pracovné rokovanie s japonským investorom a právnymi zástupcami

Streda, 15.1.2014

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta
 • účasť na novoročnom seminári Akadémie tretieho veku
 • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva TVS, a.s.

Štvrtok, 16.1.2014

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti TVK, a.s.

Piatok, 17.1.2014

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu

Pondelok, 20.1.2014

 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 21.1.2014

 • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest, Bratislava
 • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti, Bratislava
 • 23. zasadnutie Rady ZMOS, Bratislava

Streda, 22.1.2014

 • 23. zasadnutie Rady ZMOS, Bratislava
 • zasadnutie Mestskej rady

Štvrtok, 23.1.2014

 • zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • zasadnutie predstavenstva Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých ohľadne pripravovaných športových hier

Piatok, 24.1.2014

 • prijatie bývalého primára Otolaryngologického oddelenia pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
 • prijatie predsedu Dozornej rady SOPK pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu primátora

Pondelok, 27.1.2014

 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 28.1.2014

 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda, 29.1.2014

 • pracovné rokovanie ohľadne harmonogramu stavby Modernizácie železničnej trate
 • pracovné rokovanie ohľadne realizácie kanalizácie na území mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami občianskeho združenia Pre Prírodu

Štvrtok, 30.1.2014

 • novoročné stretnutie so zamestnancami Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne ďalších postupov modernizácie železničnej trate
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu mesta

Piatok, 31.1.2014

 • tlačová konferencia k projektu Trenčín si Ty
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu ohľadne personálnej otázky
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov ohľadne investičných akcií

 


Rok 2013

 

December 2013

 

Pondelok, 2.12.2013

 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • účasť na rokovaní Rady RZMOSP
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 3.12.2013

 • pracovné rokovanie zástupcov TVS, a.s. a TVK, a.s. v Prahe
 • účasť na spomienkovej svätej omši na patróna mesta sv.Františka Xaverského

Streda, 4.12.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • zasadnutie dozornej rady spoločnosti TVK,a.s.
 • zasadnutie Mestskej rady

Štvrtok, 5.12.2013

 • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • pracovné rokovanie s investorom
 • účasť na „Vianočnom posedení a jubilantov r. 2013“ Jednoty dôchodcov na Slovensku, ZO č.27

Piatok, 6.12.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne „Primátorskej kvapky krvi“
 • pracovné stretnutie s rektorom TnUAD
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie
 • účasť na spoločenskom stretnutí pri príležitosti 70.životného jubilea
 • účasť na slávnostnom otvorení výstavy „Horizonty súčasnosti IV“

Pondelok, 9.12.2013

 • dovolenka

Utorok, 10.12.2013

 • pracovné rokovanie s investorom

Streda, 11.12.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov k programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • účasť na pracovnom stretnutí ohľadne projektu Trenčín si Ty

Štvrtok, 12.12.2013

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 13.12.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie
 • vianočné posedenie so zamestnancami Mesta Trenčín
 • účasť na divadelnom predstavení „Diagnóza F-R-K“

Pondelok, 16.12.2013

 • Mimoriadne Valné zhromaždenie Predstavenstva akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • vianočná porada vedúcich zamestnancov

Utorok, 17.12.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Leoni Slovakia
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Marius Pedersen, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov

Streda, 18.12.2013

 • zasadnutie Rady starších
 • účasť na VMČ Západ

Štvrtok, 19.12.2013

 • stretnutie s riaditeľom a členom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • stretnutie so zástupcami spoločnosti Daejung Europe, Dubnica nad Váhom
 • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Siemens

Piatok, 20.12.2013

 • pracovné stretnutie so starostom obce Zamarovce
 • pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného projektu
 • pracovné stretnutie s riaditeľom firmy TnTel ohľadne výstavby v priemyselnom parku

Pondelok, 23.12.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Utorok, 24.12.2013

 • štedrý deň

Streda, 25.12.2013

 • 1. sviatok vianočný

Štvrtok, 26.12.2013

 • 2. sviatok vianočný

Piatok, 27.12.2013

 • prijatie pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea 75 rokov
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Pondelok, 30.12.2013

 •  pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu

Utorok, 31.12.2013

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

November 2013

 

Piatok, 1.11.2013

 • štátny sviatok

Pondelok, 4.11.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym otázkam
 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK, a.s. ohľadne realizácie kanalizácie
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Utorok, 5.11.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • pracovné stretnutie – pozvanie na akciu
 • pracovné stretnutie ohľadne parkovania v meste
 • účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov TREND TOP 2013

Streda, 6.11.2013

 • pracovné rokovanie vedenia mesta k rozpočtu
 • pracovné rokovanie ohľadne zimného štadióna

Štvrtok, 7.11.2013

 • pracovné rokovanie s investorom
 • prijatie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Piatok, 8.11.2013

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok, 11.11.2013

 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • prijatie veliteľa Síl výcviku a podpory
 • účasť na pietnej spomienke na obete vojen a ozbrojeného násilia
 • účasť na 22. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese

Utorok, 12.11.2013

 • účasť na 22. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese
 • pracovné rokovanie s riaditeľkou bankovej inštitúcie pre verejný sektor
 • pracovné rokovanie ohľadne administratívnej budovy Dukly

Streda, 13.11.2013

 • pracovné rokovanie s náčelníkom Mestskej polície ohľadne rozpočtu na rok 2014
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie s vedúcimi jednotlivých útvarov k programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou bankovej inštitúcie
 • pracovné rokovanie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva ohľadne rozpočtu na rok 2014

Štvrtok, 14.11.2013

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 15.11.2013

 • účasť na odhalení pamätnej tabule slovenského letca Andreja Kvasa v Szolnoku
 • účasť na Spomienke na November ´89

Pondelok, 18.11.2013

 • pracovné rokovanie s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom mesta
 • deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 19.11.2013

 • pracovné rokovanie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • pracovné stretnutie Rady starších
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda, 20.11.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovná porada s útvarom právnym
 • pracovné rokovanie – požiadavka občanov na vybudovanie prístupovej komunikácie
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Štvrtok, 21.11.2013

 • služobná cesta – stretnutie s primátorom partnerského mesta Cran Gevrier, Francúzsko, ohľadne projektu riešenia centra mesta a projektom medzi Cran Gevrier a mestom Trenčín

Piatok, 22.11.2013

 • služobná cesta – Cran Gevrier, Francúzsko

Pondelok, 25.11.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie
 • pracovné rokovanie ohľadne projektu

Utorok, 26.11.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda, 27.11.2013

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • účasť na zasadnutí Výboru mestskej časti Západ

Štvrtok, 28.11.2013

 • účasť na 8. sneme Zväzu vojakov Slovenskej republiky
 • účasť na schôdzi Konfederácie politických väzňov
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné rokovanie s prednostom Mestského úradu
 • verejné stretnutie primátora s občanmi v Športovej hale

Piatok, 29.11.2013

 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • účasť na oslave 60.výročia založenia Dopravnej akadémie v Trenčíne
 • účasť na slávnostnom otvorení Zimných majstrovstiev Slovenskej republiky v plávaní

 

Október 2013

 

Utorok, 1.10.2013

 • zdvorilostná návšteva podnikateľa z Holandska
 • stretnutie pri príležitosti 60.výročia založenia spoločnosti Konštrukta a 20.výročia vzniku Konštrukta-Industry
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Streda, 2.10.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie ohľadne pozemkov
 • pracovné stretnutie ohľadne virtuálneho divadla
 • účasť na spoločenskom posedení „Spevom a tancom spájame generácie a regióny II.”

Štvrtok, 3.10.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

Piatok, 4.10.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k otázkam rozpočtu

Pondelok, 7.10.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym otázkam
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 8.10.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne modernizácie železničnej trate
 • účasť na vernisáži v Zariadení opatrovateľskej služby
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb ohľadne vianočných trhov a monografie

Streda, 9.10.2013

 • pracovné rokovanie u primátora mesta Martin
 • otvorenie 21.ročníka EUROFLOORBALL CUP 2013

Štvrtok, 10.10.2013

 • prijatie organizátorov a zástupcov zúčastnených tímov na 21.ročníku EUROFLOORBALL CUP 2013 primátorom mesta
 • účasť na vyhlásení výsledkov 4. ročníka Súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce za rok 2013 v Sliači
 • účasť na 10. tradičnom stretnutí Klubu darcov Trenčianskej nadácie

Piatok, 11.10.2013

 • účasť na 21. zasadnutí Rady ZMOS v Žiline
 • účasť na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 100. výročia otvorenia trenčianskej synagógy

Pondelok, 14.10.2013

 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom
 • účasť na schôdzi ZO JDS 01 pri príležitosti Mesiaca úcta k starším
 • pracovné rokovanie ohľadne opravy schodísk na sídlisku Juh

Utorok, 15.10.2013

 • pracovné rokovanie na Úrade vlády v Bratislave
 • účasť na zasadnutí Okrskových komisií

Streda, 16.10.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na zasadnutí komisie na stanovenie podmienok verejno-obchodnej súťaže

Štvrtok, 17.10.2013

 • účasť na XI. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neonatológii
 • pracovné rokovanie ohľadne riešenia dopravy v súvislosti s modernizáciou železničnej trate
 • pracovné rokovanie so zástupcami akciovej spoločnosti
 • účasť na spoločenskom stretnutí seniorov Klubu vojenských veteránov

Piatok, 18.10.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • racovné stretnutie s prednostom Mestského úradu ohľadne rozpočtu na rok 2014
 • účasť na spoločenskom podujatí „Nezabudnuteľné stopy Kubalovcov“

Pondelok, 21.10.2013

 • účasť na stretnutí Združenia kresťanských seniorov Slovenska pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym témam a problémom
 • pracovné rokovanie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2014

Utorok, 22.10.2013

 •  pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 23.10.2013

 • účasť na odbornej diskusii Komplexné riešenie trenčianskeho nábrežia
 • služobná cesta Košice

