Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Voličský / hlasovací preukaz vystaví Mestský úrad v Trenčíne na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb/referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským / hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Občan v zastúpení predloží splnomocnenie 

Vybavuje

Klientske centrum – Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
tel:
 032/6504 308, 032/6504 309  
email: evidencia.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok:  
bez poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!