Mestská polícia – Obvod číslo 2

Obvod číslo 2 tvorí 10 okrskov, ktoré obsahujú sídlisko JUH I a II, Lesopark Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice, Nozdrkovce.

Obvod č. 2 Sídlisko JUH I a II, Lesopark Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice, Nozdrkovce.
OKRSOK
č. 1

 

sam. inšp. Juraj JURÍK

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Jesenského, Jilemnickeho, Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťová, Dolný Šianec, Nemocničná, Panenská, Električná, Legionárska. 

OKRSOK
č. 2

sam. inšp. Juraj JURÍK

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Soblahovská, Olbrachtova, Zelená, Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa, Tatranská, Krátka, Nová, Cintorínska, Záhradnícka.

OKRSOK
č. 3

 

sam. inšp. Marián MIŠKOVSKÝ

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Legionárska, Inovecká, Dlhé Hony, 28. októbra, Kalinčiakova, Lidická, kpt. Jaroša, Osloboditeľov, Družstevná, Bezručova, Beckovská, Ku štvrtiam, OD Kaufland.

OKRSOK
č. 4

sam. inšp. Marián MIŠKOVSKÝ 

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Legionárska, Rybárska, Karpatská, J. Zemana, Poľná, Puškinova, Bottova, Úzka, Palárikova, Narcisová, Sasinkova, Riznerova, Nové prúdy, Stromová, Javorinská.

OKRSOK
č. 5

sam. inšp. Tomáš OMACHEL

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Dlhé Hony, Strojárenská, Družstevná, Bezručova, kpt. Jaroša, Veterná, Ovocná, Slnečné námestie, Sama Chalúpku, Ku štvrtiam, Na Zongorke, Pod Juhom, OD: COOP Jednota, LIDL, OBI. 

OKRSOK
č. 6

sam. inšp. Tomáš OMACHEL

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Nozdrkovce, Biskupická, Legionárska, Záhumenská, Legionárska, Električná, HM TESCO, OC LAUGARICIO, Belá.

OKRSOK
č. 7

sam. inšp. Ľuboš KOSEC

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Saratovská, Park pod Juhom, Dom smútku, Hlavný cintorín, Partizánska, Západná, OC Južanka, T.Vansovej, L. Novomeského, ZŠ L. Novomeského, J. Halašu, Šmidkeho.

OKRSOK
č. 8

 

sam. inšp. Ľuboš KOSEC

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Gen. L. Svobodu, Východná, Lavičková, Kyjevská, M. Bela, ZŠ Východná, Kostol sv. Rodiny, Halalovka, Južná, Východná, záhradkárska osada „Chrásť“.

OKRSOK
č. 9

sam. inšp. Ľuboš KOSEC

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Gen. L. Svobodu, T. Vansovej, Liptovská, Bazovského, Šafárikova, Domov dôchodcov – Liptovská.

OKRSOK č.10

 

sam. inšp. Rastislav DEMITRA

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Lesopark Brezina – náučný chodník, kyslíková dráha, Pod Brezinou, Dušová dolina, Hotel Brezina, chodník sever, Kozí vrch,Pamätník umučených na Brezine, Čerešňový sad, záhradkárska osada Pod Brezinou.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!