Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.

VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

Dotácie rok 2018

Subjekt – názov projektu Hodnota projektu Schválené
Rodič. združenie pri MŠ Soblahovská 22, Trenčín – Stromčeky sadíme, prírodu chránime – nákup stromčekov, osiva na zatrávnenie 670 469
Zaži Trenčín, o.z. – Čistá Brezina – prenájom 2 ks mobil. toaliet 1130 608
OZ Vieme to lepšie – Psia dráha – vybudovanie psej dráhy pod Juhom 2590 713
Zaži Trenčín, o.z. – Náučná Brezina – vybudovanie náuč. chodníka s 5 informačnými tabuľami 2130 736
Slovenský skauting, 93.prístav Tortuga Trenčín – Ekologické vzdelávanie – prednášky, diskusie na ekologické témy, čistenie mesta, workshop tvorba „Eco sáčkov“ 1128,93 674
Spolu 7648,93 3200

Dotácie rok 2017

Subjekt – názov projektu Hodnota projektu  Schválené
Rodič.združ.pri MŠ Soblahovská 22,Trenčín-rekultivácia pozemku, zrovnanie, pokrytie koberc. trávnikom  530 370
Cirkevná MŠ bl. Tarzície – obnova zelene  5200 518,3
Rodič. združ. pri MŠ Kubranská 20, Trenčín – nákup – kompostér, drvič, fúrik  400 280
Zaži Trenčín, o.z. – prenájom 2 ks mobil. toaliet – Brezina  1600 936
TRAKT, o.z. – výsadba brečtanu popri múre nového železnič. mosta  1430 0
OPŽP SK, s.r.o. – prednáška občanom mesta, MŠ, ZŠ o triedení odpadu, kompostovaní atď.  2260 920,8

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!