2023 – program primátora

Program primátora v roku 2023

December

Piatok 29. 12. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 28. 12. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 27. 12. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 26. 12. 2023

 • 2. sviatok vianočný

Pondelok 25. 12. 2023

 • 1. sviatok vianočný

Piatok 22. 12. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 21. 12. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 20. 12. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 19. 12. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcom Aliancie
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 18. 12. 2023

 • pracovné online stretnutie Republikovej rady ÚMS
 • pracovné stretnutie s predsedami Klubov seniorov v Trenčíne
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy

Piatok 15. 12. 2023

 • pracovná porada s vedúcou Kultúrno-informačných služieb mesta
 • pracovná porada s manažérom KKC Hviezda
 • pracovná porada s prednostom
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 14. 12. 2023

 • pracovné stretnutie s riaditeľom SPP distribúcia, a.s.
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 13. 12. 2023

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 12. 12. 2023

 • účasť na výjazdovom pracovnom rokovaní Vlády SR v Trenčíne
 • pracovná cesta Prešov – pracovné stretnutie s primátorom Prešova

Pondelok 11. 12. 2023

 • pracovná cesta Poprad – účasť na 1. pracovnom kongrese Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s komunálnymi lídrami

Piatok 8. 12. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 7. 12. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 6. 12. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou CIPE pre centrálnu a východnú Európu
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Dubnica nad Váhom v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 5. 12. 2023

 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Košice – pracovné stretnutie s primátorom mesta Košice

Pondelok 4. 12. 2023

 • pracovné stretnutie so starostami Mestskej funkčnej oblasti
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu

Piatok 1. 12. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

November

Štvrtok 30. 11. 2023

 • účasť na online zasadnutí Správnej rady KIT, n.o.
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na prezentácii a výstave „Den Českého Krumlova“

Streda 29. 11. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 28. 11. 2023

 • pracovné stretnutie s vedením TVK a.s.
 • pracovné stretnutie s vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetí
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • stretnutie s občanmi – diskusia s občanmi v KKCP Hviezda

Pondelok 27. 11. 2023

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 24. 11. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministrom životného prostredia SR

Štvrtok 23. 11. 2023

 • účasť na online pracovnom stretnutí Prezídia Únie miest SK
 • pracovné stretnutie s manažérom Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
 • pracovné stretnutie so zamestnancami Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Streda 22. 11. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho

Utorok 21. 11. 2023

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie so zástupcami Klubov seniorov v Trenčíne
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 20. 11. 2023

 • pracovná online porada s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovné stretnutie so starostom obce Zamarovce
 • pracovná online porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu

Piatok 17. 11. 2023

 • štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

Štvrtok 16. 11. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutia so zástupcami Ministerstva kultúry SR

Streda 15. 11. 2023

 • účasť na slávnostnom otvorení konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Nadácie Konrad-Adenauer-Siftung
 • účasť na pietnom akte kladenia vencov – Spomienka na November 1989

Utorok 14. 11. 2023

 • pracovná cesta Banská Bystrica – účasť na zasadnutí združenia K8

Pondelok 13. 11. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministrom životného prostredia SR
 • pracovná cesta Banská Bystrica – pracovné stretnutie Združenia K8

Piatok 10. 11. 2023

 • účasť na slávnostnom otvorení podujatia Hackathon v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 9. 11. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministrom financií SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministrom dopravy SR

Streda 8. 11. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 7. 11. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministerstvom školstva SR

Pondelok 6. 11. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Piatok 3. 11. 2023

 • pracovná porada s vedúcim interných služieb mesta
 • pracovná cesta Bratislava – účasť v relácii TA3
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou ÚMS

Štvrtok 2. 11. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 1. 11. 2023

 • štátny sviatok – Sviatok všetkých svätých

Október 2023

Utorok 31. 10. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na slávnostnej ceremónii odovzdanie a prevzatie funkcie veliteľa pozemných síl OS SR v Trenčíne
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou KIT n.o.
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 30. 10. 2023

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia TVK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi mesta – vopred dohodnuté termíny

Piatok 27. 10. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu TN
 • online zasadnutie Správnej rady KIT n.o.

