Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

Dotácie rok 2017

Subjekt – názov projektu

Hodnota projektu  Schválené 
Rodič.združ.pri MŠ Soblahovská 22,Trenčín-rekultivácia pozemku, zrovnanie, pokrytie koberc. trávnikom  530 370
Cirkevná MŠ bl. Tarzície – obnova zelene  5200 518,3
Rodič. združ. pri MŠ Kubranská 20, Trenčín – nákup – kompostér, drvič, fúrik  400 280
Zaži Trenčín, o.z. – prenájom 2 ks mobil. toaliet – Brezina  1600 936
TRAKT, o.z. – výsadba brečtanu popri múre nového železnič. mosta  1430 0
OPŽP SK, s.r.o. – prednáška občanom mesta, MŠ, ZŠ o triedení odpadu, kompostovaní atď.  2260 920,8

Dotácie rok 2018

Subjekt – názov projektu

Hodnota projektu

Schválené

Rodič. združenie pri MŠ Soblahovská 22, Trenčín – Stromčeky sadíme, prírodu chránime – nákup stromčekov, osiva na zatrávnenie

670

469

Zaži Trenčín, o.z. – Čistá Brezina – prenájom 2 ks mobil. toaliet

1130

608

OZ Vieme to lepšie – Psia dráha – vybudovanie psej dráhy pod Juhom

2590

713

Zaži Trenčín, o.z. – Náučná Brezina – vybudovanie náuč. chodníka s 5 informačnými tabuľami

2130

736

Slovenský skauting, 93.prístav Tortuga Trenčín – Ekologické vzdelávanie – prednášky, diskusie na ekologické témy, čistenie mesta, workshop tvorba „Eco sáčkov“

1128,93

674

Spolu

7648,93

3200

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!