Náčelník mestskej polície a jeho zástupca

 

Mgr. Peter Sedláček

náčelník MsP
tel.: 032/6504 272
e-mail: nacelnikmsp@trencin.sk
Korešpondenčná adresa:
Mesto Trenčín
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín
   

Igor Zajaček

zástupca náčelníka MsP

tel.: 032/6504 272
e-mail: igor.zajacek@trencin.sk

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!