Žiadosť o nájom/výmenu bytu vo vlastníctve mesta

Záujemci o nájom bytu vo vlastníctve mesta, alebo záujemci (nájomníci) o výmenu bytov, môžu požiadať Mesto Trenčín.    

Potrebné
doklady
Podanie
žiadosti

Klientske centrum MsÚ
t
el.:  032/6504 307
e-mail: obchod.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:
podanie žiadosti na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

VZN 14/2008  Zásady hospodárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!