Mestská polícia – Obvod číslo 3

Obvod číslo 3 tvorí 7 okrskov, ktoré obsahujú Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce, Istebník, Orechové.

 

Okrsok č. 1

sam. inšp. Michal STAŇO

Ulice a časti mesta:
Zlatovce: Hanzlíkovská, Detská, Na dolinách, Hlavná, Na záhrade, Na kamenci, Okružná, Na vinohrady, Poľovnícka, Jarná, Severná, K mlynisku, Malozáblatská, Kňažské, Cez ohrady, Lúčky, Na pažiti, Ružičková, Pavla Ondráška, Pod privádzačom
Záblatie: Dolné Pažite, Sigôtky, Záblatská, Rybáre, Pri parku, Ku kyselke, Poľnohospodárska. 
   
Okrsok č. 2

sam. inšp. Dominik DOBIAŠ

Ulice a časti mesta: Istebnícka, Záhradná, Ružová, Podjavorinskej, Medňanského, Jánošíkova, Kasárenská, Jahodová, Majerská, Na kamenci, Jána Prháčka, Šafránová, Slivková, Vladimíra Predmerského, Rulandská, Muškátová, Hroznová, Tramínová, Rizlingová 
   
Okrsok č. 3

sam. inšp. Dominik DOBIAŠ

Ulice a časti mesta: Vlárska cesta, Ružová, Chotárna, Matice Slovenskej, Orechovská, Kvetinová, Žabinská (od železničnej trate smer Orechové),M. Kišša, Radlinského, Lesnícka, Na záhumní, Súhrady, Široká, Hrabovská cesta, Hrádzová.
   
Okrsok č. 4

sam. inšp. Slavomír KOPÁL

Ulice a časti mesta: Bratislavská (od Staničná smer Záblatie), Bavlnárska, Kožušnícka, Zlatovská (od križ. Piešťanská smer diaľničný privádzač), Brnianska (medzi Bratislavská a Zlatovská), Prúdy, Brezová, Obchodná, Javorová, Višňová, Lipová, Jedľová, Vážska, Orgovánová.
   
Okrsok č. 5

sam. inšp. Matej ČIPKA

Ulice a časti mesta: Ľ. Stárka(od Piešťanská smer stavidlá), Brnianska (medzi Zlatovská a Ľ. Stárka), záhradkárska osada Váh, záhradkárska osada OZETA.
   
Okrsok č. 6

sam. inšp. Matej ČIPKA

Ulice a časti mesta: Továrenská, Bratislavská(od kruhový objazd LIDL po Staničná), Staničná, Školská, Kvetná, Duklianskych hrdinov, Hollého, Súťažná, Veľkomoravská(medzi Piešťanská a Bratislavská).
    
Okrsok č. 7

sam. inšp. Michal STAŇO

Ulice a časti mesta: Žabinská(medzi žel. traťou a Bratislavská), Vladimíra Roya, Ľ. Stárka(medzi žel. traťou a Bratislavská), Bratislavská (od cestného mosta po kruhový objazd LIDL), Rastislavova, Svätoplukova, Brančíkova, Piešťanská, Veľkomoravská, Zlatovská(medzi Piešťanská a Bratislavská)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!