Náčelník mestskej polície a jeho zástupca

Mgr. Peter Sedláček
náčelník MsP

tel.: 032/6504 272
e-mail: nacelnikmsp@trencin.sk

Korešpondenčná adresa:
Mesto Trenčín
Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín

 

Igor Zajaček
zástupca náčelníka MsP

tel.: 032/6504 272
e-mail: igor.zajacek@trencin.sk

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!