Mestská polícia – Obvod číslo 2

Obvod číslo 2 tvorí 10 okrskov, ktoré obsahujú sídlisko JUH I a II, Lesopark Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice a Nozdrkovce.

 

Okrsok č. 1

sam. inšp. Juraj JURÍK

Ulice a časti mesta: Jesenského, Jilemnickeho, Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťová, Dolný Šianec, Nemocničná, Panenská, Električná, Legionárska. 
   
Okrsok č. 2

sam. inšp. Juraj JURÍK

Ulice a časti mesta: Soblahovská, Olbrachtova, Zelená, Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa, Tatranská, Krátka, Nová, Cintorínska, Záhradnícka.
   
Okrsok č. 3

sam. inšp. Marián MIŠKOVSKÝ

Ulice a časti mesta: Legionárska, Inovecká, Dlhé Hony, 28. októbra, Kalinčiakova, Lidická, kpt. Jaroša, Osloboditeľov, Družstevná, Bezručova, Beckovská, Ku štvrtiam, OD Kaufland.
   
Okrsok č. 4

sam. inšp. Marián MIŠKOVSKÝ 

Ulice a časti mesta: Legionárska, Rybárska, Karpatská, J. Zemana, Poľná, Puškinova, Bottova, Úzka, Palárikova, Narcisová, Sasinkova, Riznerova, Nové prúdy, Stromová, Javorinská.
   
Okrsok č. 5

sam. inšp. Tomáš OMACHEL 

Ulice a časti mesta: Dlhé Hony, Strojárenská, Družstevná, Bezručova, kpt. Jaroša, Veterná, Ovocná, Slnečné námestie, Sama Chalúpku, Ku štvrtiam, Na Zongorke, Pod Juhom, OD: COOP Jednota, LIDL, OBI. 
   
Okrsok č. 6

sam. inšp. Tomáš OMACHEL

Ulice a časti mesta: Nozdrkovce, Biskupická, Legionárska, Záhumenská, Legionárska, Električná, HM TESCO, OC LAUGARICIO, Belá.
   
Okrsok č. 7

sam. inšp. Ľuboš KOSEC

Ulice a časti mesta: Saratovská, Park pod Juhom, Dom smútku, Hlavný cintorín, Partizánska, Západná, OC Južanka, T.Vansovej, L. Novomeského, ZŠ L. Novomeského, J. Halašu, Šmidkeho.
   
Okrsok č. 8

sam. inšp. Marek TAVALI

Ulice a časti mesta: Gen. L. Svobodu, Východná, Lavičková, Kyjevská, M. Bela, ZŠ Východná, Kostol sv. Rodiny, Halalovka, Južná, Východná, záhradkárska osada „Chrásť“.
   
Okrsok č. 9

sam. inšp. Ľuboš KOSEC

Ulice a časti mesta: Gen. L. Svobodu, T. Vansovej, Liptovská, Bazovského, Šafárikova, Domov dôchodcov – Liptovská.
   
Okrsok č. 10

sam. inšp. Rastislav DEMITRA

Ulice a časti mesta: Lesopark Brezina – náučný chodník, kyslíková dráha, Pod Brezinou, Dušová dolina, Hotel Brezina, chodník sever, Kozí vrch,Pamätník umučených na Brezine, Čerešňový sad, záhradkárska osada Pod Brezinou.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!