Štvrtok, 24.10.2013

 • účasť na 36. odbornej konferencií Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky

Piatok, 25.10.2013

 • účasť na konferencií Za zdravý životný štýl seniorov
 • pracovné stretnutie – pozvanie na konferenciu
 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • účasť na slávnostnom posedení výborov a členov Klubu dôchodcov Mierové námestie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • pracovné stretnutie s členkou o.z. Pre Prírodu ohľadne pripravovaného projektu

Pondelok, 28.10.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné rokovanie ohľadne rekonštrukcie kanalizácie na Námestí SNP
 • pracovné stretnutie so zástupcami médií
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 29.10.2013

 • pracovné rokovanie s investorom
 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 30.10.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2014
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea
 • účasť na vernisáži výstavy „Trenčín, moje mesto“

Šrvrtok, 31.10.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

September 2013

 

Pondelok, 2.9.2013

 • otvorenie školského roka na ZŠ Dlhé Hony
 • porada kancelárie primátora
 • pracovná porada vedúcich jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom

Utorok,  3.9.2013

 • pracovné stretnutie, Bratislava
 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • rokovanie s právnymi zástupcami investora

Streda, 4.9.2013

 • pracovné rokovanie spoločností TVS, a.s. a TVK, a.s. ohľadne nájomného
 • rokovanie s primátorom Novej Dubnice
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Štvrtok, 5.9.2013

 • porada k zasadnutiu Mestskej rady
 • rokovanie o mestskom mobiliári
 • zasadnutie Mestskej rady

Piatok, 6.9.2013

 • briefing s náčelníkom Mestskej polície
 • rokovanie k modernizácii železničnej trate
 • rokovanie o nájomných bytoch
 • sobášenie

Pondelok, 9.9.2013

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovné stretnutie k rozpočtu mesta na rok 2014

Utorok,  10.9.2013

 • pracovné stretnutie k rozpočtu mesta na rok 2014
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Streda, 11.9.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Johnson Controls a AU Optronics
 • pracovné stretnutie s konateľom akciovej spoločnosti
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami

Štvrtok, 12.9.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie ohľadne kotolne
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné rokovanie s investorom

Piatok, 13.9.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné rokovanie s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadne zimného štadióna
 • prijatie zástupcov japonského investora

Pondelok, 16.9.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym otázkam
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné rokovanie s právnym útvarom

Utorok, 17.9.2013

 • účasť na TREND konferencii Komunálny manažment 2013, Žilina

Streda, 18.9.2013

 • pracovné rokovanie ohľadne mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne
 • stretnutie Rady starších
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k otázkam rozpočtu
 • stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Štvrtok, 19.9.2013

 •  zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 20.9.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta ohľadne projektu Malé mestské zásahy
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – riešenie aktuálnych problémov

Pondelok, 23.9.2013

 • pracovné rokovanie – Nové Mesto nad Váhom
 • účasť na slávnostnom otvorení Akademického roka 2013/2014 Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom mesta
 • pracovné rokovanie s primátorom mesta Martin

Utorok, 24.9.2013

 • rokovanie Rady ZMOS – Košice

Streda, 25.9.2013

 • rokovanie Rady ZMOS – Košice

Štvrtok, 26.9.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie ohľadom výstavby nového cestného mosta

Piatok, 27.9.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie ohľadne prípravy rozpočtu na rok 2014
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Pondelok, 30.9.2013

 • briefing s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • pracovné rokovanie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

August 2013

 

Štvrtok, 1.8.2013

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
 • pracovné stretnutie s občanom mesta – riešenie problému

Piatok, 2.8.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie ohľadom investičných akcií
 • stretnutie s JUDr. Jánom Čarnogurským

Pondelok, 5.8.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadom investičných akcií a rozvoja mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom predaja pozemkov v priemyselnom parku
 • pracovné stretnutie so zástupcami akciovej spoločnosti

Utorok, 6.8.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s.
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta

Streda, 7.8.2013

 • pracovné rokovanie so Slovenským pozemkovým fondom v Bratislave
 • pracovné rokovanie s právnou kanceláriou ohľadne statickej dopravy
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s. a Slovenskou správou ciest ohľadne rekonštrukcie verejnej kanalizácie na ceste č.I/61 – Ulica gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

Štvrtok, 8.8.2013

 • pracovné rokovanie ohľadne zimného štadióna a prehliadka hokejového centra Altis v Námestove

Piatok, 9.8.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Pondelok, 12.8.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadne investičných akcií
 • zdvorilostná návšteva

Utorok, 13.8.2013

 • podpisovanie listín a dokumentov
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva

Streda, 14.8.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok, 15.8.2013

 • podpisovanie listín a dokumentov
 • pracovné rokovanie ohľadne projektu nového futbalového štadióna
 • zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • pracovné rokovanie ohľadne autobusovej a železničnej stanice v Trenčíne

Piatok, 16.8.2013

 • prijatie občanov pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné stretnutie s povereným vedením MHSL, m.r.o.

Pondelok, 19.8.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora
 • rokovanie s vedúcimi útvarom ku konkrétnym problémom mesta
 • pracovné stretnutie so Zdenkom Chárom
 • pracovné stretnutie s povereným vedením MHSL, m.r.o.
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Utorok, 20.8.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodárni a kanalizácií, s.r.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami SPP-D, a.s. ohľadne rekonštrukcie plynovodov v meste Trenčín
 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov ohľadne predajných stánkov
 • účasť na 19. Zasadnutí Rady ZMOS v Bratislave

Streda, 21.8.2013

 • pracovné stretnutie s právnou kanceláriou
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŽSR
 • prijatie odporcov okupácie z roku 1968 pri príležitosti spomienkovej slávnosti na 21.august 1968

Štvrtok, 22.8.2013

 • pracovné rokovanie s investorom
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií a vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Krajského policajného zboru v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb

Piatok, 23.8.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • prijatie riaditeľa ZŠ Veľkomoravská pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • prijatie vedúceho folklórneho súboru Družba pri príležitosti životného jubilea 85 rokov
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Pondelok, 26.8.2013

 • operatívna porada kancelárie primátora
 • porada prednostu mestského úradu
 • rokovanie Rady Regionálneho združenia miesta a obcí Stredného Považia
 • rokovanie s vedúcimi útvarov ku konkrétnym problémom mesta

Utorok, 27.8.2013

 • kontrola plnenia rozpočtu
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií a vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • rokovanie s potenciálnym investorom

Streda, 28.8.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • účasť na pietnom akte pri príležitosti 69. výročia SNP

Štvrtok, 29.8.2013

 • štátny sviatok

Piatok, 30.8.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v meste Trenčín
 • rokovanie k rozpočtu
 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • sobášenie

 

Júl 2013

 

Štvrtok, 11.7.2013

 • pracovná porada s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné rokovanie v Bratislave
 • pracovná účasť na festivale Bažant Pohoda 2013

Piatok, 12.7.2013

 • pracovná účasť na festivale Bažant Pohoda 2013

Pondelok, 15.7.2013

 • pracovné rokovanie v Bratislave
 • pracovné stretnutie ohľadne plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie ohľadne priemyselného parku

Utorok, 16.7.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne parkovania
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov k programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Streda, 17.7.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Štvrtok, 18.7.2013

 • rokovanie primátorov krajských miest v Košiciach

Piatok, 19.7.2013

 • rokovanie primátorov krajských miest v Košiciach

Pondelok, 22.7.201

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Utorok, 23.7.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu
 • účasť na spoločnom zasadnutí predstavenstiev TVS, a.s. a TVK, a.s.

Streda, 24.7.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné rokovanie v Bratislave ohľadne nájomného bývania

Štvrtok, 25.7.2013

 • pracovné rokovanie v Bratislave s právnym zástupcom mesta Trenčín k témam Akebono a prebiehajúce súdne spory
 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi UEFA, SFZ a majiteľmi klubu AS Trenčín

Piatok, 26.7.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou spoločnosti s.r.o.

Pondelok, 29.7.2013

 • účasť na porade prednostu Mestského úradu a vedúcich útvarov
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k investičným akciám
 • účasť na slávnostnom odovzdávaní velenia Síl výcviku a podpory v kasárňach SNP v Trenčíne
 • slávnostné otvorenie Trenčianskych historických slávností

Utorok, 30.7.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 31.7.2013

 • pracovné rokovanie v Banskej Bystrici

 

Jún 2013

 

Pondelok, 3.6.2013

 • pracovné stretnutie – pozvanie na spoločenskú akciu
 • pracovné rokovanie ohľadom pripravovaného projektu
 • vyjadrenie pre média o cestnom moste
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 4.6.2013

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Streda, 5.6.2013

 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovné rokovanie – ponuka pre mesto

Štvrtok, 6.6.2013

 • pracovné stretnutie so zamestnancami a zástupcami ZO SLOVES
 • zasadnutie Mestskej rady
 • účasť na Galaprograme žiakov materských škôl
 • účasť na dojazde pretekárov 57. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska

Piatok, 7.6.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • štart 4. etapy 57. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska

Pondelok, 10.6.2013

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 11.6.2013

 • účasť na odbornom stretnutí k problematike konsolidácie verejných financií a monitoringu Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky na rok 2013 v podmienkach miest a obcí – Žilina
 • pracovné stretnutie starostiek, starostov a primátorov RZMOSP – Papradno

Streda, 12.6.2013

 • pracovné stretnutie starostiek, starostov a primátorov RZMOSP – Papradno
 • účasť na slávnostnom ukončení XXVI. ročníka Akadémie tretieho veku
 • účasť na prezentácii projektu „malé mestské zásahy“

Štvrtok 13.6.2013

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok 14.6.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • prijatie zástupcov regionálneho inzertného a informačného týždenníka Pardon pri príležitosti 20.výročia vydania Pardonu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s prezidentom florbalového klubu ŠK 1.FBC Trenčín
 • prijatie riaditeľky Galérie M.A.Bazovského pri príležitosti životného jubilea a získania Ceny Andreja Kmeťa
 • účasť na autorskej besede s expremiérkou a sociologičkou Ivetou Radičovou a novinárkou Ľubou Lesnou o knihe Krajina hrubých čiar
 • účasť na otvorení digitálnej prevádzky ArtKina Metro

