Dotácie na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry

V roku 2020 Mesto Trenčín po prvýkrát vyhlasuje dotácie len v elektronickej podobe. Preto prosíme, aby ste staré žiadosti nenosili na úrad v papierovej forme. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením Vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz.

trencin.egrant.sk

Dotácie na činnosť športových klubov a oddielov

Od roku 2020 je proces získavania dotazníkov od športových klubov a oddielov elektronický, pomocou webovej stránky trencin.egrant.sk. Športové kluby a oddiely musia vyplniť dotazník o ich členoch, ktorý je potrebný na poskytnutie dotácie na činnosť, do polnoci 31. 1. 2020. V prípade ak dotazník nebude vyplnený, športový klub nemôže požiadať o dotáciu na činnosť pre rok 2020.

Po vyhlásení dotačného kola na činnosť športových klubov a oddielov si vyplňte v systéme aj novú žiadosť o pridelenie dotácie na činnosť. Pre vyplnenie novej žiadosti Vás prosíme, aby ste si vytvorili novú registráciu (môžete použiť rovnaký email ako pri vypĺňaní dotazníku vyššie).

trencin.egrant.sk

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.

VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dotácie v roku 2019 – 2020

V tabuľke sú zverejnené kompletné informácie o dotáciách:

  • poskytnutých na projekty
  • poskytnutých na činnosť
  • neposkytnutých na projekty
  • neposkytnutých na činnosť

Údaje v tabuľke je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo „neposkytnuté“. 

 

Poskytnuté dotácie v rokoch 2013 – 2018

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!