Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

V roku 2022 mesto Trenčín opäť vyhlásilo dotácie len v elektronickej podobe. Preto prosíme, aby ste žiadosti nenosili na úrad v papierovej forme. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz. Bolo vyhlásené druhé kolo na zostatok 5 227 € do 27. 5. 2022. 

trencin.egrant.sk

Odborné garantky

Alena Mináriková

referent pre štátny fond rozvoja bývania

tel.: 032/6504 433
mobil: 0902 911 215
email: alena.minarikova@trencin.sk
Lenka Vojtasová

referent pre štátny fond rozvoja bývania

tel.: 032/6504 433
mobil: 0902 911 168
email: lenka.vojtasova@trencin.sk

 

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.

VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dotácie v rokoch 2017 až 2022

V tabuľke sú zverejnené informácie o dotáciach:

  • poskytnutých na projekty
  • neposkytnutých na projekty

Údaje v tabuľku je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo „neposkytnuté“. 

Generated by wpDataTables

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!