Určenie / zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto Trenčín určuje súpisné a orientačné čísla stavieb na základe písomnej žiadosti. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries. Bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa.

Obec zabezpečuje na vlastné náklady tabuľku so súpisným číslom. 

Potrebné doklady

    s prílohami

Vybavuje

Klientske centrum – Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
tel:
 032/6504 308, 032/6504 309  
email: evidencia.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
do 30 dní

Poplatok:  
bez poplatku

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!