Štvrtok 26. 10. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 25. 10. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na vernisáži tvorby p. Mosného

Utorok 24. 10. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s veľvyslancami štátov EÚ na Slovensku
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou ÚMS

Pondelok 23. 10. 2023

 • účasť na slávnostnom otvorení pracoviska magnetickej rezonancie Fakultnej nemocnice Trenčín
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou ekonomického útvaru
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Piatok 20. 10. 2023

 • pracovné stretnutia so zástupcami Aliancie stredoškolákov
 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • pracovné stretnutia s rektorom Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 19. 10. 2023

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • účasť na vernisáži výstavy „Fotografické metamorfózy“ v Trenčíne
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na slávnostnom odovzdávaní cien Félix

Streda 18. 10. 2023

 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17. 10. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s manažérom Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrnych služieb
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 16. 10. 2023

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná porada so zástupcom primátora 

Piatok 13. 10. 2023

 • pracovná cesta Podbanské – účasť na konferencii Asociácie prednostov SK

Štvrtok 12. 10. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 11. 10. 2023

 • pracovné stretnutie so zástupcami futbalového klubu AS TN
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 10. 10. 2023

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada s projektovým manažérom mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 9. 10. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti RV3 s.r.o.

Piatok 6. 10. 2023

 • pracovné online stretnutie ÚMS SK
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Hospicu milosrdných sestier
 • účasť na oslave 70. výročia vzniku Strednej odbornej školy dopravnej v Trenčíne

Štvrtok 5. 10. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 4. 10. 2023

 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 3. 10. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na konferencii „Bližšie k občanom“
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou ÚMS SK

Pondelok 2. 10. 2023

 • pracovné stretnutie so starostami Mestskej funkčnej oblasti
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

 

September 2023

Piatok 29. 9. 2023

 • pracovné online stretnutie Republikovej rady ÚMS
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministerkou kultúry SR

Štvrtok 28. 9. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 27. 9. 2023

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Utorok 26. 9. 2023

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 25. 9. 2023

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 22. 9. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK

Štvrtok 21. 9. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.

Streda 20. 9. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na online pracovnom stretnutí Správnej rady a Dozornej rady KIT n.o.

Utorok 19. 9. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • vyjadrenie pre média ku KKP Hviezda

Pondelok 18. 9. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • účasť na otvorení putovnej výstavy v KKC Hviezda

Piatok 15. 9. 2023

 • štátny sviatok –  Sedembolestná Panna Mária

Štvrtok 14. 9. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministerstvom dopravy a výstavby SR
 • slávnostné otvorenie Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda

Streda 13. 9. 2023

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • pracovná online porada Únie miest SK
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 12. 9. 2023

 • účasť na slávnostnom otvorení plniacej stanice CNG v Trenčíne
 • účasť na pracovno-informačnom stretnutí k aktuálnemu vývoju nelegálnej migrácií v TN kraji
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 11. 9. 2023

 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná online porada s riaditeľom TVK a.s.

Piatok 8. 9. 2023

 • pracovné online stretnutie Republikovej rady ÚMS
 • účasť na pietnej spomienke Deň obetí holokaustu „Nezabudnutí susedia“
 • pracovné stretnutie s regionálnym vedúcim HSS pre strednú Európu

Štvrtok 7. 9. 2023

 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra SR
 • účasť na školení k voľbám
 • pracovná cesta Bratislava – vyjadrenie pre TA3 

Streda 6. 9. 2023

 • pracovná cesta – Azerbajdžan

Utorok 5. 9. 2023

 • pracovná cesta – Azerbajdžan

Pondelok 4. 9. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Piatok 1. 9. 2023

 • štátny sviatok – Deň ústavy SR

 

August 2023

Štvrtok 31. 8. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutia so zástupcami Úradu vlády SR

Streda 30. 8. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • mimoriadne zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 29. 8. 2023

 • štátny sviatok – Výročie SNP

Pondelok 28. 8. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 25. 8. 2023

 • pracovné stretnutie k investičným akciám mesta
 • pracovná porada so zástupcom mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 24. 8. 2023

 • účasť na odovzdávaní funkcii riaditeľky Základnej umeleckej školy Karola Pádivého
 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na oslave Dňa nezávislosti UA v Trenčíne

Streda 23. 8. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami RTVS

Utorok 22. 8. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 21. 8. 2023

 • pracovné online stretnutie Republikovej rady Únie miest SK
 • účasť na spomienke 21. august 1968 – kladenie vencov
 • účasť na otvorení výstavy „21.august 1968 – nádeje a vytriezvenia“

Piatok 18. 8. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s premiérom SR

Štvrtok 17. 8. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • účasť na online zasadnutí Správnej rady KIT n.o.