Pondelok, 17.6.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • valné zhromaždenie akcionárov TVK, a.s.
 • prijatie účastníkov medzinárodného sympózia Ora et Ars
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 18.6.2013

 • pracovné rokovania s vedúcimi jednotlivých útvarov k otázkam nájomného bývania, priemyselného parku a ŠFRB

Streda 19.6.2013

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta a vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
 • stretnutie Rady starších
 • účasť na spoločenskej akcií regionálneho riaditeľa bankovej inštitúcie

Štvrtok, 20.6.2013

 • účasť na slávnostnom odovzdávaní cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2013
 • pracovné rokovania v Bratislave

Piatok 21.6.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • slávnostné prijatie ŠK 1. FBC TRENČÍN pri príležitosti obhájenia titulu Majster Slovenska vo florbale v kategórii mužov
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
 • účasť na otváracom ceremoniáli 21.ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest

Pondelok, 24.6.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 25.6.2013

 • pracovné rokovanie ohľadne Centra seniorov
 • pracovné stretnutie ohľadne otázky nájomného bývania v Trenčíne
 • pracovné stretnutie – poskytnutie informácií k diplomovej práci

Streda, 26.6.013

 • pracovné stretnutie ohľadom športovej akcie
 • prijatie občanov mesta Trenčín pri príležitosti životného jubilea
 • odovzdávanie ceny Hercova misia na 21.ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest
 • účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov a ukončení 21.ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest

Štvrtok, 27.6.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ – riešenie aktuálnych problémov
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Piatok, 28.6.2013

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

Máj 2013

 

Štvrtok, 2.5.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom mesta
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • prijatie poslanca MsZ pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné stretnutie – ponuka

Piatok, 3.5.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na slávnostnom otvorení Oddelenia dlhodobo chorých vo Fakultnej nemocnici Trenčín

Pondelok, 6.5.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 7.5.2013

 • pracovné stretnutie ohľadom riešenia dlhodobého problému
 • účasť na slávnostnom zahájení stavby „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda, 8.5.2013

 • sviatok

Štvrtok, 9.5.2013

 • vyjadrenie pre média
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
 • verejné prerokovanie zmien MHD v súvislosti s modernizáciou železničnej trate v mestskej časti Opatová

Piatok, 10.5.2013

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 13.5.2013

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 14.5.2013

 • účasť na seminári „Finančná akadémia Slovenskej sporiteľne, a.s. pre komunálnu sféru“ – Vyhne

Streda, 15.5.2013

 • účasť na seminári „Finančná akadémia Slovenskej sporiteľne, a.s. pre komunálnu sféru“ – Vyhne
 • pracovné rokovanie v Bratislave – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Štvrtok, 16.5.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického k otázkam rozpočtu
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru životného prostredia, dopravy a investícií

Piatok, 17.5.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 20.5.2013

 • porada prednostu MsÚ
 • porada s vedúcimi útvarov ohľadom majetku mesta
 • zasadnutie Mestskej rady
 • účasť na VMČ Stred

Utorok, 21.5.2013

 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie ohľadom modernizácie železničnej trate

Streda, 22.5.2013

 • pracovné stretnutie s viceprimátorom
 • účasť na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 20.výročia založenia Zväzu vojakov Slovenskej republiky
 • pracovné stretnutie ohľadne TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom nájomných bytov
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Štvrtok, 23.5.2013

 • služobná cesta Košice

Piatok, 24.5.2013

 • služobná cesta Košice

Pondelok, 27.5.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne predaja pozemkov
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok 28.5.2013

 • účasť na 24. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Nitre

Streda, 29.5.2013

 • účasť na 24. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Nitre

Štvrtok, 30.5.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami TVS, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom Centra seniorov
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • účasť na zasadnutí sociálnej komisie

Piatok, 31.5.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta a vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením

 

Apríl 2013

 

2. – 5. 4. 2013 čerpanie dovolenky

Pondelok, 8.4.2013

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 9.4.2013

 • účasť na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu CONECO v Bratislave

Streda, 10.4.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne marketingových aktivít a spolupráce s mestom
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • oslavy 68.výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s predsedom kultúrnej komisie ohľadne financovania kultúry

Štvrtok, 11.4.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou finančnej inštitúcie pre verejný sektor
 • zasadnutie Mestskej rady

Piatok, 12.4.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Pondelok, 15.4.2013

 • pracovné rokovanie k výstavbe cestného mosta
 • rokovanie Valného zhromaždenia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok 16.4.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • rozhovor pre časopis .týždeň
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

Streda 17.4.2013

 • zasadnutie Rady starších
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie

Štvrtok 18.4.2013

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok 19.4.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 22.4.2013

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami
 • rozhovor pre médiá
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 23.4.2013

 • pracovné stretnutie
 • spoločné zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s. v Novom Meste nad Váhom

Streda, 24.4.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami médií
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
 • pracovné stretnutie s vedením mesta

Štvrtok, 25.4.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • účasť na oslave 20.narodenín týždenníka Pardon

Piatok, 26.4.2013

 • oboznámenie s výsledkami kontroly NKÚ
 • pracovné stretnutie primátorov
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Pondelok, 29.4.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 30.4.2013

 • pracovné stretnutie s viceprimátorom
 • pracovné stretnutie s riaditeľom akciovej spoločnosti
 • účasť na pracovnom rokovaní hlavných kontrolórov K8 a hlavných kontrolórov samosprávnych krajov
[/expandsub2]

Marec 2013

Piatok, 1.3.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovná návšteva Zariadenia opatrovateľskej služby
 • pracovná návšteva Zariadenia pre seniorov
 • účasť na vernisáži výstavy Radovana Stoklasu

Pondelok, 4.3.2013

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadom investičných akcií v r.2013

Utorok, 5.3.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom investičnej akcie
 • účasť na zasadnutí komisie školstva

Streda, 6.3.2013

 • pracovné rokovanie s potenciálnym investorom
 • pracovné stretnutie s rektorom Vysokej školy v Sládkovičove
 • pracovné stretnutie ohľadom Centra voľného času

Štvrtok, 7.3.2013

 • účasť na konferencii ZMOS „Samospráva a školstvo – včera, dnes a zajtra“ v Žiline

Piatok, 8.3.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Pondelok, 11.3.2013

 • porada kancelárie primátora
 • účasť na výročnej schôdzi Združenia kresťanských seniorov
 • účasť na zasadnutí Rady RZMOSP
 • rokovania v Bratislave

Utorok, 12.3.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľom hotelom Elizabeth
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • účasť na oslave MDŽ Klubu dôchodcov Istebník

Streda, 13.3.2013

 • pracovné rokovanie ohľadom modernizácie železničnej trate
 • pracovné stretnutie s investorom
 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • účasť na slávnostnom otvorení Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v rekonštruovaných priestoroch
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých

Štvrtok, 14.3.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné stretnutie s riaditeľom akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom LOTN, a.s.
 • účasť na zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Piatok, 15.3.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom štábu síl výcviku a podpory OS SR
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie ohľadom pozemkov

Pondelok, 18.3.2013

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 19.3.2013

 • pracovné rokovanie ohľadne Auparku

Streda, 20.3.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • účasť na stretnutí členov Senior klubu pedagogických pracovníkov pri MPC Trenčín
 • prezentácia modernizácie železničnej trate a s ňou súvisiace dopravné obmedzenia pre obyvateľov mestskej časti Sever

Štvrtok, 21.3.2013

 • účasť na Celoslovenskej konferencii učiteľov stredných zdravotníckych škôl v SR
 • prezentácia projektu „Bola raz jedna dedina“ oslavy 775.výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová nad Váhom

Piatok, 22.3.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením

 

Február 2013

 

Piatok, 1.2.2013

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok, 4.2.2013

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 5.2.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou krajskej pobočky VšZP v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zástupcami bankovej inštitúcie

Streda, 6.2.2013

 • pracovné rokovanie v Bratislave ohľadom modernizácie železničnej trate

Štvrtok, 7.2.2013

 • pracovné stretnutie s akcionármi Hokejového klubu Dukla Trenčín, a.s.
 • tasadnutie Mestskej rady

Piatok, 8.2.2013

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 11.2.2013

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 12.2.2013

 • zasadnutie Mestskej rady
 • zrijatie zástupcov ZO JDS Trenčín – pozvanie na slávnostný seminár
 • účasť na schôdzi Rotary Clubu v Trenčíne

Streda, 13.2.2013

 • účasť na slávnostnom seminári pri príležitosti vyhodnotenia činnosti  Akadémie tretieho veku  a ZO 02 JDS Trenčín v roku 2012
 • účasť na zasadnutí VMČ Sever

Štvrtok, 14.2.2013

 • pracovné stretnutie ohľadom športového centra
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadom etapového centra v Trenčíne v rámci cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2013

Piatok, 15.2.2013

 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 18.2.2013

 • sracovné stretnutie ohľadom statickej dopravy v Trenčíne
 • účasť na členskej schôdzi ZO JDS 01
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii

Utorok, 19.2.2013

 • pracovné stretnutie s povereným rektorom TnUAD

Streda, 20.2.2013

 • pracovné stretnutie Rady starších
 • zasadnutie Mestskej rady

Štvrtok, 21.2.2013

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 22.2.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie ohľadom festivalu Pohoda

Pondelok, 25.2.2013

 • porada kancelárie primátora
 • rokovania v Bratislave

Utorok, 26.2.2013

 • pracovné stretnutia ohľadom rozpočtu

Streda, 27.2.2013

 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrneho centra
 • pracovné stretnutie ohľadom verejného obstarávania
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Klubu vojenských veteránov Trenčín

Štvrtok, 28.2.2013

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Január 2013

 

Pondelok, 7.1.2013

 • pracovné stretnutie s hovorkyňou mesta
 • účasť na Výbore mestskej časti Juh

Utorok, 8.1.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 9.1.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok, 10.1.2013

 • novoročné stretnutie so zamestnancami Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s

Piatok, 11.1.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 14.1.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Utorok, 15.1.2013

 • pracovné rokovania s potenciálnym investorom

Streda, 16.1.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom mesta Stará Turá
 • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti

Štvrtok, 17.1.2013

 • účasť na vernisáži výstavy Ladislava Moška
 • novoročné stretnutie TVS, a.s.

