Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

Dotácie rok 2018

Názov organizácie Projekt Výška poskyt. dotácie
Ars vivendi, o.z. Pre pomoc duševne chorým Kvalitnejšia terapia v Dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne 800
Asociácia nepočujúcichSlovenska Sociálno-rekondičný pobyt 900
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (DSS) Skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby 2100
Klub abstinentov Trenčín Rodinná terénna terapia Kunerad 2018 800
Liga proti reumatizmu Rekondičný pobyt 1000
LUNA, n. o. Zriadenie pracoviska Bezpečného ženského domu Trenčín pre účely pracovnej terapie 1500
Organizácia postihnutých chronick.chorobami v Trenčíne Sociálne poradenstvo a prevenciaRekondičný pobyt pre zdravotne postihnutých 1000
Rotary Club Trenčín Laugarício Podpora prevádzky chránenej dielne – kaviareň Na ceste 1800
Sl.zväz scierosis multiplexKlub SM pri SZSM Trenčín Činnosť klubu v r. 2017 1000
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 17 Hydroterapiou k regenerácií ťažkotelesne postihnutých 800
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 57 Rekondično-integračný program pre členov ZO 1000
StarDOS, n.o. Mobilný dezinfekčný ozónový prístroj pre Trenčín 490
Základná organizácia nedoslýchavých Činnosť ZO nedoslýchavých v roku 2018 1000
Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAVIA Trenčín Činnosť v roku 2018 1000
JDS ZO 02 – Akadémia tretiehoveku Celoživotné vzdelávanie seniorov Akadémia tretieho veku 320
Spolu:   15510

Dotácie rok 2017

Názov organizácie  Projekt  Dotácie
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 17  Hydroterapiou k regeneraci ťažko telesne postihnutých  700
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 57  Ambulantný rekondično-integračný program pre členov ZO  700
Zväz diabetikov Slovenska, n.o. DIAVIA  Činnosť v roku 2017  700
Základná organizácia nedoslýchavých  Ozdravno-rehabilitačný pobyt Návšteva termál.kúpaliska  600
Asociácia nepočujúcich Slovenska  Sociálno-rekondičný pobyt  550
Liga proti reumatizmu  Rekondičný pobyt  700
Organizácia postihnutých chronick.chorobami v Trenčíne  Sociálne poradenstvo a prevencia Rekondič.pobyt pre zdravot.postihnutých  700
Sl.zväz scierosis multiplex Klub SM pri SZSM Trenčín  Činnosť klubu v r. 2017  300
Rotary Club Trenčín Laugarício  Kaviarnička – chránená dielňa  550

Dotácie rok 2016

Názov organizácie  Projekt  Výška dotácie 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  Zdravé oči už v škôlke meranie zraku deťom v MŠ  610
JDS ZO 02 – ATV  Celoživotné vzdelávanie seniorov Akadémia tretieho veku  250
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 17  Rekondícia ťažko telesne postihnutých  300
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 57  Rekondično-integračný pobyt Trenčianske Teplice  1200
Zväz diabetikov  Činnosť v roku 2016  1200
Základná organizácia nedoslýchavých  Ozdravno-rehabilitačný pobyt  540
Liga proti reumatizmu  Rekondičný pobyt  900

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!