Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad občanovi na požiadanie.

 

Vybavuje: Klientske centrum – Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla
tel.: 032/6504 308, 032/6504 309  
e-mail: evidencia.kc@trencin.sk
doba vybavenia: na počkanie
poplatok:
  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 7,00 €  
  • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet
potrebné doklady:
  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!