Streda 16. 8. 2023

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva kultúry SR

Utorok 15. 8. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského futbalového zväzu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK

Pondelok 14. 8. 2023

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 11. 8. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej pošty a.s. v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 10. 8. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada s vedúcou stavebného úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 9. 8. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na slávnostnom vyhodnotení Hokejista roka 2023

Utorok 8. 8. 2023

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 7. 8. 2023

 • pracovná online porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 4. 8. 2023

 • vyjadrenie pre novinárov z denníka SME
 • pracovná online porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 3. 8. 2023

 • prijatie britského veľvyslanca na SK na pôde mesta
 • účasť na otvorení výstavy „Kráľovná Alžbeta II. na Slovensku“  v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 2. 8. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • prijatie občana pri príležitosti životného jubilea
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora 

Utorok 1. 8. 2023

 • pracovné stretnutie so zástupcami futbalového klubu AS Trenčín
 • pracovné stretnutie s predsedom vlády SR
 • pracovné stretnutie s ministerkou kultúry v Trenčíne
 • prijatie predsedu vlády SR na pôde mesta

 

Júl 2023

Pondelok 31. 7. 2023

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie s farárom Farnosti Skalka nad Váhom v Trenčíne
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Piatok 28. 7. 2023

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 27. 7. 2023

 • prijatie speváckeho zboru Perchta z Českého Krumlova na pôde mesta
 • prijatie starostu a místostarostu z Českého Krumlova na pôde mesta
 • pracovné online rokovanie Združenia K8

Streda 26. 7. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora

Utorok 25. 7. 2023

 • pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR
 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie prednostu
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada k otvoreniu Hviezdy

Pondelok 24. 7. 2023

 • pracovná online porada s vedúcim útvaru investícií
 • pracovná online porada s riaditeľom MHSL m.r.o.
 • prijatie primátorky mesta Sliač v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 21. 7. 2023

 • pracovné online stretnutie Republikovej rady ÚMS
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 7. 2023

 • pracovná cesta Zvolen – pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského futbalového zväzu

Streda 19. 7. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Predsedom vlády SR

Utorok 18. 7. 2023

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 17. 7. 2023

 • vyjadrenie pre média k podujatiu Hlinka Gretzky Cup 2023
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na tlačovej konferencii Únie miest SK
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Garant Partner Legal

Piatok 14. 7. 2023

 • účasť na otvorení konferencie Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 7. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 12. 7. 2023

 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Utorok 11. 7. 2023

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • účasť na osadení „Kameňov zmiznutých“ v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 10. 7. 2023

 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.

Piatok 7. 7. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada s riaditeľkou Únie miest SK

Štvrtok 6. 7. 2023

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 5. 7. 2023

 • Sviatok sv. Cyrila a Metoda (štátny sviatok)

Pondelok 3. 7. 2023 – Utorok 4. 7. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

Jún 2023

Piatok 30. 6. 2023

 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 29. 6. 2023

 • účasť na vyhlásení detských osobností mesta Trenčín
 • pracovné online stretnutie Združenia K8
 • pracovné online stretnutie Republikovej rady ÚMS
 • účasť na online zasadnutí Správnej rady KIT n.o.

Streda 28. 6. 2023

 • pracovné online stretnutie zo zástupcami úradu vlády
 • prijatie futbalistov AS Trenčín kategórii U14 pri príležitosti získania majstrovského titulu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 27. 6. 2023

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 15. 6. 2023 – Pondelok 26. 6. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 14. 6. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Utorok 13. 6. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pondelok 12. 6. 2023

 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutie s tímom projektu Trenčín EHMK2026
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 9. 6. 2023

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie k projektu Trenčín EHMK2026
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 8. 6. 2023

 • pracovná cesta Zvolen – účasť na Sneme Únie miest Slovenska

Streda 7. 6. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná cesta Zvolen – účasť na konferencii Únie miest Slovenska

Utorok 6. 6. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcim útvaru investícií

Pondelok 5. 6. 2023

 • pracovná porada s hlavným architektom
 • pracovná porada s vedúcim útvaru mobility
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • prijatie účastníkov sympózia ORA ET ARS SKALKA 2023 na pôde mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 2. 6. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná porada  s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 1. 6. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s podpredsedníčkou vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov
 • pracovná cesta   Bratislava – pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR

 

Máj 2023

Utorok 30. 5. 2023

 • účasť na otvorení 13. ročníka krajských športových hier seniorov
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického mestského úradu
 • online zasadnutie prezídia ÚMS

Pondelok 29. 5. 2023

 • online pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • online pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • účasť na online zasadnutí Správnej rady KIT n.o.

