Dotácie na aktivity v oblasti športu

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín. VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

Pridelené dotácie

Zoznam pridelených dotácií z minulosti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!