Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Vybavuje

Klientske centrum – Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
tel:
 032/6504 308, 032/6504 309  
email: evidencia.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok:  

  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €  
  • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!