Dotácie na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry

V roku 2020 mesto Trenčín po prvýkrát vyhlásilo dotácie len v elektronickej podobe. Preto prosíme, aby ste staré žiadosti nenosili na úrad v papierovej forme. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz.

trencin.egrant.sk

Dotácie na činnosť športových klubov a oddielov

Od roku 2020 je proces získavania dotazníkov od športových klubov a oddielov elektronický, pomocou webovej stránky trencin.egrant.sk. Športové kluby a oddiely musia vyplniť dotazník o ich členoch, ktorý je potrebný na poskytnutie dotácie na činnosť, do polnoci 31. 1. 2024. V prípade ak dotazník nebude vyplnený, športový klub nemôže požiadať o dotáciu na činnosť pre rok 2024. Uzávierka podávania žiadostí o dotácie je 29. februára 2024 o 23.59 h.

Po vyhlásení dotačného kola na činnosť športových klubov a oddielov si vyplňte v systéme aj novú žiadosť o pridelenie dotácie na činnosť. Pre vyplnenie novej žiadosti vás prosíme, aby ste si vytvorili novú registráciu (môžete použiť rovnaký email ako pri vypĺňaní dotazníku vyššie).

trencin.egrant.sk

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.

VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dotácie v roku 2019 – 2024

V tabuľke sú zverejnené kompletné informácie o dotáciách:

  • poskytnutých na projekty
  • poskytnutých na činnosť
  • neposkytnutých na projekty
  • neposkytnutých na činnosť

Údaje v tabuľke je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo “neposkytnuté”. 

Dotácie na činnosť v oblasti športu sú vypočítané podľa VZN č. 7/2012, na základe podkladov uvedených v „Dotazníku“, ktorý je súčasťou žiadosti.

 

Poskytnuté dotácie v rokoch 2013 – 2018

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!