Spádové materské školy

Príloha č. 1 k Nariadeniu o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčína o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.

 

Spád materských škôl: zápis detí na povinné predprimárne vzdelávanie

Materská škola Mestská časť Spádová oblasť
MŠ L. Novomeského 11 Juh Juh I, Juh II, Námestie Svätej Rodiny
MŠ Šmidkeho 12 Juh Juh I, Juh II, Námestie Svätej Rodiny
MŠ Šafárikova 11 a EP Východná 9 Juh Juh I, Juh II, Námestie Svätej Rodiny
MŠ Švermova 24 Sever Sihoť I, Sihoť II, Sihoť III, Sihoť IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica, Námestie Dr.prof. Hlaváča
MŠ Považská 1 Sever Sihoť I, Sihoť II, Sihoť III, Sihoť IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica. Námestie Dr.prof. Hlaváča
MŠ M. Turkovej 5 Sever Sihoť I, Sihoť II, Sihoť III, Sihoť IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica, Námestie Dr.prof. Hlaváča
MŠ Opatovská 39 Sever Sihoť I, Sihoť II, Sihoť III, Sihoť IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica,Námestie Dr.prof. Hlaváča
MŠ Kubranská 20 Sever Sihoť I, Sihoť II, Sihoť III, Sihoť IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica,Námestie Dr.prof. Hlaváča
MŠ Niva 9 Sever Sihoť I, Sihoť II, Sihoť III, Sihoť IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica, Námestie Dr.prof. Hlaváča
MŠ Legionárska 37 Stred stred mesta, dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice, Pod Komárky, Mierové námestie, Štúrovo námestie, Námestie sv. Anny, Námestie SNP, Holubyho námestie, Slnečné námestie, Mariánske námestie
MŠ 28. októbra 7 Stred stred mesta, dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice, Pod Komárky, Mierové námestie, Štúrovo námestie, Námestie sv. Anny, Námestie SNP, Holubyho námestie, Slnečné námestie, Mariánske námestie
MŠ Soblahovská 6 Stred stred mesta, dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice, Pod Komárky, Mierové námestie, Štúrovo námestie, Námestie sv. Anny, Námestie SNP, Holubyho námestie, Slnečné námestie, Mariánske námestie
MŠ Stromová 3 Stred stred mesta, dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice, Pod Komárky, Mierové námestie, Štúrovo námestie, Námestie sv. Anny, Námestie SNP, Holubyho námestie, Slnečné námestie, Mariánske námestie
MŠ Medňanského 34 Západ Zámostie, Kvetná, Istebník, Orechové, Zlatovce, Nové Zlatovce, Záblatie, Pod privádzačom
MŠ Pri parku 16 Západ Zámostie, Kvetná, Istebník, Orechové, Zlatovce, Nové Zlatovce, Záblatie, Pod privádzačom
MŠ Na dolinách 27 Západ Zámostie, Kvetná, Istebník, Orechové, Zlatovce, Nové Zlatovce, Záblatie, Pod privádzačom

Zoznam ulíc mesta Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!