Mestská polícia – Obvod číslo 3

Obvod číslo 3 tvorí 7 okrskov, ktoré obsahujú Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce, Istebník, Orechové.

Obvod č. 3 Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce, Istebník, Orechové.
OKRSOK
č. 1

sam. inšp. Michal STAŇO

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta:
Zlatovce: Hanzlíkovská, Detská, Na dolinách, Hlavná, Na záhrade, Na kamenci, Okružná, Na vinohrady, Poľovnícka, Jarná, Severná, K mlynisku, Malozáblatská, Kňažské, Cez ohrady

Záblatie: Dolné Pažite, Sigôtky, Záblatská, Rybáre, Pri parku, Ku kyselke, Poľnohospodárska. 

OKRSOK
č. 2

 

sam. inšp. Michal STAŇO 

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Istebnícka, Záhradná, Ružová, Podjavorinskej, Medňanského, Jánošíkova, Kasárenská, Jahodová, Majerská, Na kamenci, Jána Prháčka, Šafránová, Slivková, Vladimíra Predmerského 

OKRSOK
č. 3

 

 

 

 

 

sam. inšp. Lucia DUBNÁ 

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.služba@trencin.sk  

Ulice a časti mesta: Vlárska cesta, Ružová, Chotárna, Matice Slovenskej, Orechovská, Kvetinová, Žabinská (od železničnej trate smer Orechové),M. Kišša, Radlinského, Lesnícka, Na záhumní, Súhrady, Široká, Hrabovská cesta, Hrádzová.

OKRSOK
č. 4

sam. inšp. Ján MIHÁL

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.služba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Bratislavská (od Staničná smer Záblatie), Bavlnárska, Kožušnícka, Zlatovská (od križ. Piešťanská smer diaľničný privádzač), Brnianska (medzi Bratislavská a Zlatovská), Prúdy, Brezová, Obchodná, Javorová, Višňová, Lipová, Jedľová, Vážska, Orgovánová.

OKRSOK
č. 5

 

 

 

 

 

sam. inšp. Lucia DUBNÁ 

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.služba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Ľ. Stárka(od Piešťanská smer stavidlá), Brnianska (medzi Zlatovská a Ľ. Stárka), záhradkárska osada Váh, záhradkárska osada OZETA.

OKRSOK
č. 6

sam. inšp. Róbert MALÍK

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.služba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Továrenská, Bratislavská(od kruhový objazd LIDL po Staničná), Staničná, Školská, Kvetná, Duklianskych hrdinov, Hollého, Súťažná, Veľkomoravská(medzi Piešťanská a Bratislavská).

OKRSOK
č. 7

  

sam. inšp. Róbert MALÍK

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.služba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Žabinská(medzi žel. traťou a Bratislavská), Vladimíra Roya, Ľ. Stárka(medzi žel. traťou a Bratislavská), Bratislavská (od cestného mosta po kruhový objazd LIDL), Rastislavova, Svätoplukova, Brančíkova, Piešťanská, Veľkomoravská, Zlatovská(medzi Piešťanská a Bratislavská)

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!