Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

V roku 2024 vyhlasuje mesto Trenčín opäť dotácie v oblasti životného prostredia. O dotácie možno požiadať iba elektronicky, preto prosíme, aby ste žiadosti nenosili na úrad v papierovej forme. 

Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. V roku 2024 sa žiadatelia registrujú do systému len raz, prostredníctvom svojho e-mailu, na ktorý je možné podať žiadosť vo viacerých programoch. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz.

Uzávierka podávania žiadostí je 29. február 2024 do 23.59 hod.

trencin.egrant.sk

 

Odborné garantky

Alena Mináriková
referent pre štátny fond rozvoja bývania
tel.: 032/6504 433
mobil: 0902 911 215
e-mail: alena.minarikova@trencin.sk

Lenka Vojtasová
referent pre štátny fond rozvoja bývania
tel.: 032/6504 433
mobil: 0902 911 168
e-mail: lenka.vojtasova@trencin.sk

 

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.

VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

 

Dotácie v rokoch 2017 až 2024

V tabuľke sú zverejnené informácie o dotáciach:

  • poskytnutých na projekty
  • neposkytnutých na projekty

Údaje v tabuľku je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo „neposkytnuté“. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!