Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín
VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

Dotácie rok 2016

Názov organizácie  Projekt  Výška dotácie 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  Zdravé oči už v škôlke meranie zraku deťom v MŠ  610
JDS ZO 02 – ATV  Celoživotné vzdelávanie seniorov Akadémia tretieho veku  250
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 17  Rekondícia ťažko telesne postihnutých  300
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 57  Rekondično-integračný pobyt Trenčianske Teplice  1200
Zväz diabetikov  Činnosť v roku 2016  1200
Základná organizácia nedoslýchavých  Ozdravno-rehabilitačný pobyt  540
Liga proti reumatizmu  Rekondičný pobyt  900

Dotácie rok 2017

Názov organizácie  Projekt  Dotácie
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 17  Hydroterapiou k regeneraci ťažko telesne postihnutých  700
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 57  Ambulantný rekondično-integračný program pre členov ZO  700
Zväz diabetikov Slovenska, n.o. DIAVIA  Činnosť v roku 2017  700
Základná organizácia nedoslýchavých  Ozdravno-rehabilitačný pobyt Návšteva termál.kúpaliska  600
Asociácia nepočujúcich Slovenska  Sociálno-rekondičný pobyt  550
Liga proti reumatizmu  Rekondičný pobyt  700
Organizácia postihnutých chronick.chorobami v Trenčíne  Sociálne poradenstvo a prevencia Rekondič.pobyt pre zdravot.postihnutých  700
Sl.zväz scierosis multiplex Klub SM pri SZSM Trenčín  Činnosť klubu v r. 2017  300
Rotary Club Trenčín Laugarício  Kaviarnička – chránená dielňa  550

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!