Piatok, 18.1.2013

 • účasť na prezentácii MESTO NA RIEKE v rámci programu Trenčín si Ty

Pondelok, 21.1.2013

 • služobná cesta Košice
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 22.1.2013

 • účasť na prezentácii ročníkových prác intelektovo nadaných detí tried APROGEN zo ZŠ Kubranská
 • účasť na spoločnom zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie a Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Streda, 23.1.2013

 • rokovania v Bratislave
 • účasť na ustanovujúcom zhromaždení Fóra akčnej mládeže

Štvrtok, 24.1.2013

 • pracovné stretnutie s poslancom NR SR
 • pracovné stretnutie ohľadom čistenia odpadových vôd

Piatok, 25.1.2013

 • pracovné stretnutie s vedením mesta

Pondelok, 28.1.2013

 • Deň otvorených dverí

Utorok, 29.1.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • stretnutie so zástupcami Združenia sluchovo postihnutých
 • stretnutie so zástupcami Zväzu telesne postihnutých

Streda, 30.1.2013

 • pracovné rokovanie ohľadom zimného štadióna P.Demitru

Štvrtok, 31.1.2013

 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • pracovné stretnutie ohľadne reprezentácie mesta Trenčín na Festivale fotbalového srdce 2013
 • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto

 


Rok 2012

 

December 2012

Pondelok, 17.12.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami akciovej spoločnosti
 • stretnutie s vedúcimi útvarov

Utorok, 18.12.2012

 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie primátorov v Banskej Bystrici

Streda, 19.12.2012

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov dôchodcov v Trenčíne
 • účasť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 65.výročia Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Štvrtok, 20.12.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

Piatok, 21.12.2013

 • stretnutie s riaditeľom spoločnosti
 • prijatie zástupcov Divadla Normálka
 • prijatie zástupcov Trenčianskeho hradného divadla

 

November 2012

 

Piatok, 2.11.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 5.11.2012

 • účasť na besede Združenia kresťanských dôchodcov
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 6.11.2012

 • pracovná návšteva spoločnosti Johnson Controls
 • pracovné stretnutie so zástupcom TVS, a.s.
 • účasť na odovzdávaní cien týždenníka TREND

Streda, 7.11.2012

 • pracovné stretnutie k rozpočtu mesta na rok 2013
 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie k územnému plánu mesta
 • účasť na diskusii ohľadom Golfového areálu

Štvrtok, 8.11.2012

 • služobná cesta  – pracovné stretnutie s primátorkou mesta Prievidza
 • účasť na oslave 60.výročia otvorenia ZŠ Veľkomoravská

Piatok, 9.11.2012

 • prijatie spisovateľov faktu pri príležitosti odovzdávania cien V. Zamarovského
 • účasť na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania cien V.Zamarovského

Pondelok, 12.11.2012

 • účasť na spomienke na padlých veteránov
 • účasť na slávnostnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých

Utorok, 13.11.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, ŽP, dopravy a investícii

Streda, 14.11.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom vianočných trhov
 • pracovné rokovanie v Piešťanoch
 • pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok, 15.11.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych centier v Trenčíne

Piatok, 16.11.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom elektronických aukcii
 • účasť na vernisáži výstavy November 1989
 • položenie venca a oživenie spomienok na November 1989 pri pamätnej tabuli MsÚ
 • slávnostná omša – Poďakovanie za slobodu

Pondelok, 19.11.2012

 • účasť na 14. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese

Utorok, 20.11.2012

 • zasadnutie Rady ZMOS na Štrbskom Plese

Streda, 21.11.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v meste Trenčín
 • pracovné stretnutie s riaditeľmi materských škôl v meste Trenčín
 • stretnutie s predsedami mestských klubov dôchodcov

Štvrtok, 22.11.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu pre rok 2013

Piatok, 23.11.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, Belušské Slatiny

Pondelok, 26.11.2012

 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 27.11.2012

 • pracovné rokovanie v Bratislave
 • zasadnutie Mestskej rady

Streda, 28.11.2012

 • účasť na seminári „Efektívne využívanie eurofondov pri rozvoji miest a obcí po roku 2014“ v Bratislave

Štvrtok, 29.11.2012

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 30.11.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s primátorom partnerského mesta Cran Gevrier
 • slávnostné otvorenie Festivalu francúzskych filmov

 

Október 2012

 

Pondelok, 1.10.2012

 • pracovná porada s vedením mesta
 • rokovanie Rady RZMOSP
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej Rady
 • mokovanie primátorov K8 v Nitre

Utorok 2.10.2012

 • rokovanie primátorov K8 v Nitre

Streda, 3.10.2012

 • príprava rozpočtu na rok 2013

Štvrtok, 4.10.2012

 • zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s. v Prahe

Piatok, 5.10.2012

 • zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s. v Prahe

Pondelok, 8.10.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 9.10.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom elektronických aukcií
 • pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2013

Streda, 10.10.2012

 • pracovné stretnutie RZMOSP, Podbanské

Štvrtok, 11.10.2012

 • pracovné stretnutie RZMOSP, Podbanské

Piatok, 12.10.2012

 • pracovné stretnutie RZMOSP, Podbanské

Pondelok, 15.10.2012

 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych stredísk
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu

Utorok 16.10.201

 • účasť na diskusii „Kde sú hranice tolerancie nekúlturnych programov celoplošných komerčných médií“
 • účasť na slávnostnom podujatí „Jubilanti 2012“ Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne

Streda, 17.10.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom krasokorčuliarskej súťaži
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

Štvrtok, 18.10.2012

 • pracovné stretnutie ohľadne Art Film Festu
 • stretnutie so zástupcami Slovenského rybárskeho zväzu

Piatok, 19.10.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • účasť na oslavách 50.výročia založenia Klubu dôchodcov

Pondelok, 22.10.2012

 • účasť na stretnutí Jubilanti 2012 – Združenie kresťanských seniorov
 • účasť na stretnutí Jubilanti 2012 – Klub dôchodcov 28.októbra

Utorok, 23.10.2012

 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • pracovné rokovanie so zástupcami TSS Grade a.s.

Streda, 24.10.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
 • spoločné raňajky primátora s podnikateľmi
 • účasť na slávnostnom obede pri príležitosti životného jubilea

Štvrtok, 25.10.2012

 • stretnutie s poslancom Ms
 • účasť na stretnutí Klubu darcov Trenčianskej nadácie

Piatok, 26.10.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • prijatie významných jubilantov mesta

Pondelok, 29.10.

 • stretnutie so zástupcami mestských organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska
 • privítanie členov vlád Slovenskej a Českej republiky
 • stretnutie s poslaneckým klubom ohľadom rozpočtu
 • pracovná večera s potenciálnym investorom

Utorok, 30.10.

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom
 • stretnutie so zástupcami politickej strany SNS
 • stretnutie s občanmi v Športovej hale

Streda, 31.10.2012

 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie s primátorkou mesta Prievidza

 

September 2012

 

Pondelok, 3.9.2012

 • otvorenie školského roku na ZŠ Novomeského
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 4.9.2012

 • pracovné rokovanie so zástupcami SAD, a.s.
 • pracovné rokovanie so zástupcami TVS, a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcom SOPK
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Streda, 5.9.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom priemyselného parku

Štvrtok, 6.9.2012

 • účasť na tlačovej konferencii ohľadom otvorenia hotela Elizabeth
 • zasadnutie Mestskej Rady
 • účasť na slávnostnom otvorení hotela Elizabeth

Piatok, 7.9.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami Univerzity T. G. Masaryka, Brno
 • prijatie Petra Koseca pri príležitosti získania zlatej medaily na Medzinárodnej olympiáde v astronomómii a astrofyzike v Brazílii

Pondelok, 10.9.2012

 • pracovné rokovanie na Krajskom stavebnom úrade
 • stretnutie so zástupcom školských odborov
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie prednostu
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 11.9.2012

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

Streda, 12.9.2012

 • pracovné rokovanie s útvarom právnym
 • pracovné stretnutie ohľadom koncepcie práce s mládežou
 • pracovný obed s primátorom Novej Dubnice
 • účasť na slávnostnom otvorení XXVI.ročníka Akadémie tretieho veku

Štvrtok, 13.9.2012

 • účasť na vyhodnotení činnosti Mestskej polície

Piatok, 14.9.2012

 • pracovné rokovanie

Pondelok, 17.9.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovná návšteva ZŠ Potočná
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, ŽP, dopravy a investícii
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 18.9.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Na Dolinách
 • pracovné stretnutie ohľadom udeľovania cien V.Zamarovského
 • pracovné stretnutie ohľadom golfového areálu
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom

Streda, 19.9.2012

 • účasť na slávnostnom otvorení zariadenia pre seniorov SENIORVILLE

Štvrtok, 20.9.2012

 • účasť na TREND konferencii Komunálny manažment 2012 v Bratislave

Piatok, 21.9.2012

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 24.9.2012

 • slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 25.9.2012

 • pracovná návšteva ZUŠ
 • otvorenie študenstského urbanistického workshopu TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
 • stretnutie s Klubom dôchodcov Mierové námestie
 • príprava rozpočtu

Streda, 26.9.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok, 27.9.2012

 • príprava rozpočtu

Piatok, 28.9.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • príprava rozpočtu
 • uzavretie študentského urbanistického workshopu TRENČÍN – MESTO NA RIEKE

 

August 2012

 

