Zoznam ulíc mesta Trenčín

Názov ulice Mestská časť Pomenovaná po
Bazovského JUH (Juh 1) Miloš Alexander Bazovský
Jána Halašu JUH (Juh 1) Ján Halaša
K. Šmidkeho JUH (Juh 1) Karol Šmidke
Liptovská JUH (Juh 1) Liptov
L. Novomeského JUH (Juh 1) Laco Novomeský
Gen. Svobodu JUH (Juh 1) Ludvík Svoboda
Saratovská JUH (Juh 1) Saratov
Šafárikova JUH (Juh 1) Pavol Jozef Šafárik
Vansovej JUH (Juh 1)  
Západná JUH (Juh 1) Západ
Mateja Bela JUH (Juh 2) Matej Bel
Halalovka JUH (Juh 2)  
Kyjevská JUH (Juh 2) Kyjev
Lavičková JUH (Juh 2) Lavičkový potok
Východná JUH (Juh 2) Východ
Južná JUH (Juh 2) Juh
Gen. Goliana SEVER (Sihoť 1) Ján Golian
Gen. Viesta SEVER (Sihoť 1) Rudolf Viest
Martina Rázusa SEVER (Sihoť 1) Martin Rázus
Hodžova SEVER (Sihoť 1) Michal Miloslav Hodža
Hurbanova SEVER (Sihoť 1) Jozef Miloslav Hurban
Jiráskova SEVER (Sihoť 1) Alois Jirásek
Komenského SEVER (Sihoť 1) Jan Amos Komenský
Kpt. Nálepku SEVER (Sihoť 1) Ján Nálepka
Nábrežná SEVER (Sihoť 1)  
Študentská SEVER (Sihoť 1)  
17. novembra SEVER (Sihoť 1) 17. november
Smetanova SEVER (Sihoť 1)  
Švermova SEVER (Sihoť 1) Jan Šverma
Vodárenská SEVER (Sihoť 1) Vodáreň
Mládežnícka SEVER (Sihoť 1)  
Gagarinova SEVER (Sihoť 2) Jurij Alexejevič Gagarin
M. Turkovej SEVER (Sihoť 2)  
Osvienčimská SEVER (Sihoť 2) Osvienčim
Považská SEVER (Sihoť 2)  
Šoltésovej SEVER (Sihoť 2) Elena Maróthy-Šoltésová
Brigádnická SEVER (Sihoť 3)  
Jasná SEVER (Sihoť 3)  
Opatovská (po Opatovú) SEVER (Sihoť 3) Opatová
Pod Skalkou SEVER (Sihoť 3)  
Pri Tepličke SEVER (Sihoť 3)  
Pod čerešňami SEVER (Sihoť 3)  
Tichá SEVER (Sihoť 3)  
Žilinská SEVER (Sihoť 3) Žilina
Armádna SEVER (Sihoť 4)  
Clementisova SEVER (Sihoť 4) Vladimír Clementis
I. Krasku SEVER (Sihoť 4) Ivan Krasko
Pádivého SEVER (Sihoť 4) Karol Pádivý
Sibírska SEVER (Sihoť 4) Sibír
Odbojárov SEVER (Sihoť 4)  
10. apríla SEVER (Opatová)  
Horeblatie SEVER (Opatová)  
Mlynská SEVER (Opatová)  
Niva SEVER (Opatová)  
Mníšna SEVER (Opatová)  
Pod drienim SEVER (Opatová)  
Potočná SEVER (Opatová)  
Opatovská SEVER (Opatová) Opatová
Gen. M. R. Štefánika SEVER (Pod Sokolice) Milan Rastislav Štefánik
Kragujevackých hrdinov SEVER (Pod Sokolice) Trenčiansky 71. peší pluk
Kukučínova SEVER (Pod Sokolice) Martin Kukučín
K výstavisku SEVER (Pod Sokolice)  
Pod Sokolice SEVER (Pod Sokolice)  
Železničná SEVER (Pod Sokolice)  
Jána Derku SEVER (Kubrá)  
Jána Fabu SEVER (Kubrá)  
Pod horou SEVER (Kubrá)  
Pod lipami SEVER (Kubrá)  
Pod hájikom SEVER (Kubrá)  
Dubová SEVER (Kubrá)  
Volavé SEVER (Kubrá)  
M. Hricku SEVER (Kubrá)  
Kubranská SEVER (Kubrá)  
Rovná SEVER (Kubrá)  
Na kameni SEVER (Kubrá)  
Pred poľom SEVER (Kubrá)  
Súvoz SEVER (Kubrá)  
Záhrady SEVER (Kubrá)  
Za humnami SEVER (Kubrá)  
Zelnice SEVER (Kubrá)  
K zábraniu SEVER (Kubrá)  
Kubrická SEVER (Kubrica) Kubrica
Hasičská STRED (stred mesta)  
Farská STRED (stred mesta)  
Hviezdoslavova STRED (stred mesta) P. O. Hviezdoslav
Horný Šianec STRED (stred mesta)  
J. Braneckého STRED (stred mesta) Jozef Branecký
Matúšova STRED (stred mesta) Matúš Čák Trenčiansky
M. Nešporu STRED (stred mesta) Mirko Nešpor
Palackého STRED (stred mesta) František Palacký
Kniežaťa Pribinu STRED (stred mesta) knieža Pribina
Rozmarínova STRED (stred mesta)  
Sládkovičova STRED (stred mesta) Andrej Sládkovič
