Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.

VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

Dotácie rok 2017

Subjekt – názov projektu  Hodnota projektu  Schválené 
Rodič.združ.pri MŠ Soblahovská 22,Trenčín-rekultivácia pozemku, zrovnanie, pokrytie koberc. trávnikom  530 370
Cirkevná MŠ bl. Tarzície – obnova zelene  5200 518,3
Rodič. združ. pri MŠ Kubranská 20, Trenčín – nákup – kompostér, drvič, fúrik  400 280
Zaži Trenčín, o.z. – prenájom 2 ks mobil. toaliet – Brezina  1600 936
TRAKT, o.z. – výsadba brečtanu popri múre nového železnič. mosta  1430 0
OPŽP SK, s.r.o. – prednáška občanom mesta, MŠ, ZŠ o triedení odpadu, kompostovaní atď.  2260 920,8

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!