Štvrtok, 2.8.2012

 • pracovné rokovanie v Bratislave

Piatok, 3.8.2012

 • návšteva predsedu SDKÚ-DS

Pondelok, 6.8.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • p

  racovné stretnutie s komunikačným oddelením

Utorok, 7.8.2012

Streda, 8.8.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického

Štvrtok, 9.8.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnej poisťovne Trenčín
 • pracovné stretnutie s hlavným inšpektorom práce
 • pracovné stretnutie s riaditeľom LEONI
 • priateľská návšteva Klubu dôchodcov Kolárovo

Piatok, 10.8.2012

 • prijatie bývalého predsedu MnV pri príležitosti životného jubilea

Pondelok, 13.8.2012

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s vedením mesta ohľadom správy tepla v meste

Utorok, 14.8.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 15.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom letnej plavárne
 • pracovné stretnutie s poslancami MsZ ohľadom správy tepla

Štvrtok, 16.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom kina Hviezda
 • pracovné stretnutie s riaditeľom EXPO Center
 • pracovné stretnutie ohľadom monografie
 • pracovné stretnutie ohľadom Športovej haly
 • pracovné stretnutie s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Piatok, 17.8.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie ohľadom investičných akcií
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie

Pondelok,  20.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom cyklotrasy v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie k otázke monitorovania výziev z EÚ

Utorok, 21.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom MHD
 • pracovné stretnutie ohľadom sociálnych služieb
 • stretnutie ohľadom komunitného centra

Streda, 22.8.2012

 • pracovné rokovanie v Nitre ohľadom kotolne
 • pracovné stretnutie s poslancom NR SR v Bratislave

Štvrtok, 23.8.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

Piatok, 24.8.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

Pondelok, 27.8.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie ohľadom verejného osvetlenia

Utorok, 28.8.2012

 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti

Streda, 29.8.2012

 • sviatok

Štvrtok, 30.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom priemyselného parku

Piatok 31.8.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 68.výročia SNP
 • pracovné stretnutie so zástupcami Univerzity T.G.Masaryka v Brne
 • účasť na slávnostnom koncerte pri príležitosti 20.výročia prijatia Ústavy SR

 

Júl 2012

 

Pondelok, 2.7.2012

 • dovolenka
 • zasadnutie Mestskej rady

Utorok, 3.7.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Streda, 4.7.2012

 • stretnutie s predsedom poslaneckého klubu SMER-SD
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • stretnutie so zástupcami médií

Štvrtok, 5.7.2012

 • sviatok

Piatok, 6.7.2012

 • pracovné stretnutie
 • účasť na festivale Bažant Pohoda

Pondelok, 9.7.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 10.7.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 11.7.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom autobusovej stanice
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie so zástupcami HK Dukla
 • pracovné rokovanie s potenciálnym investorom

Štvrtok, 12.7.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov

Piatok, 13.7.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 16.7.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Utorok, 17.7.2012

 • služobná cesta Bratislava – pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami

Streda, 18.7.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
 • pracovný obed – územný plán mesta

Štvrtok, 19.7.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín
 • pracovné stretnutie s poslancami MsZ

Piatok, 20.7.2012

 • tlačová konferencia – Zimný štadión P.Demitru
 • pracovné rokovanie k parkovaniu v meste
 • pracovné stretnutie s poslancami NR SR

Pondelok, 23.7.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
 • zasadnutie Finančnej a majetkovej komisie

Utorok, 24.7.2012

 • stretnutie s občiankou mesta – riešenie problému

Streda, 25.7.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

Štvrtok, 26.7.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom
 • stretnutie so zástupcami médii
 • zasadnutie Mestskej rady

Piatok, 27.7.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • stretnutie s poslancom MsZ

Pondelok, 30.7.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • slávnostné otvorenie Trenčianskych historických slávností

Utorok, 31.7.2012

 • tlačová konferencia

 

Jún 2012

 

Piatok, 1.6.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Na Dolinách
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

Pondelok, 4.6.2012

 • pracovné rokovanie so zástupcami TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s členmi komunikačného oddelenia
 • pracovné rokovanie s HK Dukla a.s.

Utorok, 5.6.2012

 • tlačová konferencia
 • privítanie Olympijskej štafety Posolstvo hrám XXX. Olympiády Londýn 2012
 • služobná cesta Bratislava – rokovanie so zástupcami Slovenského zväzu ľadového hokeja

Streda, 6.6.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov ohľadom materiálom do MsZ
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie ohľadom zimného štadióna

Štvrtok, 7.6.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • služobná cesta Praha – rokovanie s predsedom predstavenstva TVS a.s.

Piatok, 8.6.2012

 • služobná cesta Praha – rokovanie s predsedom predstavenstva TVS a.s.

Pondelok, 11.6.2012

 • pracovné stretnutie s predsedom poslaneckého klubu SMER-SD
 • služobná cesta Bratislava – pracovné rokovania

Utorok, 12.6.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovná návšteva potenciálneho investora v Trenčíne

Streda, 13.6.2012

 • pracovná návšteva primátora mesta Zlín
 • účasť na slávnostnom ukončení XXV.ročníka Akadémie tretieho veku
 • účasť na slávnostnom požehnaní kaplnky vo Fakultnej nemocnici Trenčín

Štvrtok, 14.6.2012

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • osobné pozvanie na pripravovanú akciu

Piatok, 15.6.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • slávnostné ocenenie florbalistov k dosiahnutiu titulu Majster Slovenska

Sobota, 16.5.2012

 • účasť na otváracom ceremoniáli Art Film Festu

Nedeľa, 17.5.2012

 • účasť na odovzdávaní ceny Hercova misia v rámci Art Film Festu

Pondelok, 18.6.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcim Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • prijatie účastníkov medzinárodného výtvaqrno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2012
 • pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov a právnymi zástupcami mesta
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 19.6.2012

 • pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • pracovné stretnutie s odborníkmi na chladiarenské technológie

Streda, 20.6.2012

 • slávnostne odovzdávanie cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2012
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti na výrobu tepla
 • odovzdávanie ceny Hercova misia v rámci Art Film Festu

Štvrtok, 21.6.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • prijatie profesora Istvána Käfera
 • pracovné stretnutie ohľadom pripravovaného podujatia

Piatok, 22.6.2012

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pondelok, 25.6.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 26.6. – Piatok, 29.6.2012

 • dovolenka

 

Máj 2012

 

Streda, 2.5.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Kubranská
 • rokovania s vedúcimi útvarov
 • prijatie generálneho riaditeľa AU Optronics

Štvrtok, 3.5.2012

 • strategické stretnutie s vedúcimi útvarov
 • rokovanie o novom informačnom systéme
 • pracovné rokovanie v Námestove

Piatok, 4.5.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 7.5.2012

 • pracovné rokovanie so zástupcami primátora mesta
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné rokovanie s poslancami MsZ

Utorok, 8.5.2012

 • sviatok

Streda, 9.5.2012

 • pracovné rokovanie s investormi o priemyselnom parku
 • pracovné stretnutie s audítorom mesta
 • pracovné rokovanie s SAD Trenčín

Štvrtok, 10.5.2012

 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva TVS, a.s.
 • stretnutie s občanmi pri príležitosti životného jubilea
 • racovné rokovanie s HK Dukla Trenčín, a.s.

Piatok, 11.5.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Pondelok, 14.5.2012

 • účasť na porade prednostu
 • účasť na oslave Dňa matiek Združenia kresťanských seniorov
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí

Utorok, 15.5.2012

 • stretnutie so zástupcami médii
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 16.5.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrneho strediska
 • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto
 • pracovné stretnutie ohľadom zmeny rozpočtu

Štvrtok, 17.5.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s občianskym združením

Piatok, 18.5.2012

 • účasť na pracovnom rokovaní  TVS, a.s.
 • úracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

Pondelok, 21.5.2012

 • účasť na porade prednostu
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta

Utorok, 22.5.2012

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva ohľadom kultúrnych stredísk v meste

Streda, 23.5.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom Trenčianskych historických slávností
 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov
 • pracovné rokovanie s právnym zástupcom

Štvrtok, 24.5.2012

 • pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou akciovej spoločnosti
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 25.5.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

Pondelok, 28.5.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii

Utorok, 29.5.2012

 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi TVK, a.s.
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda, 30.5.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Bezručova
 • pracovné stretnutie ohľadom zimného štadióna

Štvrtok, 31.5.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom pripravovanej akcie
 • pracovné stretnutie ohľadom cyklotrasy v Trenčíne
 • účasť na slávnostnom Galaprograme materských škôl pri príležitosti osláv MDD

 

Apríl 2012

 

Pondelok, 2.4.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami médii
 • valné zhromaždenie RZMOSP
 • pracovné stretnutie ohľadom územného plánu mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru sociálnych vecí
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, ŽP, dopravy a investícii
 • účasť na výstave výtvarných prác žiačky s Downovým syndrómom –  NAŠA NATÁLKA

Utorok, 3.4.2012

 • rokovanie so zástupcami Slovenskej správy ciest, Ministerstva dopravy a ďalšími odborníkmi o výstavbe križovatky pod starým cestným mostom
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta ohľadom územného plánu
 • pracovné stretnutie so zástupcami Záhradkárskej osady Volavé
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku

Streda, 4.4.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • prezentácia územného plánu poslancom MsZ

Štvrtok ,5.4.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie na Obvodnom úrade
 • pracovné stretnutie s investorom
 • zasadnutie Mestskej rady

Utorok, 10.4.2012

 • pracovné rokovanie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • pracovné stretnutie so starostom obce Lubina ohľadom Javorinských slávností
 • pracovný obed
 • zasadnutie Komisie na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín

Streda, 11.4.2012

 • pracovné rokovanie ohľadom budúcnosti kultúrnych stredísk
 • stretnutie ohľadom Envirojarmoku
 • účasť na slávnostnom kladení vencov pri príležitosti 67.výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • spoločenské stretnutie s účastníkmi pietneho aktu pri príležitosti 67.výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • stretnutie s poslancom MsZ