1. mája STRED (stred mesta) 1 máj
Vajanského STRED (stred mesta) S. H. Vajanský
Jaselská STRED (stred mesta)  
Sadová STRED (stred mesta)  
Marka Aurélia STRED (stred mesta) Markus Aurélius
Hviezdová STRED (stred mesta)  
Vojtecha Zamarovského STRED (stred mesta) Vojtech Zamarovský
Jána Lipského STRED (dolné mesto) Ján Lipský
MUDr. A. Churu STRED (dolné mesto) Prof. MUDr. Alojz Ján Chura
Daniela Krmana STRED (dolné mesto) Daniel Krman
Bernolákova STRED (dolné mesto) Anton Bernolák
Električná STRED (dolné mesto)  
Ku Štvrtiam STRED (dolné mesto)  
Kmeťova STRED (dolné mesto)  
Kollárova STRED (dolné mesto) Ján Kollár
Kuzmányho STRED (dolné mesto) Karol Kuzmány
K dolnej stanici STRED (dolné mesto)  
Súdna STRED (dolné mesto)  
Jesenského STRED (dolné mesto) Janko Jesenský
Jilemnického STRED (dolné mesto) Peter Jilemnický
Šťastná STRED (dolné mesto) Štastie
I. Olbrachta STRED (dolné mesto) Ivan Olbracht
Kúty STRED (dolné mesto)  
Moyzesova STRED (dolné mesto)  
Pod Brezinou STRED (dolné mesto) Lesopark Brezina
Nad tehelňou STRED (dolné mesto)  
Pod lesoparkom STRED (dolné mesto) Lesopark Brezina
Rybárska STRED (dolné mesto)  
Piaristická STRED (dolné mesto)  
J. B. Magina STRED (dolné mesto) Ján Baltazár Magin
Cintorínska STRED (dolné mesto)  
Dolný Šianec STRED (dolné mesto)  
J. Kráľa STRED (dolné mesto) Janko Kráľ
Krátka STRED (dolné mesto)  
Nová STRED (dolné mesto)  
Partizánska STRED (dolné mesto)  
Zelená STRED (dolné mesto)  
Tatranská STRED (dolné mesto)  
Záhradnícka STRED (dolné mesto)  
Beckovská STRED (Dlhé Hony) Beckov
Bezručova STRED (Dlhé Hony) Petr Bezruč
Družstevná STRED (Dlhé Hony)  
28. októbra STRED (Dlhé Hony) 28. október
Dlhé Hony STRED (Dlhé Hony)  
Inovecká STRED (Dlhé Hony) Inovec
Kalinčiakova STRED (Dlhé Hony) Ján Kalinčiak
Kpt. Jaroša STRED (Dlhé Hony) Otakar Jaroš
Lidická STRED (Dlhé Hony) Lidice
Ovocná STRED (Dlhé Hony)  
Osloboditeľov STRED (Dlhé Hony)  
S. Chalupku STRED (Dlhé Hony) Samo Chalupka
Veterná STRED (Dlhé Hony)  
Soblahovská STRED (Dlhé Hony) Soblahov
Na Zongorke STRED (Dlhé Hony)  
Strojárenská STRED (Dlhé Hony)  
Legionárska (po Biskupice) STRED (Dlhé Hony)  
Nemocničná STRED (Dlhé Hony)  
Panenská STRED (Dlhé Hony)  
Pod Juhom STRED (Dlhé Hony)  
Karpatská STRED (Noviny)  
Poľná STRED (Noviny)  
Stromová STRED (Noviny)  
Narcisova STRED (Noviny)  
Nové Prúdy STRED (Noviny)  
Palárikova STRED (Noviny) Ján Palárik
Puškinova STRED (Noviny) Alexandr Sergejevič Puškin
Riznerova STRED (Noviny) Ľudovít Vladimír Rizner
Sasinkova STRED (Noviny)  
Jána Zemana STRED (Noviny) Ján Zeman
Belá STRED (Biskupice)  
Biskupická STRED (Biskupice)  
Bottova STRED (Biskupice) Ján Botto
Javorinská STRED (Biskupice)  
Nozdrkovce STRED (Biskupice)  
Úzka STRED (Biskupice)  
Záhumenská STRED (Biskupice)  
Legionárska STRED (Biskupice)  
Pod Komárky STRED  
Brančíkova ZÁPAD (Zámostie) Karol Brančík
Bratislavská ZÁPAD (Zámostie) Bratislava
Piešťanská ZÁPAD (Zámostie) Piešťany
Rastislavova ZÁPAD (Zámostie) Rastislav (Veľká Morava)
Svätoplukova ZÁPAD (Zámostie) Svätopluk I. (Veľká Morava)
Ľudovíta Stárka ZÁPAD (Zámostie) Ľudovít Stárek
Prístavná ZÁPAD (Zámostie)  
Vl. Roya ZÁPAD (Zámostie) Vladimír Roy
Zlatovská ZÁPAD (Zámostie) Zlatovce
Veľkomoravská ZÁPAD (Zámostie) Veľká Morava
