Dotácie na aktivity v sociálnej a zdravotnej oblasti

V roku 2023 mesto Trenčín opäť vyhlasuje dotácie a opäť len v elektronickej podobe. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz.

Elektronicky môžete požiadať o dotáciu na projekt týkajúci sa sociálnej a zdravotnej oblasti.

V roku 2022 sa žiadatelia registrujú do systému len raz, prostredníctvom svojho e-mailu, na ktorý je možné podať žiadosť vo viacerých programoch.

Uzávierka pre žiadosti v oblasti sociálnych vecí je 10. marec 2023 do 23.59 hod. Ďakujeme.

Odborná garantka

Ing. Zdenka Buxarová

referent pre Denné centrum Sihoť

mobil: 0911 041 820
e-mail: zdenka.buxarova@trencin.sk

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.

VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dotácie v rokoch 2016 a 2023

V tabuľke sú zverejnené informácie o dotáciach:

  • poskytnutých na projekty
  • neposkytnutých na projekty

Údaje v tabuľku je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo „neposkytnuté“. 

Generated by wpDataTables

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!