Poskytnuté dotácie mimo grantové kolá

Kultúra

 

Šport

 

Životné prostredie

 

Sociálna a zdravotná oblasť

 

Ostatné


Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.

VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!