Poskytnuté dotácie mimo grantové kolá

Kultúra

Generated by wpDataTables

 

Šport

Generated by wpDataTables

 

Životné prostredie

Generated by wpDataTables

 

Sociálna a zdravotná oblasť

Generated by wpDataTables

 

Ostatné

Generated by wpDataTables

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.

VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!