Štvrtok, 12.4.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s.
 • pracovné stretnutie s primátorom Trenčianskych Teplíc
 • stretnutie ohľadom hosťovania na koncerte
 • pracovné rokovanie so zástupcami HK Dukla

Piatok, 13.4.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovná návšteva základnej školy Dlhé Hony
 • pracovné stretnutie s primátorom Dubnice nad Váhom

Pondelok, 16.4.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom kapitálových príjmov
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

Utorok, 17.4.2012

 • služobná cesta Bratislava

Streda 18.4.2012

 • pracovná návšteva 4.ZŠ Veľkomoravská
 • pracovné stretnutie ohľadom budúcnosti areálu MHSL
 • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva developerskej spoločnosti
 • pracovné rokovanie ohľadom územného plánu mesta

Štvrtok, 19.4.2012

 • účasť na Sneme Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 20.4.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovná návšteva ZŠ L.Novomeského
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora

Pondelok, 23.4.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Obchodnej akadémie Milana Hodžu
 • pracovné rokovanie s predstaviteľmi STRABAG – ZIPP Development s.r.o.
 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov majetku, hlavného architekta a stavebného, ŽP, dopravy a investícii
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 24.4.2012

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • účasť na panelovej diskusii Mediokracia vs. demokracia v Smoleniciach

Streda, 25.4.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Východná
 • pracovné rokovania s vedúcimi útvarov
 • pracovné rokovanie

Štvrtok, 26.4.2012

 • pracovné rokovanie ohľadom pyrolýzy
 • pracovné stretnutie ohľadom otvorenia centra právnej pomoci v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s novozvoleným zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s predsedom Spoločenstva kresťanskej filatelie na Slovensku
 • pracovné stretnutie so zástupcami Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu

Piatok, 27.4.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Hodžova
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

 

Marec 2012

 

Pondelok, 5.3.2012

 • pracovné stretnutie k územnému plánu mesta
 • pracovné stretnutie primátora s prednostom MsÚ
 • služobná cesta – Bratislava

Utorok, 6.3.2012

 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto
 • stretnutie primátora s poslaneckým klubom

Streda, 7.3.2012

 • pracovné stretnutie
 • stretnutie s riaditeľom Leoni Autokabel Slowakia s.r.o.
 • pracovné stretnutie ohľadom stavebných záležitostí
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín

Štvrtok, 8.3.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • stretnutie s členom Klubu priateľov vážnej hudby
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 9.3.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením kancelárie primátora

Pondelok, 12.3.2012

 • stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 13.3.2012

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom statickej dopravy v Trenčíne
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých

Streda, 14.3.2012

 • pracovné rokovanie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné rokovanie s prednostom MsÚ
 • účasť na pohrebe

Štvrtok, 15.3.2012

 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • stretnutie s predsedom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
 • stretnutie ohľadom územného plánu mesta

Piatok, 16.3.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • mimoriadne zasadnutie predstavenstva spoločnosti TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom predaja pozemkov
 • pracovné stretnutie ohľadom kina Hviezda

Pondelok, 19.3.2012

 • pracovné stretnutie – vyjadrenie pre média
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie ohľadom výstavby kostola v Trenčíne
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 20.3.2012

 • pracovné stretnutie k otázke letných terás v meste
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom detských jaslí a tržnice
 • účasť na zasadnutí ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov Trenčianskej regionálnej komory SOPK

Streda, 21.3.2012

 • služobná cesta – Praha

Štvrtok, 22.3.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie s dekanom Fakulty zdravotníctva TnUAD

Piatok, 23.3.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom prenájmu pozemkov mesta
 • osobné pozvanie na krst knihy
 • prijatie tanečníkov za úspešnú reprezentáciu na Majstrovstvách Slovenska 2012 v štandardných tancoch
 • pracovné stretnutie s občanom mesta

Sobota, 24.3.2012

 • účasť na koncerte Speváckeho zboru Slovenských učiteľov

Pondelok, 26.3.2012

 • účasť na porade prednostu
 • rokovanie Rady RZMOSP
 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvaru právneho a stavebného, ŽP, dopravy a investícii
 • Deň otvorených dverí

Utorok, 27.3.2012

 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • stretnutie k riešeniu situácie ohľadne projektu Idea Grande
 • účasť na slávnostnom krste knihy Z dejín trenčianskeho zdravotníctva autora MUDr. Františka Jaroša, CSc.
 • účasť na finančnej a majetkovej komisii

Streda, 28.3.2012

 • slávnostné odovzdávanie ocenení pre najúspešnejších pedagógov v roku 2011
 • účasť na slávnostnom otváracom ceremoniáli Majstrovstiev SR starších žiakov v ľadovom hokeji
 • pracovná návšteva u starostu obce Haluzice

Štvrtok, 29.3.2012

 • služobná cesta Prešov – účasť na rokovaní primátorov krajských miest Slovenskej republiky

Piatok, 30.3.2012

 • služobná cesta Prešov – účasť na rokovaní primátorov krajských miest Slovenskej republiky

 

Február 2012

 

Streda, 1.2.2012

 • zasadnutie krízového štábu
 • pracovné stretnutie ohľadom pripravovaného projektu
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

Štvrtok, 2.2.2012

 • pracovné rokovanie na Železniciach Slovenskej republiky – Bratislava
 • zasadnutie Mestskej rady

Piatok, 3.2.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné rokovanie

Pondelok, 6.2.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcimi zamestnancami
 • vystúpenie v regionálnom denníku
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 7.2.2012

 • pracovné rokovanie k Bočkovým sadom
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych stredísk
 • pracovné rokovanie ohľadom projektu

Streda, 8.2.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom dlhodobého problému mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom obchodnej zóny
 • pracovné stretnutie ohľadom informačného systému
 • účasť na hodnotiacej členskej schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov

Štvrtok, 9.2.2012

 • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
 • stretnutie ohľadom prevzatia záštity nad koncertom Speváckeho zboru slovenských učiteľov
 • stretnutie s predstaviteľmi Asociácie nepočujúcich Slovenska
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 10.2.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie k projektu

Pondelok, 13.2.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • stretnutie s poslaneckým klubom

Utorok, 14.2.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom majetku mesta
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • slávnostné otvorenie výrobnej haly v Trenčíne – Leoni
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 • stretnutie s poslaneckým klubom

Streda, 15.2.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcom banky
 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva developerskej spoločnosti
 • odovzdávanie cien – Trenčiansky robotický deň
 • časť na prezentácii knihy ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a predsedu KDH Jána Figeľa

Štvrtok, 16.2.2012

 • stretnutie ohľadom letnej plavárne
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • novoročné stretnutie s poslancami MsZ

Piatok, 17.2.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s komunikačným tímom

Pondelok, 20.2.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovanie ohľadom priemyselného parku
 • pracovné stretnutie
 • zasadnutie Správnej rady Beňadik, n.o.

Utorok, 21.2.2012

 • pracovné stretnutie k pripravovanému projektu
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom Art Film Festivalu
 • pracovné rokovanie na ŽSR – Bratislava

Streda, 22.2.2012

 • účasť na stretnutí podnikateľov a SOPK
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych stredísk

Štvrtok, 23.2.2012

 • pracovné rokovanie s Duklou Trenčín, a.s.
 • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie ohľadom autobusovej stanice
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Zväzu vojakov SR

Piatok, 24.2.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • gratulácia februárovým jubilantom

Pondelok, 27.2.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou
 • Deň otvorených dverí pre občanov 14.00 – 18.00 hod.

Utorok, 28.2.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Streda, 29.2.2012

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné stretnutie so starostami obce Trenčianska Teplá, Selec, Mníchová Lehota
 • prijatie študentov partnerských škôl ´s-Hertogenbosch-Rosmalen, Uden (Holandsko) a Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín
 • pracovné stretnutie s finančným audítorom mesta
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Január 2012

 

Pondelok 9.1.2012

 • porada prednostu
 • pracovné stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok 10.1.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom SOPK
 • pracovné stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

Streda 11.1. 2012

 • pracovné stretnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta

Štvrtok 12.1.2012

 • pracovné stretnutie k projektu
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • novoročné stretnutie starostov a primátorov, TVS.a.s.

Piatok 13.1.2012

 • novoročné stretnutie primátora so zamestnancami MsÚ
 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok 16.1.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pohreb Generálmajora Jána Strculu
 • služobná cesta Bratislava

Utorok 17.1.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné stretnutie so správcami Spoločenstiev vlastníkov bytov – kino Hviezda

Streda 18.1.2012

 • pracovné rokovanie s Krajským pozemkovým úradom
 • stretnutie so Slovenským zväzom telesne postihnutých
 • pracovné rokovanie k dlhodobému problému mesta
 • pracovné rokovanie k optimalizácii MHD
 • pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti reklamných zariadení
 • stretnutie s predstaviteľmi projektu

Štvrtok 19.1.2012

 • pracovné stretnutie so Slovenským zväzom záhradkárov
 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi banky
 • pracovné rokovanie k projektu mesta
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s konateľom Synot Gastro Slovakia, s.r.o.
 • novoročné stretnutie s poslancami MsZ

Piatok 20.1.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s riaditeľom akciovej spoločnosti

Pondelok, 23.1.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s členom finančnej a majetkovej komisie
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 24.1.2012

 • stretnutie s poslancom MsZ
 • pracovné rokovanie k MHD
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • stretnutie s poslaneckým klubom
 • pracovná večera s predsedom predstavenstva TVS, a.s.
 • stretnutie s poslaneckým klubom

Streda 25.1.2012

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • 1.zasadnutie okrskových volebných komisií k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky
 • verejná diskusia o stave modernizácie železnice a jej vplyve na prepojenie centra mesta s nábrežím

Štvrtok, 26.1.2012

 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 27.1.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • tlačová konferencia s novinármi
 • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie TVK, a.s.
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné rokovanie ohľadom projektu

Pondelok,  30.1.