Duklianskych hrdinov ZÁPAD (Kvetná) Dukla
Jána Hollého ZÁPAD (Kvetná) Ján Hollý
Istebnícka ZÁPAD (Istebník) Istebník
Jahodová ZÁPAD (Istebník)  
Jánošíkova ZÁPAD (Istebník)  
Kasárenská ZÁPAD (Istebník)  
Majerská ZÁPAD (Istebník)  
Medňanského ZÁPAD (Istebník) Ladislav Medňanský
Matice slovenskej ZÁPAD (Istebník)  
Orechovská ZÁPAD (Istebník)  
Podjavorinskej ZÁPAD (Istebník) Ľudmila Podjavorinská
Ružová ZÁPAD (Istebník)  
Vlárska ZÁPAD (Istebník) Vlára
Záhradná ZÁPAD (Istebník)  
Hrádzová ZÁPAD (Orechové)  
Hrabovská ZÁPAD (Orechové)  
Chotárna ZÁPAD (Orechové)  
Horné Orechové ZÁPAD (Orechové)  
Kvetinová ZÁPAD (Orechové)  
Lesnícka ZÁPAD (Orechové)  
M. Kišša ZÁPAD (Orechové)  
Na záhumní ZÁPAD (Orechové)  
Radlinského ZÁPAD (Orechové) Andrej Ľudovít Radlinský
Súhrady ZÁPAD (Orechové)  
Široká ZÁPAD (Orechové)  
Žabinská ZÁPAD (Orechové)  
Detská ZÁPAD (Zlatovce)  
Hanzlikovská ZÁPAD (Zlatovce) Andrej Hanzlík
Hlavná ZÁPAD (Zlatovce)  
Jarná ZÁPAD (Zlatovce)  
J. Psotného ZÁPAD (Zlatovce)  
Malozáblatská ZÁPAD (Zlatovce)  
Na dolinách ZÁPAD (Zlatovce)  
Na kamenci ZÁPAD (Zlatovce)  
Na vinohrady ZÁPAD (Zlatovce)  
Na záhrade ZÁPAD (Zlatovce)  
Poľovnícka ZÁPAD (Zlatovce)  
Okružná ZÁPAD (Zlatovce)  
Jána Prháčka ZÁPAD (Zlatovce) Ján Prháček
Vladimíra Predmerského ZÁPAD (Zlatovce) Vladimír Predmerský
Severná ZÁPAD (Zlatovce)  
K mlyniskám ZÁPAD (Zlatovce)  
Kňažské ZÁPAD (Zlatovce)  
Šafránová ZÁPAD (Zlatovce)  
Slivková ZÁPAD (Zlatovce)  
Hroznová ZÁPAD (Zlatovce)  
Tramínová ZÁPAD (Zlatovce)  
Rizlingová ZÁPAD (Zlatovce)  
Rulandská ZÁPAD (Zlatovce)  
Muškátová ZÁPAD (Zlatovce)  
Odevná ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Bavlnárska ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Budovateľská ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Brezová ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Javorová ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Jedľová ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Kožušnícka ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Kvetná ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Lipová ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Obchodná ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Orgovánová ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Prúdy ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Staničná ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Súťažná ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Továrenská ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Vážska ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Višňová ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Brnianska ZÁPAD (Nové Zlatovce) Brno
Školská ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Dolné Pažite ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Ku kyselke ZÁPAD (Nové Zlatovce)  
Pri parku ZÁPAD (Záblatie)  
Poľnohospodárska ZÁPAD (Záblatie)  
Rybáre ZÁPAD (Záblatie)  
Sigôtky ZÁPAD (Záblatie)  
Záblatská ZÁPAD (Záblatie) Záblatie
Cez ohrady ZÁPAD (Záblatie)  
Na pažiti ZÁPAD (Záblatie)  
Lúčky ZÁPAD (Záblatie)  
Pavla Ondráška ZÁPAD (Záblatie) Pavel Ondrášek
Pod privádzačom ZÁPAD (Záblatie)  

Aktualizované 24. 3. 2023.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!