Dotácie na aktivity v oblasti športu

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín. VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

 

Poskytnuté dotácie na činnosť v roku 2019

Poskytnuté dotácie na projekt v roku 2019

Poskytnuté dotácie v rokoch 2013 – 2018

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!