Piatok 26. 5. 2023

 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s dočasným predsedom vlády SR
 • pracovná cesta Piešťany – účasť na diskusii „Mesto pre všetkých?”

Štvrtok 25. 5. 2023

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • účasť na Valnom zhromaždení TVK a.s.
 • účasť na Slávnostnom programe pri príležitosti 70. výročia základnej školy na Veľkomoravskej ulici

Streda 24. 5. 2023

 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na Slávnostnom otvorení Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass

Utorok 23. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná porada kancelárie primátora 

Pondelok 22. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na rokovaní K8

Piatok 19. 5. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 18. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 17. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcom agentúry Seesame

Utorok 16. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami NR SR

Pondelok 15. 5. 2023

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mestám
 • Deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 12. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou ÚMS

Štvrtok 11. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Partizánske – pracovné stretnutie s primátorom Partizánske

Streda 10. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Utorok 9. 5. 2023

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR

Pondelok 8. 5. 2023

 • štátny sviatok – Deň víťazstva nad fašizmom 

Piatok 5. 5. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Štvrtok 4. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom životného prostredia SR
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na diskusii Efektívna verejná správa v SR

Streda 3. 5. 2023

 • pracovné stretnutie s primátorom Nového mesta nad Váhom
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada k zosúladeniu projektov EHMK Trenčín 2026

Utorok 2. 5. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – diskusia pre TA3
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Výboru NR SR pre kultúru a média
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 1. 5. 2023

 • štátny sviatok – sviatok práce

 

Apríl 2023

Piatok 28. 4. 2023

 • pracovná cesta Hlohovec – pracovné stretnutie s primátorom Hlohovca
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s poslancami NR SR – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 27. 4. 2023

 • pracovné stretnutie so zástupcami ŽSR SR
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora

Streda 26. 4. 2023

 • pracovná cesta BA – pracovné stretnutie so zástupcami Ústavno-právneho výboru NR SR
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 25. 4. 2023

 • pracovná cesta BA – pracovné stretnutie so zástupcami Výboru NR SR pre financie a rozpočet
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná online porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 24. 4. 2023

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín
 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 21. 4. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté stretnutia
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 20. 4. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Banská Bystrica – pracovné stretnutie so zástupcom Výboru NR SR pre kultúru a média

Streda 19. 4. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Utorok 18. 4. 2023

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na online rokovaní Republikovej rady ÚMS Slovenska
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 17. 4. 2023

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministerkou kultúry SR

Piatok 14. 4. 2023

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 4. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou ÚMS
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie k projektu Trenčín EHMK 2026

Streda 12. 4. 2023

 • prijatie českého veľvyslanca na Slovensku na pôde mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou KIT n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 11. 4. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 10. 4. 2023

 • štátny sviatok – Veľkonočný pondelok

Piatok 7. 4. 2023

 • štátny sviatok – Veľký piatok

Štvrtok 6. 4. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 5. 4. 2023

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami vlády SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s Ministerkou kultúry SR

Utorok 4. 4. 2023

 • pracovná porada s vedúcou útvaru kultúrno – informačného centra
 • pracovná porada s manažérom Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
 • pracovné stretnutie s poslancami Národnej rady SR v Trenčíne
 • online pracovné stretnutie Republikovej rady ÚMS

Pondelok 3. 4. 2023

 • prijatie Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na pôde mesta
 • prijatie členov Vlády SR a ČR v meste Trenčín

 

Marec 2023

Piatok 31. 3. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • online pracovná porada s riaditeľkou ÚMS
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 30. 3. 2023

 • oceňovanie pedagogických pracovníkov
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Streda 29. 3. 2023

 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 28. 3. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 27. 3. 2023

 • pracovná porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí u primátora pre občanov

Piatok 24. 3. 2023

 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou
 • pracovné stretnutie s predsedom VVS a.s.
 • pracovné stretnutie s primátorom Novej Dubnice
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 23. 3. 2023

 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 22. 3. 2023

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK a.s.
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s premiérom SR

Utorok 21. 3. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 20. 3. 2023

 • pracovné online stretnutie prezídia ÚMS
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 17. 3. 2023

 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s premiérom SR

Štvrtok 16. 3. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 15. 3. 2023

 • pracovné online zasadnutie Prezídia ÚMS
 • pracovné stretnutie so zamestnancami KIT n.o.
 • vybavovanie agendy primátora
 • online pracovné stretnutie s riaditeľkou KIT n.o.