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 31.1.2012

 • pracovné rokovanie na Krajskom pozemkovom úrade Trenčín
 • z

  asadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 • pracovné rokovanie k MHD Trenčín
 • pracovné stretnutie s aktivistami
 • stretnutie s poslaneckým klubom

 


Rok 2011

 

December 2011

 

Pondelok 5.12.

 • pracovné stretnutie
 • pracovné rokovania – Bratislava

Utorok 6.12.

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • stretnutie Konfederácie politických väzňov
 • pracovné stretnutie s Hoss Corp, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

Streda 7.12.

 • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie – TVK, a.s.
 • účasť na Akadémii 3.veku
 • zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s.

Štvrtok 8.12.

 • pracovné stretnutie k majetku mesta
 • pracovné stretnutie – Služby pre bývanie, s.r.o.
 • zasadnutie Mestskej rady

Piatok 9.12.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok 12.12.

 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
 • pracovné rokovanie ohľadom mestských novín
 • Mestská rada

Utorok 13.12.

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • zhromaždenie Rady starostov
 • účasť na kultúrnom podujatí Vianoce v Aktivity

Streda 14.12.

 • pracovné stretnutie s Jednotou Sokol Trenčín
 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi Trenčianskej nadácie
 • pracovné rokovanie

Štvrtok 15.12.

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok 16.12.

 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES

Pondelok 19.12. – Piatok 23. 12.

 • stretnutia so zamestnancami jednotlivých útvarov MsÚ

Utorok 27.12. – Piatok 30.12.

 • dovolenka

 

November 2011

 

Streda, 2. 11.

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ

Štvrtok, 3.11.

 • vystúpenie na kooperačnom stretnutí slovenských a rakúskych firiem
 • zasadnutie Mestskej rady
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Piatok, 4.11.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • zasadnutie predstavenstve TVK, a.s.
 • Slávnostné ocenenie tenistiek z TK TENKUR Trenčín za postup do Slovenskej Extraligy žien

Pondelok, 7.11.

 • pracovné stretnutie
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • pracovné rokovania – Bratislava

Utorok,  8.11.

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné rokovanie k rozpočtu
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • účasť na slávnostnom vyhlásení TREND TOP 2011 – Bratislava

Streda, 9.11.

 • pracovné stretnutie k pripravovanému projektu
 • pracovné stretnutie k plánovanej diskusii s obyvateľmi a podnikateľmi
 • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie (TVK, a.s.)
 • pracovné rokovanie predstavenstva TVK, a.s. a TVS a.s.

Štvrtok, 10.11

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom regionálnych novín
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné rokovanie k rozpočtu

Piatok, 11.11.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné rokovanie so SAD Trenčín, a.s.
 • účasť na oslavách 20.výročia založenia ODM – Bratislava

Pondelok, 14.11.

 • pracovné rokovanie s HK Dukla Trenčín
 • pracovné stretnutie s prednostom Krajského úradu ŽP Trenčín
 • pracovné stretnutie s vedením mesta

Utorok, 15.11.

 • brífing s médiami
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • zhromaždenie starostov SpSÚ
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
 • účasť na výročnej schôdzi Zväzu telesne postihnutých

Streda, 16.11.

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • účasť na slávnostnom programe pri príležitosti 50.výročia vzniku SPŠ stavebnej v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • účasť na Oslavách slobody – spomienske na 17. november

Piatok, 18.11.

 • dovolenka

Pondelok, 21.11.

 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • Deň otvorených dverí – stretnutia s občanmi

Utorok, 22.11.

 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie
 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 23.11.

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • stretnutie s poslancami MsZ

Štvrtok, 24.11.

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • stretnutie so zástupcami Jednoty dôchodcov na Slovensku
 • stretnutie so zástupcami Klubu dôchodcov Mierové námestie

Piatok, 25.11.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • prijatie zástupcov partnerských škôl v rámci projektu Comenius

Pondelok,  28. 11. 2011

 • pracovné rokovanie k rozpočtu
 • stretnutie s Klubom dôchodcom Mierové námestie

Utorok 29. 11. 2011

 • pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou akciovej spoločnosti
 • brífing s médiami
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Streda 30.11.2011

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné rokovanie

Štvrtok 1.12.2011

 • pracovné stretnutie k plánovaným projektom
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 2.12.2011

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • účasť na besede Projekty a vízie mestskej časti Opatová

 

Október 2011

 

Pondelok, 3.10.

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s billboardovou spoločnosťou
 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné rokovania Bratislava

Utorok, 4.10.

 • brífing s médiami
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s občianskym združením Aktivita Centrum Trenčín
 • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie (TVK, a.s.)

Streda, 5.10.

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie so Slovenským zväzom záhradkárov
 • pracovné stretnutie s prednostom Krajského úradu životného prostredia

Štvrtok, 6.10.

 • zhromaždenie starostov SpSÚ
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 7.10.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie so stavebnou spoločnosťou
 • slávnostné ocenenie Hádzanárského klubu Štart Trenčín

Pondelok, 10.10.

 •  služobná cesta do Prahy – účasť na podujatí Architekture Week

Utorok, 11.10.

 • služobná cesta do Prahy – účasť na podujatí Architekture Week

Streda, 12.10.

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné stretnutie

Štvrtok, 13.10.

 • pracovné stretnutie
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok, 14.10.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 17.10.

 • účasť na stretnutí „Jubilanti 2011“  – Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • Deň otvorených dverí  – stretnutia s občanmi

Utorok, 18.10.

 • brífing s médiami
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné rokovanie s predstaviteľmi TVS, a.s.
 • účasť na stretnutí „Jubilanti 2011“ – Jednota dôchodcov

Streda, 19.10.

 • účasť na slávnostnom odovzdávaní autobusov – SAD Trenčín, a.s.
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s poslancom  MsZ

Štvrtok, 20.10.

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termín
 • účasť na slávnostnom zahájení výstavy – Gallery QEX

Piatok, 21.10.

 • rýchla operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

Pondelok, 24.10.

 • Služobná cesta

Utorok, 25.10.

 • Pracovné rokovanie s akciovou spoločnosťou
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s investorom
 • pracovné stretnutie ohľadom majetku mesta
 • účasť na slávnostnom otvorení filiálky Oberbank v Trenčíne

Streda, 26.10.

 • pracovné rokovanie na Ministerstve v Bratislave
 • pracovné stretnutie so zástupcami regionálneho týždenníku
 • účasť na stretnutí Klubu darcov Trenčianskej nadácie

Štvrtok, 27.10.

 • stretnutie s poslancom MsZ
 • stretnutie so zástupcami Združenia kresťanských seniorov Slovenska
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • stretnutie s bezdomovcami ohľadom nocľahárne

Piatok, 28.10.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie so zástupcom banky
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

September 2011

 

2. september, piatok

 • plánovaná dovolenka

5. september, pondelok

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s prednostom SpSÚ
 • pracovné rokovania Bratislava

6. september, utorok

 • brífing s médiami
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti
 • pracovné stretnutie s občianskym združením Aktivita Centrum Trenčín

7. september, streda

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

8. september, štvrtok

 • pracovné stretnutie ohľadom spolupráce s mestom
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

9. september, piatok

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • operatívna porada
 • slávnostné položenie základného kameňa stavby „I/61 Trenčín – most“

12. september, pondelok

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
 • Deň otvorených dverí pre občanov

13. september, utorok

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie ku konferencii TREND Komunálny manažment 2011
 • pracovné stretnutie ohľadom Vianočných trhov

14. septembr, streda

 • pracovné rokovanie s viceprimátorkou
 • pracovné stretnutie so starostom obce

16. september, piatok

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie

19. september, pondelok

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s prednostom SpSÚ
 • pracovné rokovania Bratislava

20. september, utorok

 • brífíng s médiami
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Dexia banky
 • pracovné stretnutie

21. september, streda

 • pracovné rokovanie s viceprimátorkou mesta
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SAD Trenčín, a.s.

22. september, štvrtok

 • účasť na konferencii TREND Komunálny manažment 2011

23. september, piatok

 • služobná cesta do Bratislavy

26. september, pondelok

 • zasadnutie Rady starostov
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovanie – Služby pre bývanie, s.r.o.
 • pracovné stretnutie so zamestnancami mesta
 • stretnutie s poslaneckým klubom SMER-SD

27. september, utorok

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsP
 • stretnutie s poslancom MsZ
 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • pracovné stretnutie

28. september, streda

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie v Bratislave

29. september, štvrtok

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • rokovanie združenia K8

30. september, piatok

 • rokovanie združenia K8

 

August 2011

 

pondelok, 1. august

 • porada primátora a vedenia mesta

utorok, 2. august

 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné rokovanie v Bratislave

streda, 3. august

 • pracovné rokovanie s predstavenstvom TVS, a.s.
 • pracovné rokovanie so zástupcami HK Dukla Trenčín, a.s.