Utorok 14. 3. 2023

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a.s.
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami SZĽH
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetkového

Pondelok 13. 3. 2023

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 10. 3. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 9. 3. 2023

 • pracovná online porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná online porada so špecialistom pre územné plánovanie
 • pracovné online stretnutie so zástupcami Ministerstva obrany SR

Streda 8. 3. 2023

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Utorok 7. 3. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy SR k štúdii realizovateľnosti preložky cesty I/61
 • pracovné online stretnutie Prezídia Únie miest SK

Pondelok 6. 3. 2023

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta

 

Február 2023

Pondelok 27. 2. 2023 – Piatok 3. 3. 2023

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 24. 2. 2023

 • vyjadrenie pre novinárov k projektu „Hlinený dukát”
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 23. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s predsedom ÚVO v Trenčíne

Streda 22. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné online stretnutie s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín

Utorok 21. 2. 2023

 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 20. 2. 2023

 • pracovná online porada s vedúcou útvarov mestského úradu
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovné online stretnutie Republikovej rady Únie miest SK

Piatok 17. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 16. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora 
 • pracovná cesta Bratislava – účasť na vernisáži – Česko/Slovenské okamžiky

Streda 15. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred naplánované termíny

Utorok 14. 2. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie združenia K8
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministerkou MIRRI SR

Pondelok 13. 2. 2023

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru majetku mesta
 • pracovná porada so zástupcami hokejového klubu Dukla Trenčín a.s. a Dukla Trenčín n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami krasokorčuliarsky klubu Kraso Trenčín o.z.
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Piatok 10. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s prednostom mestského úradu

Štvrtok 9. 2. 2023

 • pracovné stretnutie zo zástupcami futbalového klubu AS Trenčín
 • pracovná online porada s riaditeľkou Kreatívneho inštitútu Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 8. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Utorok 7. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 6. 2. 2023

 • pracovná online porada so zástupcami mesta
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • pracovná online porada s hlavným architektom mesta

Piatok 3. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 2. 2. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 1. 2. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest Slovenska
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR

 

Január 2023

Utorok 31. 1. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – účasť na rozhovore pre Rádio Expres na tému „Čo samosprávy očakávajú od štátu?”
 • pracovné stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny 

Pondelok 30. 1. 2023

 • Pracovná online porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 27. 1. 2023

 • stretnutie so zamestnancami spoločnosti Marius Pedersen
 • stretnutie so zamestnancami spoločnosti BEGBIE
 • stretnutie so zamestnancami Mestskej polície Trenčín
 • stretnutie so zamestnancami MHSL m.r.o.

Štvrtok 26. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Expozitúry NKÚ SR Trenčín
 • pracovné online stretnutie Únie miest SK

Streda 25. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s ministrom hospodárstva SR

Utorok 24. 1. 2023

 • pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc Slovenskej Republiky
 • pracovné stretnutie so zástupcom Slovenskej správy ciest
 • pracovná porada so zástupcom primátora

Pondelok 23. 1. 2023

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK a.s.
 • pracovná online porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s predsedom vlády SR 

Streda 18. 1. 2023 – sobota 21. 1. 2023

 • zahraničná pracovná cesta Holandsko – pracovné stretnutie s primátorom Groningenu a predstavenie projektu Trenčín EHMK 2026

Utorok 17. 1. 2023

 • pracovné online rokovanie Únie miest SK
 • pracovná porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovná porada s hlavným architektom mesta
 • pracovná cesta Partizánske – pracovné stretnutie s primátorom Partizánske

Pondelok 16. 1. 2023

 • pracovná online porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu
 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovné online stretnutie s projektovým manažérom mesta
 • pracovné online stretnutie s hlavným architektom

Piatok 13. 1. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s prezidentkou SR
 • pracovná cesta Bratislava – vyjadrenie pre denník SME na tému zvyšovanie daní a poplatkov, mestám chýbajú financie

Štvrtok 12. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Streda 11. 1. 2023

 • pracovná cesta Bratislava – pracovné stretnutie s riaditeľkou Únie miest SK
 • pracovné stretnutia s občanmi – vopred naplánované stretnutia
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 10. 1. 2023

 • pracovná online porada s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovná online porada s hovorkyňou mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 9. 1. 2023

 • pracovná online porada so zástupcami primátora
 • pracovná online agenda s prednostom Mestského úradu
 • pracovná online porada k investičným akciám mesta
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 6. 1. 2023

 • štátny sviatok – Traja králi

Štvrtok 5. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Streda 4. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 3. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 2. 1. 2023

 • vybavovanie agendy primátora

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!