štvrtok, 4. august

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie so zástupcami banky Oberbank
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

piatok, 5. august

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • zasadnutie mestskej rady

pondelok, 8. august

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

utorok, 9. august

 • rokovanie so zástupcami HK Dukla
 • porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ONDEO Services CZ, s.r.o.

streda, 10. august

 • stretnutie so starostom obce Trenčianska Teplá
 • pracovné stretnutie s prednostom Spoločného stavebného úradu
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta

štvrtok, 11. august

 • pracovné stretnutie
 • stretnutie s poslancom MsZ Trenčín
 • stretnutie s poslancom MsZ Dunajská Streda

piatok, 12. august

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

15. – 24. augusta

plánovaná dovolenka

25. august, štvrtok

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

26. august, piatok

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

30. august, utorok

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutia – vopred dohodnuté termíny

31. august, streda

 • zasadnutie MsZ

 

Júl 2011

 

piatok, 1. júl

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s riaditeľom festivalu Architecture Week Praha
 • slávnostné otvorenie podchodu Električná

sobota, 2.júl

 • otvorenie 20.ročníka podujatia Meč Matúša Čáka

pondelok, 4. júl

 • predstavenstvo TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie

streda, 6. júl

 • predstavenstvo TVK, a.s.
 • pracovná cesta do Bratislavy

štvrtok, 7. júl

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie k billboardom
 • pracovné stretnutie
 • otvorenie výstavy karikatúr na Mierovom námestí

piatok, 8. júl

 • účasť na festivale Bažant Pohoda

pondelok, 11. júl

 • operatívna porada
 • prijatie zástupcov spoločnosti AUO
 • služobná cesta do Bratislavy

utorok,  12. júl

 • brífing s médiami
 • porada vedenia mesta
 • stretnutie s poslancom MsZ
 • pracovné stretnutie s prednostom SpSÚ

streda, 13. júl

 • stretnutie s primátorom Novej Dubnice
 • pracovné stretnutie ohľadom billboardov
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie k územnému plánu mesta

štvrtok, 14. júl

 • pracovné rokovanie
 • stretnutie s poslancami MsZ
 • pracovné stretnutie s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

piatok, 15. júl

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné rokovanie

pondelok, 18. júl

 • ranná operatívna porada
 • stretnutie ohľadom kultúrneho podujatia
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie – Bratislava

utorok, 19. júl

 • pracovné stretnutie
 • rozhovor pre média
 • pracovné stretnutie so zamestnancami mesta

streda, 20. júl

 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

štvrtok, 21. júl

 • účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

piatok, 22. júl

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky s delegáciou

pondelok, 25. júl

 • služobná cesto do Bratislavy
 • účasť na slávnostnom otvorení Trenčianskych historických slávností

utorok, 26. júl

 • brífing s médiami
 • pracovné stretnutie
 • porada vedenia mesta

streda, 27. júl

 • služobná cesta do Nitry

štvrtok, 28. júl

 • mimoriadne zasadnutie MsZ
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

piatok, 29. júl

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

sobota, 30. júl

 • slávnostné otvorenie galaprogramu Trenčianskych hradných slávností
[/expandsub2]

Jún 2011

streda, 1. jún

 • pracovné stretnutie s billboardovou spoločnosťou
 • pracovný obed s vedením Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
 • pracovné stretnutie
 • pracovné rokovanie so zástupcami Synot Gastro Slovakia, s.r.o.

štvrtok, 2. jún

 • služobná cesta do Bratislavy

piatok, 3. jún

 • účasť na slávnostnom otvorení Celoslovenskej konferencie, Sekcie sociálnych sestier a pracovníkov
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na diskusii k festivalu Gympelrock

pondelok, 6. jún

 • pracovné rokovanie
 • ranná operatívna porada

utorok, 7. jún

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s veriteľom
 • pracovné rokovanie k územnému plánu

streda, 8. jún

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s veriteľom

štvrtok, 9. jún

 • slávnostné otvorenie Okresnej paralympiády
 • porada vedenia mesta
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

piatok, 10. jún

 • pracovné stretnutie

sobota, 11. jún

 • účasť na podujatí Trenčianske folklórne slánosti

nedeľa, 12.jún

 • účasť na podujatí Korzo mladých

pondelok, 13. jún

 • pracovné stretnutie k verejnému osvetleniu
 • pracovné stretnutie s občianskym združením Aktivita Centra Trenčín
 • pracovné rokovanie s Jednota SOKOL Trenčín
 • pracovné rokovanie s bankovou inštitúciou v Bratislave

utorok, 14. jún

 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • brífing s médiami
 • pracovná porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie k športovej hale

streda, 15. jún

 • pracovné rokovanie s investorom
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • prijatie účastníkov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars
 • zasadnutie Mestskej rady

štvrtok, 16. jún

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

piatok, 17.jún

 • služobná cesta do Prahy

pondelok, 20. jún

 • poskytnutie rozhovoru pre média
 • Deň otvorených dverí 14.00 – 18.00 hod

utorok, 21. jún

 • pracovné rokovanie s akciovou spoločnosťou
 • porada vedenia mesta

streda, 22. jún

 • pracovné stretnutie ohľadom pripravovaných projektov
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie
 • stretnutie so ZUŠ Karola Pádivého

štvrtok, 23. jún

 • ocenenie najýraznejších detských osobností mesta Trenčína
 • slávnostné prijatie trenčianskych florbalistov – držiteľov titulu Majstri Sloenska o fvlorbale – extraliga mužov
 • prijatie vedenia spoločnosti AU Optronics

piatok, 24. jún

 • rokovanie Združenia K8

pondelok, 27. jún

 • účasť na otvorení výstavy Taiwan Sublime

utorok, 28. jún

 • brífing s médiami
 • účasť na slávnostnom otvorení výrobnej prevádzky AU Optronics Slovakia s.r.o.
 • porada vedenia mesta
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta

streda, 29. jún

 • zasadnutie Rady starostov

štvrtok, 30. jún

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie so starostkou obce Soblahov

 

Máj 2011

 

pondelok, 2. máj

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
 • pracovná návšteva Bratislavy

utorok, 3. máj

 • zasadnutie predstavenstva TVK
 • zasadnutie Mestskej rady

streda, 4. máj      

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta
 • pracovná porada vedenia mesta
 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • prijatie Strednej zdravotníckej školy

štvrtok, 5. máj

 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • pracovné stretnutie – právny spor
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné rokovanie – projekty
 • pracovné stretnutie so starostami Mníchovej Lehoty a Trenčianskej Turnej
 • pracovné stretnutie

piatok, 6. máj             

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
 • účasť na galaprograme Vojenský čin roka

pondelok, 9. máj          

 • ranná operatívna porada
 • účasť na oslave Dňa matiek – Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • zasadnutie Rady Regionálneho združenia Miest a obcí Stredného Považia
 • 14.00 – 18.00 hod. Deň otvorených dverí pre občanov

utorok, 10. máj                

 • porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta

streda, 11. máj                  

 • pracovné stretnutie k riešeniu dlhodobého problému
 • pracovné stretnutie
 • stretnutie s poslancmi MsZ

štvrtok, 12. apríl                 

 • pracovné stretnutie k výstavbe nového cintorína
 • rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • prezentácia 3D technológie na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovná návšteva u primátora Trenčianskych Teplíc

piatok, 13. apríl                 

 • pracovné stretnutie so zástupcami holandskej spoločnosti nájomných bytov
 • pracovný obed
 • pracovné stretnutie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie

pondelok, 16. máj

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie so zástupcami MC Srdiečko
 • stretnutie s poslaneckým klubom SMER-SD

utorok, 17. máj

 • rokovanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadne majetku mesta

streda, 18. máj

 • pracovné stretnutie s predsedníčkou Odborového zväzu školstva
 • pracovné stretnutie k pripravovanému športovému podujatiu
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
 • stretnutie s poslancami MsZ

štvrtok, 19. apríl

 •   zasadnutie Mestského zastupiteľstva

piatok, 20. apríl

 • slávnostné otvorenie výstavy Detský výtvarný a literárny Trenčín

pondelok,  23. máj

 • ranná operatívna porada

utorok, 24. máj

 • porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie s vedením SAD
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta

streda, 25. máj

 • prijatie futbalového klubu AS Trenčín
 • stretnutie s poslaneckým klubom SMER-SD

štvrtok, 26. máj

 • účasť na odhalení náučného chodníka na Ostrove v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s riaditeľom billboardovej spoločnosti
 • mimoriadne zasadnutie MsZ

piatok, 27. máj

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • stretnutie s hokejovým klubom Dukla Trenčín
 • pracovné stretnutie k projektu Ora et Ars

sobota, 28. máj

 • účasť na podujatí Trenčianske HRAdosti

nedeľa, 29. máj

 • otvorenie 7. ročníka podujatia Beh trenčianskou Brezinou

pondelok, 30. máj

 • ranná operatívna porada

utorok, 31. máj

 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • ptretnutie so zástupcami folklórnych súborov mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

 

Apríl 2011

 

4. apríl, pondelok

 • stretnutie so zástupcami médií
 • účasť na zhromaždení študentov

5. apríl, utorok

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie
 • služobná cesta Bratislava

6. apríl, streda

 • pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ

7. apríl, štvrtok

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie
 • návšteva Klubu dôchodcov v Trenčíne

8. apríl, piatok

 • ranná operatívna porada
 • stretnutie so zamestnancom mesta
 • pracovné stretnutie
 • Pietny akt pri príležitosti oslobodenia Trenčína na Brezine

11. apríl, pondelok

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • rokovanie k problému
 • operatívna porada

12. apríl, utorok

 • pracovné rokovanie s veriteľom
 • pracovné stretnutie s právnou firmou
 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné stretnutie k projektu mesta
 • pracovné rokovanie k územnému plánu
 • stretnutie s občanmi

13. apríl, streda

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie

14. apríl, štvrtok

 • dovolenka

15. apríl, piatok

 • dovolenka

18. apríl, pondelok

 • dovolenka

19. apríl, utorok

 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné stretnutie s Trenčianskou nadáciou
 • pracovné stretnutie s primátorkou Prievidze
 • prijatie najlepších športovcov mesta Trenčín
 • stretnutie so zástupcami ZO SLOVES

20. apríl, streda

 • rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie s právnou firmou
 • stretnutie s poslancami MsZ

21. apríl, štvrtok

 • rokovanie s veriteľom
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

22. – 25. apríl

 • veľkonočné sviatky

26. apríl, utorok

 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie s Trenčianskou nadáciou
 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie

27. apríl, streda

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné stretnutie s KR PZ
 • prijatie zástupcov SOČ
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych akcií
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

28. apríl, štvrtok

 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie – právny spor
 • pracovné rokovanie k projektu
 • pracovné stretnutie
 • účasť na odovzdávaní cien SOČ

29. apríl, piatok

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • ranná operatívna porada
 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie s členom predstavenstva banky
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • účasť na predstavení FS Trenčan „pani profesorke z lásky“

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!